Témata
Reklama

Software boří bariéry v programování robotů

Robotmaster – CAD/CAM pro programování robotů – se stal vítězem soutěže Game Changer Awards. Tuto soutěž vyhlašuje prestižní magazín RBR (Robotic Business Review), který sleduje a hodnotí průlomové technologie a nové trendy, světové obchodní a technologické lídry v oblasti robotiky a přichází s nejnovějšími zprávami a analýzami z oblasti globálního robotického průmyslu.

Robotmaster je plně integrované řešení, které umožňuje bezproblémovou interakci mezi funkcemi CAD/CAM a programovacími funkcemi robota, umožňuje optimalizovat trajektorie a integrovanou kinematiku robota, simuluje širokou škálu značek a typů robotů.

Reklama
Reklama

Princip programování

Robotmaster V6 hladce integruje programování robotů, simulaci a generování kódu uvnitř CAM softwaru, a tím nabízí rychlejší programování robota. To je zásadní rozdíl oproti stávajícím řešením, která jsou závislá buď na manuálním programování bod po bodu, nebo suboptimální automatizaci typu zásah-nebo-vedle. Robotmaster využívá vyspělé CAD/CAM techniky pro automatizaci generování optimalizovaných trajektorií, což kombinuje s vizuálním interaktivním prostředím, které poskytuje flexibilitu rychlých úprav. Namísto zdlouhavé interakce může uživatel ohýbat a tvarovat křivku pomocí funkce „rychle přetáhnout“ a současně editovat velké množství bodů – ideální kombinace inteligence člověka a stroje.

Rychlá tvorba optimalizovaných trajektorií

Vývoj architektury robotů, která nabízí větší flexibilitu, současně výrazně zvyšuje složitost řízení stanovených mechanismů. Tím vznikají složité problémy, jako je singularita, limity a pohyb kloubů a chyby dosahů, které lze těžko předvídat. Robotmaster vizualizuje dopad těchto nadbytečných mechanismů na úspěch či neúspěch daného úkolu a umožňuje tak plné využití příležitostí, které jsou pro optimalizaci nabízeny. Zatímco výrobci vyvíjejí tužší a přesnější roboty optimalizované pro obráběcí aplikace, průmysl je zpomalen nedostatkem vhodných programovacích nástrojů pro tvorbu komplexních trajektorií. Stávající metody jsou příliš složité, časově náročné a pracné, což je v dnešním prostředí průmyslu, jenž je zaměřen na produkci velkého množství různých druhů výroby s pokud možno co nejnižšími náklady, velmi nepraktické.

Simulace ve stylu CAM systémuRobotmaster je integrován do programovacího prostředí CAD/CAM CNC, které je v průmyslu již známé, a v něm vytváří složité trajektorie robota přímo z CAD modulu přesně a bez nutnosti tvorby „teaching points“. Programování trajektorie robota se provádí graficky a vytváří bezchybné dráhy pro šesti- nebo sedmiosé roboty v rámci hodin, nikoliv dnů, jak je obvyklé při programování obvyklými metodami. Je kompatibilní s roboty a nástroji používanými na zápěstí robota, a to od všech hlavních průmyslových dodavatelů.

Jednoduché nástroje pro řešení složitých problémů

Robotmaster představuje klíčový nástroj k překlenutí mezery mezi tradičním CNC programováním a programováním frézovacích robotů. Proráží důležité bariéry bránící vstupu robotického průmyslu na trh obráběcích strojů a umožňuje rychlejší integraci robotů do ořezávacích, frézovacích, svařovacích, lešticích, lepicích či obráběcích aplikací tím, že nabízí výrobcům jednoduché nástroje k řešení složitých problémů při programování robotů, přestože odpovědný technik má jen malé nebo vůbec žádné zkušenosti s robotikou.

Jednoduchá úprava trajektorie

Robotmaster tak odstraňuje programovací bariéry a umožňuje integrátorům, aby mohli sebevědomě expandovat na tento nový aplikační trh. Robotmaster ověřuje a dolaďuje programy v interaktivním simulačním prostředí, které kontroluje pohyb buď jen robota, nebo celé robotické buňky. Přitom je možné pracovat jak v simultánním režimu, tak krok za krokem, a to v rámci jednotlivých operací nebo v kompletní skupině. Software automaticky detekuje limity kloubů, omezení dosahů robota a kolize a umožňuje tak uživateli intuitivně měnit pozice a trajektorie robota buď ručně, nebo automaticky jednoduše pomocí kliknutí a přetažení ramene robota, os, nástroje nebo obrobku v simulaci.

Distributorem systému Robotmaster, stejně jako jeho lokalizace, podpory a školení, je společnost Sonetech, s. r. o.

Jiří Netopil

Sonetech
Netopil@sonetech.cz
www.sonetech.cz

Reklama
Související články
Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Plasty a robot – jde to dohromady?

Žijeme v době, kdy nás plasty provázejí na každém kroku. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude nám pomáhají, kde nás ovlivňují. Od tužky či propisky přes klávesnici, u které sedíme skoro každý den, po stravování a umělohmotné vařečky, které nahradily ty dřevěné, jež používaly naše babičky. Snažíme se usnadnit si život. Těžké díly ze železa vyměnit za lehčí, plastové. Stejně tak i tvůrci softwaru se snaží zjednodušit výrobu.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Související články
Problematika vstřikování plastových dílů pro automobily

Příspěvek popisuje podmínky pro výrobu vstřikovaných plastových dílů pro automobily včetně vznikajících problémů a navazuje na článek Snížení rizika vzniku vad při vstřikování plastových dílů, který byl uveřejněn v příloze Plasty časopisu MM Průmyslové spektrum č. 3/2014 (viz též www.mmspektrum.com/140312). Autor vychází z dlouholeté zkušenosti ve firmě Plast Form Service I. M., která se výrobou těchto dílů zabývá již od roku 1998.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Fenomén doby - sofware

Software nás provází našimi životy mnohem víc, než si dokážeme připustit. Na rozdíl od našich předků nás obklopuje všude – od hodinek až po automobily. Nejinak je tomu v průmyslových aplikacích, jenom požadavky na něj se trochu liší. Podívejme se dnes na průmyslovou automatizaci.

Optimalizace výroby a dodávek v hutním průmyslu

Chcete-li vyrábět více než 5 milionů tun oceli ročně a dodat každou zakázku včas, musíte pracovat s přesně řízeným harmonogramem. Jednotlivé fáze procesu je třeba pečlivě načasovat a připravit. Tuny koksu, surového železa, šrotu a dalších surovin musí být dodány do výroby přesně tehdy, kdy je potřeba, a ocel musí být odlita dříve, než se stihne ochladit. Při výrobě surového železa mohou jednotlivé fáze procesu následovat jedna za druhou. Logistika výroby oceli je však mnohem složitější a náročnější jsou i požadavky zákazníků.

Programování robotů tématem konference v Lisabonu

Počátkem února 2013 proběhla v portugalském Lisabonu mezinárodní konference prodejců a partnerů systému Robotmaster. Zúčastnilo se jí více než 64 prodejců z celého světa a samozřejmě nechyběli zástupci vývojářů systému firmy Jabez technologies Kanada a Intercam SA Švýcarsko, kteří zároveň představili unikátní novinky v nové verzi Robotmaster V6. Ta také bude v nejbližších dnech vydána.

Roboty pro automobilový sektor

Kompletní obnova automatizovaných robotických linek iniciovaná vrcholovým managementem společnosti Magneti Marelli vedla v závodě nacházejícím se v Crevalcore (územně správní celek města Bologna) ke zvyšování počtu zaměstnanců i efektivity těchto automatizovaných výrobních linek. Jak vysvětluje Marco Calabrese, ředitel údržby výrobního závodu, mnoho úkolů, které byly manuálního charakteru, je nyní zautomatizováno. „V těchto případech potřebujeme dosáhnout vyšší přesnosti, opakovatelnosti, výkonnosti a výrobní kvality a v zájmu vyšší efektivity samozřejmě i snížit dobu trvání cyklu. Integrací robotické automatizace zvýšila kvalitu a produktivitu práce a vedla i ke zvýšení počtu zaměstnanců pracujících v našem závodě.“

Kontrola nad robotizací

"Robot je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti, vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem: Robot je schopen své okolí vnímat pomocí senzorů, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu, model." Takto zní definice z Wikipedie. Aby byl robot schopen všechny tyto úkony vykonávat, je k tomu zapotřebí celé řady podpůrných softwarových programů.

Modulární a flexibilní ochranné zábrany

S nově vyvinutými ochrannými zábranami podle EN ISO 14120 nabízí společnost Engel významné plus z hlediska bezpečnosti. Jejich modulární koncepce přináší zvlášť jednoduchou konfiguraci a snadnou montáž. Široký výběr ochranných panelů a funkčních prvků, jako jsou prostupy, rozváděče, kabelové kanály, otočné a posuvné dveře, umožňuje rovněž úspornou realizaci individuálních provedení.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Automatizované pracoviště elektroerozivního obrábění

Společnost Mesit foundry má za sebou šedesátiletou zkušenost z výroby odlitků metodou vytavitelného voskového modelu a více jak padesátiletou historii výroby vstřikovacích forem. V současnosti je dodavatelem kvalitních vstřikovacích forem pro plasty a forem pro přesné lití kovů, které využívají zákazníci, například při dodávkách největším světovým automobilkám.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit