Témata
Zdroj: Veletrhy Brno

Trendy pro MSV:
Měření napříč průmyslem

Mezinárodní strojírenský veletrh 2021 byl velmi úspěšný. Nyní se připravuje další ročník a s ním i řada vystavovatelů. Pro náš seriál vybíráme ty nejfundovanější z nich, abychom se jich zeptali na zajímavosti a trendy v jejich oborech. Tentokrát jsme oslovili Ing. Petra Zahálku, výkonného ředitele společnosti Mitutoyo Česko.

Tento článek je součástí seriálu:
Trendy pro MSV
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Pomalu se blíží další ročník MSV. Jako tradičně zde bude velká pozornost věnována také technologiím pro oblast měření. Které podle vás patří k těm nejmodernějším?

P. Zahálka: Měřicí technika představuje široký záběr přístrojů, strojů, prvků i celků, a nelze proto přesně určit, co je nejmodernější. Nejprve je vždy nutno přesně definovat, co, jak přesně, kde a za jakých podmínek chceme měřit. Pak musí nastoupit analýza zadání a návrh nejvhodnějšího řešení. I to pak musí být podrobeno zkouškám a experimentálnímu měření, kde se získané výsledky podrobí další analýze, zda proces samotného měření bude dostatečně spolehlivý, a hlavně stabilní. Jen tak lze učinit závěr, že právě tato měřicí metoda s daným vybavením je ta správná pro vytyčené zadání. A tak, jako již tradičně, se návštěvníci MSV budou zajímat o novinky v ručních měřidlech, vyhledávat novinky v optických přístrojích a přístrojích využívajících aktivní zpracování obrazu, zaujmou je zajisté novinky v oboru měření drsnosti, kontury, úchylek tvaru a polohy, v oboru materiálových zkoušek a stálou dominantou jsou třísouřadnicové měřicí stroje, které díky své možnosti využívat bohaté příslušenství a SW opce obsáhnou mnoho složitých úloh z oblasti měření vyráběných dílů. Současným trendem je sběr a zpracování naměřených hodnot pro následné analýzy a zpětnou vazbu ke zvýšení kvality výroby. Datové přenosy z měřicí techniky a stavové informace budou tedy zajisté jednou z dominantní poptávek na letošním MSV.

„Současným trendem v oblasti měření jsou bezdotykové snímací systémy, které lze aplikovat na roboty nebo do výrobních linek, a vytvářet tak automatické měřicí stanice,“ říká Petr Zahálka.
(Zdroj: Mitutoyo)

MM: Určitě již řadu let sledujete vývoj v této oblasti. Jak dlouho konkrétně a co se za tu dobu změnilo a jakým způsobem?

P. Zahálka: Mé první setkání s měřicí technikou bylo v roce 1982 ve státním podniku Somet, kam jsem po VŠ nastoupil. Bylo velkým štěstím, že se zde již tenkrát vytvořil vynikající kolektiv vývojových pracovníků, a tak jsme mohli v roce 1984 vystavit na tehdejším MSV v Brně první průmyslově vyráběný třísouřadnicový měřicí stroj vybavený již tehdy výpočetním mikroprocesorovým systémem, a tím jsme se stali v bývalém „východním bloku“ jedinými výrobci této přesné měřicí techniky. Současné třísouřadnicové měřicí stroje jsou mnohem přesnější, vybavené spoustou opcí pro dotykové i bezdotykové snímání bodů, a hlavně dodávané SW vybavení nabízí velmi širokou škálu možností ke splnění požadovaného zadání na měření.

MM: Které současné produkty nabízené pro oblast měření považujete za špičkové a pro které jejich vlastnosti?

P. Zahálka: Současným trendem jsou bezdotykové snímací systémy, které lze aplikovat na roboty nebo do výrobních linek, a vytvářet tak automatické měřicí stanice.

Reklama

MM: V čem vidíte budoucnost průmyslové výroby v Česku?

P. Zahálka: Základem je nyní vychovat novou generaci techniků, kteří se budou podílet na přeměně našeho průmyslu v efektivní složku celé ekonomiky. Zatím je stále mnoho firem, které spoléhají jen na manuální zručnost a um svých lidí. Je však třeba implementovat nové technologie a měnit myšlení, neboť starší generace již z aktivního procesu odchází. Právě naše firma intenzivně spolupracuje s řadou středních škol i technických univerzit, aby se studentům dostalo v oblasti měření vysokého stupně poznání již během studií.

MM: Co zvláště zajímavého jste zaznamenal při MSV v loňském roce a na co se těšíte v tom letošním?

P. Zahálka: Konečně jsme se mohli setkat se zákazníky F2F a věřím, že i letos tomu bude podobně. Obchodní stránka bude jako vždy záviset na celkové situaci v ekonomice i na celém dění kolem.

Související články
Nový lineární výškoměr míří na špičku trhu

Horkou novinku – lineární výškoměr LH-600F/FG – uvádí na trh přední výrobce přesné měřicí techniky firma Mitutoyo. Jedná se o významně inovovaný typ předešlého, velice úspěšného výškoměru LH 600E/EG. Tento nejnovější model v řadě Mitutoyo Linear Height Gage LH-600F/FG se vyznačuje několika novými funkcemi a výhodami. Vzhledem k nejlepší přesnosti ve své třídě bude opět patřit ke špičce na trhu přesné měřicí techniky, takže si zajisté brzy najde své zákazníky.

Nastartujte inovace i v kontrole kvality

Již velmi dlouho kolem sebe slyšíme jen slova týkající se pandemie, ohrožení, krize. Denně na nás útočí jeden problém za druhým a ve změti spousty informací se mnohdy jen těžce orientujeme. Tato kritická situace opravdu zasahuje do všech lidských činností, mění je spolu s naším myšlením a staví před nás nové a nové výzvy. Přesto pevně věřím, že se s tímto stavem opět všichni vyrovnáme a nastane zase čas obnovy, nového růstu a nové prosperity.

Zajištění kvality výroby přímo v provozu

Současný trend - implementace zásad Průmyslu 4.0 - znamená budování nových výrobních kapacit s maximálně možným stupněm sběru dat a zajištění vzájemné komunikace všech uzlů dané výroby. Samotná výrobní zařízení jsou stále častěji vybavována systémy monitoringu většiny procesů, které na daném zařízení probíhají a které mohou svým vlivem zasáhnout do samotného výrobního procesu anebo mohou ovlivnit kvalitu finálního produktu.

Související články
Plná digitalizace průmyslové výroby

Dnes se již nikdo nepozastaví nad výrazy, jako jsou Průmysl 4.0 nebo IoT. Tyto velké změny v průmyslové výrobě představují budování plně "digitalizovaného systému", který umožní vyšší flexibilitu a to v celém výrobním cyklu. Snahou je vždy minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená vývojem a konstrukcí počínaje, přes předvýrobní etapy jako je např. nákup materiálu, plánování zdrojů až po samotnou výrobu, kde velkou roli hraje samozřejmě zabezpečení kvality, a distribucí finálních produktů konče.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Řada novinek mezi měřicími přístroji

Jako každoročně firma Mitutoyo ani letos nevynechává možnost své prezentace na MSV v Brně. A letošní prezentace bude o to významnější, že se nese v duchu oslav 50. výročí působení značky Mitutoyo v Evropě, 15. výročí aktivit firmy Mitutoyo Česko a samozřejmě nesmíme ani zapomenout na samotný MSV, který je již pořádán po šedesáté.

Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

Absolutní měření ve výrobním procesu

S již velmi známým pojmem Průmysl 4.0 se potkáváme stále více v každodenním životě. Jeho naplnění v běžné výrobní praxi znamená vytvořit plně digitalizovaný systém, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu: konstrukce–technologie–výroba–kontrola kvality. Flexibilita vyžaduje rychlou a přesnou reakci na měnící se podmínky ve výrobním procesu. Jedním z informačních toků, který dává účinnou zpětnou vazbu, se stává rychlé a přesné absolutní měření a sdílení výsledků měření pomocí moderních technologií.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

MSV ve znamení měření a seřizování

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci špičkových měřicích a seřizovacích přístrojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Karla Suchny, jednatele společnosti Zoller Czech.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Digitální řešení pro přesná broušení

Je Průmysl 4.0 pouhá vize? Touto otázkou zahájil generální ředitel společností Studer, Schaudt a Mikrosa Jens Bleher letošní výroční tiskovou konferenci v sídle společnosti Fritz Studer ve švýcarském Thunu. Odpověď přišla záhy – ne pro skupinu United Grinding.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit