Témata
Reklama

NX 9 zvyšuje produktivitu při vývoji výrobků

19. 11. 2013

Poslední verze softwaru Siemens NX (NX 9) přináší nové možnosti a průlomové technologie, které poskytují zvýšenou flexibilitu při vývoji produktů a vyšší produktivitu při vývoji výrobků.

Nové nástroje jako synchronní technologie pro prostředí 2D skicáře usnadňují práci s 2D daty. Zavedením technologie čtvrté generace pro konstrukci sestav (4GD) se rapidně zvyšuje produktivita při práci s rozsáhlými sestavami. Software NX Realize Shape nabízí bezkonkurenční sadu nástrojů integrovaných do prostředí produktového vývoje. NX 9 také nabízí užší integraci PLM skrze prostředí Active Workspace, stejně jako další různá vylepšení plně integrovaných řešení CAD/CAM/CAE. Vylepšení v NX 9 nabízí řešení společná pro různá odvětví, jako je automobilový průmysl, letectví, loďařství, spotřební zboží, obrábění a další.

Reklama
Reklama

Synchronní technologie pro 2D prostředí

Ačkoliv je po celém světě preferovanou metodou konstruování konstrukce ve 3D, jsou přesto produktová data ve 2D v určitých fázích vývoje produktu stále používána prakticky každém odvětví průmyslu, a to v mnoha různých digitálních formátech. Naneštěstí – z důvodu nekompatibilních datových struktur a nekonzistentní CAD technologie – je práce s těmito 2D daty povětšinou zdlouhavá a časově náročná. Synchronní technologie pro 2D prostředí tyto problémy eliminuje tím, že dává 2D datům inteligenci bez nutnosti překladu dat a umožňuje tak uživatelům intuitivně upravovat různé 2D CAD soubory až pětkrát rychleji. To je užitečné zejména pro odvětví, jakými jsou automobilový průmysl, letectví, obrábění a další odvětví s velkým množstvím 2D produktových dat.

Synchronní technologie pro 2D prostředí

Synchronní technologie pro 2D prostředí rozeznává geometrické vztahy ve 2D skicách a v okamžiku změny používá uživatelem řízené podmínky, které umožňují provádět inteligentní úpravy. S ohledem na zajištění vysokého výkonu aplikuje tyto podmínky lokálně, nikoliv globálně.

NX Realize Shape

Nový nástroj NX Realize Shape poskytovaný v NX 9 nabízí unikátní prostředí pro návrh volných tvarů při tvorbě designu produktů se složitými tvary nebo komplexními povrchy. Je to jediné řešení v průmyslu, které bezproblémově integruje nejpokročilejší, snadno ovladatelné, flexibilní nástroje pro konstrukci volných tvarů s CAD/CAM/CAE řešením. Výsledkem je, že společnosti vyrábějící širokou škálu spotřebních produktů, stejně jako výrobky pro letectví, lékařství či loďařství, mohou zkrátit dobu potřebnou k vývoji produktů tím, že eliminují několikanásobné kroky spojené s použitím různých nástrojů pro design a technický vývoj.

Další nové nástroje

Stovky dalších vylepšení v NX 9 se týkají každé oblasti CAD, CAM a CAE. Zavedení 4GD, nového přístupu konstrukce a správy dat, které přináší univerzální a účinné metody pro spolupráci a konstrukci v kontextu sestav, zrychluje vývoj komplexních produktů s miliony komponentů. Implementace Active Workspace 2.0 – nového inovativního uživatelského rozhraní do softwaru Teamcenter společnosti Siemens – umožňuje uživatelům NX 9 rychle najít relevantní informace, jakými jsou nejen díly, ale i úkoly, průběh prací, požadavky a specifikace i z různých externích datových zdrojů.

Nový nástroj NX Realize Shape pro návrh volných tvarů

Nové nástroje NX CAE vylepšují teplotní analýzy leteckých motorů, nový NX CAE paralelní řešič teplotních úloh nabízí navýšení výkonu u rozměrných modelů. Vylepšení v softwaru NX Nastran umožňují navýšením výpočetního výkonu, přesnosti a škálovatelnosti provádět simulace hluku, vibrací a tvrdosti v polovičním čase.

NX CMM – programování měření plechového dílu

Rychlejší obrábění i měření

Nové možnosti nabízí systém NX pro oblast výroby ve formě vylepšeného ovládání, umožňující rychlejší a flexibilnější CAM a CMM programování. Pro obrábění forem a zápustek nabízí pokročilou správu obráběcích regionů, která uživatelům zajistí efektivnější programování v podobě grafického interaktivního zobrazení. U komplexních forem tato novinka zajistí až o 40 procent rychlejší programování a zároveň velmi přesné řízení obráběcích strategií. Nová možnost vícenásobného programování dovoluje programátorům opakovaně využít připravené obráběcí sekvence pro jakékoliv množství podobných dílů v rámci obráběcího projektu. Nově přidaný MRL Connect for NX spojuje NX CAM přímo s Manufacturing Resource Library (MRL) aplikace Teamcenter, což umožňuje programátorům snadný přístup ke sdílené knihovně řezných nástrojů, upínacích prvků a obráběcích šablon. Možnosti CMM Inspection Programming byly rozšířeny o podporu měření plošných modelů součástí, což umožňuje vysoce automatizované programování inspekčních drah.

-npb-

Siemens PLM Software

Ngoc.pham@lewispr.com
www.siemens.com/plm/nx9
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m1vu8_quoCsQ88XuFXCgXlbtY8RGe8Z

Reklama
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Simulace v konstrukci - klíč k inovacím

Dlouho zažitým paradigmatem v průmyslových společnostech je striktní rozdělení konstrukčního a výpočtářského oddělení. To je sice určeno pevnými historicky danými důvody, ale ty v současné době začínají pomíjet. Ve stále více společnostech mají konstruktéři možnost provádět průběžně již během konstrukce jednoduché analýzy a vývojový proces tím zefektivnit. Jak tento trend zachytit a být úspěšní v inovativních řešeních?

Nové funkce pro automatizaci obráběcího procesu

Nová verze CAD/CAM softwaru TopSolidAM V7.13 přináší především jednodušší programování s funkcemi, které se velmi snadno používají. Výsledkem je úspora času, které lze dosáhnout díky novému vysoce výkonnému režimu analýzy kolizí a možnosti provádět řadu úloh zcela automaticky, což přináší celkově vyšší úrovně automatizace obráběcích procesů. V nové verzi najdeme i novou strategii najíždění, která zajistí vyšší životnost obráběcích nástrojů.

Související články
Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Softwarový simulátor stavebního stroje nahrazuje nákladné prototypy

Vývoj stavebních strojů bývá spojen se stavbou fyzických prototypů nových zařízení. Ty však vyžadují vysoké finanční náklady a množství času. Efektivní řešení dnes nabízejí softwarové simulátory. Společnost Volvo Construction Equipment zařadila do vývoje simulátor „human-in-the-loop“, který vyvinula v nástrojích Matlab a Simulink firmy MathWorks.

Softwarové řešení pro přípravu NC programů

Firma FANUC nabízí možnost rozšíření svých CNC řídicích systémů o grafické programovací prostředí nazvané Manual Guide i.

Od správy nástrojů po simulaci NC programů

V oblasti integrované správy nástrojů u společnosti KHS hraje software pro správu nástrojových dat TDM zásadní úlohu. Tento software zde byl zaveden před čtyřmi lety a v současné době poskytuje 3D modely nástrojů a nástrojová a technologická data pro NC programování, simulaci výroby, seřizování nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.

CAM pro CMM

V posledních letech se ve strojírenství stále více dbá na přesnost výroby a tím i na kvalitu a efektivnost měřicího procesu. Měřicí proces dnes zasahuje i do různých stadií výroby, nejen do závěrečného procesu kontroly výrobku.

Racionalizace obráběcích operací s podporou CAD/CAM systému

V roce 2010 společnost Montupet zahájila výrobu na nové obráběcí lince v Laigneville ve Francii s cílem optimalizovat výrobu hlav spalovacích motorů a dalších slévárenských dílců pro automobilový průmysl. Mladý tým zkušebního centra pro podporu a vývoj technologií, který se v průběhu let rozrostl ze dvou na deset lidí, si vybral Missler Software jako ideálního partnera na pomoc při racionalizaci pracovních procesů ve svých závodech. TopSolid CAD a CAM jsou velmi vhodné pro systemizaci procesů obrábění a přesné zdokumentování jednoho každého výrobního postupu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit