Témata
Reklama

Na düsseldorfském výstavišti bude druhý dubnový týden 2014 opět představen obor technologie zpracování a opracování drátů a kabelů, resp. trubek a rour na veletrzích wire a Tube. Bližší informace k této akci jsme vám přinesli v prosincovém vydání MM Průmyslového spektra, ale jelikož se následně konala tisková konference organizátora Messe Düsseldorf, jenž tradičně dodává hodnotné analýzy a statistická data k daným oborům, přinášíme vám výběr toho nejzajímavějšího.

Tak jako v každém odvětví, i zde platí, a to dvojnásob, že potenciální zákazníci se získávají s nejnovější nabízenou technikou a aktuálními technologiemi. Firmy oprávněně doufají v dobré obchody. Finanční krize ke konci minulého desetiletí plnou silou zasáhla i obor drátů, vzestupný trend konjunktury však obchody opět oživil a výroba zase jede na plné obrátky. Průmysl se přitom soustřeďuje na ekonomicky se rozpínající státy, jako jsou Čína, Brazílie a Indie, a samozřejmě to platí i pro arabské země.

Reklama
Reklama

Čína roste, ostatní stagnují

Jak se bude oboru dařit, závisí především na vývoji v automobilovém a strojírenském průmyslu, jež jsou hlavními odběrateli jeho produktů. Velký význam pro obor samozřejmě nadále mají energetika a telekomunikace. Produkce ocelových trubek představovala v roce 2012 přibližně 150 milionů tun, což je dosavadní historické maximum. Vliv na to má především opětovný nadprůměrný nárůst výroby v Číně, kde výroba trubek vzrostla o 11 procent na 74 milionů tun a podíl této země na světové produkci ocelových trubek tímto dosáhl 49,5 procenta. Výroba ve zbytku světa též vzrostla, i když o pouhá 2,3 procenta na necelých 76 milionů tun. V zemích EU27 však i přes rostoucí zájem ze třetích zemí poklesla v důsledku slábnoucí poptávky v jižní Evropě z 14,1 na 13,8 milionu tun. Finanční a dluhová krize v Evropě a v USA by se však díky státním intervencím měla ve střednědobém horizontu projevovat méně tíživě.

Německý svaz Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre předpokládá, že světová poptávka po ropě a zemním plynu v dalších letech dále poroste a tím zvýší spotřebu ocelových trubek. Jako obzvláště stimulující pro poptávku po ocelových trubkách se shledává intenzifikace těžby takzvaných nekonvenčních ložisek ropy a zemního plynu – míněna je zde diskutovaná technologie frackingu. Také rozvoj infrastruktury prahových zemí, zejména Číny, má dále zvýšit poptávku po ocelových trubkách.

Vývoj světové produkce ocelových trubek v období 2003 až 2012 v mil. tun. (Zdroj: Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre)

Pružná branže

Výrobci pružin představují velmi silnou komoditu. Udržet, vyrovnat nebo předávat zatížení – to jsou nejdůležitější funkce technických pružin. Malý tlak působí například na jednoduchou pružinu v propisce. Na druhém konci škály se nachází výrobní průmysl, kde na tyto komponenty působí obrovské síly. Pružina však nemusí odolávat pouze síle. Také teploty mohou materiálu pružiny dát zabrat, například ve výrobě oceli. V high-tech vynikající služby vykonávají v kosmických družicích pružiny z plochých drátů.

Největší úspěch výrobců pružin závisí do značné míry na automotive, existence automobilů je totiž nemyslitelná bez pružin nejrůznějších velikostí. Ať už čalounění nebo odpružení kol, pružiny jsou například součástí podvozku, drží a zavírají ve spalovacím motoru vstupní ventily pro směs paliva se vzduchem a výstupní ventily pro výfukové plyny atd.

Podle informací Svazu německého průmyslu pružin (Verband der deutschen Federnindustrie VDFI) je 62 procent odběratelů k nalezení právě v tomto oboru, včetně subdodavatelů. O to radostnější jsou aktuální čísla a prognózy. Produkce německých automobilek vzrostla v minulém roce o 11,5 procenta na 12,98 milionu vozidel, celosvětově o 3,5 % na 80,27 milionů. „Nikdy předtím se v Německu nevyrobilo tolik aut, nikdy předtím se tolik aut neexportovalo,“ říká Matthias Wissmann, prezident Svazu automobilového průmyslu. K největším odbytovým trhům automobilové branže patří Asie a Severní Amerika. Pro Západní Evropu platí jiná tendence, v roce 2015 by mohly prodeje osobních automobilů zde klesnout na méně než 20 procent všech aut prodaných na celém světě. Celkově však signály ukazují směrem k růstu: Pro tento rok předpovídá CAR Universität Duisburg-Essen růst celosvětové produkce automobilů o 5,1 % na nový světový rekord.

Dalšími odběrateli pružin je elektrotechnický průmysl, který podle informací svazu VDFI je v Německu s 13 procenty druhým největším odběratelem jeho produktů. Pružiny jsou důležitými komponentami turbín i izolátorů při výrobě elektrické energie. Také elektrotechnický průmysl je na rekordním kurzu, objem výroby elektrotechnických podniků se zvýšil o deset procent a překonal rekord z roku 2008.

Třetím největším trhem pružinové branže je výroba strojů, do níž směřuje deset procent jejích výrobků. I ona disponovala loni vynikajícím růstem: výroba se vyšplhala o 14 procent. „Vytížení kapacit se z absolutního minima posledních let s 67,5 procenta v červenci 2009 v mezičase zvýšilo na 88,7 procenta,“ vysvětluje Dr. Thomas Lindner, prezident Svazu německých výrobců strojů a zařízení (Verband des Deutschen Maschinen- und Anlagenbaus, VDMA). Pro tento rok se počítá s dalším nárůstem produkce o čtyři procenta.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Organizace Hutnictví železa je jedinou ocelářskou asociací sdružující podniky v České republice a na Slovensku. Jejími členy jsou hlavní české a slovenské ocelářské podniky a podniky, jejichž činnost s ocelářstvím bezprostředně souvisí. Nejen jim, ale celé odborné technické veřejnosti přináší informace o hutnictví ve světě nejen globálního, ale i lokálního charakteru. Redakce MM od této asociace získala dílčí statistické údaje a legislativní opatření, jež si zájemci mohou přečíst v materiálu, který byl prezentovám ing. Jiřím Jenyštou ze společnosti Hutnictví železa na tiskové konferenci k veletrhům wire & Tube 2014.


Pro stažení prezentace klikněte na obrázek nahoře.

Promovideo k veletrhům wire & Tube 2014

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 140133
Datum: 12. 02. 2014
Rubrika: Trendy / Tváření
Autor:
Firmy
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Luboš Malý, Brück AM

V novém seriálu chceme oslovovat naše top manažery a hledat u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ostatní, kteří se na podobnou dráhu vydávají či již po ní jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky, rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Související články
Výzkumné centrum materiálů a metalurgie spuštěno

Ne do roka a do dne jako v Jiráskových Psohlavcích, ale do roka a týdne se metalurgové opět setkali v Dobřanech u Plzně při příležitosti otevření Západočeského materiálově metalurgického centra (ZMMC). Před rokem zde bylo slavnostně poklepáno na základní kámen stavby a nyní zde stojí moderní, špičkově vybavené výzkumné pracoviště, které nabízí výrobním podnikům spolupráci při realizaci jejich inovací a výzkumným institucím a vysokým školám kooperaci na výzkumných projektech. V současnosti spolupracují aktivně s desítkami firem, ale potenciál je daleko větší.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Směry rozvoje technologií tváření při výrobě karoserií

Stálé požadavky na snižování emisí oxidu uhličitého vyžadují soustavné snižování hmotnosti automobilu. U konvenčních pohonů automobilů lze jít jedině cestou lehčích karoserií. Lehké konstrukce vyžadují zachování crashových vlastností jako u ocelových karoserií.

Víceosý kalibrační lis

Nizozemská společnost Cirex - největší slévárna na světě, používající technologie odlévání na vytavitelný voskový model - využívá při dotváření a kalibraci čtyřsloupové lisy od firmy TOX Pressotechnik.

Nové produkty a technologie

LVD letos oslavuje 60. výročí založení společnosti a při této příležitosti vystaví na veletrhu EuroBLECH v Hannoveru některé nové výrobky a technologie.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Proteinové pojivo - alternativa při výrobě odlitků

Článek popisuje princip použití proteinových pojiv ve slévárenské výrobě, jejich technologické, ekologické a ekonomické výhody. Ukazuje také výsledky provozních zkoušek těchto pojiv provedených v několika slévárnách při výrobě odlitků ze slitin hliníku a šedé litiny.

Energetický management v průmyslové praxi

Téma hospodaření s energií je pro představitele průmyslových podniků zajímavé v každé době. O to více v současnosti, kdy cestou k úspěchu na trhu je hledání úspor ve vlastních provozech. Jednou z možností, jak dosáhnout nejen jednorázových, ale zejména dlouhodobých a trvalých cílů v oblasti snižování spotřeby energií, je energetický management.

Anketa mezi výrobci obráběcích strojů

Ekodesign a energetická náročnost výroby jsou bezesporu současným aktuálním tématem. Problematika ekodesignu již našla své místo i u českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů, a pokud ne jako pevná součást jimi řešených projektů, tak doufejme alespoň v budoucích úvahách konstruktérů. Jedna věc je však úhel pohledu evropských legislativců, autorů příslušných směrnic, druhou je ale realita jejich praktických zavádění a v neposlední míře i ovlivňování přirozených tržních mechanizmů. Jak se na tuto problematiku dívají techničtí představitelé vybraných českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů, je smyslem této ankety.

Modulární závitník snižuje náklady na nástroje

Recept na úspěch modulárního závitníku spočívá v kombinaci hlavy se závitem ze slinutého karbidu s tuhou ocelovou stopkou. Spojení je konstruováno jako rozebiratelné. V praxi je tak možné zvýšit řeznou rychlost oproti závitníkům z ocele více než dvakrát a současně snížit náklady na nástroje o 50 %.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit