Témata

Nové soustružnické destičky s detekcí opotřebení

Obrábění ocelí není snadná disciplína, na tom se shodne většina expertů z oboru třískového obrábění. Ti vítají jakékoliv řešení, které jim obrábění usnadní. A to je jeden z důvodů, proč se společnost Ceratizit rozhodla inovovat své soustružnické sorty. Inovaci zahájila pro nejrozšířenější skupinu – pro třídu ISO-P pro soustružení ocelí. Nové břitové destičky ve třídě ISO-P, které navíc disponují identifikační vrstvou pro snadné rozpoznání opotřebení, jsou dostupné od letošního ledna. Na podrobnosti jsme se zeptali technického ředitele firmy Ceratizit Jana Gryče.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

MM: Proč jako první inovujete právě nástroje pro obrábění ocelí ze skupiny ISO-P?

J. Gryč: Oceli v třídě ISO-P jsou zdaleka největší materiálovou skupinou, protože zahrnují materiály od nízkouhlíkových ocelí až po vysoce legované oceli. K tomu je nutné zohlednit mnoho dalších vlivů, jako je pevnost a tažnost materiálu, výchozí stav polotovaru a v neposlední řadě řezné podmínky. Aby byl výběr vhodné sorty vyměnitelných břitových destiček snazší, specialisté na soustružení ze společnosti Ceratizit vyvinuli vlastní sorty vyměnitelných břitových destiček a přizpůsobili je celé škále materiálů v třídě ISO-P.

Nová řada sort ISO-P z dílny firmy Ceratizit dělá soustružení v ocelích snadnějším a spolehlivějším. (Zdroj: Ceratizit)

MM: V čem spočívá výhoda nových sort břitových destiček?

J. Gryč: Stručně to shrnul Stefan Karl, Product Manager Cutting Tools ve společnosti Ceratizit: „Ve srovnání s původními mají nové soustružnické břitové destičky dostupné v sortách CTCP115-P, CTCP125-P a CTCP135-P znatelně vyšší výkon: Až o dvacet procent delší životnost mluví sama za sebe a naše soustružnické nástroje jsou nyní pro naše zákazníky atraktivnější.“ K tomu dodává, že každý, kdo se při výběru vhodné sorty břitových destiček dostatečně neseznámí s možnými alternativami a osvědčenými postupy a nevyužije tak nabízený potenciál k optimalizaci výroby, může ztratit konkurenční výhodu.

Reklama
Reklama

MM: Co se tedy změnilo oproti předchozí generaci těchto produktů a pro jaké aplikace jsou nové sorty destiček především určeny?

J. Gryč: Pro zvýšení výrobní produktivity svých zákazníků naše firma inovovala nové sorty pro soustružení ocelí, a to od substrátu přes geometrii až po jedinečný povlak Dragonskin. Upgrade nabízí optimální pevnost v lomu a stabilitu řezných hran, aby vydržely i extrémní teploty v zóně řezu a odolaly plastické deformaci. Nové sorty břitových destiček jsou proto připraveny na všechny výzvy, bez ohledu na to, zda jsou obráběné materiály extrémně pevné, nebo naopak houževnaté.

Mnoho našich zákazníků si přálo tuto funkci, tzv. destičky se snadnou detekcí opotřebení, a proto jsme ji začlenili do nejnovější generace našich sort pro soustružení ocelí. Tuto funkci zajišťuje speciální zlatočerný povlak Dragonskin, říká technický ředitel společnosti Ceratizit Jan Gryč. (Zdroj: Ceratizit)

Sorta CTCP115-P (ISO P15) je zvláště vhodná pro hladké řezy se stabilními řeznými podmínkami a pro souvislé řezání. Druhá sorta CTCP125-P (ISO P25) je univerzální sortou a je určená pro širokou oblast soustružení od dokončování až po hrubování. Třetí, nejhouževnatější sorta CTCP135-P (ISO P35) je vhodná pro řezy za nestabilních a obtížných podmínek.

MM: Můžete nám přiblížit vlastnosti nového povlaku Dragonskin, který jste zmínil?

J. Gryč: Nový, speciální povlak Dragonskin má optimalizovanou strukturu vrstev, navrženou tak, aby prodloužil životnost a zkrátil dobu obrábění. Rozhodujícím způsobem přispívá k výkonu nových sort ISO-P pro soustružení ocelí. Díky dodatečné mechanické úpravě dosahuje nový povlak Dragonskin jedinečného stavu zbytkového napětí na svém povrchu, což se při obrábění úspěšně projeví vyšší životností a spolehlivostí procesu. Zlatá vrstva na obvodu destičky navíc slouží jako indikátor pro snadnou identifikaci rozsahu opotřebení.

Břitové destičky v novém „kabátě“. Nový povlak Dragonskin s indikační vrstvou umožňuje snadnou detekci opotřebení. (Zdroj: Ceratizit)

MM: Proč je možnost jednoduše detekovat rozsah opotřebení tak užitečná?

J. Gryč: Schopnost rozpoznat opotřebení v závislosti na obráběném materiálu a řezných podmínkách je důležitou disciplínou technologie obrábění a pro úspěšné výsledky ve výrobě by si ji měli osvojit i ti operátoři, kteří mohou přímo ovlivnit výrobní proces. Když se totiž blíží konec životního cyklu řezné destičky, dochází k poklesu výkonu a zvyšuje se nebezpečí kolize. Jestliže to zjistíme příliš pozdě, může se výrazně snížit kvalita obrábění. V horším případě, pokud je nástroj držen až za hranicí životnosti, může dojít k jeho poškození uprostřed procesu. V takovém případě je poškozená břitová destička tím nejmenším problémem – mnohem závažnější problém představuje poškozený obrobek. Pokud však uživatel sleduje rozsah opotřebení pomocí indikátorové vrstvy, může včasnou výměnou předejít případným kolizím.

Související články
Efektivní obrábění kloubních náhrad

Náhrada kyčelního kloubu musí být vyrobena s vysokou přesností a citlivostí. Konkrétně se jedná o výrobu kovových komponent skládajících se z kyčelního dříku, hlavice a kloubní jamky. Přesné obrábění těchto komponent je praktikováno mechatronickým nástrojem s řízenou U osou, multifunkčními nástroji FreeTurn a EcoCut a speciálním tvarovým výstružníkem. Celkové řešení z dílny společnosti Ceratizit nabízí vysokou preciznost a efektivnost obrábění ve srovnání s konvenčními výrobními metodami.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

Řešení pro každý požadavek

Společnost Ceratizit Česká republika je dlouholetým partnerem časopisu MM Průmyslové spektrum. Články o produktech z dílny společnosti Ceratizit (dříve WNT) jsou součástí všech vydání (tak široké je jejich portfolio!), a proto v tom prvním letošním doprovázíme produktový článek ještě rozhovorem s obchodním ředitelem Janem Úlovcem. Ptali jsme se na to, jak si po dvou letech zvykli na novou značku, jak zvládli loňský rok, co je nového, a neopomněli jsme ani téma tohoto vydání, jímž je formařina.

Související články
Pod společnou značkou mnohem více nástrojů

Společnost WNT z Velkého Meziříčí patří do skupiny Ceratizit group již téměř od počátku vzniku skupiny. K jejímu přejmenování na Ceratizit Česká republika došlo až v nedávné době s připojením dalších dvou společností: Klenk a Komet. Společně nyní vystupují pod sloganem Ceratizit Cutting Team. Co tato synergie uživatelům těchto nástrojů přinese? To a mnohem více se dočtete na následujících řádcích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vzniká nástrojářský gigant

Na stránkách MM Průmyslového spektra jsme již několikrát informovali o akvizicích a rozšiřování skupiny Ceratizit. V nedávné době započala integrace nového člena skupiny společnosti Komet, výrobce přesných nástrojů pro vrtání, vystružování, závitování a frézování. Ptali jsme se Petra Čápa, výkonného ředitele společnosti Komet pro Českou republiku a Slovensko, nejen na to, jak slučování vnímá a co si od spojení slibuje, ale také na budoucnost řezných nástrojů a potenciál nově nastupujících technologií.

Vždycky myslet o krok napřed

Heslo „Kdo je připraven, není překvapen“ zní jako otřepaná fráze, ale při návštěvě závodů společnosti Ceratizit nám na mysli vytanulo několikrát. Promýšlet vždy několik tahů dopředu musí nejenom dobrý šachista, ale i podnikatel, který chce být světovým lídrem ve svém oboru a toto postavení si udržet. Tomuto výrobci tvrdokovových řezných nástrojů se to zjevně daří, a to již déle než 100 let.

Nové nástroje rovnou do provozu

Hřídelové spojky a upínky pro přenos krouticího momentu bez použití těsného pera, zná každý konstruktér pohonných mechanismů. Už méně známá je informace, a to především z důvodu strategie firmy, která v České republice umožňuje prodávat vlastní produkty pouze prostřednictvím autorizovaných dealerů, že předním výrobcem těchto spojení je společnost Ringfeder Power Transmission, sídlící v Dobřanech. Vedle hřídelových spojek zde vyrábějí také patentované třecí pružiny Ringfeder. Know-how třecích pružin využívá i např. vozítko Curiosity, těžící vzorky na Marsu.

Jen nástroj nestačí

V této nelehké době, jaké jsme nyní svědky, mi je obzvláště potěšením podělit se s vámi, našimi čtenáři, o zážitek z návštěvy společnosti Strojírna Tyc, kde nejenže mají do konce roku dostatek zakázek, ale výrobní plán "až po střechu", jak říká majitel Jaroslav Tyc, mají i na celý příští rok. Jedna z probíhajících zakázek je dodávka portálového centra FSGC 400/39 Twin se dvěma příčníky a dvěma hlavami o pracovní délce 50 m (!) pro Škoda Transportation. Zásluhu na tříměsíčním předstihu v dodávce má mj. také společnost Ceratizit, jejíž návrh technologie za použití vysoce produktivního čtyřbřitého vrtáku WTX HFDS zkrátil výrobu děr pro lineární vedení na šestadvaceti ložích portálů o hodiny. To je pouze jeden reprezentativní příklad, na kterém je ale dobře vidět, jak se liší pouhý prodejce nástrojů od technologického partnera pro nástrojový management.

Nástroje nepřetržitě k dispozici

Proces nákupu nástrojů může být v mnoha malých i středních výrobních podnicích výraznou administrativní zátěží. Řešení Tool Supply od společnosti Ceratizit může tuto administrativní zátěž výrazně snížit a uspořit náklady s tímto procesem spojené.

Nové řezné a upínací nástroje z Vysočiny

Společnost Ceratizit představuje novinky ve své nabídce obráběcích a upínacích nástrojů a rovněž plány pro své technické centrum na rok 2023. V únoru firma přichází s letošním doplňkovým katalogem Up2Date, který představí rozšíření portfolia společnosti Ceratizit. Mezi novinkami jsou například flexibilní upínací řešení v podobě PolyClamp – Verso nebo nové sorty ISO-P vyměnitelných břitových destiček pro multifunkční nástroj EcoCut.

Rušný podzim u výrobce řezných nástrojů

Září bylo pro společnost Ceratizit hektickým měsícem, nejen v České republice, ale i v zahraničí. Nejenže představili novinky a získali prestižní ocenění na veletrhu AMB v německém Stuttgartu, ale zároveň proběhl s velkým úspěchem v Technickém centru ve Velkém Meziříčí druhý ročník Veletrhu obrábění.

Podzimní novinky z Vysočiny

V Technickém centru společnosti Ceratizit ani přes léto nezaháleli. Rozšířili vybavení dílny o nový stroj Mazak Integrex i200H a intenzivně pracovali na přípravě zajímavých akcí pro podzimní období.

Systém pro kontrolu a optimalizaci obrábění

Společnost Ceratizit představuje systém pro digitální budoucnost třískového obrábění. Monitorovací a regulační systém ToolScope neustále zaznamenává signály přicházející ze stroje, které vznikají v rámci výrobního procesu. Tato data se vizualizují a používají pro monitorování a regulaci řezného procesu a stroje. Výsledkem optimalizace je zpravidla dvouciferné procentuální zlepšení bezpečnosti procesu, zkrácení doby cyklů a prodloužení životnosti nástroje.

Všestranná kontrola obráběcího procesu

Podstatným prvkem digitální budoucnosti třískového obrábění jsou monitorovací a regulační systémy. Takovým nástrojem je i systém ToolScope od společnosti Ceratizit. Systém zaznamenává data z řídicího systému stroje a na základě jejich vyhodnocení může automaticky zasahovat do výrobního procesu. Tím pomáhá optimalizovat celý proces a zvyšuje jeho bezpečnost.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit