Témata
Reklama

Součástky do nákladních vozidel

Poptávka po těžkých nákladních vozidlech v nejbližší době výrazně celosvětově vzroste. Odhaduje se, že obrat se v tomto segmentu trhu do roku 2020 zvýší ze současných 125 mld. na 190 mld. Zejména nezbytný další rozvoj infrastruktury v zemích s progresivním vývojem ekonomiky, jako je Čína a Indie, si vyžádá daleko více nákladní automobilové techniky, než tomu bylo dosud. Tato globální dynamika je šancí i pro menší firmy. Firma Laso se sídlem v německém Olpe vyrábí již více než 40 let náhradní díly do nákladních vozidel a autobusů. Soustředí se především na náročné motorové agregáty, jako jsou olejová a vodní čerpadla a příslušné ovládací mechanismy. Sortiment však čítá na pět tisíc různých výrobků. Tak velká diverzifikace výroby se neobejde bez cílené automatizace obráběcích operací: na třískové obrábění součástí ze šedé litiny tak firma používá celkem tři vertikální soustruhy fy Emag.

Slovo „flexibilita“ je v automobilové výrobě často skloňovaným pojmem. Pro firmu Laso však má skutečně klíčový význam. Tato specializovaná firma s pouhými 70 zaměstnanci slaví s výrobou nejrůznějších motorových komponent úspěchy. V jejím katalogu navíc figurují také součástky do nákladních vozidel všech velkých značek. Pro oblast náhradních dílů přitom platí velmi vysoké nároky na kvalitu součástek, jak zdůrazňuje provozní vedoucí Werner Steuber: „Naši odběratelé se musejí spolehnout na to, že dodaný náhradní díl bude mít naprosto stejný výkon a úplně stejnou stabilitu jako defektní originál. Toto navzdory pestrosti sortimentu garantujeme. Ve výrobě si proto nemůžeme dovolit žádné chyby ani nepřesnosti.“

Reklama
Reklama
Nebývalé výkony na malém prostoru: Velké součástky do nákladních vozidel vyrábí fa Laso na automatizovaném soustružnickém centru VL 7 na ploše o rozloze 20 čtverečních metrů.
Na technologiích fy Emag se vyrábí široké spektrum součástek – například skříně vodních čerpadel nebo oběžná kola do různých zařízení.

Mnoho součástek v různém množství

Jak lze těmto požadavkům odběratelů ve výrobě vyhovět pomocí technických řešení na míru, si ukážeme na příkladu finálního třískového opracování složitých součástí z šedé litiny. Na výrobu menších oběžných kol či vodních čerpadel se používají dvě soustružnická centra VL 5 firmy Emag propojená překládací a obracecí jednotkou. Již ze základních výrobních dat plyne, jak vysoké nároky jsou na oba stroje kladeny: obrábějí na 25 různých konstrukčních součástek. Výrobní množství se pohybuje v rozmezí od 200 do maximálně 3 000 kusů. Extrémně rychlý, kompletní kombinovaný výrobní proces je přitom založen na typickém konstrukčním řešení fy Emag: stroje VL 5 jsou vybaveny pick-up vřetenem, které odebírá součástky z oběžného pásu a přesouvá je do pracovního prostoru stroje. Zde dochází k osoustružení první strany a následnému odložení zpět na dopravník. Součásti pak pokračují do překládací a obracecí stanice, odkud se – otočené – vracejí zpět do druhého soustružnického centra. I zde jsou uchopeny pick-up vřetenem stroje VL 5 a vloženy do stroje, kde jsou obrobeny stejným způsobem nyní z druhé strany. Ve strojích VL 5 lze využít mj. také vrtání a další třískové obrábění.

Ve firmě Laso stojí dva propojené soustruhy VL 5 typu pick-up vedle sebe. Na nich se kompletně obrábí celá řada součástek.
Oba stroje jsou propojeny překládací a obracecí stanicí. Zde jsou součástky otáčeny a připravovány na další zpracování.

Stabilní proces

„Celý technologický postup je mimořádně efektivní,“ vysvětluje Axel Fiedler, regionální vedoucí prodeje firmy Emag. „Takt kompletního obrobení oběžného kola činí například pouhých 48 vteřin. Zárukou spolehlivosti procesu je vertikalita obrábění, neboť spádem třísek nehrozí akumulace. To je pro plně automatizovaný proces s minimální obsluhou samozřejmě velmi důležité.“ S tímto hodnocením souhlasí i pan Steuber: „Technologie běží ve dvousměnném provozu cca 80 hodin týdně. Celkem ji používáme již pět let. Za tuto dobu jsme neměli ani s výkonem ani s kvalitou součástek prakticky žádné problémy. Celý proces je opravdu neobyčejně stabilní.“

Jednoduché ovládání a obsluha. „Nová obsluha si na práci s technologií rychle zvykne,“ dodává na vysvětlenou provozní vedoucí Steuber.

Pro našeho výrobce náhradních dílů je podobně důležitá také „osaditelnost technologií“, jak tomu Steuber říká. Přeseřízení stroje na jinou součástku se zvládne ve velmi krátkém čase. Zde hraje roli řada promyšlených detailů konstrukčního řešení. Stroje VL 5 jsou vybaveny nástrojovým revolverem, který firma Laso osazuje až 10 různými nástroji, takže jsou velmi dobře připraveny i na složité třískové obrábění. Kromě toho se vyznačují snadnou přístupností a obsluha tak může velmi snadno a rychle vyměnit nástroje. „Pro nás je také velmi důležité, aby se nováčci s technologií rychle sžili a byli schopni rychle pochopit, jak se ovládá. Právě u nás, kde často přeseřizujeme, je to jedním z klíčových faktorů hospodárnosti celého výrobního procesu,“ vysvětluje Steuber. Jak efektivní a současně komplexní řešení je, je patrné i při pohledu do minulosti: „Dvojčata VL 5“ nahradila předchozí tři stroje, které firma používala na jednotlivé dílčí procesy výroby součástek. Zakládalo se po kusech a ručně – výrobní procesy byly daleko pomalejší, méně spolehlivé a v konečném důsledku dražší.

Technologie dovoluje pracovat s flexibilním výrobním množstvím – od 200 do 3 000 součástek.

Soustruh VL 7 jako řešení pro výrobu větších součástek

Ve výrobě větších čerpadlových těles a jiných litinových součástek sází výrobce z Olpe kromě toho také na technologii typu „stand-alone“ firmy Emag – soustružnické centrum VL 7. To disponuje větším sklíčidlem (maximální průměr činí 400 mm) a delšími maximálními možnými posuvy po stroji. „Ani ve výrobě větších součástek jsme se nechtěli vzdát principu pick-up ani vertikálního obrábění,“ potvrzuje Steuber. Důležitým faktorem při rozhodování o koupi byla pro firmu Laso mj. i skutečnost, že tento stroj není náročný na prostor: vystačí si s 20 metry čtverečními, na kterých firma obrobí široké spektrum složitých součástek, a to včetně automatizace. „To byl pro nás samozřejmě důležitý argument, protože rozšíření ani přestavba stávajících výrobních ploch pro nás nepřipadala v úvahu.“

Oliver Hagenlocher

eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Všestranný flexibilní stroj na obrábění hřídelí

Studie "FAST 2025" německého svazu automobilového průmyslu (VDA) se zabývá mj. trendem přesunu tvorby hodnot v automobilovém průmyslu na stranu dodavatelů. Vývoj trhu s osobními automobily by mělo podle jejích autorů současně poznamenat také zkrácení produktových cyklů a rozšiřující se paletu nabízených modelů.

Obrábění moderních komponent převodovky

Určitě není tajemstvím neustálý růst trhu v oblasti e-mobility. Současně se budou i nadále vyrábět vozidla se spalovacími motory. Pro plánovače výroby a subdodavatelské závody je to těžká situace: Jak vyřešit rozmanitost výrobků a rostoucí výrobní počty? Již mnoho let má společnost Emag Maschinenfabrik odpověď na tuto otázku. A sice svou širokou nabídkou výrobních řešení konstrukčních dílů, které své použití najdou především v oblasti hnacího ústrojí.

Nová úroveň výroby brzdových kotoučů

Výroba brzdových kotoučů osobních vozidel není jednoduchá. Jde o bezpečnostně důležitý díl, který musí být bezpečně opracován s extrémní přesností. Měnící se výrobní šarže musejí být pomocí použitých soustruhů realizovány rychle a s krátkými přípravnými časy. To, jak lze spojit kvalitu, produktivitu a bezpečnost procesu v této oblasti použití, dokazují specialisté společnosti Emag. Svými soustruhy pick-up a řady VSC a VL nabízejí výrobní řešení, která společně s koncepcí automatizace TrackMotion zajišťují vysokou výkonnost při obrábění brzdových kotoučů.

Související články
Vertikální soustruhy pro maximálně produktivní výrobu

U aktuálních novinek automobilového průmyslu lze pozorovat tendenci ke stále složitějším technickým řešením, a to jak v oblasti inovace, tak i dalšího rozvoje. Pro příklad uveďme odlehčované konstrukce, komplexní geometrické tvary či multifunkční jednotky. Výrobce systémů třískového obrábění staví tento trend před stále nové výzvy v oblasti přesnosti a produktivity, ale i procesní spolehlivosti. Firma Emag nabízí odpověď v podobě vertikálně koncipovaných strojů VL 2 P a VTC 100-4 pro středně velké a velké série.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Složité díly z těžce obrobitelných materiálů

Jeden z trendů ve výrobě osobních automobilů lze shrnout do následujících slov: nové výrobní závody přinášejí nové výzvy. Zejména v Jižní Americe a Číně se nyní staví řada výrobních závodů, jejichž plánování má řadu nových požadavků.

Nová výrobní linka na výrobu rotorových hřídelí

Podle nové studie společnosti Deloitte by do roku 2032 mohlo být na trhu osobních automobilů licencováno více alternativních pohonů než čistě spalovacích motorů. Je snadné si představit, co tento vývoj bude znamenat pro automobilový průmysl: Podíl přidané hodnoty komponentů spalovacích motorů klesá a stejně rychle roste podíl komponentů "elektrických" pohonů - včetně mnoha rotačně symetrických dílů, pro které specialisté na strojírenství, jako je Emag, v současné době vyvíjejí výrobní řešení přesně na míru. V současné době bylo pro jednu dodavatelskou skupinu vyvinuto plně automatizované a efektivní kompletní řešení pro výrobu rotorových hřídelí i vysoce přesného soustružení svazku rotorových plechů. Díky flexibilním systémům může zákazník pokrýt široké portfolio obráběcích operací. Odpovědné osoby jsou velmi spokojeny s kvalitou a reprodukovatelností komponent.

Inovace ve srážení hran velkých ozubených kol

Chamfer Contour Milling skýtá výrobcům velkých ozubených kol pro nákladní automobily flexibilní a hospodárný proces pro jejich stále důležitější operace zkosení hran / odstraňování otřepů.

Přesné obrábění převodových kol osobních vozidel

Již po desetiletí je produkce převodovek charakterizována velkým množstvím kusů a extrémní kvalitou dílů. Avšak změny v oblasti trhu a techniky jsou v současnosti stále rychlejší, např. se zvyšuje počet převodových stupňů v automobilech, čímž roste objem vyráběných součástí. Současně posiluje konkurence díky asijským výrobcům. Jak mají konstruktéři převodovek u OEM výrobců a dodavatelů ve svých výrobních oblastech na tento vývoj reagovat?

Produktivní high-end obrábění

V minulém vydání jsme vám přinesli referenci rakouského výrobce obráběcích strojů Emco u svých klíčových zákazníků, konkrétně z laakirchenského závodu na výrobu rotačných dílů firmy Miba Gleitlager Austria GmbH. V Rakousku nadále zůstáváme a dnes se vydáme se do salcburské firmy MTE Metalltechnik Elsenhuber, která se vedle sestav specializuje na výrobu kusovou až velkosériovou.

Společně k dalšímu vývoji

Stěhování společnosti Fylde CNC do nové budovy bylo sice jen na krátkou vzdálenost, ale v historii společnosti zaměřující se na zakázkové obrábění přesných dílů to znamená významný krok kupředu. Rozvoji firmy navíc pozitivně přispívá úzká spolupráce se společností WNT, která spravuje nástroje a poskytuje technickou podporu v oblasti třískového obrábění.

Jak úspěšné soustružit tvrzené součástí

Soustružení tvrzených součástí (HPT) se v průběhu posledních 10 -15 let stalo respektovanou a cenově efektivní alternativou k broušení. Bylo prokázáno, že díky této metodě lze zkrátit dobu obrábění a snížit náklady o 70% i více. Ale vedle výhod souvisejících se zkrácením vlastního času cyklu, nabízí HPT i celou řadu dalších výhod. HPT je definováno jako soustružení ocelí s tvrdostí vyšší než 45 HRC (obvykle v rozmezí 55-68 HRC), přičemž jako typické příklady obráběných součástí lze zmínit brzdové kotouče, převodová kola, pastorky řízení, sedla ventilů, písty, vložky válců nebo tělesa spojek.

Tchaj-Pej a sladký život

Skútry jsou bezpochyby nejoblíbenějším dopravním prostředkem v Tchaj-Pej, rušném hlavním městě Tchaj-wanu. Marus Performance a Artitek jsou dvě spolupracující firmy, které se zabývají výrobou zakázkových motocyklových dílů, především pro zákazníky se slabostí pro italské stroje. Majitelé těchto firem, Maru Shen a Jeffrey Chen, mají společnou ještě jednu vášeň – obráběcí stroje Haas.

Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Soustružnické centrum snižuje výrobní náklady

Pro řadu subdodavatelů v automobilovém průmyslu a malé výrobní společnosti pokračuje tlak na cenu i v letošním roce. Hlavní důvody lze spatřovat ve zvyšování cen materiálů, energií a ve snižování cen v komoditě automobilového průmyslu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit