Témata
Reklama

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se letos koná již po jednašedesáté. Stejně dlouho na něm vystavuje i společnost Siemens. Její expozice novinek a řešení již tradičně ukazuje směr dalšího vývoje nejen v oboru obráběcích strojů a průmyslové automatizace, ale především průmyslové digitalizace.

Letos se návštěvníci mohou těšit zejména na řadu reálných ukázek digitalizace z praxe, a to jak pro výrobce strojů, tak koncových výrobků. Zvláště zajímavé budou ukázky přístupu k digitalizaci z výrobních závodů Siemens, a to na stanovišti věnovaném virtuálnímu zprovoznění a servisním službám napojeným na cloudovou platformu MindSphere. Chybět nebudou digitální dvojčata reálných strojů a ukázky aditivní výroby. Přesvědčíme vás, že digitalizace má přínosy nejen pro průmysl, ale třeba i pro takové obory, jako je motosport.

Hlavním mottem expozice Siemens na letošním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu je „Tvoříme digitální budoucnost průmyslu“. A expozice na stánku č. 16 ukáže jak. Na příkladu čtyř předních tuzemských výrobců strojů a dvou výrobních závodů Siemens v České republice představíme dosavadní výsledky digitalizace a její přínos pro efektivní fungování strojů i závodů.

„Letošní expozicí jsme chtěli vyzvat své zákazníky a celou českou společnost, aby se přestali obávat digitalizace a podpořit je v její implementaci. Jen tak totiž mohou do budoucna obstát v náročné lokální i globální konkurenci. Na prezentovaných výsledcích lze vidět, co jsme na tomto poli již společně vytvořili a že má velký smysl v digitalizaci pokračovat,“
říká Ing. Tomáš Duba, ředitel obchodního úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty a Pohony do výkonu 250 kW divize Digital Industries společnosti Siemens.

Reklama
Reklama

Pět kroků životního cyklu

Osou expozice bude pět pracovních stanovišť s ukázkou Siemens řešení pro každou část životního cyklu stroje či výrobku. Od samotného návrhu stroje nebo linky přes jeho optimalizaci, vyprojektování, uvedení do provozu až po následný servis. Těchto pět kroků budeme ukazovat i v reálném nasazení v praxi – ať již u svých zákazníků, nebo ve výrobních závodech Siemens – oboje z pohledu výrobce stroje nebo linky i z pohledu jejich uživatele.

K modulům zajišťujícím sběr provozních dat, správu uživatelů a správu nástrojů nově přibude i modul pro monitoring spotřeby energií a jejich management.


Praxe ukázala, že řada výrobců v minulosti přistupovala k digitalizaci bez komplexní vize a často narychlo implementovala jen dílčí řešení. Ta však nevedou ke kýženému cíli – zefektivnění výroby, úsporám, zkrácení výrobní doby či jiným z mnoha benefitů digitalizace. K nim vede pouze systematické a strategické řešení konceptu digitalizace. Na pěti krocích hodnotové řetězce výrobku či stroje návštěvníkům veletrhu názorně ukážeme, jak Siemens dokáže v jakékoliv fázi pomoci a s jakými výsledky. Siemens navíc nabízí řešení, které celý systém systematizuje, zastřešuje a napojuje na internet věcí, a tím je otevřený cloudový systém MindSphere.

Virtuální zprovoznění

Na stánku bude představeno virtuální zprovoznění digitálních dvojčat obráběcích strojů od firmy TOS Hulín, Škoda Machine Tool a TOS Varnsdorf. Představíme také digitální dvojče balicího stroje od společnosti Viking Mašek, který se fyzicky nachází v novém aplikačním centru Siemens v Praze na Stodůlkách. Reálný stroj je připojen na cloudovou platformu Siemens MindSphere a pomocí aplikace Simatic Machine Monitor budou moci návštěvníci nahlédnout do výrobních dat stroje.
Seznámit se mohou s kinematickými funkcemi v prostředí TIA Portal, a to na ukázce vizualizace kinematiky a možností programování a testů i bez reálného stroje.
„Návštěvníkům také předvedeme, jak k digitalizaci přistoupily výrobní závody Siemens. Implementaci digitalizace předvedeme na svých vlastních továrnách. Chceme zákazníkům v českém průmyslu ukázat, že digitální továrna není žádný abstraktní pojem, ale realita, ke které se mohou přiblížit v kterémkoliv stadiu vývoje,“ vysvětluje Tomáš Duba.

Digitalizace našich výrobních, vývojových a podpůrných procesů pro nás byla klíčovým okamžikem, který nám dal nejen obrovskou konkurenční výhodu, ale i možnost, jak zajistit v podmínkách sériové výroby výrobu kusovou. Dnes jsme díky tomu schopni vyvíjet a vyrábět elektromotory šité zákazníkovi na míru ve výrazně kratších intervalech než dříve, a to nejen s vyšší flexibilitou, ale i ve vyšší kvalitě. Troufám si říct, že bez digitalizace, s kterou jsme začali již před více než 10 lety, bychom dnešní kusovou zakázkovou výrobu nezvládli,“ říká Roman Valný, ředitel závodu Siemens Elekromotory Frenštát.

Řada českých výrobců již s digitalizací začala a v podniku má nasazeno několik izolovaných řešení – například monitoring provozních dat strojů. Většinou ale chybí páteřní systém, který by tyto ostrůvky digitalizace propojil do jednoho celku a zajistil, aby spolu všechny dílčí systémy komunikovaly a spolupracovaly. Možnosti, jak situaci vyřešit, představíme na našem stánku také – např. plánování a řízení výroby s MES a MOM systémy.

„Chytrá“ motorka a MindSphere

Ačkoliv budou letos na stánku Siemens exponáty vystavené pouze v digitální podobě, o požitek z krásného stroje vás přeci jen neochudíme.

Představíme vám unikátně upravený závodní motocykl Honda CBR 600RR, na kterém budeme demonstrovat výhody využití cloudové platformy Siemens pro internet věcí MindSphere. „Její možnosti jsou téměř nekonečné a chceme ukázat, že se uplatní i mimo klasické průmyslové prostředí. Záleží jen na fantazii každého uživatele, z jakých zařízení potřebuje nebo chce sbírat a analyzovat provozní data,“ vysvětluje Tomáš Duba.

V expozici Siemens se návštěvníci také budou moci seznámit s novinkami z oblasti servisu. Oddělení Industry Services představí vlastní modulární aplikaci Condition Monitoring 2.0, která vznikla na základě požadavků zákazníků sledovat provozní stavy strojních zařízení. Letos přichází vylepšená o nové moduly a funkcionality – např. detailnější pohled na výrobní data a analýzu výroby.

Nová verze Condition Monitoringu umožňuje provádět ztrátovou analýzu a vyčíslit, kolik stály jednotlivé prostoje výroby. Sleduje také historii korekcí nástroje, včetně autora změn, eviduje motohodiny jednotlivých os nebo zobrazuje detaily výrobku, včetně podpory sériových čísel,“ představuje novinky David Čežík, zástupce oddělení Siemens Industry Services.

Strojní data využívaná pro Condition Monitoring přitom mohou závody ukládat buď na lokálním úložišti (on premise), nebo v prostředí cloudové platformy MindSphere.

Za vším hledej software

Žádné z digitálních řešení prezentovaných na Mezinárodním strojírenském veletrhu by nemohlo fungovat bez kvalitního softwaru. Nedílnou součástí všech digitálních dvojčat strojních zařízení i samotné digitální výroby tak jsou řešení ze softwarového portfolia Siemens Digital Industry Software (dříve PLM Software).

Spolu s virtuálním zprovozněním a digitálními dvojčaty strojů přicházejí čím dál více ke slovu i digitální dvojčata produktů a nové postupy při jejich výrobě. Siemens má pro celou oblast návrhu výrobků a simulace jejich reálného chování širokou škálu řešení. Simulace na rozdíl od fyzického testování zpracovávají několik systémů najednou a berou v úvahu různé typy fyzikálních okolností, které je v nich třeba modelovat.

S tím souvisí i nástup nových technologií, jako je aditivní výroba neboli 3D tisk. Ta umožňuje oproti konvenční metodě obrábění vytvářet složité tvary, které jsou běžnými metodami nevyrobitelné. S aditivní výrobou pak souvisí inovativní přístupy k návrhu, optimalizaci a simulaci (topologická optimalizace, simulace proudění), které rapidně zrychlují proces návrhu a optimalizují tvar, což přináší významnou úsporu materiálu. Výsledný produkt je tak lehčí a současně zachovává pevnostní předpoklady.

Implementaci digitalizace předvede společnost Siemens na vlastních továrnách, zde například Siemens Mohelnice. Cílem je zákazníkům ukázat, že digitální továrna není abstraktní pojem, ale realita.


Během MSV proběhne také Fórum aditivní výroby, kterého se budeme účastnit prostřednictvím naší dceřiné společnosti Siemens Digital Industry Software. Pro návštěvníky stánku bude připravena ukázka 3D tisku. Konkrétně ukázka tisku z hliníkové slitiny části nosné konstrukce experimentálního vozidla. Díky 3D tisku byl v součástce plný materiál nahrazen prostorovou mřížkou, což součástku výrazně odlehčilo a zlepšilo její pevnost. 3D mřížka má výrazně pevnější vlastnosti než kov. Druhou ukázkou bude 3D tisku plastu – příruba pro vstup chladicího vzduchu k tiskovým hlavám 3D tiskárny, a to ve dvou provedeních.

Podpora školství v éře digitalizace

V expozici Siemens předvedeme v české premiéře také nový systém pro CNC stroje Sinumerik One, který představuje zcela novou generaci řídicích systémů pro obráběcí stroje. Oproti předchozím verzím obsahuje jeho řídicí jednotka již od samého počátku digitální dvojče.

Představíme také inovativní řešení stroje, který bude k dispozici pro výuku na středních odborných školách.

Podpoře českého školství se na MSV věnuje Siemens již tradičně. Jako každoročně jsme i letos hrdým partnerem soutěže mladých programátorů, která po dobu konání veletrhu probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Svazu strojírenské technologie. Mladí strojaři zde soutěží, kdo z nich dokáže nejlépe a nejrychleji naprogramovat obráběcí cyklus na CNC systému Siemens.

Na stánku představíme i náš program spolupráce se školami. Siemens dlouhodobě podporuje české školství na všech úrovních – od základních škol přes střední odborné školy a učiliště až po univerzity.

Uvědomujeme si totiž zásadní význam vzdělávání mladé generace a podporování rozvoje dovedností, které jsou klíčové nejen pro další rozvoj průmyslu, ale i společenské a ekonomické prosperity naší země. Pro dnešní generaci studentů jsou navíc digitální technologie zcela organickou součástí života, a je proto přirozené vzdělávat je i v oblasti průmyslové digitalizace.

Siemens

hana.el_bournova@siemens.com

Reklama
Související články
CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Skutečná tvář zakázkového obrábění

Jak se společnost Pfeiffer stala beta testerem řídicího systému Sinumerik? A jak se vůbec Jak tento systém dostal do světa zakázkového obrábění a provozu obroben? Nebyl to vůbec lehký začátek a pro projektového manažera Karstena Schwarze ze společnosti Siemens, který stojí za tímto historickým milníkem, to nebylo vůbec snadné.

Digitální výroba pro produktovou diverzitu

V německém dolnofranském lázeňském městě Bad Neustadt, nacházejícím se na severozápadním okraji Bavorska, se elektromotory pro průmyslové využití vyrábějí již přes 80 let. Zásluhou vlastního vývoje a mnohaletých zkušeností s rozvojem výroby je tento závod společnosti Siemens zároveň i důkazem toho, jak zásadně je digitalizace nápomocna v oblasti efektivity a produktivity v tzv. diskrétní výrobě.

Řídicí systém nejen pro budoucnost

Podpora komplexní digitalizace. Tak by se dala stručně charakterizovat základní vlastnost řídicího systému Sinumerik One z produkce společnosti Siemens. Mezi typické zástupce firem, které jej úspěšně využívají, patří i výrobce obráběcích strojů Soraluce a jejich uživatel Abus Kransysteme. Tyto dvě společnosti jsou důkazem, že digitalizaci lze zavádět postupně a vlastním tempem, které zohledňuje všechny specifické potřeby podniku.

Podzimní pecky v oblasti digitalizace

Blíží se čas velkých podzimních veletrhů. Strojírenské firmy, a vlastně všichni, kdo mají se strojírenstvím něco společného, se na veletrhy chystají – ať už jako vystavovatelé, připravující to nejlepší ze své produkce, nebo jako návštěvníci, lační převratných novinek. K těm, kdo připravují skutečné „pecky“ v oboru, patří již tradičně společnost Siemens.

Digitalizace pro vyšší přidanou hodnotu

„Digitální dvojče zrychlí vaši výrobu“ – to bylo motto, pod nímž společnost Siemens představila na letošním MSV své nejnovější produkty a směry vývoje v rámci rozsáhlého portfolia komplexních řešení pro digitalizaci výroby. MSV 2018 je již historickou událostí a Siemens nyní hledí do roku 2019. Jaký byl pro něj letošní rok a jaké má v Česku další plány? Na to jsme se zeptali Tomáše Duby, ředitele obchodního úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit