Témata
Reklama

Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

Dlouholetá projektová ředitelka veletrhů Kersten Bunke upřesňuje: „Na základě našich zkušeností věříme, že hospodářství čeká v příštím roce oživení. Naše veletržní duo je tak díky svému termínu optimálním časovým momentem pro investiční rozhodování v roce 2021.“ Přípravy příštího ročníku veletrhů Intec a Z jsou proto již v plném běhu. „Momentálně se všichni nacházíme v nelehkých časech, které přinášejí řadu výzev – to se týká samozřejmě také strojírenství a subdodavatelského průmyslu. Přesto dostáváme v posledních týdnech od mnoha našich partnerů a vystavovatelů výbornou zpětnou vazbu. Naše očekávání od příštího ročníku jsou tak velmi vysoká,“ doplňuje zkušená manažerka, která již v čele veletrhů zažila jak doby konjunktury, tak doby poklesu, včetně velkého útlumu po roce 2008 i bezprecedentního období dlouhého růstu, které poté následovalo.

Reklama
Reklama
Intec – mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby (2.–5. března 2021). (Foto: Uwe Frauendorf, Leipziger Messe)

Veletrhy probíhají současně

Intec, jeden z předních veletrhů pro kovozpracování v Evropě, budou pro svoji prezentaci i v příštím roce využívat nejenom velké mezinárodní koncerny s vedoucím postavením na trhu, ale také malé a střední firmy. Nabídka veletrhu zahrnuje stroje, technologická řešení a služby na všech úrovních průmyslového výrobního řetězce. Návštěvníci se rekrutují ze všech oblastí kovozpracující branže, zejména z obecného strojírenství, strojní výroby, výroby dopravních prostředků, přesné mechaniky a výroby nástrojů a forem.

Paralelně konaný veletrh Zuliefermesse (Z) patří k nejdůležitějším evropským subdodavatelským veletrhům a je ideální prezentační platformou zejména pro subdodavatele ze středních stupňů produkčního řetězce a také společnosti nabízející průmyslové služby. Návštěvníky pak jsou zejména odborníci a nákupčí ze strojírenské branže, automobilového průmyslu a dalších oblastí kovozpracování, ale i plastikářského průmyslu.

Z – mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, modulů a technologií (2.–5. března 2021). (Foto: Uwe Frauendorf, Leipziger Messe)

Podpora pro české vystavovatele

Součástí veletrhu Z je již mnoho let společný stánek českých firem, který představuje jednu z největších zahraničních prezentací na této mezinárodní odborné akci. V minulosti představovaly četné objednávky a konkrétní poptávky dodávek získané na veletrhu Zuliefermesse jasně měřitelný výsledek. Proto je na tomto veletrhu plánována oficiální expozice českých firem pod záštitou MPO i v příštím roce. Velmi výhodné finanční podmínky účasti mohou v dnešní době být pro řadu zejména menších a středních českých firem vítanou podporou.

Během minulého ročníku v roce 2019 prezentovalo 1 324 vystavovatelů (31 zemí) své produktové novinky a svou rozsáhlou nabídku služeb. Zájem o tyto informace projevilo 24 400 návštěvníků z více než čtyřiceti zemí.

Součástí veletrhu Z je již mnoho let společný stánek českých firem pod záštitou MPO. (Foto: Jens Schlüter, Leipziger Messe)

Na cestě k průmyslu budoucnosti

„Těžiště veletržního dua je dané,“ zdůrazňuje projektová ředitelka Kersten Bunke. „V období technologických změn se prostřednictvím speciálních prezentací a akcí v rámci odborného programu dotýkáme témat, která již nyní hrají velkou roli v průmyslových vývojových odděleních a v budoucnu budou mít rozhodující vliv na změny ve výrobě.“ Mezi ně patří v roce 2021 speciální přehlídka „Aditivně + Hybridně – Výroba ve víru změn“ a „Sensorika – Pokračování na cestě k inteligentní výrobě a smart produktům“, které organizátoři koncipují vždy společně s příslušnými odborníky programové veletržní rady.

Odborný program s přidanou hodnotou pro business

Také doplňkové akce odborného programu, které spojují výzkum na straně jedné a zástupce z praxe, hospodářské politiky a mezinárodní sféry na straně druhé, činí z veletrhů Intec a Z důležitou komunikační platformu pro dialog mezi dodavateli a odběrateli. Odborný program zprostředkuje možnost zorientovat se a představí vhodné postupy, jak může průmyslová výroba přistupovat k velkým výzvám budoucnosti.

Důležitou součástí odborného programu veletrhů Intec a Z 2021 jsou mimo jiné odborné přednášky a konference týkající se transferu znalostí a inovací, a také odborná a vystavovatelská fóra k aktuálním tématům zpracovatelského průmyslu a subdodavatelské branže.

Veletržní duo vytváří profesionální rámec pro získávání a upevňování dlouhodobých obchodních vztahů. Také v roce 2021 zve uskupení Enterprise Europe Network se svými saskými partnery vysta-vovatele a návštěvníky na burzu spolupráce „Contact: Business Meetings“. Cílem těchto setkání je zprostředkování možnosti navázat první kontakty mezi firmami, které hledají i mezinárodně půso-bící dodavatele a partnery.

Na veletrzích pravidelně probíhá (a v roce 2021 tomu nebude jinak) burza spolupráce „Con-tact: Business Meetings“. Cílem je zprostředkování možnosti navázat první kontakty mezi firmami, které hledají i mezinárodně působící dodavatele a partnery. (Foto: Jens Schlüter, Leipziger Messe)

Do Lipska z Česka i na otočku

Moderní výstaviště v Lipsku se nachází v severní části města přímo u dálnice A14. Doba jízdy z Prahy činí zhruba dvě a půl hodiny. Stejně dobře je Lipsko dosažitelné i vlakem, neboť sem z Česka každodenně míří řada spojů. Návštěva veletrhů se tak bez problémů dá zvládnout během jediného dne.

Ing. Pavel Pelikán

www.intec-lipsko.cz

www.z-lipsko.cz

Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200613
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit