Témata
Zdroj: Siemens

Jako každý rok i letos jsou ve společnosti Siemens v plném proudu přípravy na dva prestižní strojírenské veletrhy – EMO Hannover a Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Podívejme se nyní společně, na co se mohou návštěvníci obou těchto významných akcí těšit.

Reklama

Ve dnech 18.–23. září na veletrhu EMO představí Siemens pod sloganem „Accelerate transformation for a sustainable tomorrow“ (Rychlejší transformací k udržitelnější budoucnosti) nejrůznější přístupy a metody, které pomohou firmám působícím v průmyslové výrobě zvládnout aktuální výzvy v podobě potřeby energetických úspor a udržitelnosti a zároveň vyhovět poptávce po kvalitních, cenově dostupných a individualizovaných produktech. Klíčem ke zvládnutí těchto výzev jsou zejména automatizace, digitalizace a s tím související schopnost pokročilé práce s daty. Digitálně transformovaný podnik dokáže propojit reálný svět se světem digitálním, efektivně se rozhodovat s pomocí vhodných analytických nástrojů, a zajistit tak flexibilní, rychlou a udržitelnou výrobu.

Přijďte se podívat na stánek Siemens na veletrhu EMO Hannover 2023, kde můžete řešení Siemens zažít na vlastní oči a zároveň se osobně potkat s experty, kteří se na vývoji celého ekosystému podílejí.

Na co se můžete těšit?

Nedílnou součástí expozice je špičkový CNC systém Sinumerik One, který svými vlastnostmi umožňuje výrazné zvyšování produktivity a je určen pro obráběcí stroje od standardních až po ta nejvýkonnější obráběcí centra. Sinumerik One je mnohem víc než jen pouhá inovace hardwaru. Uživatelům strojů nabízí zcela nové možnosti, obsahuje spoustu užitečných nápadů a vylepšení. Nejen pro výrobce strojů přináší nové obchodní modely, které pomáhají urychlit zavádění inovací do výrobního procesu, a tím zvýšit konkurenceschopnost podniků. Sinumerik One také může běžet na osobním počítači spolu s věrným modelem vašeho stroje. Přípravu výroby a školení obsluhy zvládnete v kanceláři či na učebně a stroj necháte vyrábět; virtuální svět je tak se světem reálným dokonale propojen.

Pod sloganem „Accelerate transformation for a sustainable tomorrow“ představí společnost Siemens na letošním veletrhu EMO Hannover nejrůznější způsoby, jak mohou firmy působící v průmyslové výrobě zvládnout výzvy současné doby. (Zdroj: Siemens)

Výrobní společnosti musí řešit nejrůznější výzvy, jako je například neúplná či nedostatečná dokumentace pro výrobu dílů; výkresy jsou často k dispozici jen v papírové formě, NC programy na stroji či různých úložištích. Důraz na transparentnost a konzistenci dat ve výrobních provozech naopak pomůže zajistit bezproblémové šíření myšlenek a postupů. K tomu slouží chytrá a komplexní integrace obráběcích strojů do podnikové IT infrastruktury. Jak toho lze dosáhnout? S využitím MCenter!

Dnešní obráběcí stroje jsou vysoce výkonné. Veškeré výrobní procesy, mechatronika a manipulace s díly (nakládka a vykládka) jsou plně optimalizované a automatizované. Jakým způsobem je tedy možné dále zvýšit produktivitu obráběcích strojů a kde hledat možný potenciál úspor? Umožňuje to například aplikace pro obráběcí stroje z produktové oblasti Industrial Edge for Machine Tools“.

Siemens Xcelerator: usnadněte si cestu k digitální transformaci – rychle a efektivně. (Zdroj: Siemens)

Jedna z vystavených aplikací například využívá model umělé inteligence (AI), který pomocí kamery umístěné v pracovním prostoru vyhodnotí, zda jsou splněny podmínky pro zahájení obrábění. AI model rozpozná, zda je ve stroji upnut správný obrobek správným způsobem, a ověří i další podmínky: například zda obsluha nezapomněla v pracovním prostoru nářadí nebo jestli je do obráběcí hlavy vložen správný nástroj.

Špičkové technologie i na domácí půdě

Posléze se ve dnech 10. až 13. října uskuteční další významná akce – 64. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu na brněnském výstavišti. Také při této příležitosti bude, jako již tradičně, možné zhlédnout expozici společnosti Siemens.

Víte že…

Veletrh EMO patří k nejvýznamnějším strojírenským veletrhům na světě. Může se pyšnit historií psanou již od roku 1951, přičemž se koná každý lichý rok. V rámci EMO se střídají dvě výstavy, v Německu na hannoverském výstavišti a na výstavišti Fiera Milano v italském Miláně.

Název EMO vychází z názvu Exposition Mondiale de la Machine-Outil (Světová výstava obráběcích strojů) a obsah stále drží tradici obráběcích strojů, ačkoli ji dnes již přesahuje. EMO pokrývá spektrum technologií obrábění kovů, jako jsou obráběcí stroje pro frézování, soustružení a tváření, výrobní systémy, přesné měřicí nástroje, automatizovaná manipulace s materiály, výpočetní technika, průmyslová elektronika a příslušenství.

Hlavní konkurencí EMO je veletrh IMTS. Přičemž pořadatelé obou veletrhů jsou domluveni tak, že každý sudý rok se IMTS koná v Chicagu a každý lichý rok se EMO koná v Evropě.

Z expozice na EMO zde bude umístěno několik částí. Siemens zde představí například již zmíněné aplikace pro obráběcí stroje z produktové oblasti „Industrial Edge for Machine Tools“. Aplikace samozřejmě spolupracují s nejnovějším CNC systémem společnosti Siemens – Sinumerik One.

K vidění bude připravena další aplikace, která chrání obráběcí stroj před možnými kolizemi a má obrovský potenciál ušetřit nemalé finanční prostředky.

Zákazníci společnosti Siemens pokračují ve vývoji strojů na digitálních dvojčatech a na veletrhu MSV budou představeny výsledky jejich práce, které se skvěle hodí pro přípravu výroby, školení obsluhy, vývoj nových technologií a představují jasnou konkurenční výhodu.

Reklama

Jak tedy z předchozích řádků vyplývá, návštěva expozice Siemens na obou veletrzích rozhodně stojí za to, přičemž v Hannoveru můžete vidět o něco více, Brno má oproti tomu výhodu, že se tam dostanete rychleji. Společnost Siemens vás tedy srdečně zve k návštěvě obou svých expozic. Lidé ze Siemensu se těší na setkání s vámi!


Umístění expozice firmy Siemens
na EMO 2023: hala 9, stánek G54;
na MSV 2023: pavilon F, Digitální továrna 2.0

Související články
Podzimní pecky v oblasti digitalizace

Blíží se čas velkých podzimních veletrhů. Strojírenské firmy, a vlastně všichni, kdo mají se strojírenstvím něco společného, se na veletrhy chystají – ať už jako vystavovatelé, připravující to nejlepší ze své produkce, nebo jako návštěvníci, lační převratných novinek. K těm, kdo připravují skutečné „pecky“ v oboru, patří již tradičně společnost Siemens.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Digitální výroba pro produktovou diverzitu

V německém dolnofranském lázeňském městě Bad Neustadt, nacházejícím se na severozápadním okraji Bavorska, se elektromotory pro průmyslové využití vyrábějí již přes 80 let. Zásluhou vlastního vývoje a mnohaletých zkušeností s rozvojem výroby je tento závod společnosti Siemens zároveň i důkazem toho, jak zásadně je digitalizace nápomocna v oblasti efektivity a produktivity v tzv. diskrétní výrobě.

Související články
Není na co čekat

Každým dnem jsme blíže okamžiku, kdy se z oblíbeného řídicího systému Sinumerik 840D sl stane výběhový produkt. Bodem zlomu bude první říjen letošního roku. A o rok později již bude možné tento systém koupit již jen jako náhradní díl! Nastal proto čas migrovat na novou generaci řídicího systému - Sinumerik One. Redakce MM Průmyslového spektra oslovila pana Jaroslava Pracanta, vedoucího výroby ve firmě První česká obráběcí (Pozn. red.: Jde o fiktivní osobu a fiktivní firmu), aby si na toto téma pohovořil s odborníkem na slovo vzatým, Adamem Koncerem, vedoucím oddělení řídicích systémů pro obráběcí stroje ze společnosti Siemens.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Když se výroba CNC strojů automatizuje

Grob-Werke je rodinná firma, která je předním producentem výrobních zařízení a CNC strojů pro automobilový průmysl - od univerzálních obráběcích strojů až po plně automatizované výrobní a montážní systémy.

Zažijte digitalizaci (nejen) v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se letos koná již po jednašedesáté. Stejně dlouho na něm vystavuje i společnost Siemens. Její expozice novinek a řešení již tradičně ukazuje směr dalšího vývoje nejen v oboru obráběcích strojů a průmyslové automatizace, ale především průmyslové digitalizace.

Digitální transformace právě teď

V posledním dubnovém týdnu se v německém Hannoveru uskutečnil další ročník světově významného průmyslového veletrhu Hannover Messe 2018. Motto letošního ročníku „Integrated Industry – Connect & Collaborate“ skrývá témata jako strojové učení, umělá inteligence, průmyslové IT platformy nebo např. používání robotů a autonomních systémů ve výrobě. Také společnost Siemens na svém stánku představovala řešení pro výše popsaná témata pod sloganem „Digital Enterprise – Implement now!“.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Nástroje v rámci čtvrté průmyslové revoluce

Abychom mohli vyrábět součásti hospodárně, je potřebné rozšířit proces o výměnu informací. Důležitou roli při tom hraje management nástrojů, neboť pokud chybí nástroj, výroba stojí.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Na cestě ke zrození stroje, část 3:
Cenová nabídka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit