Témata
Reklama

Jak se společnost Pfeiffer stala beta testerem řídicího systému Sinumerik? A jak se vůbec Jak tento systém dostal do světa zakázkového obrábění a provozu obroben? Nebyl to vůbec lehký začátek a pro projektového manažera Karstena Schwarze ze společnosti Siemens, který stojí za tímto historickým milníkem, to nebylo vůbec snadné.

Koncem 90. let minulého století našel nového partnera, zakázkového výrobce společnost Pfeiffer, a tím se vše změnilo. Společně nastavili a optimalizovali řídicí systém přímo v provozu, a zahájili tak partnerství, které existuje mezi společnostmi a generacemi už více než dvě desítky let. Řídicí sytém Sinumerik tak snadno pronikl do světa zakázkového obrábění a stal se známou tváří mnoha obroben.

„Znáte to sami,“ říká Karsten Schwarz s úsměvem. „Občas v práci narazíte na věci, za které opravdu stojí bojovat. Pro mě to byl a vždy bude systém Sinumerik.“
V roce 1997 se totiž inženýr Karsten Schwarz rozhodl pro zcela nový úkol – zavést systém Sinumerik do provozu obroben, respektive do světa zakázkového obrábění. Nová provozní a programovací uživatelská rozhraní „ShopMill“ pro frézování a „ShopTurn“ pro soustružení byla navrhnuta tak, aby zjednodušila každodenní práci kvalifikovaných pracovníků. Namísto kódování komplikovaných NC výrobních programů, nová rozhraní slibovala přesné a jednoduché nastavení sekvencí jednotlivých kroků pro daný požadavek.

Karsten Schwarz dobře ví, že si tehdy nestanovil snadný úkol: „Většina obroben reagovala skepticky a často jsem slýchával komentáře typu „Řízení Siemens? Ne děkuji, to je moc drahé a složité. Je to spíš pro automobilový průmysl, ale ne pro nás, pro obrobny,“ vzpomíná na těžké začátky a reakce malých výrobců. Je pravdou, že systém Sinumerik používaly až do začátku nového tisíciletí především velké firmy z automobilového nebo leteckého průmyslu.

Reklama
Reklama
„Díky kontaktu s Karstenem Schwarzem se naše společnost stala beta testerem systému Sinumerik,“ říká Andreas Pfeiffer (vlevo).

(Zdroj: Siemens)

Začátek partnerství

Když Karsten Schwarz jednou cestou z práce náhodně navštívil dlouholetého zákazníka v Zirndorfu, společnost Pfeiffer, zdálo se zpočátku, že se nejedná o nic zásadního. „Přivítali mě tehdy spíše skepticky,“ vzpomíná dnes s úsměvem. Avšak tehdy večer v roce 1998 po velice živé debatě začalo intenzivní partnerství. Karsten Schwarz a Andreas Pfeiffer starší zjistili, že mají společný cíl, a to optimalizovat systém Sinumerik pro malosériovou výrobu obroben.

„Díky kontaktu s Karstenem Schwarzem se naše společnost stala beta testerem systému Sinumerik,“ říká Andreas Pfeiffer, jednatel společnosti W. Andreas Pfeiffer – Maschinen – und Apparatebau.

„Frézku s rozhraním ShopMill jsme začali používat počátkem 90. let,“ vzpomíná Andreas Pfeiffer mladší, který v roce 2012 převzal firmu po svém otci. „Zpočátku jsme s tím měli jisté problémy, což je u zavádění nového softwaru celkem běžné. Když se u nás ve dveřích objevil Karsten Schwarz, můj otec mu podrobně popsal, co by potřeboval v provozu zlepšit,“ vzpomíná Andreas Pfeiffer mladší s úsměvem. Byla to šťastná náhoda, jak se brzy ukázalo. Díky úzké spolupráci tým dokázal optimalizovat uživatelské rozhraní a naprogramovat systém Sinumerik tak, aby dokázal splnit veškeré potřeby zakázkové výroby.

„Z tohoto vývoje systému Sinumerik se čerpá ještě dnes. Je to jeden z nejšťastnějších okamžiků v historii systému Sinumerik,“ dodává Karsten Schwarz.

Díky novým technologiím a možnosti kompletní simulace pracovních procesů, ještě před uvedením do provozu, je možné předem odhalit případné problémy.

(Zdroj: Siemens)

Vstup do světa zakázkového obrábění

Po několika letech zkoušení a testů a poskytování zpětné vazby bylo na trh uvedeno nové uživatelské rozhraní Sinumerik Operate, které sjednotilo nástroje ShopMill a ShopTurn do jednoho rozhraní a je v obrobnách používáno dodnes. „Tenkrát se společnost Siemens nejprve musela naučit, jak do procesu vývoje zapojit koncové uživatele,“ vzpomíná Karsten Schwarz a dodává: „K zásadní změně došlo až založením školicího střediska TAC v roce 2006, nyní známé jako centrum DEX (Digital Experience and Application Center), které je situované v německém Erlangenu.“

Už při první společné optimalizaci řídicího systému Sinumerik pro každodenní provoz obroben se Karstenu Schwarzovi a Andreasu Pfeifferovi mladšímu podařilo odstranit zásadní problémy. A tak stále více obroben objevovalo výhody, které systém Sinumerik přinášel, a začaly jej používat v každodenním provozu.
Už během prvních workshopů pro koncové zákazníky, které se tehdy konaly v Zirndorfu, jsme byli schopni inspirovat řadu středně velkých podniků, aby začaly uvažovat o k přechodu na systém Sinumerik,“ vzpomíná Karsten Schwarz.

„Kolem roku 2000 pak společnost Siemens použila ve své celosvětové marketingové kampani kartonového nosorožce v životní velikosti. Jeho roh byl vyroben z kusu kovu vyfrézovaného právě v našem podniku,“ říká Andreas Pfeiffer.

„Z tohoto vývoje systému Sinumerik se čerpá ještě dnes,“ říká Karsten Schwarz (vpravo).

(Zdroj: Siemens)

Na cestě k digitalizaci

Ani Karsten Schwarz, ani Andreas Pfeiffer mladší však neusnuli na vavřínech. Oba se již delší dobu soustředí na úspěšný přechod k digitalizaci všech procesů v oblasti zakázkového obrábění a výroby. Už více než 11 let rodinná firma Pfeiffer pracuje se systémy NX CAD/CAM.

„V poslední době spolu hodně probíráme témata, jako je řízení obrobny a možnosti, které přináší Machine Resource Libraries, edge computing nebo digitální dvojče. V těchto technologických inovacích vidím totiž velký potenciál,“ konstatuje Pfeiffer.

Díky novým technologiím a možnosti kompletní simulace pracovních procesů, ještě před uvedením do provozu, je možné předem odhalit případné problémy.
„Běžně chybu nezaznamenáte až do chvíle, kdy se řezačka najednou spustí příliš dolů kvůli špatnému naprogramování stroje. A digitální dvojče toto riziko minimalizuje,“ vysvětluje Andres Pfeiffer.

Bezchybný procesní řetězec je pro něj zcela zásadní. Pro úspěšný provoz je potřeba, aby bylo vše od prvotního nápadu až po výrobu zmapováno. A proto se jeho firma již několik let spoléhá právě na systém Sinumerik.

„Společnost Siemens nabízí nejrůznější řešení od navrhování v CAD až po obrábění,“ doplňuje Pfeiffer.

„Před 20 lety bylo téměř nemožné si představit Sinumerik jako zavedený automatizační systém v obrobnách,“ dodává Karsten Schwarz. „A společnost Pfeiffer sehrála ve vývoji tohoto průmyslového systému zásadní roli, a změnila tak jeho historii. Jediné, co mohu dnes dodat, je ‚děkuji‘!“

Zuzana Lepičová

Tomáš Duba

Mariana Kellerová

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 201036
Datum: 09. 10. 2020
Rubrika: Trendy / Restart průmyslu
Autor:
Firmy
Související články
Budoucnost české výroby

Česká výroba prochází složitým obdobím. Naši výrobci musí každý den řešit složité úkoly a problémy, za které si z části ani nemohou. Doba už je taková, je potřeba se jí ale postavit čelem.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Související články
Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Nahrajeme si vědomí do počítače?

Profesor kybernetiky Michael Šebek nevylučuje svoji přítomnost v jiném, uměle vytvořeném prostoru. Průmysl 4.0 chápe jako zásadní a přelomovou změnu a současné školství nás na budoucnost nepřipraví. Firmám radí „nechte své zaměstnance tvořit nesmysly“‎.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit