Témata
Reklama

Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

V současné době se již žádný výrobní proces neobejde bez systémů zajištění kvality. Světový výrobce přesné měřicí techniky firma Mitutoyo se již mnoho let orientuje ve světě digitálních měřicích přístrojů. Mezi ty základní, které se používají přímo ve výrobě, patří digitální posuvky, digitální mikrometry, digitální úchylkoměry, digitální výškoměry a podobně. A je samozřejmostí, že lze z těchto měřicích přístrojů pohodlně přenášet naměřené hodnoty. Výstupní datový signál Digimatic se stal normálem a dovedou jej běžně zpracovávat takřka všechny systémy řízení kvality.

Mnohá výše uvedená měřidla lze zabudovat do tzv. měřicích pracovišť – stanic, které mohou být vybaveny digitálními úchylkoměry, digitálními lineárními snímači, mikrometrickými hlavicemi apod. Podle způsobu obsluhy se dělí na poloautomatické nebo plně automatické.

Reklama
Reklama
Ukázka poloautomatické měřicí stanice

Souřadnicové měřicí stroje určené pro aplikace přímo do výroby

Do této kategorie patří souřadnicové měřicí stroje, které svojí konstrukcí umožňují ovládání robotem či manipulátorem. Možná je i jejich integrace do výrobního toku pomocí paletového dopravníku. Podle výsledku měření pak lze relativně snadno provádět nejen přenos naměřených hodnot, ale i logické třídění na dobré, opravitelné či zmetkové kusy.

Další skupinu tvoří souřadnicový měřicí stroj, který je vlastně univerzálním zástavbovým automatizačním měřicím prvkem. Má název MACH KO-GA-ME a je určen pro zabudování do výrobních linek, kde se flexibilně naprogramuje na daný specifický detail, který je nutno velmi rychle a efektivně měřit. Podporuje proto budování pracovišť se 100% kontrolou vyráběných dílů.

Tento typ měřicího stroje je proto velice vhodný zvláště pro budování robotických pracovišť – kontrolních buněk –, kam lze velice snadno integrovat do pracovního prostoru robot i více měřicích jednotek KO-GA-ME a zajišťovat tak efektivní kontrolní proces opět s výstupy v podobě třídění měřených kusů na dobré, opravitelné a zmetkové.

Zástavbový CMM CNC KO-GA-ME

Tuto oblast pak vhodně doplňuje tzv. automatické programování. To znamená, že pokud je k dispozici k měřenému dílci výkres ve 3D modelu a ten obsahuje tzv. PMI informace o tolerancích, zkracuje se celý proces tvorby partprogramu pro souřadnicový měřicí stroj na minimum. Např. program firmy Mitutoyo – MiCAT Planner – zaručuje až 95 % úspory času při tvorbě partprogramů.

Reálné kontrolní pracoviště CMM CNC KO-GA-ME s obsluhou pomocí robota

Vize uspořádání budoucí dílenské kontroly

Firma Mitutoyo umožňuje díky svým digitálním měřidlům a přístrojům uspořádat automatizované pracoviště dílenské kontroly tzv. na míru. Od 90. let minulého století dodává firma Mitutoyo digitální posuvky, mikrometry, hodinky, výškoměry a další přístroje, které si stále drží shodnou filozofii kompatibility. K uspořádání dílenské kontroly lze proto využít nejen nová měřidla, ale i ta již dříve pořízená –uživatel tak ušetří nemalé investice a díky novým technologiím si pak může sběr a organizaci dat uspořádat sám. Výsledky měření lze kdekoliv sdílet lokálně i vzdáleně a mít takto pod kontrolou právě probíhající proces. Vhodným a smysluplným sdílením naměřených dat pomocí odpovídajících aplikací se přímo i nepřímo zvyšuje samotná kvalita výroby, neboť se nejen kontroluje její faktický průběh, ale rychlost zásahu při nastalé neshodě může být daleko vyšší, než je tomu při současných zaběhnutých procesech.

Výsledky měření lze kdekoliv sdílet lokálně i vzdáleně a mít takto pod kontrolou právě probíhající proces.

Závěr

Budoucí vývoj průmyslové výroby bude více a více vyžadovat nasazení moderní, flexibilní a rychlé měřicí techniky, jejímiž hlavními atributy bude přesnost, kvalita, spolehlivost a rychlé sdílení naměřených hodnot. A právě dlouhodobé působení firmy Mitutoyo na trhu s měřicí technikou a její neustálé investice do vývoje nových produktů jsou garantem pro zajištění těchto hlavních atributů.

FIRMA MITUTOYO OSLAVUJE

Letošní rok se nese v duchu mnoha významných výročí. Za připomenutí stojí hlavně 100 let od vzniku samostatného Československa. Zároveň bychom si měli připomínat i tak významná data, jako byl srpen 1968 nebo 25 let od vzniku dvou samostatných republik po rozdělení v roce 1993. A také technická veřejnost bude zajisté oslavovat již 60. výročí prvního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Letošní rok je významný i pro firmu Mitutoyo, největšího světového výrobce přesné měřicí techniky. Právě v těchto dnech, kdy se vám do ruky dostává tento časopis, je tomu 15 let, kdy byla slavnostně otevřena pobočka firmy Mitutoyo v Čechách, a tak se započala historie firmy Mitutoyo Česko.

A další významné datum byl 28. březen 1968, kdy byla registrována v Düsseldorfu, pod obchodním jménem Sampoh Messgeräte, první evropská pobočka japonské firmy Mitutoyo Corporation. To byl tedy začátek podnikání firmy Mitutoyo v Evropě. Postupně se začaly rozvíjet aktivity z Německa i do dalších zemí. Brzy se na evropském trhu začala měřidla z Japonska úspěšně prosazovat a značka Mitutoyo nabývala na významu i oblibě pro svou vysokou kvalitu a dlouhodobou přesnost. Navíc se firma Mitutoyo stala lídrem v oblasti digitálních měřidel. Digitální posuvka Mitutoyo se stala symbolem zavádění digitálních měřidel do praxe a datový formát Digimatic se stal světovým normálem.

Mitutoyo Česko

Petr Zahálka

P.Zahalka@mitutoyo.cz

www.mitutoyo.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 180618
Datum: 06. 06. 2018
Rubrika: Výroba / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Související články
Využití neuronových sítí v optické kontrole

Většina moderních výrobních firem aktivně řeší, jak během výrobního procesu dosáhnout co nejvyšší kvality, za co nejnižší náklady. Přesto může dojít k chybě a vyráběný produkt není v požadované kvalitě. Důvodů může být mnoho, od špatného vstupního materiálu, přes poruchu některého ze strojů, či chyby operátora.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jaké objektivy vybrat pro strojové vidění a proč

Strojírenské i další výrobní firmy často řeší problém, jak co nejpřesněji a nejefektivněji něco změřit. Ke skutečně přesnému měření je nejúčinnější využít strojové vidění. Jenže abyste dostali opravdu špičkový výsledek, potřebujete nejen kvalitní software a dobrou kameru, ale hlavně správně vybraný typ objektivu. Jde o někdy podceňované téma, nicméně právě ve výběru objektivu se často chybuje, a pak je ohrožen celý výsledek měření, potažmo i výsledná kvalita výrobku. K tomu, aby se to nestalo i vám, pomohou následující řádky.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Optická čidla: nečekané změny!

Ve chvíli, kdy se zdá, že už se věci nedají nijak podstatně vylepšit, přichází obvykle výrazná změna. Stejně je tomu u optických čidel. Co by se na nich mohlo měnit? Jiná optika? Jiné vlnové délky? Nebo snad jen rozměry?

Digitální řešení pro přesná broušení

Je Průmysl 4.0 pouhá vize? Touto otázkou zahájil generální ředitel společností Studer, Schaudt a Mikrosa Jens Bleher letošní výroční tiskovou konferenci v sídle společnosti Fritz Studer ve švýcarském Thunu. Odpověď přišla záhy – ne pro skupinu United Grinding.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Měření ruku v ruce s automatizací

S příchodem automatizace, která umožňuje produktivní velkosériovou výrobu, se značně zvýšila potřeba kontroly výrobního procesu a především potřeba kontroly finálních výrobků. Jistě si každý umí představit tu pohromu, kdy automatický provoz vyrábějící stovky výrobků za hodinu selže a během chvilky vyrobí celou řadu zmetků. Předcházet tomu lze pravidelnou kontrolou a proměřováním jak stavu výrobních zařízení, tak kontrolou obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky a konečných výrobků.

Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji

Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit