Témata
Foto: I. Heisler

Kvalita, přesnost a spolehlivost Made in Japan

V této reportáži se vrátíme doprostřed adventního času, kdy společnost CNC invest ve svém sídle v pražských Malešicích uspořádala celodenní seminář nazvaný Technologický den Yasda. Tématem dne byly progresivní metody pětiosého obrábění kalených nástrojových ocelí. Akce byla zaměřena na představení obráběcích technologií tradičního japonského výrobce přesných obráběcích center, zúčastnily se jí však i další partnerské firmy.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Seminář sestával z řady prezentací a uskutečnil se přímo mezi stroji v předváděcí hale společnosti CNC invest, kde byly rozmístěny také stánky partnerských firem s ukázkami jejich produktů. Především zde však stálo vertikální obráběcí mikrocentrum Yasda YMC 430 v pětiosém provedení, na němž probíhala praktická ukázka obrábění konkrétního dílce.

Na úvod celé akce vystoupil výkonný ředitel pořádající společnosti Ing. Martin Novák. Přivítal účastníky a stručně představil firmu CNC invest, její portfolio a její tým, a následně také partnerské firmy, z jejichž prezentací byl sestaven program dne. Po tomto krátkém úvodu předal slovo hlavnímu hostu dne, jímž byl pan Sho Tanaka z evropského zastoupení společnosti Yasda Precision Tools, sídlícího v německém Düsseldorfu.

Úvodního slova se ujal výkonný ředitel pořádající společnosti CNC invest Ing. Martin Novák. (Foto: I. Heisler)

Ultrapřesná obráběcí centra z japonské rodinné firmy

Pan Sho Tanaka v rámci své prezentace nejprve představil firmu Yasda Precision Tools, její historii a výrobní program. Tato společnost se sídlem ve městě Okayama byla založena v roce 1929, dnes má přibližně 400 zaměstnanců a její jediná továrna vyrábí 200 až 300 strojů ročně. Ve své produkci se firma soustředí na vysokou přesnost a kvalitu bez kompromisů. Jejím cílem je být nikoli největším, ale nejlepším světovým výrobcem obráběcích strojů. Pan Tanaka během své prezentace zmínil několik klíčových aspektů výroby strojů ve firmě Yasda. Společnost klade velký důraz na špičkovou odbornou úroveň zaměstnanců, cennou devízou je rovněž vysoce účelná konstrukce strojů, která důsledně respektuje fyzikální principy. Veškeré klíčové komponenty strojů Yasda jsou vyráběny na strojích této značky a každý nově vyvinutý stroj firma nejdříve testuje ve vlastní výrobě. Jedním z předpokladů přesné výroby je to, aby každý technik ve výrobě dokonale ovládal správné měření.

Pan Sho Tanaka představuje výrobní závod japonské společnosti Yasda Precision Tools. (Foto: I. Heisler)

Portfolio produktů společnosti Yasda a tvrdé frézování

Na prezentaci pana Tanaky navázal obchodní zástupce společnosti CNC invest pan David Němeček stručným představením portfolia obráběcích strojů firmy Yasda a jejich nejdůležitějších výhod. Mezi hlavní přednosti těchto strojů patří geometrická i teplotní stabilita, minimalizace vibrací a také vřetena se systémem předpětí ložisek. Tento systém zajišťuje jak velkou podporu při hrubování, tak i vysokou stabilitu v maximálních otáčkách. Díky vysoké tuhosti dokážou tyto stroje optimálně využívat řezné nástroje, a tím prodloužit jejich životnost.

Pan David Němeček dále popsal výhody technologie frézování do tvrdých materiálů v porovnání s konvenčními metodami obrábění, jimiž jsou souřadnicové broušení, elektroerozivní obrábění nebo kombinace frézování za měkka s následným kalením a dokončováním. Díky snížení počtu navazujících výrobních operací je výroba jednodušší, rychlejší, snadno automatizovatelná, a v důsledku toho i levnější.

V další části své prezentace pan Němeček stručně představil použitý řídicí systém Fanuc (s vlastní nadstavbou firmy Yasda, nazvanou OpeNe) a jeho hlavní funkce pro dosažení přesného obrábění, včetně zabudovaných funkcí pro správu stroje a automatizaci výroby.

Reklama
Reklama
Reklama

Prezentace partnerských firem

Jako první z partnerů se ke slovu dostal obchodní zástupce společnosti Big Kaiser Ing. Vít Nádvorník. Ten ve své prezentaci nejprve představil tohoto švýcarského výrobce vyvrtávacích hlav, jenž je dnes součástí japonské skupiny Big Daishowa. Portfolio firmy zahrnuje širokou škálu nástrojových upínačů jak na frézování, tak na soustružení, vyvrtávacích hlav, měřicích nástrojů a nejrůznějšího příslušenství. Na této akci pan Nádvorník ukázal několik typů kleštinových upínačů, včetně broušeného upínače s axiálním ložiskem navrženého pro přesné frézování při vysokých otáčkách, u něhož výrobce garantuje minimální obvodovou házivost.

Pan Ing. Michal Křížek ze společnosti Westcam ve své prezentaci představil tuto rakouskou softwarovou firmu, která na českém a slovenském trhu zastupuje mnichovskou firmu Open Mind Technologies a prodává její produkty hyperMill a hyperCAD. Firma Westcam se kromě prodeje a zavádění těchto CAD/CAM systémů (včetně školení a úpravy technologie) zabývá i automatizačními projekty a analýzou výrobních procesů. Na konkrétních ukázkách pan Křížek prezentoval možnosti modulárního CAM systému hyperMill.

Součástí technologického dne byly stánky partnerských firem s expozicí vybraných produktů. (Foto: I. Heisler)

Následoval vstup Ing. Lukáše Nováka, zástupce společnosti Emuge-Franken servisní centrum. Pan Lukáš Novák účastníkům akce představil frézy z řad Hard-Cut, Jet-Cut a Top-Cut, určené pro obrábění kalených ocelí (až do tvrdosti 66 HRC). Popsal širokou škálu variant těchto fréz různých průměrů a geometrií s různým počtem zubů a uvedl příklady jejich použití při konkrétních typech operací.

Praktická ukázka obrábění

Po prezentaci fréz Emuge-Franken byla zahájena praktická ukázka obrábění na obráběcím centru Yasda YMC 430, a to hrubovací operace, s použitím kleštinového upínače značky Big Kaiser a fréz Hard-Cut a Jet-Cut od skupiny Emuge-Franken a s využitím CAM softwaru hyperMill od firmy Westcam. Obráběným dílcem byl ruční odšťavňovač citronů, jehož tvar byl vhodný pro demonstraci možností technologie plynulého pětiosého frézování. Účastníci semináře mohli sledovat průběh obrábění na velké televizní obrazovce, kam byl přenášen obraz z kamery snímající pracovní prostor stroje. Pánové Michal Křížek, Lukáš Novák a David Němeček společně popisovali a komentovali hrubovací operace, použité (softwarové i hardwarové) nástroje a řezné podmínky jednotlivých operací.

Ultrapřesné obráběcí mikrocentrum Yasda YMC 430 je vybaveno přesným otočným naklápěcím stolem s motory s přímým pohonem originální konstrukce Yasda. (Foto: I. Heisler)

Odpolední prezentace partnerů

Po obědě následoval odpolední blok prezentací, který zahájila doktorka Stanislava Krýslová z českého zastoupení švýcarské společnosti Blaser Swisslube. Také ona na úvod stručně představila svoji firmu a její produkty, jimiž jsou řezné kapaliny. V krátkosti seznámila účastníky akce s hlavními funkcemi řezných kapalin, představila skupiny chladicích emulzí a roztoků (řady Blasocut, B-Cool, Vasco, Synergy a Grindex) a popsala jejich složení a nejdůležitější vlastnosti. Uvedla také doporučení týkající se použití jednotlivých typů kapalin při obrábění různých materiálů.

Reklama

Po této prezentaci mikrofon převzal opět pan Lukáš Novák ze společnosti Emuge-Franken, aby stručně představil jednak tuto firmu, jednak další skupinu jejích produktů. Rodinná firma Emuge byla před 102 lety založena v bavorském městečku Lauf an der Pegnitz poblíž Norimberku a zabývala se hlavně závitovacími nástroji; později zakoupila firmu Franken, výrobce frézovacích nástrojů. Dnes je skupina Emuge-Franken stále v rukou potomků zakladatele. Vyrábí řezné nástroje v devíti výrobních závodech, situovaných převážně v Německu a Rakousku, jeden z těchto závodů je také na severovýchodě Čech, a to v Lomnici nad Popelkou. Další výrobní závody jsou v Asii a v Jižní i Severní Americe. Skupina působí v 52 státech celého světa a zaměstnává přibližně 1 800 lidí.

U mikrofonu se po celý den střídali zástupci pořádající společnosti CNC invest a partnerských firem Big Kaiser, Emuge-Franken, Westcam, Blaser a Mitutoyo. (Foto: I. Heisler)

Větší část své prezentace pan Novák věnoval kulovým a toroidním frézám z řady Top-Cut a stopkovým frézám kruhového segmentu (KSF), představil také závitovací frézy a frézy na srážení hran.

Dokončovací operace naživo

Následovala druhá praktická ukázka obrábění, během níž stroj Yasda YMC 430 provedl dokončovací operace, z nichž poslední byly srážení hran a frézování závitů. Svým komentářem tuto ukázku opět doprovodil pan Michal Křížek z firmy Westcam, který vysvětloval jednotlivé obráběcí operace řízené CAM programem hyperMill a společně s panem Lukášem Novákem popisoval použité nástroje a řezné podmínky. Mimo jiné vysvětlili výhody strategie tangenciálního dokončování kuželovou soudečkovou frézou.

Ukázku obrábění bylo možné sledovat na velké televizní obrazovce. (Foto: I. Heisler)

Během ukázky se ještě jednou ujal slova pan Nádvorník ze společnosti Big Kaiser a představil hydraulické upínače, jejich výhody a princip funkce. Vlastnosti těchto upínačů porovnal s upínači kleštinovými a tepelnými.

Měření na závěr

Hotový obrobek je třeba zkontrolovat a změřit. Závěrečnou prezentaci dne přednesl Ing. Petr Zahálka, zástupce společnosti Mitutoyo Česko. Krátce představil firmu Mitutoyo, která v Japonsku vyrábí přesnou měřicí techniku v širokém spektru od malých komunálních měřidel až po třísouřadnicové měřicí stroje (dotykové i bezdotykové). Firma má ústředí v Tokiu a 163 kanceláří v 59 zemích celého světa, celkem zaměstnává 5 000 lidí. Petr Zahálka prezentoval technologie měření a jejich praktické aplikace, včetně začlenění měřicích přístrojů do automatizovaných linek, sběru digitálních dat a jejich využití při řízení výroby.

Přibližně 50 účastníků semináře během dne načerpalo množství zajímavých a užitečných informací nejen o ultrapřesných obráběcích centrech značky Yasda a jejich využití, ale také o souvisejících nástrojích a technologiích. Přestávky na občerstvení i odpolední společnou návštěvu vánočních trhů na pražském Staroměstském náměstí pak mohli využít k osobnímu seznámení s přítomnými zástupci pořádajících firem a k neformálním diskuzím v uvolněné předvánoční atmosféře.

Související články
Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Související články
Neomezené možnosti obrábění v pražských Malešicích

Na začátku května uspořádala společnost CNC invest ve svém pražském sídle zákaznické dny zaměřené na obráběcí stroje značek Citizen Cincom a Miyano z produkce japonské firmy Citizen Machinery. Účastníci akce, jejíž podtitul zněl „Neomezené možnosti obrábění“, mohli zhlédnout sérii zajímavých prezentací. Ty se kromě strojů zmíněných značek týkaly také produktů a služeb několika dalších partnerských firem. Nechyběly ani živé ukázky obrábění.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Simulací ke zlepšení efektu mazání a chlazení

Optimalizace třískového obrábění moderní metodou simulace strategie mazání a chlazení je dnes podrobena systematickému výzkumu. Použitím simulace procesu třískového obrábění a simulace proudění chladicího média se značně sníží náklady na výzkum a vývoj.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit