Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Síň slávy strojařů - ocenění za celoživotní přínos in memoriam
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Síň slávy strojařů - ocenění za celoživotní přínos in memoriam

Během slavnostního večera, na němž byly v Brně udíleny Zlaté medaile MSV a IMT 2006, byl za celoživotní přínos rozvoji československého strojírenství in memoriam oceněn prof. Ing. Václav Borský, CSc., který se tak stal druhým nositelem tohoto ocenění. Tímto aktem ho redakce MM Průmyslového spektra uvedla do Síně slávy strojařů.

Václav Borský se narodil před 76 lety v Budkovicích na Slovensku. V 19 letech odmaturoval na strojnické průmyslovce. Ve studiu pokračoval na VTAAZ v Brně a titul inženýra obhájil v roce 1956. Po ukončení studia na vojenské akademii nastoupil do TOS Kuřim, kde zastával funkci vedoucího skupiny vývoje jednoúčelových strojů. V roce 1970 se stal vedoucím Vývojového střediska jednoúčelových strojů a v roce 1982 vedoucím katedry obráběcích a tvářecích strojů Fakulty strojní VUT v Brně. Titul kandidáta věd získal obhajobou disertační práce ve svých 46 letech a v roce 1982 byl jmenován profesorem. Vychoval mnoho konstruktérů obráběcích strojů a díky svému systematickému stylu práce je považován za zakladatele tzv. brněnské konstrukční školy. Byl oponentem mnoha kandidátských a doktorských prací, převážně z oblasti konstrukce obráběcích strojů, automatizace a technologie obrábění. Prof. Borský udržoval pracovní styky s katedrami konstrukce obráběcích a tvářecích strojů strojních fakult v Praze, Brně, Plzni a v Liberci. Zemřel nečekaně v roce 1994.

Anotace
Jedna z mála dochovaných fotografií prof. Borského

Profesor Borský se stal uznávaným odborníkem zejména v oblasti jednoúčelových obráběcích strojů a linek určených pro sériovou výrobu převážně kubických součástí. Od r. 1963, kdy byl podnik TOS Kuřim garantem vývoje a výroby stavebnicové soustavy uzlů pro stavbu jednoúčelových obráběcích strojů a automatických obráběcích linek určených pro obrábění kubických součástí střední velikosti v Československé republice, odvedlo vývojové středisko pod jeho vedením značný kus práce. Tyto uzly používaly i další firmy zabývající se stavbou jednoúčelových strojů a automatických linek (ČZM Strakonice, Zbrojovka Brno, Elitex, Liaz, Tatra Bratislava apod.) a ve stovkách kusů (zejména posuvové jednotky) byly vyváženy i do zahraničí (NDR - Wema Plauen, dnes Vogtland).Ing. Václav Borský měl rozhodující podíl na tvorbě koncepce a na vývoji:

 • komplexních stavebnicových soustav uzlů, určených pro stavbu jednoúčelových obráběcích strojů a automatických obráběcích linek (první soustava byla vyvinuta na počátku 60. let, druhá na přelomu 70. a 80. let) a zahrnujících posuvové jednotky, otočné stoly a bubny, vřeteníky vrtací, vyvrtávací, čelně soustružící, závitořezné a frézovací, vícevřetenové operační hlavy vrtací, vyvrtávací, závitořezné a kombinované, spodní stavbu, upínací jednotky, manipulátory, nástrojové držáky, měřidla a příslušenství a řízení;
 • obráběcích center s automatickou výměnou vícevřetenových hlav, určených pro oblast malo- až středněsériové výroby kubických součástí. Vývoj byl zahájen v roce 1967, jednalo se o typy strojů VIR, VIZ a WIZ s různými zásobníky hlav;
 • integrovaného výrobního úseku IVÚ 800/1250, vyvinutého v rámci státního úkolu "Integrované výrobní úseky ve strojírenství" v první polovině 70. let a určeného pro komplexní obrábění kubických součástí o rozměrech hrany krychle 400 až 1250 mm, kde mimo jiné spolupracoval s Ing. Karlem Svobodou, jenž byl rovněž oceněn za celoživotní přínos rozvoji československého strojírenství (rozhovor s ním naleznete v tomto vydání);
 • metodiky pro stanovení spotřeby konstrukčních hodin v etapě zpracování projektu JÚS a AL.
 • Profesor Borský se celý svůj odborný život snažil prosazovat zásadu systematického řešení problémů, čímž inspiroval své žáky a dokázal je motivovat k další činnosti.

  -red-

  Jiri.Marek@toshulin.cz

  //www.uvssr.fme.vutbr.cz/

  Další články

  Zajímavosti ve vědě a technice

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: