Témata
Zdroj: Misan

Trendy pro MSV - budoucnost obrábění

Tento článek je součástí seriálu:
Trendy pro MSV
Díly
Reklama

MM: Při letošním MSV bude jako tradičně věnována velká pozornost obrábění ve všech jeho podobách a směrech. Které podle vás patří k těm nejmodernějším?

O. Svoboda: V oblasti třískového obrábění dochází k soustavnému procesu modernizace jak výrobních strojů, tak řezných nástrojů. U nástrojů má tento proces větší dynamiku. Přístupy se samozřejmě liší dle konkrétních podmínek, tedy například, zda se jedná o velkosériovou, nebo kusovou výrobu, jestli je obráběným materiálem kompozit, nebo zakalená ocel, je-li požadována přesnost v řádech desetin milimetru, nebo jednotek mikrometrů. Za moderní přístupy považuji například použití chytrých algoritmů pro generování drah frézovacích nástrojů zajišťující příznivé podmínky pro řezný nástroj. Renezance se dostává metodě loupání ozubení, která je, díky pokroku v odměřovacích systémech, nyní použitelná i u vybraných aplikací na víceúčelových soustružnicko-frézovacích strojích. U řezných nástrojů se lze setkat s konstrukcemi využívajícími aditivní technologie a také kompozitní materiály.

„Budoucnost obrábění vidím v nutnosti zvyšovat produktivitu všemi dostupnými prostředky, včetně automatizace a monitorování provozu a vytíženosti strojů,“ říká Ondřej Svoboda. (Zdroj: Misan)

MM: Určitě již řadu let sledujete vývoj v oblasti obrábění. Jak dlouho a co se za tu dobu změnilo?

O. Svoboda: Nepovažuji se za pamětníka, nicméně díky působení mého otce se o tento obor zajímám již od dětství. Z obchodního hlediska je patrný nástup nových výrobců zejména z Korey a Tchaj-wanu. Dochází též k fúzování a akvizicím jednotlivých výrobců, někdy i ze zdánlivě neslučitelných částí světa (například japonská akvizice německého výrobce). Z technického hlediska k ničemu převratnému nedošlo. Náznaky zcela nových řešení (například paralelní kinematiky nebo aplikace lineárních motorů) se ukázaly jako slepé uličky. A tak k největšímu pokroku dochází v oblastech elektrovýzbroje strojů, pohonů a řízení strojů. U mechanických komponent probíhá spíše neustálé drobné cizelování jejich vlastností a možností. V programování řezných drah se také jedná o dílčí vylepšení a přidávání nových variant existujících přístupů. Nová témata ekologičnosti provozu strojů, samo-diagnostikovatelnosti a samo-adaptace, například s využitím postupů umělé inteligence, se zatím výrazněji neprosadila, ale očekávám, že budou v budoucnu více zdůrazňována.

Reklama
Reklama

MM: Které produkty na současném trhu považujete za špičkové a pro které jejich vlastnosti?

O. Svoboda: Z oblasti obráběcích strojů bych rád zmínil stroje pro nejvyšší přesnosti obrábění od výrobců Fives Landis, Yasda či Hembrug. V oblasti řezných nástrojů bych vyzdvihl řadu „hybridních“ nástrojů od české firmy Hofmeister, například sestavy kotoučových fréz lze nasadit i na menší a méně výkonné stroje.

K největšímu pokroku dochází v oblastech elektrovýzbroje strojů, pohonů a řízení strojů. (Zdroj: Misan)

MM: V čem vidíte budoucnost obrábění v Česku?

O. Svoboda: Určitě ve zvyšování produktivity všemi dostupnými prostředky, včetně automatizace a monitorování provozu a vytíženosti strojů. Budoucnost naopak nevidím ve výrobě jednoduchých dílců s malou přidanou hodnotou na desítky let starých strojích, osazených nástroji používanými od dob zbrojení ve válečných obdobích minulého století.

MM: Co zvláště zajímavého jste zaznamenal na MSV v loňském roce a na co se těšíte v tom letošním?

O. Svoboda: Z technického hlediska určitě stojí za zmínku všechny exponáty oceněné zlatou medailí veletrhu. Jedná se o přehlídku unikátních a pokrokových řešení z různých oblastí strojírenství. Ze společenského hlediska jsem byl mile překvapen hojnou účastí návštěvníků se skutečným zájmem o obor. Doufám, že ani v letošním roce řady návštěvníků neprořídnou, neboť navzdory různým virtuálním metodám propagace a prezentace výrobků zůstává strojírenský veletrh jedinečnou možností vidět na vlastní oči za jeden den na jednom místě výběr z toho nejlepšího, co lze v současné době pořídit.

Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Vysoký standard ruské Metalloobrabotky

Moderní veletržní areál v srdci pulzujícího města, rostoucí počet návštěvníků, vystavovatelů i obsazené plochy. Jednoznačně největší a nejkvalitnější oborově zaměřená akce v Rusku. 14. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu Metalloobrabotka se konal v areálu moskevského Expocentra.

Inovativní produkce a produkce s efektivním využíváním zdrojů

Na přelomu února až března 2013 se v lipských veletržních halách opět setkají vystavovatelé veletržní kombinace strojírenského veletrhu intec a subdodavatelského veletrhu Zuliefermesse z branže kovozpracujícího, zpracovatelského a subdodavatelského průmyslu.

Související články
Robot ve stroji:
Automatizace pro obráběče všech velikostí

Robotická řešení Armroid a Standroid japonské společnosti Okuma redukují manuální zásahy, zvyšují využití stroje a zpřesňují výrobu. Evropský zástupce japonského výrobce obráběcích strojů předvedl na EMO Milán, co tato inovativní automatizace nabízí strojírenským podnikům všech velikostí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Z EMO rovnou na MSV

Přípravy letošního strojírenského veletrhu v Brně konaného 9.–13. října 2017 vrcholí a budou opět charakterizovány nervozitou při transportu exponátů z EMO Hannover, který končí 14 dní předtím.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Mít vůli i trpělivost

Zaměstnanec v socialistickém strojírenství, poté na vedoucích místech v První brněnské strojírně Velká Bíteš a Ekol Brno. Před odchodem do důchodu se věnoval konzultační činnosti v energetice. To lze stručně říci o Ing. Lubomíru Doležalovi. O tom, že prosazovat inovativní změny za socialismu nebylo nic snadného, by mohl psát romány...

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají obchodní zástupce pro ČR a SR společnosti Maximator Hochdrucktechnik GmbH Ing. Lukáš Starý a Sales Engineer společnosti Renold Gears Jaroslav Edlinger, M.A.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají ředitel divize Manurhin Tajmac-ZPS Ing. Tomáš Dederle a manažer marketingu Kovosvit MAS Jan Hruška.

Česká kvalita

Společnost Kovosvit MAS má 70letou tradici ve výrobě a vývoji obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit