Témata
Reklama

Strojírenství v Lipsku v nejlepší formě

Strojírenské veletrhy Intec a Z 2019 se konají o měsíc dříve, než tomu bylo v loňském roce, a to již 5. až 8. února 2019. A očekávání od příštího ročníku jsou opravdu velká. Zhruba 1 300 vystavovatelů bude na moderním výstavišti v Lipsku prezentovat široké spektrum své nabídky a Česko bude mít i v roce 2019 jednu z největších vystavovatel-ských účastí.

„Stav přihlášek na veletrhy Intec a Z 2019 je vynikající. Díky tomu jsme si jisti, že naše dvoji-ce veletrhů dále posílí svoji pozici mezi významnými evropskými průmyslovými veletrhy,“ říká Markus Geisenberger, jednatel společnosti Leipziger Messe (Lipské veletrhy), a dále doplňuje: „Na návštěvníky čeká široká paleta zahrnující vše okolo kovozpracování a subdodavatelského průmyslu.“ V rámci příštího ročníku veletrhů Intec a Z bude zhruba 1 300 vystavovatelů prezentovat inovativní produktové novinky, vyladěnou techniku a komplexní služby.

Tržní potenciál veletrhu Intec využijí i v roce 2019 přední výrobci obráběcích strojů, renomované firmy v oblasti výroby přesných nástrojů a firmy specializované na řešení automatizace výroby z celé Evropy. Současně je však veletrh Intec atraktivní z hlediska získávání zakázek i pro malé a středně velké firmy. V halách Intecu tak pro rok 2019 zbývá už jen několik málo volných míst pro stánky.

S velkým očekáváním jsou spojeny také přípravy veletrhu Z, kde budou subdodavatelé z celé Evropy demonstrovat svoji výkonnost a inovační sílu jako partneři finálních výrobců a systémových dodavatelů. Významně budou opět zastoupeni výrobci dílů a součástek z kovů, umělých hmot i netradičních nových materiálů. Další důležitou součást vystavovatelského portfolia pak představí firmy nabízející technologické průmyslové služby.

Reklama
Reklama
Moderní haly lipského výstaviště budou od 5. do 8. února hostit veletrhy Intec a Z.

Veletrhy v silném průmyslovém regionu

Na nadcházejícím ročníku veletrhu Intec jsou velmi dobře zastoupena velká centra němec-kého strojírenství jako Baden-Württemberg, Bavorsko, Nordrhein-Westfalen a Sasko. Také v mezinárodním měřítku toho má Intec hodně co nabídnout: nejvýraznější zastoupení mají firmy z Itálie, Rakouska a Švýcarska, pozadu nezůstává ani Česká republika, kde velké prezentace budou mít například firmy Bomar či 4ISP. Veletrh Zuliefermesse pak představí vystavovatele ze všech německých průmyslových regionů a z celé Evropy.

Tato dvojice lipských veletrhů může i v příštím roce stavět na pevné základně v rámci svého domovského regionu: jenom ze Saska je na příštím ročníku očekáváno na 300 podniků a institucí. V takovéto šíři záběru nejsou saské strojírenství a subdodavatelská sféra přítomny na žádné jiné veletržní akci.

Významná role Česka

Už jen díky geografické poloze má Česko pro oba veletrhy ze strany vystavovatelů i ná-vštěvníků velký význam. I v roce 2019 bude naše republika prezentována v rámci oficiální účasti organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Účast na společném stánku je díky finanční podpoře ze strany ministerstva pro české firmy velmi výhodná, čehož tradičně využívají zejména subdodavatelé působící v oblasti automobilového průmyslu a také slévárny – Svaz sléváren ČR je navíc odborným garantem oficiální účasti. Za účelem pod-pory mezinárodní spolupráce jsou na programu veletrhů také různá kooperační fóra, kdy účast firem z České republiky má na veletrzích Intec a Z již dlouhou tradici. Na 7. únor 2019 je naplánováno „Setkání zemí 4.0 – Sasko-Polsko-Česko-Rumunsko“, které bude pořádáno organizací Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS). Formát akce zahrnuje krátké tematické přednášky a prostor pro business-speed-dating.

I v roce 2019 bude Česká republika prezentována v rámci oficiální účasti organizo-vané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Účast na společném stánku je díky finanční podpoře ze strany ministerstva pro české firmy velmi výhodná.

Témata budoucnosti na programu dne

Doprovodný program veletrhů je plně ve znamení praktické využitelnosti a informací přesahujících branži strojírenství. Pro rok 2019 je nově koncipována zvláštní přehlídka „Aditivně + Hybridně – nové výrobní technologie v praxi“, která na atraktivních exponátech ukazuje, jak se díky kombinaci klasických výrobních postupů a nových technologií dají překonávat obvyklé limity výrobních procesů. Součástí přehlídky je i expertní fórum, které během čtyř veletržních dní nabídne náhled na aktuální stav techniky a představí příklady řešení, která se již osvědčila v praxi.

Moderní průmysl se vyvíjí směrem k nové generaci inteligentních propojených systémů – jednak v rámci výroby a pak také ve výrobcích samotných. Klíčovou roli v tomto získává senzorika. V rámci zvláštní přehlídky „Senzorika – na cestě k inteligentnímu výrobku. Řešení, trendy, potenciál“ budou detailně zkoumány nejen uživatelské přínosy, ale také konkrétní výzvy s tím spojené.

Sedmého února se bude v rámci veletrhů Intec a Z poprvé konat odborné fórum „new mobility“. Návštěvníci se mohou těšit na přednášky renomovaných expertů ze sféry průmyslu a politiky – mimo jiné na příklady best practice a konkrétních strategií postupu. Fórum pořádané společností Leipziger Messe ve spolupráci s organizací ACOD (Auto-motive Cluster Ostdeutschland) bude zahrnovat také pódiovou diskuzi. Dr. Deliane Träber, sekční ředitelka společnosti Leipziger Messe, k tomu dodává: „Odborné fórum nabízí platformu pro sledování a diskuze k výzvám a příležitostem pro strojírenství a subdodavatelský průmysl, které s sebou přinášejí nové koncepce pohonů dopravních prostředků. Vzhledem k aktuálnímu vývoji v dané oblasti je pro nás důležité se tomuto tématu v rámci našich veletrhů věnovat.“

Lipské veletrhy

Ing. Pavel Pelikán

info@lipskeveletrhy.cz

www.lipskeveletrhy.cz

Reklama
Vydání #12
Firmy
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Příležitost pro české firmy v Lipsku

Již na začátku února 2019 mají české firmy opět možnost účastnit se za velmi výhodných podmínek na strojírenských veletrzích Intec a Z2019 v Lipsku, které se budou příští rok konat v termínu o měsíc dříve, než bývalo zvykem.

Související články
AMB 2018: vše ukazuje na expanzi

Na AMB se od 18. do 22. září již po devatenácté sejdou odborníci na třískové obrábění kovů. Více než 1 500 vystavovatelů představí výsledky svého vývoje a inovace na výstavní ploše brutto více než 120 000 metrů čtverečních. Vypadá to dobře, AMB 2018 bude největší veletrh AMB všech dob. „S novou halou Paula Horna (hala 10), speciální prezentací AMB Digital Way a příslušným kongresem jsme vytvořili ty nejlepší předpoklady, aby byl veletrh AMB 2018 ještě větší a ještě lepší,“ vysvětluje Ulrich Kromer von Baerle, mluvčí vedení společnosti Messe Stuttgart.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
První významná evropská strojírenská akce v roce 2017

Od 7. do 10. března 2017 se mezinárodní kovozpracující a subdodavatelská branže opět sejde na výstavišti v Lipsku. Úspěšná kombinace veletrhů Intec a Z (mezinárodní veletrh strojů pro nástrojárny, obráběcích strojů a automati-zační techniky a mezinárodní veletrh subdodávek, komponentů, modulů a technologií) nabízí vystavovatelům a odborným návštěvníkům z České repub-liky prostor pro navázání či další prohloubení dlouhodobých obchodních vztahů s partnery z Německa a dalších evropských zemí.

Přípravy na veletržní duo v nejlepším

Na nejdůležitější veletržní termín pro kovozpracující branži v roce 2015 v Německu zve do Lipska od 24. do 27. února veletržní duo Intec a Zuliefermesse. Středobodem výstavní nabídky obou veletrhů, kde je očekáváno dohromady kolem 1 400 vystavovatelů, budou výrobní technologie pro zpracování kovů a subdodavatelský průmysl.a 

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

EMO Hannover 2013, část 5 - upínače a vybavení obráběcích strojů

Další část našeho dnešního pohledu na největší světový veletrh v komoditě obrábění - EMO, se věnuje komponentám, jež napomáhají efektivně využívat potenciál stroje nebo obráběcího centra a slouží jako základny pro montážní nebo upínací přípravky.

Metav otevře novou veletržní sezónu

Mezinárodní veletrh výrobní techniky a automatizace Metav se bude konat v polovině března v Düsseldorfu. Již od roku 1980 ve dvouleté periodicitě prezentuje stroje, výrobní systémy, řešení pro kompletní výrobní procesy i doprovázející služby. K jeho stěžejním bodům patří obráběcí a tvářecí stroje, výrobní systémy, přesné nástroje, automatizace materiálových toků, počítačové technologie, průmyslová elektronika a příslušenství.

EMO Hannover 2013, část 6 - měřicí technika

Hannoverská přehlídka měřidel, měřicích přístrojů a systémů dokumentovala připravenost na řešení požadavků současných výrobních procesů a techniky. Veletrh naznačil i řadu možností dalšího vývoje měřicí techniky. Pojďme se se současným stavem této komodity seznámit podrobněji.

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

EMO Hannover 2013, část 1 - obecná rekapitulace

MM Průmyslové spektrum považuje oborové veletrhy mezinárodního charakteru za klíčové v prezentaci úrovně dané komodity a proto jim na svých stránkách věnuje zvýšený prostor. Chápe svoji povinnost informovat čtenáře o prezentované technice a technologických řešení a činí tak již tradičně po dlouhá léta specializovanými profesně zaměřenými články. Veletrhy EMO budiž toho důkazem. Počínaje tímto vydáním jsme pro vás připravili sérii článků.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit