Témata
Zdroj: Siemens

Vše o CNC obrábění: Online a též v češtině

Odborné veřejnosti v oblasti obráběcích strojů je již delší dobu známo, že na internetu jsou k dispozici stránky, které obsahují obrovské množství informací, dokumentace, návodů, tipů a triků a dalších užitečných věcí, které pomáhají například při tvorbě programů, školení či optimalizaci výrobního procesu. Jejich název – CNC4you – naznačuje, že zde lze nalézt téměř cokoli, co souvisí s oblastí CNC obrábění.

Reklama

Stránky jsou k dispozici téměř ve všech světových jazycích. Základními jazyky jsou angličtina a němčina, ze kterých pak čerpají i regionální verze CNC4you. Můžete si tedy stránky přečíst ve španělštině, čínštině, vietnamštině i v dalších jazycích. Pozitivní zprávou pro českou veřejnost je, že CNC4you je k dispozici i v českém jazyce. Stránku naleznete zde.

Na základní stránce zájemce najde přehledně uspořádané odkazy a informativní texty k jednotlivým tématům z oboru CNC obrábění. Nejedná se pouze o informace o programování obráběcích strojů, nýbrž i o podporu všech technologií obrábění, jako je frézování, soustružení, broušení, laserové technologie, řezání plazmatem či vodním paprskem. Jsou zde také informace o integraci robotických pracovišť do obráběcího procesu, popřípadě o sdružování strojů se systémem Sinumerik do výrobních linek.

Stránky jsou k dispozici téměř ve všech světových jazycích; základní jazyky jsou ale angličtina a němčina, ze kterých pak čerpají i regionální verze CNC4you. (Zdroj: Siemens)

Efektivní výroba a příklady postupů

Webová stránka CNC4you slouží jako zdroj informací o výrobních technologiích a nástrojích pro přípravu práce. Ale nejen to, naleznete zde zdrojová data pro didaktické pomůcky, bohatou nabídku dokumentace pro obsluhu strojů a programátory. Vše se také dá využít jako doplňkový materiál například při výuce či zaškolování obsluhy. Toto vše je k dispozici včetně odkazů na odborná školení systému Sinumerik.

Zvláštní sekce je věnována konkrétním příkladům, kde si zájemce může stáhnout výkresy a 3D modely různých součástí; podle nich pak lze vytvořit vlastní NC kód nebo je možné si nechat poradit od odborníků a inspirovat se publikovanými výrobními postupy, seznamy vhodných nástrojů, a dokonce i hotovými programy, které pak lze spustit například v systému Sinutrain nebo Run MyVirtual Machine.

Reklama
Reklama
Reklama

Software ke stažení

Obsah stránek CNC4you je stále aktualizován, a proto zde najdete také vždy nejnovější verze programů, které mohou sloužit jako pomůcky při školení, samostudiu či výuce na odborných školách. Program Sinutrain for Sinumerik Operate je simulační prostředí pracující s CNC operačním systémem, ve kterém běží reálné NC jádro systému Sinumerik. Co naprogramujete v systému Sinutrain, můžete po odladění spustit i na skutečném stroji. Sinutrain je pevně svázán se systémem Sinumerik 840D sl, jenž je běžně využívaným systémem pro obráběcí stroje v České republice a naleznete jej v každé strojírenské firmě.

Nově je k dispozici i demoverze současného systému, kterým je Sinumerik One. Jedná se o software Run MyVirtual Machine, což je prostředí určené pro spouštění digitálních dvojčat reálných, ale i zcela hypotetických strojů, které ještě ani neexistují. Run MyVirtual Machine nabízí uživatelské prostředí, které obsluha nerozezná od ovládacích obrazovek skutečného stroje, a to proto, že HMI (rozhraní člověk-stroj) je přesnou kopií ovládacích obrazovek reálného systému. Zde se hranice mezi simulací a fyzickým strojem zcela ztrácí. Na věrohodnosti navíc přidá i simulace automatizačních prvků stroje (PLC), takže obsluha bude před zahájením práce se „strojem“ muset například zapnout pohony a vyčkat, než bude dosaženo potřebných tlaků v hydraulice a přítomen tlakový vzduch. Přesně jako ve výrobní hale.

Nově je k dispozici i demoverze současného systému, kterým je Sinumerik One. Jedná se o software Run MyVirtual Machine. (Zdroj: Siemens)

Pokud nemáte k dispozici digitální obraz vlastního stroje (soubor typu .vcp, který obsahuje veškerá data o konfiguraci stroje), můžete využít volně dostupných .vcp souborů, které jsou doplňkem instalace softwaru Run MyVirtual Machine: tříosou frézku, frézování ve 3 + 2 osách, soustruh s poháněnými nástroji. K nim jsou ve volně stažitelné verzi k dispozici i jejich realistické 3D modely, takže budete mít dojem, že stroj leží u vás v pracovně na stole.

Automatizace, konektivita a digitalizace

Co se týče posledních trendů v průmyslové automatizaci, je k dispozici velké množství článků, dokumentace, příkladů využití a představení úspěšně realizovaných projektů se systémem Sinumerik a portfoliem automatizačních prvků společnosti Siemens. Ať je to integrace strojů do IT infrastruktury podniku, celopodniková správa NC programů, průmyslové sítě a jejich prvky (Siemens Scalance a RuggedCom), CAD/CAM/CAE softwary, systémy pro řízení výroby, nebo systémy s prvky strojového učení, vše je k dispozici na jednom místě na CNC4you.

Samostatnou kapitolou je zde například odkaz věnující se problematice Edge Computing. Jedná se o inovativní technologii, která má obrovský, možná dosud netušený, potenciál. Zařízení s obchodním názvem Industrial Edge for Machine Tools je samostatný průmyslový počítač; na tom by nebylo nic zvláštního, nicméně softwarové vybavení z něj činí prvek s téměř neomezenými možnostmi. Mimořádně zajímavá je, kromě využití již existujících hotových aplikací, také možnost aplikovat své vlastní know-how a využít pomalých i vysokofrekvenčních dat ke zvýšení produktivity, přesnosti a bezpečnosti obráběcích strojů. Existují platformy, které nabízejí nástroje k řešení úloh z oblasti zpracování dat a signálů, jejich vyhodnocení pomocí modulů strojového učení, expertních systémů a mnoho dalšího. Toto může výrobce stroje využít nejen k výše zmíněným vylepšením vlastností svých strojů, nýbrž také například ke sledování aktuálního stavu stroje a vyhodnocená data použít k takzvané prediktivní údržbě. Servisní technici mohou mít dopředu informaci o stavu vřetene či kuličkových šroubů a údržbu naplánují na optimální termín. Výhodu takového postupu není třeba dlouze vysvětlovat. Havárie stroje nebo neplánovaná údržba je výrazně dražší než včas provedená oprava strojní součásti, která začíná vykazovat nestandardní chování, stroj na něj sám upozorní.

Co se týče posledních trendů v průmyslové automatizaci, je k dispozici velké množství článků, dokumentace, příkladů využití a představení úspěšně realizovaných projektů se systémem Sinumerik a portfoliem automatizačních prvků společnosti Siemens. (Zdroj: Siemens)

CNC4you e-magazine a živá videa

Dvakrát až čtyřikrát ročně vychází časopis CNC4you e-magazine, který připravují kolegové v centrále Siemens Motion Control Machine Tool v Erlangenu. Je to interaktivní magazín, v němž naleznete opravdu zajímavá témata. Nejedná se o reklamní časopis, nýbrž o vážně míněnou snahu pomoci uživatelům a výrobcům obráběcích strojů najít optimální cestu při řešení úlohy, která jim leží na stole. Obsahem aktuálního čísla je například přehled e-learningových školení Siemens, odborný článek na téma kinematických transformací, přehled úspěšných řešení u významných výrobců a shrnutí novinek ve webové verzi CNC4you.

Reklama

Naši specialisté z Digital Experience Center (DEX) připravili opravdu obrovské množství inspirativních a výukových materiálů. Ty jsou v současné době v anglickém a německém jazyce. Dobrou zprávou je, že videa budou opatřena českými titulky (na čemž aktuálně pracujeme) a postupem času i simultánním mluveným překladem, takže budou přístupná veškeré veřejnosti bez ohledu na jazykové znalosti.

Videa popisují úplné začátky práce se systémem Sinumerik, postupně přidávají na komplexitě řešených úloh, takže se divák může snadnou formou dostat až na úroveň například pětiosých transformací či problematiky měření obrobkovou nebo nástrojovou sondou.

Tým, udržující CNC4you aktuální, má velkou motivaci učinit z české varianty CNC4you opravdový zdroj inspirace. V plánu je tvořit i regionální verze videí, a snad v budoucnu i jistou verzi Sinumerik CNC Akademie, kde budou ve svém oboru uznávaní odborníci pomáhat zájemcům o technologii obrábění řešit rozličné úlohy.

Tým, udržující CNC4you aktuální, má velkou motivaci učinit z české varianty CNC4you opravdový zdroj inspirace. (Zdroj: Siemens)

Kam dál?

Na hlavní stránce webu CNC4you je umístěn kontaktní formulář, do něhož můžete vložit svůj případný dotaz, kterému se následně bude věnovat příslušný expert z týmu technické podpory v České republice, popřípadě bude předán kompetentnímu obchodníkovi.

Z výše uvedeného je patrné, že web CNC4you můžete číst čistě jen z odborného zájmu, z důvodu potřeby dalšího vzdělávání, popřípadě při řešení problémů a hledání cesty ke zvýšení efektivity výroby, zkvalitnění technologických postupů a udržení konkurenceschopnosti jak celé firmy, tak i jednotlivců při uplatnění na pracovním trhu. Důležitým zdrojem dat a informací je zejména pro školství, nadále bude přibývat článků a zdrojů v českém jazyce. CNC4you je a zůstane živým organismem.

Související články
Digitální výroba pro produktovou diverzitu

V německém dolnofranském lázeňském městě Bad Neustadt, nacházejícím se na severozápadním okraji Bavorska, se elektromotory pro průmyslové využití vyrábějí již přes 80 let. Zásluhou vlastního vývoje a mnohaletých zkušeností s rozvojem výroby je tento závod společnosti Siemens zároveň i důkazem toho, jak zásadně je digitalizace nápomocna v oblasti efektivity a produktivity v tzv. diskrétní výrobě.

Zažijte digitalizaci (nejen) v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se letos koná již po jednašedesáté. Stejně dlouho na něm vystavuje i společnost Siemens. Její expozice novinek a řešení již tradičně ukazuje směr dalšího vývoje nejen v oboru obráběcích strojů a průmyslové automatizace, ale především průmyslové digitalizace.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Související články
Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 3:
Cenová nabídka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Když se výroba CNC strojů automatizuje

Grob-Werke je rodinná firma, která je předním producentem výrobních zařízení a CNC strojů pro automobilový průmysl - od univerzálních obráběcích strojů až po plně automatizované výrobní a montážní systémy.

Řídicí systém nejen pro budoucnost

Podpora komplexní digitalizace. Tak by se dala stručně charakterizovat základní vlastnost řídicího systému Sinumerik One z produkce společnosti Siemens. Mezi typické zástupce firem, které jej úspěšně využívají, patří i výrobce obráběcích strojů Soraluce a jejich uživatel Abus Kransysteme. Tyto dvě společnosti jsou důkazem, že digitalizaci lze zavádět postupně a vlastním tempem, které zohledňuje všechny specifické potřeby podniku.

Podzimní pecky v oblasti digitalizace

Blíží se čas velkých podzimních veletrhů. Strojírenské firmy, a vlastně všichni, kdo mají se strojírenstvím něco společného, se na veletrhy chystají – ať už jako vystavovatelé, připravující to nejlepší ze své produkce, nebo jako návštěvníci, lační převratných novinek. K těm, kdo připravují skutečné „pecky“ v oboru, patří již tradičně společnost Siemens.

Skutečná tvář zakázkového obrábění

Jak se společnost Pfeiffer stala beta testerem řídicího systému Sinumerik? A jak se vůbec Jak tento systém dostal do světa zakázkového obrábění a provozu obroben? Nebyl to vůbec lehký začátek a pro projektového manažera Karstena Schwarze ze společnosti Siemens, který stojí za tímto historickým milníkem, to nebylo vůbec snadné.

Digitalizace pro vyšší přidanou hodnotu

„Digitální dvojče zrychlí vaši výrobu“ – to bylo motto, pod nímž společnost Siemens představila na letošním MSV své nejnovější produkty a směry vývoje v rámci rozsáhlého portfolia komplexních řešení pro digitalizaci výroby. MSV 2018 je již historickou událostí a Siemens nyní hledí do roku 2019. Jaký byl pro něj letošní rok a jaké má v Česku další plány? Na to jsme se zeptali Tomáše Duby, ředitele obchodního úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Na cestě ke zrození stroje: Závěrečné ohlasy

Série 10 článků konstruktéra Michala Roseckého během celého roku popisovala proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku se autor snažil čtenáře provázet tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit