Témata
Zdroj: Misan

Trendy pro MSV - budoucnost obrábění

Tento článek je součástí seriálu:
Trendy pro MSV
Díly
Reklama

MM: Při letošním MSV bude jako tradičně věnována velká pozornost obrábění ve všech jeho podobách a směrech. Které podle vás patří k těm nejmodernějším?

O. Svoboda: V oblasti třískového obrábění dochází k soustavnému procesu modernizace jak výrobních strojů, tak řezných nástrojů. U nástrojů má tento proces větší dynamiku. Přístupy se samozřejmě liší dle konkrétních podmínek, tedy například, zda se jedná o velkosériovou, nebo kusovou výrobu, jestli je obráběným materiálem kompozit, nebo zakalená ocel, je-li požadována přesnost v řádech desetin milimetru, nebo jednotek mikrometrů. Za moderní přístupy považuji například použití chytrých algoritmů pro generování drah frézovacích nástrojů zajišťující příznivé podmínky pro řezný nástroj. Renezance se dostává metodě loupání ozubení, která je, díky pokroku v odměřovacích systémech, nyní použitelná i u vybraných aplikací na víceúčelových soustružnicko-frézovacích strojích. U řezných nástrojů se lze setkat s konstrukcemi využívajícími aditivní technologie a také kompozitní materiály.

„Budoucnost obrábění vidím v nutnosti zvyšovat produktivitu všemi dostupnými prostředky, včetně automatizace a monitorování provozu a vytíženosti strojů,“ říká Ondřej Svoboda. (Zdroj: Misan)

MM: Určitě již řadu let sledujete vývoj v oblasti obrábění. Jak dlouho a co se za tu dobu změnilo?

O. Svoboda: Nepovažuji se za pamětníka, nicméně díky působení mého otce se o tento obor zajímám již od dětství. Z obchodního hlediska je patrný nástup nových výrobců zejména z Korey a Tchaj-wanu. Dochází též k fúzování a akvizicím jednotlivých výrobců, někdy i ze zdánlivě neslučitelných částí světa (například japonská akvizice německého výrobce). Z technického hlediska k ničemu převratnému nedošlo. Náznaky zcela nových řešení (například paralelní kinematiky nebo aplikace lineárních motorů) se ukázaly jako slepé uličky. A tak k největšímu pokroku dochází v oblastech elektrovýzbroje strojů, pohonů a řízení strojů. U mechanických komponent probíhá spíše neustálé drobné cizelování jejich vlastností a možností. V programování řezných drah se také jedná o dílčí vylepšení a přidávání nových variant existujících přístupů. Nová témata ekologičnosti provozu strojů, samo-diagnostikovatelnosti a samo-adaptace, například s využitím postupů umělé inteligence, se zatím výrazněji neprosadila, ale očekávám, že budou v budoucnu více zdůrazňována.

Reklama
Reklama

MM: Které produkty na současném trhu považujete za špičkové a pro které jejich vlastnosti?

O. Svoboda: Z oblasti obráběcích strojů bych rád zmínil stroje pro nejvyšší přesnosti obrábění od výrobců Fives Landis, Yasda či Hembrug. V oblasti řezných nástrojů bych vyzdvihl řadu „hybridních“ nástrojů od české firmy Hofmeister, například sestavy kotoučových fréz lze nasadit i na menší a méně výkonné stroje.

K největšímu pokroku dochází v oblastech elektrovýzbroje strojů, pohonů a řízení strojů. (Zdroj: Misan)

MM: V čem vidíte budoucnost obrábění v Česku?

O. Svoboda: Určitě ve zvyšování produktivity všemi dostupnými prostředky, včetně automatizace a monitorování provozu a vytíženosti strojů. Budoucnost naopak nevidím ve výrobě jednoduchých dílců s malou přidanou hodnotou na desítky let starých strojích, osazených nástroji používanými od dob zbrojení ve válečných obdobích minulého století.

MM: Co zvláště zajímavého jste zaznamenal na MSV v loňském roce a na co se těšíte v tom letošním?

O. Svoboda: Z technického hlediska určitě stojí za zmínku všechny exponáty oceněné zlatou medailí veletrhu. Jedná se o přehlídku unikátních a pokrokových řešení z různých oblastí strojírenství. Ze společenského hlediska jsem byl mile překvapen hojnou účastí návštěvníků se skutečným zájmem o obor. Doufám, že ani v letošním roce řady návštěvníků neprořídnou, neboť navzdory různým virtuálním metodám propagace a prezentace výrobků zůstává strojírenský veletrh jedinečnou možností vidět na vlastní oči za jeden den na jednom místě výběr z toho nejlepšího, co lze v současné době pořídit.

Související články
Úsporná produktivita obrábění

Ve dnech 22. a 23. března se v předváděcím středisku společnosti Misan v Lysé nad Labem opět konal tradiční jarní odborný technický seminář firem Misan a Tungaloy. Letošní akce nesla titul Úsporná produktivita. Jak tento název napovídá, byl seminář zaměřen nejenom na představení produktových novinek japonských firem Okuma, Brother a Tungaloy, ale také na aktuální téma energetických úspor a ochrany klimatu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Související články
USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Nová řešení pro české strojírenství

Společnost Misan připravila pro letošní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně soubor exponátů, které cílí na bolavá místa českého strojírenství, jež je pod velkým tlakem na zvyšování produktivity výroby. Představovaná řešení nabízejí zvýšení bezobslužnosti provozů a snížení nároků na kvalifikovanou obsluhu výrobních systémů.

Produktivita, automatizace, univerzálnost

Produktivita, automatizace a univerzálnost, to jsou témata, kterým se věnují letošní expozice firmy Misan na MSV v Brně. Skladba exponátů sahá od kusové (prototypové) přes malosériovou až po velkosériovou výrobu v technologiích třískového obrábění i v technologiích aditivních.

Robot ve stroji:
Automatizace pro obráběče všech velikostí

Robotická řešení Armroid a Standroid japonské společnosti Okuma redukují manuální zásahy, zvyšují využití stroje a zpřesňují výrobu. Evropský zástupce japonského výrobce obráběcích strojů předvedl na EMO Milán, co tato inovativní automatizace nabízí strojírenským podnikům všech velikostí.

Z EMO rovnou na MSV

Přípravy letošního strojírenského veletrhu v Brně konaného 9.–13. října 2017 vrcholí a budou opět charakterizovány nervozitou při transportu exponátů z EMO Hannover, který končí 14 dní předtím.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Mít vůli i trpělivost

Zaměstnanec v socialistickém strojírenství, poté na vedoucích místech v První brněnské strojírně Velká Bíteš a Ekol Brno. Před odchodem do důchodu se věnoval konzultační činnosti v energetice. To lze stručně říci o Ing. Lubomíru Doležalovi. O tom, že prosazovat inovativní změny za socialismu nebylo nic snadného, by mohl psát romány...

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají obchodní zástupce pro ČR a SR společnosti Maximator Hochdrucktechnik GmbH Ing. Lukáš Starý a Sales Engineer společnosti Renold Gears Jaroslav Edlinger, M.A.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají ředitel divize Manurhin Tajmac-ZPS Ing. Tomáš Dederle a manažer marketingu Kovosvit MAS Jan Hruška.

Zdraví a stroje

Nové technologie prodlužují průměrný i maximální věk člověka a zvyšují jeho schopnosti. Jejich použití je přitom v podstatě oborově neomezené a neexistuje snad oblast výzkumu, která by se nějakým způsobem nepromítla do vývoje pro medicínu – od elektroniky až po strojírenství.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit