Témata
Zdroj: Siemens

Blíží se čas velkých podzimních veletrhů. Strojírenské firmy, a vlastně všichni, kdo mají se strojírenstvím něco společného, se na veletrhy chystají – ať už jako vystavovatelé, připravující to nejlepší ze své produkce, nebo jako návštěvníci, lační převratných novinek. K těm, kdo připravují skutečné „pecky“ v oboru, patří již tradičně společnost Siemens.

Reklama

První pecka:
Flexibilní a udržitelné využití dat v průmyslu obráběcích strojů

Letošního veletrhu EMO Milano se společnost Siemens zúčastní ve jménu sloganu „Digitalization in Machine Tool Manufacturing – Infinite opportunities from infinite data“ neboli „Digitalizace v oblasti obráběcích strojů – nekonečná data nabízejí neomezené možnosti“. Ve stejnou dobu se bude konat i virtuální přehlídka Siemens Machine Tool Days 2021, během níž firma představí nejrůznější možnosti využití kompletního potenciálu dat vedoucí k vyšší produktivitě. Spojení reálného a digitálního světa totiž nabízí výrobcům a obsluze obráběcích strojů další příležitosti ke zvyšování flexibility a udržitelnosti výroby.

Dnešní doba staví celé odvětví před obrovské výzvy: pandemie onemocnění covid-19 výrazně urychlila tempo změn na příslušných trzích a s nimi související požadavky. K nim se přidává stále rostoucí individualizace výroby a naléhavá potřeba dále zvyšovat její udržitelnost. Reakcí na to jsou digitalizace a automatizace. Díky kombinaci velkých objemů dat, které vznikají během tohoto procesu, a vytvořením kontinuálního cyklu mezi reálným a digitálním světem Siemens pomáhá pracovníkům průmyslových podniků lépe a kvalifikovaněji se rozhodovat podle dostupných dat, a tak rychleji reagovat na nové trendy a změny.

Reklama
Reklama
Reklama

Sinumerik One: klíčový prvek ukázky dvou technologií

V rámci veletrhu EMO Milano i virtuální přehlídky Siemens Machine Tool Days 2021 Siemens představí CNC systém Sinumerik One, který byl v roce 2019 uveden na trh jako digitálně nativní řešení. Ústředním bodem ukázky bude výrobní jednotka se dvěma stroji řízenými s pomocí tohoto systému – pětiosé obráběcí centrum a robotický stroj zaměřený na aditivní výrobu. Tyto stroje dokážou například opravit převody velkých převodovek namísto jejich výměny. Velké převodovky se používají zejména ve větrné energetice, kde musí odolat nadměrnému opotřebení v důsledku významných třecích sil a je nutné je v určitých časových intervalech vyměňovat.

S novými ovládacími panely Sinumerik One MCP spouští společnost Siemens intuitivní ovládání stroje, které uživatelům CNC nabízí větší uživatelskou přívětivost, efektivitu a flexibilitu. (Zdroj: Siemens)

Součástí ukázky bude předvedení způsobu, jakým jsou převody nejprve ofrézovány ve frézovacím centru. S pomocí robota dojde k obnovení převodových zubů během procesu aditivní výroby. Nakonec přichází na řadu finální obroušení a přesné zabroušení, opět v pětiosém frézovacím centru. Oprava namísto nového výrobku nejenže šetří materiálové zdroje, ale i zhruba 60 % energie.

První digitálně nativní CNC systém Sinumerik One tak představuje klíčový prvek digitální transformace ve světě obráběcích strojů. Digitální dvojče vytvořené v aplikaci Create MyVirtual Machine umožnilo paralelní vývoj, testování a funkční schválení obou strojů dlouho před jejich faktickým zprovozněním. Výrobci strojů tak získávají rychlejší přístup k lepším strojům a jejich uživatelé se rychleji dostanou k tomu správnému produktu.

Portfolio řešení pro digitální podnik – Siemens Digital Enterprise – nabízí průmyslovým firmám přesně tu pomoc, kterou aktuálně potřebují: s využitím digitálního dvojčete, jako je Sinumerik One, a budoucích technologií, například umělé inteligence nebo průmyslového edge computingu, mohou shromažďovat a analyzovat data, porozumět jim a smysluplně je dále aplikovat. Pak mohou rychle a flexibilně reagovat na nové výzvy a přizpůsobovat produkty a výrobní procesy novým požadavkům a šetřit zdroje.

Reklama

Obsluha strojů: inovativně i efektivně

Během obou výše zmíněných akcí budou představeny i nové funkce a technologické aktualizace systému Sinumerik One zaměřené na větší výkon, flexibilitu a modularitu. Návštěvníci budou mít příležitost se seznámit s novými ovládacími panely Sinumerik One Machine Control Panels (MCP). Ty otevírají další možnosti v oblasti intuitivní obsluhy CNC strojů a nabízejí jejich operátorům větší komfort, efektivitu a flexibilitu.

Nový ergonomický kovový design v provedení Blackline plus lze začlenit do stávajících provozních konceptů a je vhodný pro 19 a 24palcové panely. Nabízí individuální konfiguraci podle specifických požadavků zákazníka. Obsluhu usnadňují i další nové funkce, například Powerride je kombinací korekčního spínače a NC spouštěcího tlačítka pro snadné a účelné nastavení. Vizualizaci hodnot Actual zajistí integrovaná škála LED diod. Díky této funkci dojde na konci sady k automatickému resetu posunu, což usnadní a zefektivní celý proces. Powerride nabízí i haptickou zpětnou vazbu v podobě krátké vibrace v případě překročení stanovené mezní hodnoty, čímž zvyšuje možnosti vnímání hodnot a podporuje slepou obsluhu stroje. Standardní součástí panelů v provedení 22 a 24 palců je Qwerty klávesnice, takže jejich uživatelé již nepotřebují instalovat žádnou další. S možností integrovaného RGB LED podsvícení klávesnice si uživatelé mohou upravit barevné nastavení podle svých potřeb. Ovládací panely pro Sinumerik One jsou díky robustnímu provedení vhodné i pro náročná provozní prostředí. Přední strana splňuje požadavky na stupeň krytí IP65.

Nové možnosti rozšíření pro obráběcí stroje

Koncept Siemens Industrial Edge nabízí výrobcům a uživatelům strojů libovolné a flexibilní využití výhod vyplývajících ze zpracování dat s pomocí edge nebo cloud computingu. Společnost Siemens nově rozšířila toto portfolio i pro obráběcí stroje, jimž otevírá nové možnosti v oblasti analýzy dat v místě výroby a v reálném čase a jejich inteligentního využití. Součástí veletrhu EMO Milano i virtuální přehlídky Siemens Machine Tool Days 2021 tak bude předvedení škálovatelnosti edge hardwaru s využitím nových hardwarových verzí IPC 127E a IPC 427E. Siemens rovněž představí další nové aplikace pro nejrůznější možnosti využití.

Druhá pecka:
Průmyslová 3D tiskárna s digitálním dvojčetem

Revoluční průlom v průmyslových výrobních procesech dnes představuje robotické kladení spojitých vláken a 3D tisk. Je to možné díky výhodám digitálního dvojčete, vyšší robotické inteligenci a komplexnímu řízení polohy a pohybu.

Společnost Ingersoll Machine Tools navrhla svou gigantickou průmyslovou 3D tiskárnu MasterPrint™ s pomocí systému Sinumerik One. Jedná se o největší zařízení na světě využívající tisk s pomocí termoplastických materiálů. Tiskárna vytiskne velké díly a stejný stroj je následně opracuje do finálního tvaru. Výrobní náklady se snížily o 75 % a lhůty plnění se zkrátily z měsíců na dny.

Společnost Ingersoll Machine Tools navrhla svou gigantickou průmyslovou 3D tiskárnu MasterPrint™ s pomocí systému Sinumerik One. (Zdroj: Siemens)

Zmíněná tiskárna dokáže zároveň frézovat, aplikovat spojitá vlákna, pokládat pásky, provádět kontrolu či ořezávat: Řada MasterPrint společnosti Ingersoll Machine Tools představuje skutečně univerzální řešení. „Například nejprve přidá materiál a hned za minutu ho již opracovává s pomocí frézovací hlavy,“ říká Jason Melcher, obchodní viceprezident firmy Ingersoll. Po celou dobu zůstávají zároveň zachovány vysoce přesné tolerance. Není divu, že si společnost vybudovala jméno především v leteckém a kosmickém průmyslu, vojenském průmyslu, energetice a dalších odvětvích těžkého průmyslu.

Při komplexních procesech obrábění jsou využity nejmodernější hardwarové a softwarové technologie firmy Siemens. V oblasti softwaru vsadil Ingersoll na modulární, rozšiřitelný a otevřený CNC systém Sinumerik 840D sl, který je v náročných oblastech obrábění, s nimiž společnost Ingersoll Machine Tools pracuje, považován za naprostou špičku.

„Ve firmě Siemens jsme nalezli spolehlivého partnera a dodavatele CNC hardwaru a softwaru, který dokáže vyvíjet a do svých produktů začlenit pokročilé funkce. Pomáhá nám tak nejen dosahovat našich strategických cílů, ale i plnit potřeby zákazníků tím, že se jim výrazně zkrátí doba pro uvedení na trh a zvýší ziskovost,“ konstatuje Piergiorgio Assandri, obchodní ředitel, Ingersoll Machine Tools.

Největší 3D tiskárna pro tisk z termoplastů na světě

Řídicí systém Sinumerik 840D sl je nasazen v základní verzi robotických platforem MasterPrint Robotic a MasterPrint Continuous Filament i v největší průmyslové 3D tiskárně pro tisk z termoplastů na světě – MasterPrint. Tiskárna vytiskne velké díly, které jsou následně opracovány do konečného tvaru přímo na stejném zařízení. Výrobní náklady tak lze snížit o 75 % a lhůty plnění zkrátit z měsíců na dny.

Největší MasterPrint je v současné době instalován v evropském technologickém centru firmy Innse Milano, která je stejně jako Ingersoll dceřinou společností koncernu Camozzi Group. Vyrábí především nástroje pro letecký, kosmický a námořní průmysl.

Kromě nasazení systému Sinumerik v oblasti řízení využívá tento obří MasterPrint i digitálně nativní řešení Sinumerik One. S pomocí digitálního dvojčete pomáhá simulovat a testovat pracovní procesy kompletně ve virtuálním prostředí.

Důležitou součástí řešení je počítačové jádro Siemens Virtual NC Kernel (VNCK). Ve společnosti Ingersoll ho využívají k vložení skutečného CNC jádra do virtuálního zařízení, což jim umožní zcela napodobit řízení reálného obráběcího stroje a přímo do něho importovat archiv pro účely zprovoznění. Tímto způsobem ušetří čas díky rychlejšímu uvedení do provozu a zároveň se stroj dostane i k zákazníkům mnohem rychleji. Koncový zákazník tak získává další výhody v podobě možnosti simulovat výrobu vlastních produktů, zkrátit dobu pro jejich uvedení na trh a zvýšit kvalitu výroby.

Digitální dvojče pro návratnost investic

Nabídkou digitálního dvojčete svých produktů zlepšuje firma Ingersoll mj. i služby zákazníkům.

„Zákazníci oceňují možnost vytvořit si digitální dvojče již ve fázi návrhu, protože se tím ujistí i o realizovatelnosti projektu a šancích na splnění stanovených cílů s ohledem na návratnost investic,“ vysvětluje Jason Melcher.

Zřejmě i díky nasazení softwarových a digitálních nástrojů Siemens v rámci jednotlivých procesů může Ingersoll dále expandovat na nové trhy a rychleji se přizpůsobit případným tržním změnám. S využitím digitalizačních technologií od firmy Siemens je tak Ingersoll dobře připravený na budoucnost.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Systémy produktivního obrábění

Zákaznických dnů Tajmac-ZPS se tradičně účastní i společnost Siemens. Ta letos představila ve dvou expozicích více než tisícovce návštěvníků novinky, které pomohou zvýšit produktivitu obráběcích strojů. Díky vysoce výkonnému řídicímu systému Sinumerik One.

Digitální výroba pro produktovou diverzitu

V německém dolnofranském lázeňském městě Bad Neustadt, nacházejícím se na severozápadním okraji Bavorska, se elektromotory pro průmyslové využití vyrábějí již přes 80 let. Zásluhou vlastního vývoje a mnohaletých zkušeností s rozvojem výroby je tento závod společnosti Siemens zároveň i důkazem toho, jak zásadně je digitalizace nápomocna v oblasti efektivity a produktivity v tzv. diskrétní výrobě.

Související články
Když se výroba CNC strojů automatizuje

Grob-Werke je rodinná firma, která je předním producentem výrobních zařízení a CNC strojů pro automobilový průmysl - od univerzálních obráběcích strojů až po plně automatizované výrobní a montážní systémy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají ředitel divize Manurhin Tajmac-ZPS Ing. Tomáš Dederle a manažer marketingu Kovosvit MAS Jan Hruška.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

Vše o CNC obrábění: Online a též v češtině

Odborné veřejnosti v oblasti obráběcích strojů je již delší dobu známo, že na internetu jsou k dispozici stránky, které obsahují obrovské množství informací, dokumentace, návodů, tipů a triků a dalších užitečných věcí, které pomáhají například při tvorbě programů, školení či optimalizaci výrobního procesu. Jejich název – CNC4you – naznačuje, že zde lze nalézt téměř cokoli, co souvisí s oblastí CNC obrábění.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit