Témata
Reklama

Přístupné, flexibilní a pokročilé monitorování stavu

Nové výkonné digitální řešení SKF Enlight ProCollect pro sledování vibrací umožňuje průmyslovým podnikům snadno přijmout postupy údržby založené na aktuálních podmínkách.

SKF Enlight ProCollect je nové přenosné řešení pro sledování vibrací, které je navrženo tak, aby pomohlo společnostem zavést inteligentní postupy údržby založené na daných podmínkách nebo aby umožnilo zavedení programů monitorování strojů u širší škály aktiv.

Reklama
Reklama

Mobilní akce pro sběr a vyhodnocení dat

Řešení SKF zahrnuje aktualizovanou verzi ručně ovládaného robustního senzoru QuickCollect, a to spolu s ProCollect, což je zcela nová mobilní aplikace. Aplikace ProCollect je vhodná pro standardní operační systémy iOS nebo Android a byla navržena tak, aby se zjednodušil sběr, interpretace a komunikace provozních i strojních dat o stavu zařízení. Nový software navíc bezproblémově navazuje na SKF Enlight Center – vyspělou webovou monitorovací platformu SKF.

SKF Enlight ProCollect je nové přenosné řešení pro sledování vibrací. (Zdroj: SKF)

Jednoduchá obsluha

Systém Enlight ProCollect je snadno použitelný i pro laiky, což umožňuje operátorům a pracovnímu personálu údržby začlenit úkoly monitorování vibrací do jejich každodenních činností. Například lze stáhnout naprogramované inspekční trasy z Enlight Center do zařízení ProCollect, které poté instruuje obsluhující personál o jednotlivých krocích, které jsou nezbytné ke sběru dat. Tato data jsou poté automaticky přenesena na platformu Enlight Center, kde je lze analyzovat a vizualizovat.

Pomoc při řízení údržby

I při své jednoduchosti nedělá Enlight ProCollect kompromisy ohledně toho, co dokáže. Předprogramované alarmy mohou pomoci operátorům a pracovníkům údržby diagnostikovat a opravit běžné problémy ve výrobním závodě. Vizualizační funkce platformy Enlight Center přitom umožňují společnostem generovat řídicí panely, které poskytují přehled o výkonnosti závodu.

Řešení zahrnuje ručně ovládaný senzor QuickCollect a mobilní aplikaci ProCollect. (Zdroj: SKF)To jim pomáhá činit informovaná rozhodnutí o údržbě, která splňují jejich obchodní cíle. Týmy údržby mohou pomocí sady pokročilých nástrojů této platformy zjišťovat trendy, diagnostikovat problémy a provádět analýzy příčin. Uživatelé mají také možnost dálkového připojení k SKF službám v rámci Remote Diagnostic Services, což jim zajistí přístup k celosvětové síti spolehlivých odborníků společnosti.

Flexibilita výběru formy vlastnictví

Vlastnictví Enlight ProCollect je stejně flexibilní jako jeho použití. Zákazníci se mohou rozhodnout, zda si řešení koupí přímo, nebo si zvolí předplacený přístup, který poskytuje veškerý hardware, software a podpůrné služby, které potřebují, za pevný měsíční poplatek. „Náš model předplacených služeb umožňuje společnostem přesunout náklady na vylepšení programu údržby z CAPEX (capital expenditures, investiční náklady, pozn. red.) na OPEX (operating expenses, provozní náklady),“ říká Barrie Rodgers, product line manager – Mobile Solutions ve společnosti SKF. „Mohou snadno rozšířit svou smlouvu o další vybavení a služby, jako jsou ložiska nebo mazání.“ Zákazníci mohou navíc přejít k cenovým modelům založeným na výkonu, které snižují náklady a rizika spojená s přechodem na pokročilé systémy založené na aktuálních podmínkách a předvídané spolehlivosti.

Michalea Fikejzová

www.skf.com/cz

Reklama
Související články
Balíček pro monitoring a diagnostiku stavu strojů

V době krize často vznikají inovativní projekty, které zefektivňují procesy, a tím pádem šetří finanční i lidské zdroje. Jeden takový vznikl i v SKF. Startovní balíček Plug and Play nabízí senzor QuickCollect spolu s aplikací SKF Pulse, díky níž můžete snadno kontaktovat odborníky ze SKF.

Prediktivní údržba zajišťuje spolehlivost rotačních zařízení

Prediktivní údržba je nejen klíčem k udržitelnosti plynulé výroby, ale i k plnění současných standardů na ekologicky přívětivou výrobu. Předchází haváriím ložisek a potažmo celých strojů, navíc zamezuje velkým finančním ztrátám.

Přínosy nástrojů pro monitoring a diagnostiku strojů

V roce 2018 začal výrobní závod SKF na mazací systémy v Chodově používat dva nástroje pro monitoring a diagnostiku strojů – QuickCollect pro pochůzkovou kontrolu a online monitorovací systém IMx-8. V současné době už je známo, co všechno v Chodově díky užívání těchto systémů získali a jak jsou s nimi spokojeni. Užívání monitoringu a vzdálené diagnostiky přineslo především velké úspory, snížení rizika a snížení času na sběr dat v budoucnu.

Související články
Špičky dvou oborů plánují další spolupráci

Již dlouhodobě spolupracují společnosti Linde Gas a SKF. Jejich odborné týmy jsou připraveny společně překonávat případné výzvy. Obě firmy se nedávno dohodly na rozšíření spolupráce, konkrétně v oblasti automatizovaného monitorování stavu strojů prostřednictvím vibrační diagnostiky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Efektivní monitoring strojů a ložisek

SKF přichází na trh s novou možností jak monitorovat a vyhodnocovat stav strojů a ložisek. Tento kompaktní systém se skládá z bezdrátových senzorů IMx-1 a brány, která komunikuje se softwarem SKF.

Začlenění smart technologií v podnicích

Návrh na začlenění a rozšíření doprovodných služeb využívající smart technologie (dále DSST) v průmyslových podnicích prezentuje doporučení pro podniky, které ještě nezačaly nebo jsou na začátku poskytování DSST. Mezi často poskytované doprovodné služby, které využívají smart technologie patří např. dálkový monitoring zařízení, diagnostika nebo oprava zařízení na dálku, preventivní? a prediktivní údržba. Doporučení lze rozdělit na dvě části, a to na doporučení pro interní prostředí a pro externí prostředí.

Strojové učení pro senzory

Dnes je možné nalézt mikrokontroléry (jednočipové počítače) v prakticky jakémkoli technickém zařízení počínaje pračkami až k měřičům tlaku a nositelné elektronice. Výzkumní pracovníci Fraunhoferova institutu mikroelektronických obvodů a integrovaných systémů řízení (IMS, ISŘ) vyvinuli AIfES, koncept umělé inteligence (AI) pro mikrokontroléry a senzory, který obsahuje plně nastavitelnou umělou neuronovou síť. AIfES je na platformě nezávislá knihovna pro strojové učení, kterou lze využít k realizaci samostudijní mikroelektroniky, která nevyžaduje spojení s cloudem nebo vysoce výkonným počítačem. Systém umělé inteligence určený pro senzory je schopen rozeznat rukopis a gesto, což umožňuje například zadávání vstupních dat gestem, běží-li knihovna na nositelné elektronice.

Aktuální stav digitalizace v českém průmyslu

Digitalizace je všude. Průmysl 4.0 je všude. Roboty vládnou světu!!... nebo ne?

Cestou k efektivitě průmyslu

Výraz Průmysl 4.0 či Industry 4.0 se v poslední době vyskytuje v mnoha periodikách a je diskutován na nejrůznějších konferencích. Objevuje se jak v roli nadějné cesty k efektivnějšímu průmyslu, po které se také již nemálo firem vydalo, tak v roli strašáka ve smyslu: bojte se o práci.

Digitálne dvojča & Factory Twin

Uplatnenie digitalizácie vo výrobe predstavuje revolučnú zmenu. Táto zmena má paradigmatický charakter, pretože sprístupňuje dáta z výroby všetkým výrobným prvkom, čo umožňuje uplatnenie nových systémov riadenia výroby v reálnom čase.

IIoT: vize nebo realita?

Když Kevin Ashton koncem 90. let minulého století vymyslel název Internet of Things – IoT, česky internet věcí –, měl jako uživatele tohoto propojení „chytrých“ zařízení na mysli především lidi či jejich domácnosti a přístroje, které je obklopují.

Výrobu ovládne chytrý software

V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o inteligentních, navzájem komunikujících strojích. Chytré však nejsou ani tak stroje, jako spíše software, který je řídí.

Člověk vs stroj ve výrobě

Na co musejí brát ohled vývojáři moderních interaktivních systémů typu člověk–stroj? Na to se snaží odpovědět nová odborná studie týkající se navrhování a vývoje uživatelsky orientovaných provozních systémů ve výrobním prostředí?

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit