Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Podpora spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích ve střední Evropě - inspirace projektem NUCLEI
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Podpora spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích ve střední Evropě - inspirace projektem NUCLEI

Ústav výrobních strojů a zařízení FS ČVUT (RCMT) je zapojen do evropského projektu NUCLEI podporujícího iniciaci mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Zaměřen je na region střední Evropy a odbornou oblast moderních výrobních technologií.

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Spolu s deseti partnery z evropských zemí usiluje o změnu přístupu ke sdílení znalostí, technologickému transferu a podporuje spolupráci na inovacích přesahující hranice regionů.

Technology Digital Periscope

RCMT ČVUT v Praze se v rámci projektu NUCLEI věnovalo významně vývoji nástrojů pro sdílení informací v rámci technologického transferu. Za významné RCMT považuje zejména šíření dostupnosti informací o připravených výsledcích výzkumu a vývoje, resp. technologiích, určených pro transfer, komercionalizaci a využití v praxi. Jedním z takových prostředků je veřejně přístupná metadatabáze Technologický digitální periskop (Technology Digital Periscope – TDP) www.transfertech.eu, který slouží jako nástroj pro podporu a urychlení přístupu ke stávajícím výsledkům a produktům výzkumu a vývoje.


Pro zvětšení klikněte na obrázek.


Pro zvětšení klikněte na obrázek.

V rámci TDP mohou výzkumné organizace a technologicky orientované firmy nabízet svoje know-how a výsledky výzkumu. TDP je orientován pro podporu šíření nabídky technologií v odborné oblasti pokročilých výrobních technologií a zpracovatelského průmyslu. Informace jsou v databázi kategorizovány do hlavních odborných skupin: využití robotů, pokročilé výrobní procesy, ICT, elektronika, modelování a vizualizace. Díky projektu NUCLEI je TDP prezentovaný v regionu střední Evropy mezi klastry se zaměřením na mechatroniku. Periskop je určen pro využití zejména firem a podniků, které hledají nové technologie, podněty a partnerství pro spolupráci. Digitální periskop tak podporuje mezinárodní spolupráci v rámci celého regionu střední Evropy prostřednictvím propojení oblasti výzkumu se soukromým sektorem nebo podniky. Každý záznam v databázi obsahuje stručný popis nabízené technologie nebo znalosti a pro případ zájmu o přesnější informace a další jednání je zde konkrétní kontakt. Tam kde je to možné, se metadatabáze TDP odkazuje na primární zdroje nebo URL adresy. V TDP lze využít několik možností vyhledávání – podle klíčových slov, země původu výsledku a úrovně technologické připravenosti odborného zaměření.

Open Innovation

V oblasti strojírenské výrobní techniky v ČR dosud nebyl šířeji uplatňován a popularizován koncept Open Innovation. Díky realizaci projektu NUCLEI se podařilo výrazně zlepšit popularitu a informovanost moderní strategie inovací Open Innovation u českých firem. Koncept Open Innovation je nově uplatněn na národní úrovni v rámci projektu Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ a v projektech Dlouhodobé mezisektorové spolupráce. V těchto nových výzkumných projektech je několik dílčích výzkumných témat řešeno společnostmi, které na sebe v produkčním řetězci navazují i které si přímo konkurují.


Pro zvětšení klikněte na obrázek

Zdroj: Prof. Henry Chesbrough UC Berkeley, Open Innovation: Renewing Growth from Industrial R&D, 10th Annual Innovation Convergence, Minneapolis Sept 27, 2004

Jako dalším nástrojem podporujícím uplatňování konceptu Open Innovation je využití nástroje Pool of Excellence projektu NUCLEI. České firmy tak mohou zvyšovat svou efektivitu a rozvíjet inovační procesy díky dostupným informacím o možných partnerech pro výzkum, inovace a technologický transfer, které jsou prezentovány prostřednictvím této databáze. Otevření možností již přineslo konkrétní výsledky, například pro českou společnost TGS, která na základě účasti na Open Innovation workshopu v Bologni modernizovala svůj systém inovačního managementu a rozšířila významně spolupráci ve výzkumu a vývoji s výzkumnými organizacemi i firmami.


Pro zvětšení klikněte na obrázek

Open Seminars

Kromě seminářů, které RCMT běžně pořádá, se v období dubna až června 2018 v prostorách RCMT konaly tři Open semináře s účastí Keynote Speech zahraničních přednášejících. Seminářů se zúčastnilo celkem 156 účastníků ze čtyř evropských zemí – Německa, Itálie, Slovenska a České republiky. Účast zástupců společností (DFKI GmbH, Factorio Solutions, s.r.o., SIDAT, spol. s.r.o., ČVUT-CIIRC, CNC Technology, spol. s.r.o., TA ČR, Svaz Strojírenské Technologie, zájmové sdružení, ABB s.r.o., VAPI s.r.o., TU Dresden, ITIA – CNR, Blue Panther s.r.o., Technology-support s.r.o., Ministerstvo průmyslu a obchodu, TOS KUŘIM – OS, a.s., Státní energetická inspekce, KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s., Bühler CZ s.r.o., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., Vanad design s.r.o., ZČU, FANUC Czech s.r.o., THK PRAGUE, Misan s.r.o., TRIMILL, a.s., Robert Bosch, spol. s r.o., KUKA Deutschland GmbH, Intemac Solutions, s.r.o., ŠKODA AUTO a.s., DEL a.s., NEWTECH s.r.o., Erwin Junker Grinding Technology a.s., SIEMENS, TOSHULIN, a.s., ŠKODA MACHINE TOOL a.s., TAJMAC-ZPS, a.s., ROTANA a.s., INOMECH s.r.o., Compo Tech PLUS, spol. s r. o., LAPP Czech Republic s.r.o., ARGO-HYTOS s.r.o., Stäubli Systems, s.r.o., TOS VARNSDORF a.s., Žilinská univerzita, VÚT Brno, Asociace strojních inženýrů ČR, 3Z Engineering s.r.o., IH – Automation), univerzit a výzkumných center umožnila nejen předávat a získávat nové informace, ale otevřít také nová témata spolupráce a navázat nová partnerství, uzavřít memoranda o budoucí spolupráci. Na základě networkingu RCMT navázalo přímou spolupráci s německou firmou KUKA Robotics.Samotnými účastníky byly semináře hodnoceny kladně. Uvádíme zajímavou reflexi Ing. Stříteského, vedoucího vývojových projektů z firmy TOSHULIN na seminář ICT ve výrobě: Management životního cyklu výrobku a využití velkých dat pro zvyšování produktivity a snižování nákladů. „Informace prezentované na semináři jsou pro nás velmi cenné. Průmysl 4.0 nemá z pohledu technické specifikace jasně definovaný formát a konkrétní obsah. Je to velmi široké téma, proto každá dílčí část, každá data, kterým rozumíme a kterým se věnujeme, mají smysl, protože tím se hledá konkrétní užití pro výrobce stroje, uživatele stroje, obsluhu a údržbu stroje. Ucelených a konkrétních informací k problematice je málo, každý odborník a každá firma mají navíc odlišný názor. Proto je každá další konkrétní informace dobrá, protože skládáním jednotlivých řešení a různých pohledů se hledá a vzniká cesta k finálnímu řešení. Skladba přednášejících byla určitě zajímavá, ocenili jsme také prezentovaný a podnětný pohled ze zahraničí. Je vidět, že v Německu se toto téma řeší na trochu jiné úrovni. Osobně jsem byl v poslední době na několika seminářích v této oblasti, kde je vidět, jak se téma intenzivně mění a vyvíjí. Proběhlý seminář byl velmi dobrým doplněním našich znalostí v této problematice. Zejména jsme ocenili jeho rozsah, od teoretických přednášek po ukázky konkrétních příkladů.“

Open Innovation Week

Workshopy, exkurze a dny otevřených dveří určené především pro studenty se konaly v dubnu 2018 v rámci Open Innovation Week.

Studenti měli možnost seznámit se se studijním oborem, výzkumnými tématy řešenými v RCMT i u partnerů projektu NUCLEI a zúčastnit se workshopů s přednášejícími z řad průmyslových firem. Open Innovation Week zvýšil zájem studentů o výrobní techniku a mechatroniku ve výrobních strojích, ale přinesl jim také možnost navázat kontakt s odborníky z oboru a účastnit se dalších mezinárodních workshopů organizovaných v rámci projektu NUCLEI. Studenti se díky zapojení RCMT v projektu NUCLEI následně zúčastnili také mezinárodního makeathonu v Mnichově a někteří uvažují vážně o Ph.D. studiu v RCMT.

Ing. Jan Smolík, Ph.D.

RCMT, FS ČVUT v Praze

J.Smolik@rcmt.cvut.cz

Další články

Inovace
Exportní příležitosti
Výzkum/ vývoj
CAD/CAM/CAE/CIM
Automatizace, regulace
Převody/pohony/ložiska/spojky
Elektrotechnika a regulace
Pneumatické prvky/ kompresory
Renovace a údržba
Nekonvenční technologie
Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: