Témata
Reklama

U prototypů převládají složité, komplikované tvary

Získání solidních základních znalostí, ale také poznání techniky inovací v teorii i praxi – to očekávají studenti od své technické školy. Vyšší odborná škola FH Kiel spolu s organizací Institut für CIM-Technologietransfer umožňují studentům ve strojírenství, ale i v jiných příbuzných oborech získat praxi na současné úrovni a na moderních obráběcích strojích.

Institut für CIM-Technologietransfer (CIMTT) byl založen v roce 1989 s cílem převádět technologii CIM do průmyslu. Od roku 2014 byla připojena odborná škola FH Kiel. Vzniklé sdružení je určeno především pro řešení studentských projektů. Bendix-Michael Tank, asistent a vedoucí výroby v oblasti obrábění, vysvětluje: „Náš institut slouží k výuce, výzkumu a vývoji, ale také k transformaci technologií. Velkou roli hrají inovace. Současně jsme zaměřeni na realizaci akce Digitální podnik.“

Strojový park CIMTT představují soustruhy s poháněnými nástroji, vysokorychlostní frézky a dvě obráběcí centra. Horizontální centrum BAZ G350 od firmy Grob Werke bylo zakoupeno v roce 2011. „Při této investici jsme měli zvláštní štěstí,“ vzpomíná Bendix-Michael Tank. „Kromě stroje jsme měli přání získat také systém U-Achse. Zde se spojily firmy Grob Werke a Komet Group, které k nám převedly systém zcela bez obvyklé byrokracie.“

Reklama
Reklama
Reklama
Pomocí systému U-Achse UAS 125 Komet Kom Tronic lze na obráběcím centru firmy Grob Werke typ G350 obrábět vnitřní tvary plynové trysky vhodně nabroušeným nástrojem.

Situace Win-Win: Cenově příznivý nástroj

Obráběcí centrum tehdy dodávala firma Komet se systémem U-Achse UAS 125. „Nejlepší na tom bylo,“ říká vedoucí výroby, „že jsme získali mechatronický nástroj za velmi příznivou cenu, protože firma Komet Group chtěla podporovat naši činnost.“ Ale také výrobce nářadí z Besigheimeru měl chuť podpořit tuto instalaci, která může sloužit jako doporučení pro zákazníky ze severního Německa. Dříve byly už v CIMTT instalovány jiné prototypy, například elektronická přesná vřetenová hlava typ M042, se kterou měli všichni zúčastnění kladné zkušenosti. Nezávisle na tom používají v CIMTT další nejrůznější nástroje firmy Komet.

Vedoucí výroby Bendix-Michael Tank oceňuje vedle flexibility, kterou se Komet U-Achs-systeme vyznačuje, také jednoduchou obsluhu systému.

U-Achse systém dodá obráběcímu centru další stupeň volnosti

U Bendix-Michaela Tanka a jeho studentů je zmíněný U-Achse systém Komet Kom Tronic velmi oblíbený, neboť stroj tak dostane další stupeň volnosti a současně se zlepší kvalita výroby. Tento systém sestává v podstatě z kompaktní hlavy pro čelní soustružení, která je poháněna servomotorem. Přívod energie pro elektroniku a pohon, jakož i pro přenos dat do U-Achse systému je indukční bezdrátový. Nástroj díky volně programovatelnému a dynamicky přestavitelnému břitu během obrábění umožňuje automaticky změnit NC osu. Propojením s řídicím systémem stroje umožňuje programování v běžných NC programech.

Externí poradce firmy Komet v oblasti CIMTT Timm Henning věří, že Kom Tronic U-Achs-systeme UAS 125 otvírá nový směr obrábění.

U-Achssysteme Komet KomTronic umožňuje soustružit různými technologiemi různé tvary na rotačně nesymetrických součástkách. Společně se standardními nebo speciálními nástroji a optimálně zvolenými vyměnitelnými břitovými destičkami lze obrábět vnější i vnitřní tvary. Přitom je možné na obráběcím centru realizovat dokončovací obrábění, jako je broušení, válečkování a honování.

Volná programovatelnost ušetří speciální nástroje

Bendix-Michael Tank vysvětluje roli CIMTT: „Obrábíme především prototypy, které většinou mají komplikované vnitřní tvary – například úkosy, ale i vnitřní nebo vnější kužele libovolného tvaru.“ Jako příklad zvolil plynovou trysku, jejíž vnitřní tvary se mají soustružit. „Pomocí Komet U-Achse a námi speciálně nabroušeného nástroje se to podařilo zcela jednoduše.“

Kom Tronic U-Achs-systeme od firmy Komet umožňuje obrábět libovolné tvary různými technologiemi soustružení i na nerotačních součástkách.

Pomocí volné programovatelnosti přídavných os se ušetří také použití speciálních nástrojů, které jsou u prototypů drahé a jejichž výroba je náročná. To se projeví také na dlouhém termínu výroby a dodání objednavateli. Vedoucí výroby vysvětluje: „Použití vhodně uzpůsobeného systému U-Achse umožňuje v mnoha případech kompletní výrobu prototypu. Pokud je potřeba, je možné obrobit plochu v jakosti rozsahu nanometrů.“

Vývoj těchto mechatronických nástrojů neustále pokračuje. Pro posun obrábění ve směru vysoké přesnosti se stará například firma Komet Group patentovaným systémem přímého měření dráhy typ Schieber (SMS), který je od roku 2014 optimálním doplňkem systému U-Achse, a také mechanickou hlavou pro čelní soustružení typ Kom Drive. Bezprostředním měřením dráhy na pravítku jsou zohledněny rušivé mechanické elementy, jako jsou vůle v pohonném systému, teplota a opotřebení součástí stroje. Řízení stroje může okamžitě reagovat na naměřené hodnoty, čímž se zvýší přesnost měřicího systému, který odečítá hodnoty menší než 1 µm. To se zpětně projeví i v kvalitě obrábění.

Nová řada systému U-Achse typ UAS160 Komet Kom Tronic má kompaktní a tím stabilní konstrukci, přímé měření polohy a napájení pohonu 48 V.

Vývoj nástrojů se také připravuje na budoucnost. Michael Renz, vedoucí výroby nástrojů skupiny Komet Group, vysvětluje: „S inteligentními nástroji je možné obrábět v mnoha případech flexibilně a cenově výhodně. Přesto je nutné tuto technologii ještě dále zjednodušit. Proto jsme se zaměřili na standardizaci spotřeby energie a na přenos dat podle požadavků Průmyslu 4.0.“

MM Das Industriemagazin, č. 28, 2017, str. 44–46

Wolfgang Kingauf, zpracoval Jaroslav Řasa

info@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Profesor Přemysl Pokorný 80

V prosinci tohoto roku se prof. Přemysl Pokorný dožívá významného životního jubilea 80 let. V roce 1966 dokončil studia v oboru Strojírenská technologie na VŠST v Liberci. Po krátkém působení v průmyslové praxi zahájil v roce 1968 svoji akademickou kariéru na Fakultě strojní VŠST v Liberci, později TUL.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Související články
Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Studentské práce oboru obráběcích strojů a technologií

V rámci programu odborného semináře pořádaného začátkem února 2022 Technologickou platformou strojírenská výrobní technika ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení při FS ČVUT v Praze a Společnosti pro obráběcí stroje byly technické veřejnosti představeny diplomové a disertační práce oboru obráběcích strojů a strojírenské technologie nominované do soutěže o nejlepší studentské práce každoročně pořádané společností SpOS.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Koncept ve spektru dynamiky a inovací

V roce 2007 bylo na veletrhu EMO poprvé prezentováno obráběcí centrum Grob G350 s horizontálním uložením vřetene. Dnes, o více než deset let později, je na trhu etablováno nejen pětiosé univerzální obráběcí centrum, ale spolu s ním se ve strojírenství v celosvětovém měřítku rozšířila i pětiosá technologie. Úspěšný vývoj založený na vysoké dynamice a velké inovativnosti konceptu „G-Modul“ udělal z univerzálních obráběcích center Grob, nyní již ve druhé generaci, leadera světového trhu.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

High-Torque převodovky pro přesné aplikace

Točivý moment 19 510 Nm pod absolutní kontrolou v téměř bezvůlové přesnosti? Ano, pomocí precizních planetových převodovek s vůlí v ozubení ≤ 1 arcmin je i tato výzva reálná.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit