Témata
Reklama

Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

Dlouholetá projektová ředitelka veletrhů Kersten Bunke upřesňuje: „Na základě našich zkušeností věříme, že hospodářství čeká v příštím roce oživení. Naše veletržní duo je tak díky svému termínu optimálním časovým momentem pro investiční rozhodování v roce 2021.“ Přípravy příštího ročníku veletrhů Intec a Z jsou proto již v plném běhu. „Momentálně se všichni nacházíme v nelehkých časech, které přinášejí řadu výzev – to se týká samozřejmě také strojírenství a subdodavatelského průmyslu. Přesto dostáváme v posledních týdnech od mnoha našich partnerů a vystavovatelů výbornou zpětnou vazbu. Naše očekávání od příštího ročníku jsou tak velmi vysoká,“ doplňuje zkušená manažerka, která již v čele veletrhů zažila jak doby konjunktury, tak doby poklesu, včetně velkého útlumu po roce 2008 i bezprecedentního období dlouhého růstu, které poté následovalo.

Reklama
Reklama
Intec – mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby (2.–5. března 2021). (Foto: Uwe Frauendorf, Leipziger Messe)

Veletrhy probíhají současně

Intec, jeden z předních veletrhů pro kovozpracování v Evropě, budou pro svoji prezentaci i v příštím roce využívat nejenom velké mezinárodní koncerny s vedoucím postavením na trhu, ale také malé a střední firmy. Nabídka veletrhu zahrnuje stroje, technologická řešení a služby na všech úrovních průmyslového výrobního řetězce. Návštěvníci se rekrutují ze všech oblastí kovozpracující branže, zejména z obecného strojírenství, strojní výroby, výroby dopravních prostředků, přesné mechaniky a výroby nástrojů a forem.

Paralelně konaný veletrh Zuliefermesse (Z) patří k nejdůležitějším evropským subdodavatelským veletrhům a je ideální prezentační platformou zejména pro subdodavatele ze středních stupňů produkčního řetězce a také společnosti nabízející průmyslové služby. Návštěvníky pak jsou zejména odborníci a nákupčí ze strojírenské branže, automobilového průmyslu a dalších oblastí kovozpracování, ale i plastikářského průmyslu.

Z – mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, modulů a technologií (2.–5. března 2021). (Foto: Uwe Frauendorf, Leipziger Messe)

Podpora pro české vystavovatele

Součástí veletrhu Z je již mnoho let společný stánek českých firem, který představuje jednu z největších zahraničních prezentací na této mezinárodní odborné akci. V minulosti představovaly četné objednávky a konkrétní poptávky dodávek získané na veletrhu Zuliefermesse jasně měřitelný výsledek. Proto je na tomto veletrhu plánována oficiální expozice českých firem pod záštitou MPO i v příštím roce. Velmi výhodné finanční podmínky účasti mohou v dnešní době být pro řadu zejména menších a středních českých firem vítanou podporou.

Během minulého ročníku v roce 2019 prezentovalo 1 324 vystavovatelů (31 zemí) své produktové novinky a svou rozsáhlou nabídku služeb. Zájem o tyto informace projevilo 24 400 návštěvníků z více než čtyřiceti zemí.

Součástí veletrhu Z je již mnoho let společný stánek českých firem pod záštitou MPO. (Foto: Jens Schlüter, Leipziger Messe)

Na cestě k průmyslu budoucnosti

„Těžiště veletržního dua je dané,“ zdůrazňuje projektová ředitelka Kersten Bunke. „V období technologických změn se prostřednictvím speciálních prezentací a akcí v rámci odborného programu dotýkáme témat, která již nyní hrají velkou roli v průmyslových vývojových odděleních a v budoucnu budou mít rozhodující vliv na změny ve výrobě.“ Mezi ně patří v roce 2021 speciální přehlídka „Aditivně + Hybridně – Výroba ve víru změn“ a „Sensorika – Pokračování na cestě k inteligentní výrobě a smart produktům“, které organizátoři koncipují vždy společně s příslušnými odborníky programové veletržní rady.

Odborný program s přidanou hodnotou pro business

Také doplňkové akce odborného programu, které spojují výzkum na straně jedné a zástupce z praxe, hospodářské politiky a mezinárodní sféry na straně druhé, činí z veletrhů Intec a Z důležitou komunikační platformu pro dialog mezi dodavateli a odběrateli. Odborný program zprostředkuje možnost zorientovat se a představí vhodné postupy, jak může průmyslová výroba přistupovat k velkým výzvám budoucnosti.

Důležitou součástí odborného programu veletrhů Intec a Z 2021 jsou mimo jiné odborné přednášky a konference týkající se transferu znalostí a inovací, a také odborná a vystavovatelská fóra k aktuálním tématům zpracovatelského průmyslu a subdodavatelské branže.

Veletržní duo vytváří profesionální rámec pro získávání a upevňování dlouhodobých obchodních vztahů. Také v roce 2021 zve uskupení Enterprise Europe Network se svými saskými partnery vysta-vovatele a návštěvníky na burzu spolupráce „Contact: Business Meetings“. Cílem těchto setkání je zprostředkování možnosti navázat první kontakty mezi firmami, které hledají i mezinárodně půso-bící dodavatele a partnery.

Na veletrzích pravidelně probíhá (a v roce 2021 tomu nebude jinak) burza spolupráce „Con-tact: Business Meetings“. Cílem je zprostředkování možnosti navázat první kontakty mezi firmami, které hledají i mezinárodně působící dodavatele a partnery. (Foto: Jens Schlüter, Leipziger Messe)

Do Lipska z Česka i na otočku

Moderní výstaviště v Lipsku se nachází v severní části města přímo u dálnice A14. Doba jízdy z Prahy činí zhruba dvě a půl hodiny. Stejně dobře je Lipsko dosažitelné i vlakem, neboť sem z Česka každodenně míří řada spojů. Návštěva veletrhů se tak bez problémů dá zvládnout během jediného dne.

Ing. Pavel Pelikán

Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200613
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Související články
Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Související články
Lokální, přesto světový Intertool 2016

Začátkem května 2016 se uskutečnila v celém areálu výstaviště Messe Wien přehlídka průmyslového sektoru. V hale A stejného výstaviště se konala výstava Smart Automation Austria. Souběžně probíhající akce Intertool v halách A a B trvala o den déle a těšila se nebývalé návštěvnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Přípravy na veletržní duo v nejlepším

Na nejdůležitější veletržní termín pro kovozpracující branži v roce 2015 v Německu zve do Lipska od 24. do 27. února veletržní duo Intec a Zuliefermesse. Středobodem výstavní nabídky obou veletrhů, kde je očekáváno dohromady kolem 1 400 vystavovatelů, budou výrobní technologie pro zpracování kovů a subdodavatelský průmysl.a

Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Špičkové technologie dnes i zítra

Společnost Trumpf je renomovaný výrobce technologií na zpracování plechů a profilů a laserů pro průmysl. Výrobní historie se pomalu blíží celé stovce let a česká pobočka s obratem zhruba sto milionů eur za rok patří k důležitým průmyslovým hráčům nejen na českém trhu. Bylo proto jasnou volbou požádat ředitele společnosti Trumpf Praha Romana Haltufa, aby čtenářům MM Průmyslového spektra prozradil, kam se vývoj v tomto nepostradatelném oboru za minulá léta posunul.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Automatizace lidem práci nebere

Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit