Témata
Reklama

Novinky v sortimentu automatizačních produktů pro začátek roku 2021

Společnost E-Therm představuje novinky v sortimentu v oblasti průmyslového měření a regulace a automatizace pro rok 2021. Mezi mnohými jsou např. převodníky švédské značky Inor, teplotní regulátory či kombinace dvousmyčkového regulátoru s integrovaným zapisovačem. Kromě dodávek zařízení poskytují i dodávky celých MaR a automatizačních řešení nebo dodávky elektro na klíč.

Převodníky švédské značky Inor jsou dlouhá léta synonymem přesnosti a spolehlivosti. Dlouhodobě osvědčené základní modely IPAQ-H a IPAQ-L nyní nahrazují modely IPAQ C330 a R330. Tyto převodníky lze bez problému nastavovat pomocí chytrého telefonu komunikací přes NFC. Oba typy převodníků jsou navíc dostupné i ve variantách X určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Dlouhodobě osvědčené základní modely IPAQ-H a IPAQ-L nyní nahrazují modely IPAQ C330 a R330. (Zdroj: E-therm)

Sortiment pak doplňují nové modely převodníků IPAQ R530 a IPAQ C530 pro aplikace, kde je využita komunikace HART. Nahrazují tedy starší modely MESO. I tyto nové modely jsou dostupné ve variantě pro prostředí SNV ve verzích R530X a C530X.

I pro jednodušší aplikace, u nichž se osvědčila řada neizolovaných převodníků APAQ, je dostupná nová generace, zatím v provedení pro odporové snímače teploty APAQ C130 a R130. Výhodou oproti předchozí generaci, nastavované pomocí pájecích plošek a potenciometrů, je zde snadné nastavení pomocí komunikace NFC a aplikace Inorconnect, navíc nový typ umožňuje připojení nejen snímačů Pt100, ale i Pt1000.

Pro středně náročné aplikace jsou vhodné teplotní regulátory značky Eurotherm řady EPC3000. (Zdroj: E-therm)

Významné změny jsou také v sortimentu teplotních regulátorů značky Eurotherm. V souvislosti s ukončením výroby většiny modelů řady 2000 se stávají nosným typem nabídky regulátorů nové modely, řada 3200 pro nejjednodušší aplikace, pro středně náročné aplikace pak řada EPC3000. Řada EPC3000 jsou jednosmyčkové regulátory s volně konfigurovatelnou strukturou a volitelným hardwarem s možností komunikace Ethernet. Základní model EPC3016 s rozměrem 48 x 48 mm a až třemi výstupy a volitelnou komunikací, buďto sériovou, nebo Ethernet, je určen pro jednodušší aplikace s vyššími požadavky na přesnost, jako například laboratorní pece a ohřívače, a to pro regulaci na konstantní hodnotu nebo podle časových programů.

Reklama
Reklama
Reklama

Modely EPC3008 a EPC3004 s až čtyřmi základními výstupy, komunikací Modbus 485 v základní výbavě a možností rozšíření o druhý analogový vstup, komunikaci Ethernet a digitální IO, pak vyhovují i pro náročné aplikace, včetně například regulace atmosféry při chemicko-tepelném zpracování.

Eurotherm nanodac je kombinace dvousmyčkového programovatelného regulátoru s konfigurovatelnou vnitřní strukturou a digitálního zapisovače. (Zdroj: E-therm)

Pro náročnější aplikace jsou pak určeny modulární dvousmyčkové regulátory řady 3500 až trojsmyčkové 2704, nebo přístroj nanodac, který kombinuje dvousmyčkový programovatelný regulátor s konfigurovatelnou vnitřní strukturou a integrovaný zapisovač, v základu se čtyřmi přesnými univerzálními vstupy rozšiřitelnými až na osm vstupů, možností virtuálních kanálů (zápis dat z matematických výpočtů, vnitřních hodnot regulátoru či komunikace), kombinací až pěti výstupů a komunikací Ethernet, která umožňuje přenos dat pomocí ftp, integrovaný webserver, a sdílení dat pomocí protokolů Modbus TCP, Ethernet IP nebo BACnet.

Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Měření ruku v ruce s automatizací

S příchodem automatizace, která umožňuje produktivní velkosériovou výrobu, se značně zvýšila potřeba kontroly výrobního procesu a především potřeba kontroly finálních výrobků. Jistě si každý umí představit tu pohromu, kdy automatický provoz vyrábějící stovky výrobků za hodinu selže a během chvilky vyrobí celou řadu zmetků. Předcházet tomu lze pravidelnou kontrolou a proměřováním jak stavu výrobních zařízení, tak kontrolou obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky a konečných výrobků.

Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji

Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM.

Související články
Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Multisenzorová souhra - měřicí stroje s pevným portálem

Po mnoho let se souřadnicové měřicí stroje společnosti Werth Messtechnik GmbH osvědčují při měření s více snímači umístěnými na dvou nezávislých osách. Nebezpečí kolize mezi snímačem a obrobkem se tak podstatně sníží, protože senzory, které nejsou používány, jsou zasunuty.

Expimer - expresní zařízení pro rychlé stanovení materiálových vlastností

Expimer, prezentovaná instrumentovaná měřicí soustava pro stanovení mechanických vlastností materiálů indentační metodou, může být alternativním způsobem, jak rychle definovat materiálové vlastnosti. Celý proces spočívá v tom, že na základě parametrů získaných v průběhu makroprocesu automatizovaného vtlačovaní indentoru kulového tvaru (ABI) do povrchu materiálu bez porušení konstrukce, lze rychle zjistit požadované materiálové vlastnosti. Tato metoda je jedinečná vzhledem k jednoduchosti, rychlosti vyhodnocení, manipulovatelnosti a užitečnosti pro stanovení mechanických vlastnosti materiálů během jejich vývoje, výroby a zejména v pracovních podmínkách provozu.

Revoluční linka pro měření kvality

Je to takový český "americký sen". Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality.

Multisenzorová technologie a počítačová tomografie

Výběr vhodného měřicího přístroje pro účely rozměrové kontroly je velmi důležitý. Běžný přístup je takový, že daná aplikace určí vhodný typ senzoru. Pro správné rozhodnutí potřebuje vzít uživatel v úvahu několik aspektů.

Měřím, měříš, měříme…na obráběcím stroji

V moderních výrobních systémech složených z CNC obráběcích strojů je měření a kontrola nástrojů pro preventivní zajištění kvality nepostradatelná. Změřená data nástrojů nebo změřené hodnoty obrobků jsou potom použity k automatickému výpočtu kompenzačních hodnot v probíhajícím výrobním procesu. Pomocí automatické kompenzace rozměrů nástrojů nebo případnou výměnou nástrojů zůstávají výsledky obrábění stabilní.

Snímač polohy do drsného prostředí

Podobně jako Yeti, vyznačuje se i nový lineární snímač LMA nenápadností a schopností odolávat nejdrsnějším podmínkám. Ne trh je uváděn odolný snímač polohy, který bez bez problému přežije olej, prach, vibrace i zasypání pilinami.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit