Témata
Zdroj: Siemens

Zákaznických dnů Tajmac-ZPS se tradičně účastní i společnost Siemens. Ta letos představila ve dvou expozicích více než tisícovce návštěvníků novinky, které pomohou zvýšit produktivitu obráběcích strojů. Díky vysoce výkonnému řídicímu systému Sinumerik One.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

První expozice demonstrovala možnosti systému Run MyVirtual Machine. K digitálnímu dvojčeti obráběcího centra MCG 1000 z produkce Tajmac-ZPS je integrováno dvojče průmyslového robotu. Nejedná se však o klasický obslužný robot, ale CNC robot řízený systémem Sinumerik One. Zajímavostí je, že daná aplikace dosud fyzicky neexistuje, nyní je ve fázi vývoje, na němž se spolupodílí Jan Procházka, doktorand FSI VUT v Brně.

Využití digitálního dvojčete spočívá jednak v přípravě výroby a školení obsluhy, dále jej lze využít například pro diagnostiku poruch. Stav stroje je možné reprodukovat na digitálním modelu a v naší ukázce i na dvojčeti robotu. Není potřeba fyzicky u stroje být, jeden řídicí systém Sinumerik One zvládne společně se strojem řídit až čtyři roboty,“ vysvětluje Jan Procházka.

Adam Koncer, vedoucí technického oddělení jednotky Motion Control Siemens ČR, doplňuje: „Jelikož má robot plnohodnotné CNC řízení, lze jej vedle manipulačních úloh využít také k CNC obrábění, jako například ke sražení hran nebo závitování.

Robot se v podstatě stává druhým obráběcím strojem v rámci jednoho systému řízení. Výhodou je, že se uživatel nemusí učit obsluhu dalšího řídicího systému,“ říká Elvíra Zajícová, ředitelka obchodního úseku Motion Control společnosti Siemens ČR.

Zástupci společnosti Siemens na Zákaznických dnech ve společnosti Tajmac-ZPS konaných v polovině dubna 2024. Uprostřed ředitelka obchodního úseku Motion Control Elvíra Zajícová, ostatní zleva: Jiří Heřmánek, Jan Procházka, Karel Kozumplík, Tomáš Kopeček a Adam Koncer. (Foto: R. Dvořák)

Kompenzace nedostatečné tuhosti

Základní myšlenka spočívá v tom, že si provozovatel stroje pořídí robotické rameno od kompatibilních výrobců robotů (v současnosti firmy Comau, Mabi a Autonox), které realizátor projektu následně osadí servomotory, výkonovými moduly a řídicím systémem Sinumerik One.

V odborných kruzích se opakovaně diskutuje nedostatečná tuhost robotu, která může způsobovat nepřesnosti při obrábění. Výhodou systému Sinumerik One je možnost aktivovat kompenzace, které dokážou nepřesnosti způsobené nedostatečnou tuhostí vedení robotů minimalizovat. Aktuálně na brněnské univerzitě připravují experiment, při kterém budou měřit a srovnávat kruhovitost a přímost obrábění robotem a strojem.

Druhým stanovištěm, kterým se Siemens ve Zlíně prezentoval, byla ukázka aplikace Protect MyMachine/3D Twin, a to přímo na stroji.

Tato aplikace, která běží na zařízení Industrial Edge pro obráběcí stroje, slouží k zabránění kolizím na stroji,“ vysvětluje Karel Kozumplík, technický expert jednotky Motion Control Siemens ČR, a dodává: „3D model stroje si výrobce či uživatel nahraje do této aplikace, která běží na serveru, a pomocí rychlého přenosu dat se z řídicího systému předávají do aplikace informace o poloze. Na základě informací uložených v bufferu probíhají výpočty pohybů virtuálních strojních součástí. V případě, že model zaznamená riziko kolize, aplikace zpětně ovlivní řídicí systém stroje, který pohyb zpomalí nebo v případě potřeby stroj zastaví.

Reklama
Reklama
Reklama

V hlavní roli Adaptive Control and Monitoring

Do aplikace se kromě modelů stroje nahrávají i 3D modely obrobků a nástrojů, což umožňuje předejít kolizi všech pohyblivých komponent stroje. Konkurenční výhodou tohoto řešení je především skutečnost, že nedochází k zatížení řídicího systému stroje, ale výpočetní zátěž se přenáší do Industrial Edge.

Myslím si, že uvedené řešení představuje tu správnou cestu, protože prostřednictvím Industrial Edge je možné využívat celou řadu dalších aplikací, včetně uživatelských. Je to praktické, efektivní a produktivní řešení,“ uzavírá Karel Kozumplík.

Tomáš Kopeček, technický poradce jednotky Motion Control Siemens ČR, navazuje s další ukázkou, jejíž hlavní hvězdou je systém Adaptive Control and Monitoring.

O systému ACM neboli Adaptive Control and Monitoring mohu mluvit jen v superlativech. Je to nový systém adaptivního řízení, který vyvinuli ve firmě Omative, s níž v současné době intenzivně spolupracujeme,“ objasňuje.

Výhoda tohoto nového systému proti předchozím verzím, a i proti verzím konkurenčních výrobců, podle Tomáše Kopečka spočívá především v tom, že pro jeho zprovoznění není nutné upravovat technologické programy, protože adaptivní řízení, kterým je systém vybaven, umožňuje okamžitě začít pracovat.

Příprava je samozřejmě obdobná jako u většiny systémů adaptivního řízení. Nejprve proběhne přípravná část, kdy se systém při načtení NC programů automaticky přepne do režimu učení a spuštěním alespoň jednoho programu se vytvoří takzvané technologické operace. Každá z nich je spojená s názvem programu, nástrojem a s otáčkami. Tyto parametry pak určují technologické vlastnosti dané operace,“ přibližuje Tomáš Kopeček.

Reklama

Pro výrobce strojů i zákazníky

Po vytvoření operací následuje druhá fáze, kdy se technolog může rozhodnout, jestli některé z nich vyřadí z adaptivního řízení. Příkladem může být dokončovací operace v případě, kdy není vhodné, aby se měnily technologické podmínky. Po fázi učení již po spuštění systém běží v režimu nazvaném „operating“, kdy ACM řídí posuvy tak, aby bylo dosaženo referenčních hodnot zjištěných v průběhu učení.

Produkt ACM je připraven pro plnohodnotné použití v praxi a představuje další užitečný nástroj pro využití přínosů digitalizace,“ uzavírá Tomáš Kopeček.

Podle slov Elvíry Zajícové je cílem společnosti Siemens oslovovat jak výrobce obráběcích strojů, tak koncové zákazníky. Akce Zákaznické dny společnosti Tajmac-ZPS byla pro posílení stávajících vztahů a navázání nových kontaktů ideální příležitostí.


SYSTÉMY PRO VŠECHNY TECHNOLOGIE

Vysoce sofistikované stroje prezentované na zákaznických dnech inspirují k otázkám, kudy se vydá obor obráběcích strojů. Jak budou vypadat obráběcí stroje budoucnosti? Ve většině případů se bude jednat o stroje s vysokou přidanou hodnotou. Co to znamená?

Je to nová dimenze, kterou strojům přináší digitalizace a která umožňuje realizovat dříve nemyslitelné nápady nebo obchodní modely. A právě systém Sinumerik One tuto hodnotu přináší. Díky bezproblémovému propojení virtuálního a reálného světa umožňuje snadno inovovat a vdechnout život neotřelým myšlenkám.

Systém Sinumerik One je připravený pro vysoce výkonné stroje budoucnosti. Spolu s digitálním dvojčetem od společnosti Siemens umožňuje vytvořit virtuální obraz výrobního stroje i výrobku a otestovat všechny funkce ještě před spuštěním výroby, či dokonce před tím, než stroje fyzicky vzniknou.

Sinumerik One je flexibilní tím, že je technologicky absolutně nezávislý. Robustně navržený systém parametrů umožňuje přizpůsobit jej jakékoli technologii. (Zdroj: Siemens)

Technologicky nezávislý systém

Systém vznikl nejprve ve virtuálním prostředí a teprve po odladění všech technologických funkcí byl vyřešen hardwarový koncept. Oproti předchozí, velmi úspěšné verzi řídicího systému 840D sl je Sinumerik One postaven na vícejádrové platformě. Každé úloze je v rámci systému určeno samostatné procesorové jádro, což razantně zvyšuje výkon. Vedle vyšší produktivity přináší i vyšší uživatelský komfort pro obsluhu: ovládací obrazovky reagují na uživatelské pokyny a velmi promptně se skloňují pojmy jako flexibilita a modularita. Bez bližšího vysvětlení se jedná pouze o prázdné kategorie.

Sinumerik One je flexibilní tím, že je technologicky absolutně nezávislý. Robustně navržený systém parametrů umožňuje přizpůsobit jej jakékoli technologii: frézování, soustružení, broušení, výrobě ozubení, pálení laserem, řezání vodním paprskem či plazmatem. Již existují i stroje využívající aditivní technologie, které jsou řízené systémem Sinumerik One. Ten navíc umožňuje kombinovat obrábění s aditivní výrobou, což nazýváme hybridní technologií.

Pro návrh, konstrukci a oživování řídicích systémů jsou k dispozici návody, příklady použití, instruktážní videa a spousta dalších užitečných informací. (Zdroj: Siemens)

Modularita systému má základ v široké nabídce variant. Zatímco model NCU (PPU) 1740 je určen pro stroje základní komplexity, složité high-tech stroje mohou využít model s centrálou NCU 1760. To umožňuje optimalizovat náklady na hardware podle složitosti stroje.

Tipy, triky, informace

Pro návrh, konstrukci a oživování řídicích systémů jsou k dispozici návody, příklady použití, instruktážní videa a spousta dalších užitečných informací. Školicí středisko Siemens Sitrain nabízí řadu kvalitních školení. Uživatelé obráběcích strojů mají navíc k dispozici webináře a videa s praktickými ukázkami řešení jednotlivých technologických úloh. Více než 200 ukázek, tipů, triků a odborných informací pomůže nejen obráběčům, ale i pedagogickým pracovníkům a zájemcům z řad studentů a žáků technických škol.

Související články
Podzimní pecky v oblasti digitalizace

Blíží se čas velkých podzimních veletrhů. Strojírenské firmy, a vlastně všichni, kdo mají se strojírenstvím něco společného, se na veletrhy chystají – ať už jako vystavovatelé, připravující to nejlepší ze své produkce, nebo jako návštěvníci, lační převratných novinek. K těm, kdo připravují skutečné „pecky“ v oboru, patří již tradičně společnost Siemens.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Digitální výroba pro produktovou diverzitu

V německém dolnofranském lázeňském městě Bad Neustadt, nacházejícím se na severozápadním okraji Bavorska, se elektromotory pro průmyslové využití vyrábějí již přes 80 let. Zásluhou vlastního vývoje a mnohaletých zkušeností s rozvojem výroby je tento závod společnosti Siemens zároveň i důkazem toho, jak zásadně je digitalizace nápomocna v oblasti efektivity a produktivity v tzv. diskrétní výrobě.

Související články
Vše o CNC obrábění: Online a též v češtině

Odborné veřejnosti v oblasti obráběcích strojů je již delší dobu známo, že na internetu jsou k dispozici stránky, které obsahují obrovské množství informací, dokumentace, návodů, tipů a triků a dalších užitečných věcí, které pomáhají například při tvorbě programů, školení či optimalizaci výrobního procesu. Jejich název – CNC4you – naznačuje, že zde lze nalézt téměř cokoli, co souvisí s oblastí CNC obrábění.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Špičkové produkty pro dva veletrhy

Jako každý rok i letos jsou ve společnosti Siemens v plném proudu přípravy na dva prestižní strojírenské veletrhy – EMO Hannover a Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Podívejme se nyní společně, na co se mohou návštěvníci obou těchto významných akcí těšit.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Když se výroba CNC strojů automatizuje

Grob-Werke je rodinná firma, která je předním producentem výrobních zařízení a CNC strojů pro automobilový průmysl - od univerzálních obráběcích strojů až po plně automatizované výrobní a montážní systémy.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Zažijte digitalizaci (nejen) v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se letos koná již po jednašedesáté. Stejně dlouho na něm vystavuje i společnost Siemens. Její expozice novinek a řešení již tradičně ukazuje směr dalšího vývoje nejen v oboru obráběcích strojů a průmyslové automatizace, ale především průmyslové digitalizace.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit