Témata
Reklama

Preciznost, tuhost, rychlost

Může vertikální obráběcí centrum poskytovat rovnoměrně vynikající výkon ve všech třech kritériích uvedených v názvu článku? Dokonce i špičková centra mají tendenci zaměřovat se jen na jedno a v ostatních dvou hlediscích poskytovat určitý výkonnostní kompromis. A přesto lze u nového centra D800Z japonského výrobce Makino tyto tři atributy právem potvrdit.

Nejnovější přírůstek v sérii D Makino (D300 a D500) je také určen k preciznímu obrábění součástek, zápustek a forem a pro aplikace v leteckém průmyslu. Stejně jako ostatní dva stroje v této sérii poskytuje D800Z dobrý přístup k vřetenu a ke stolu, vysoce tuhou konstrukci pro pohotové řezání, vysoce kvalitní povrchovou úpravu a volitelné přístroje automatizace. D800Z je rozhodně „velkým bratrem“ v  rodině strojů. Obrobky až do průměru 1 000 mm a hmotnosti až 1 200 kg mohou být obráběny v pěti osách s vysokou efektivností při menším počtu operací, což vede ke snížení výrobních časů.

Reklama
Reklama
Reklama
Obr1: Pětiosé vertikální obráběcí centrum D800Z japonského výrobce Ma-kino.

Přesnost a tuhost

Bez ohledu na užitečné zatížení poskytuje D800Z výjimečnou přesnost díky vysoce tuhé konstrukci a přímému pohonu motorů u 4. a 5. osy, které zajišťují plynulou rotaci. Kromě toho tepelná stabilita těchto strojů zaručuje trvalou přesnost i v průběhu času.

K velké tuhosti stroje D800Z přispívá několik rysů. Šikmá konstrukce stolů 4. a 5. osy ve tvaru písmene Z zajišťuje, že je těžiště stolu a obrobku vždy mezi dvěma vodítky a zůstává neměnné bez ohledu na úhel náklonu. Stabilita pod-pory stolu je zvýšena křížovým kuličkovým ložiskem o velkém průměru na osách B a C a minimálním vychýlením stolu v porovnání s konvenčním konzo-lovým stolem.

Obr2: Šikmý stůl 4. a 5. osy ve tvaru písmene Z.

Vysoká rychlost

Stroj D800Z může být vybaven čtyřmi rozdílnými kombinacemi vřeten: 14 000 otáček za minutu (HSK-A63), 20 000 otáček za minutu (HSK-A63), 12 000 otáček za minutu (HSK-A100) nebo 18 000 otáček za minutu (HSK-A100). U každého vřetena Makino, jež zaručuje obrábění bez vibrací, tato široká škála možností zabezpečuje, že centrum D800Z může být přizpůsobeno tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli precizní součástku, zápustku, formu nebo aplikaci v leteckém průmyslu. Rychloposuvy jsou 36 000 mm.min-1 u os X, Y a Z a 50 otáček za minutu os B a C.

Pohodlný a bezpečný provoz

Centrum D800Z je vybaveno dvoukřídlými předními dveřmi pro snadný přístup k vřetenu a stolu a velkým oknem pro dobrou viditelnost. Odstranění třísek je jednoduchá operace. Navíc protikolizní funkce zabraňuje interferenci vřetena a stolu k zamezení kolize způsobené nesprávným naprogramováním nebo nastavením stroje.

Obr3: Obsluha má snadný přístup ke stolu.

Ekonomické provozní náklady

Popisovaný stroj byl zkonstruován tak, aby redukoval dílenské provozní ná-klady pomocí sníženého množství manuální práce a spotřeby energie. Součástky mohou být dokončeny buď jedinou operací, nebo menším počtem operací, než to bylo nutné dříve, bez potřeby manuálního zásahu, měření či kompenzace. Konkrétně to znamená žádné nebo jen nepatrné ruční dokončování, leštění, odstranění otřepů nebo zarovnání, díky zlepšené kvalitě povrchu a přesnosti obrobku. Kompaktní velikost stroje – 3 200 mm (Š) x 5 070 mm (H) x 3 600 mm (V) – vyžaduje menší podlahovou plochu a jeho inteligentní design usnadňuje i údržbu. Ke snížení příkonu a úspoře nákladů na energie je stroj D800Z vybaven režimem Eco, který vypíná periferní zařízení, když nejsou potřeba. Energeticky úsporný chladicí systém je vybaven invertorem, který řídí chladicí čerpadlo, jež dodává přesně požadovanou průtokovou rychlost a načasování pro každou funkci. V neposlední řadě je tu hydraulická jednotka se svým akumulátorem, která zajišťuje nulovou spotřebu energie, když čerpadlo běží naprázdno.

Konkrétní výhody

Výhody nového vertikálního obráběcího centra D800Z zahrnují krátké obráběcí časy, zvýšenou povrchovou kvalitu a přesnost součástky, nižší náklady na obrábění, stabilní výrobní procesy a žádné nebo velmi nízké riziko poškození vyvolané kolizí.

Lluc Castellano
Makino
L.Castellano@makino.eu

Reklama
Související články
Výkonnější obrábění odlitků z hliníku

Společnost Makino uvedla na trh stroj a40 Special Edition (SE). Tato modernizovaná verze úspěšného horizontálního obráběcího centra a40 umožňuje při výrobě hliníkových odlitků další zvýšení výkonu. Nové vřeteno pro rychlost 20 000 min-1 zajišťuje rychlejší obrábění s použitím speciálních nástrojů PCD a vyšší kapacitu výměníku nástrojů, aby bylo možné dosáhnout ještě větší autonomie automatizovaných výrobních buněk.

Na návštěvě u výrobce obráběcích strojů

Japonský výrobce obráběcích strojů Makino uspořádal na konci října ve svém bratislavském technologickém centru třídenní akci nazvanou TechDays. Měli jsme možnost se zúčastnit programu prvního dne, který byl určen pro zákazníky z České republiky a ze Slovenska. První den se akce zúčastnilo přibližně 60 hostů a 15 zástupců pěti partnerských firem, jež zde prezentovaly svoje řešení.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Související články
Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Koncept ve spektru dynamiky a inovací

V roce 2007 bylo na veletrhu EMO poprvé prezentováno obráběcí centrum Grob G350 s horizontálním uložením vřetene. Dnes, o více než deset let později, je na trhu etablováno nejen pětiosé univerzální obráběcí centrum, ale spolu s ním se ve strojírenství v celosvětovém měřítku rozšířila i pětiosá technologie. Úspěšný vývoj založený na vysoké dynamice a velké inovativnosti konceptu „G-Modul“ udělal z univerzálních obráběcích center Grob, nyní již ve druhé generaci, leadera světového trhu.

High-Torque převodovky pro přesné aplikace

Točivý moment 19 510 Nm pod absolutní kontrolou v téměř bezvůlové přesnosti? Ano, pomocí precizních planetových převodovek s vůlí v ozubení ≤ 1 arcmin je i tato výzva reálná.

Pro vysokou flexibilitu kompletního obrábění

Modulární konstrukce pro větší výkon a více možností. Vzdálenost vřeten maximálně 3 300 mm, výkonné hlavní vřeteno a protivřeteno, nový koncept pohonů, osa B s přímým pohonem pro komplexní pětiosé simultánní frézování a s přídavným revolverem. Pro to vše je nový Hyperturn 100 Powermill důmyslným zdokonalením osvědčené řady Hyperturn Powermill. Přináší přesnost, flexibilitu a produktivitu při obrábění velkých a komplexních dílů na jediné upnutí.

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

U prototypů převládají složité, komplikované tvary

Získání solidních základních znalostí, ale také poznání techniky inovací v teorii i praxi – to očekávají studenti od své technické školy. Vyšší odborná škola FH Kiel spolu s organizací Institut für CIM-Technologietransfer umožňují studentům ve strojírenství, ale i v jiných příbuzných oborech získat praxi na současné úrovni a na moderních obráběcích strojích.

Revoluce v soustružení - netradiční použití zavedeného procesu

Soustružení je zavedený proces, který už se zdál být takřka navždy neměnný. Ale ti, kteří si mysleli, že jejich proces je neotřesitelný jako skála – dovedený k dokonalosti a se skvěle doladěnými parametry umožňujícími dosažení maximální výkonnosti a ziskovosti –, se musí zamyslet znovu. Co kdyby existoval nový způsob soustružení, který zpochybňuje zakořeněné a předpojaté představy o tomto dlouhá léta využívaném procesu? Nadešel čas připojit se k právě probíhající revoluci v soustružení, prolomit stávající výrobní překážky a užívat si nově nalezenou produktivitu.

Profesionální přístup k broušení

V současnosti jsou kladeny ze strany zákazníků stále vyšší nároky na co nejvyšší přesnost při broušení, která je spolu s výslednou drsností nejvýznamnějším požadavkem uživatelů. Samozřejmě této kombinace je třeba dosáhnout v nejkratším možném čase. Tyto hlavní parametry jsou zahrnuty do koncepce brousicích strojů české společnosti Fermat Machine Tool a jsou dosahovány i mj. využitím řady speciálního příslušenství a nových technologických standardů.

Črta o horizontce, část II.

V minulém vydání MM Průmyslového spektra jsme začali pojednání o historii, současnosti a perspektivách vývoje jedinečného stroje, kterým bezesporu horizontka je, a v tomto vydání jej ukončíme. Čtenáři, kteří předchozí díl v listopadovém vydání nečetli, mají možnost dohledat ho na internetu na adrese www.mmspektrum.com/151122.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit