Témata
Reklama

Tryskací zařízení šité na míru

17. 05. 2010

K rozhodnutí investovat do nového tryskacího zařízení přiměly společnost Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH & Co. KG na jedné straně trend neustálého zvětšování šířky plechu a na druhé straně stále větší poruchovost starého tryskacího zařízení. Firma Rösler nabídla tomuto dodavateli linek na výrobu desek z dřevěných materiálů a tvářecích lisů tryskací zařízení RRB 52/6 s válečkovou dráhou, které je schopno pracovat s dílci o šířce do 5 200 mm a výšce do 600 mm. Dopravníky jsou dimenzovány na nosnost 12 tun na běžný metr, a zvládnou tedy i dopravu velmi těžkých obrobků.

Sortiment tvořený linkami na výrobu deskových materiálů pro dřevozpracující průmysl, ale také desek z pryže, minerálních hmot a plastů řadí firmu Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH & Co. KG na přední místo ve světě. Na zařízeních podniku se sídlem v Krefeldu se například vyrábí každá druhá deska z dřevěných materiálů. Trend přitom směřuje k neustálému zvětšování šířky dřevotřískových desek a desek MDF a OSB a tomu se logicky musí přizpůsobit také šířka zařízení a plechových dílců. To bylo prvním důvodem pro investici do nového tryskacího zařízení. Druhým pak byla poruchovost starého tryskacího zařízení o pracovní šířce 4 m. Odpovědní pracovníci firmy Siempelkamp si vyžádali nabídky nejen od svého dosavadního dodavatele, ale i od několika dalších podniků, mezi nimiž byla i firma Rösler. A právě koncepce z Untermerzbachu se ukázala jako nejpřesvědčivější.

Reklama
Reklama
Dimenzování nového tryskacího zařízení RRB 52/6 na dílce o šířce až 5 200 mm a výšce do 600 mm ponechává rezervu pro budoucí vývoj v konstrukci linek na výrobu desek z dřevěných materiálů.

Robustní a do detailu promyšlená koncepce

Zařízení RRB 52/6 je dimenzováno na zpracování plechů a bram o šířce do 5 200 mm a výšce až 600 mm, z nichž je před navazujícími operacemi, konkrétně řezáním a frézováním, nutno odstranit rez a okuje. Přitom je třeba dosáhnout stupně čistoty SA 2,5 podle DIN EN ISO 8501-1 (švédská norma). Splnění těchto požadavků zajistí sedm vysoce výkonných metacích kol Hurricane H 42, umístěných na horní a spodní straně tryskací komory. Jednolopatková metací kola o hnacím výkonu 22 kW zaručují kvalitní otryskání obrobku, a jsou přitom nenáročná na údržbu. Protože spektrum otryskávaných dílců je v současné době velmi rozmanité - šířka dílců sahá od 200 mm do 4 500 mm a k tomu je ponechána určitá rezerva pro budoucí, ještě širší konstrukce -, je ve vstupní části umístěno optoelektronické zařízení na detekci šířky. To automaticky uzavře pomocí mušlového uzavíracího šoupátka ta metací kola, která nejsou k otryskání daného dílce zapotřebí. Tím se sníží spotřeba energie a opotřebení tryskacího zařízení. K minimalizaci opotřebení kromě toho přispívá i ofukovací zařízení, které je rovněž umístěno ve vstupní části a odstraňuje z plechů skladovaných venku dešťovou vodu, ulpělé nečistoty a sníh.

Vkládání dílců do tryskacího zařízení RRB zajišťuje magnetický jeřáb, který ukládá plechy a bramy o váze až 80 000 kg na válečkový dopravník o délce jedenácti metrů, dimenzovaný na zatížení do 12 tun na běžný metr. Po vlastním otryskání pokračují dílce do čisticí stanice, kde jsou z nich odstraněny zbytky abraziva. Stanice je kromě kartáče a ofukovací jednotky vybavena také světelnou záclonou umožňující přizpůsobení výšce obrobku. Po výstupním válečkovém dopravníku o délce 14 metrů pak plechy postupují přímo do výrobní haly, kde je další magnetický jeřáb dopraví k další pracovní stanici. Obrobky mohou projíždět tryskacím zařízením také „zpátečkou", díky čemuž je lze po některých operacích, jako např. svařování, znovu otryskat.

 

Ve vstupní části tryskacího zařízení je umístěno senzoricky řízené zařízení na detekci šířky, které umožňuje přizpůsobit počet aktivních metacích kol podle šířky plechu.

Cíl: co nejméně prostojů a co nejefektivnější využití zařízení

Protože tryskání představuje ve výrobním procesu firmy Siempelkamp jedno z „úzkých hrdel" a nové zařízení přitom mělo být umístěno v dosavadní tryskací hale, bylo nutno minimalizovat nutné prostoje vyvolané demontáží původního a instalací nového tryskacího zařízení. Firma Rösler k tomu navrhla řešení, které umožnilo provést potřebné úpravy stávajících základů pro umístění nového, o 1,20 m širšího tryskacího zařízení za provozu. Díky dobré přípravě a konstruktivní spolupráci uplynuly od odstavení původního zařízení do uvedení nového zařízení RRB 52/6 do provozu pouze tři týdny.

V zájmu co nejefektivnějšího využití tryskacího zařízení uzavřela společnost Siempelkamp s firmou Rösler servisní smlouvu na 10 let, pořídila si na sklad velkou zásobu náhradních dílů. Kromě toho si však zajistila dobrou a neomezenou přístupnost všech konstrukčních dílců důležitých pro údržbu tím, že zadání obsahovalo i požadavek, aby byly otvory pro údržbu velkoryse dimenzovány a aby byly tyto komponenty přístupné z údržbových podest.

-bm-

Rösler

b.mueller@rosler.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 100513
Datum: 17. 05. 2010
Rubrika: Výroba / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Ekonomická řešení čištění - základní faktor úspěchu

Kvalitní čištění dílů je v průmyslu stále důležitější. Většina firem klade hlavní důraz na výrobu. Samozřejmě nelze přehlížet vazby mezi výrobním procesem a čištěním. Výrobce čisticích zařízení Pero AG proto svým zákazníkům nabízí vedle moderních technologií i komplexní poradenství pro ekonomiku a efektivitu čisticích procesů. Přesvědčit se o tom, a získat informace o aktuálních inovacích, mohli návštěvníci zákaznických dnů Pero 2018.

Perfektní povrchová úprava

Ten, kdo vytváří povlaky, může dosáhnout bezvadných výsledků pouze důkladnou předpřípravou povlakovaného povrchu. Také za tímto účelem investovala firma Bot Oberflächentechnik z Kulmbachu do nového zařízení – a dosáhla tak nakonec fascinujících výsledků.

Kompaktní řešení Zapoj a spusť

Surffinisher je inovační metoda inline omílání vysoce kvalitních, geometricky složitých součástí během výrobního cyklu , která otevírá nové možnosti pro automatizované, vysoce přesné obrábění definovaných ploch jednotlivých součástí. Kompaktní omílací systém Zapoj a spusť lze snadno integrovat do výrobních linek.

Související články
Automatické selektivní nebo celoplošné obrábění

Ať se jedná o odhrotování, broušení, hlazení, zaoblování nebo leštění, dnes musejí být na kvalitu plněny velmi vysoké požadavky. Konkurenční tlak pak současně vyžaduje minimalizaci nákladů na zpracování. Tyto požadavky lze splnit inovativní technologií surf-finishing společnosti Rösler. K manipulaci s obrobky během bezdotykového, plně automatického procesu omílání jsou používány roboty. To umožňuje nejen celoplošně, nýbrž i selektivně, spolehlivě a efektivně obrábět geometricky složité součásti. Tato revoluční inovace v omílání byla poprvé prezentována na veletrhu AMB 13. až 17. září ve Stuttgartu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Tryskací zařízení pro zvýšení životnosti radlic

Stroje pro úpravu půdy jsou extrémně zatěžovány. Pro zvýšení doby životnosti rychle opotřebitelných náhradních dílů, např. radlic, používá firma Andersen Steel pro jejich čištění zařízení se shot peeningem od firmy Rösler.

PVD povlak CrNx – když tloušťka není na závadu

Společnost SHM dokončila vývoj a testování PVD povlaku založeného na nestechiometrickém CrN s neobvyklou tloušťkou nad 20 µm, výbornou drsností a rychlostí růstu. Povlak je připraven vlastní patentovanou technologií, která kombinuje magnetronové naprašování a obloukové napařování. Je určen nejenom pro tvářecí nástroje, ale směřuje i do oblasti komponentů

Antikorozní úpravy povrchů nadrozměrných konstrukcí

Korozí je nejvíce zatížen energetický a stavební průmysl, kde ztráty v rozvodech elektrické energie tvoří minimálně 10 % jejich ceny, přičemž až jedné čtvrtině ztrát lze předejít. Převedeno na finanční úspory by to v ČR mohlo být 15 až 20 miliard ročně. Proto stavební firmy a výrobci kovových konstrukcí a zařízení kladou mimořádný důraz na kvalitní antikorozní povrchové úpravy. Ty jsou navíc vedle prodlužování životnosti a funkčnosti také důležitým kritériem pro estetiku a užitnost konstrukčních dílů.

Povlaky, povlaky… bez nich to už prostě nepůjde!

V technologických procesech, které zahrnují zejména soustružení, frézování, frézování odvalováním, vrtání, řezání závitů, ale také operace dělení materiálů a stříhání, dochází k vysokým kontaktním tlakům, střižným napětím a působení vysokých teplot na rozhraní břit-obrobek-tříska. Moderní nástroje tyto podmínky dnes dokážou vydržet, dokonce i bez aplikací procesních kapalin a navíc i při vysokorychlostním obrábění zušlechtěných materiálů. Základní podmínkou je účinná ochrana funkčních ploch břitů pomocí tzv. povlaků.

Tryskání až 250 tun těžkých odlitků

Pokud jde o výrobu nesmírně velkých, těžkých a složitých odlitků, je jejich původcem slévárna PJSC Energomashspetsstal. S procesem odlití je spojena rozsáhlá kontrola kvality. Aby byl získán povrch o požadované kvalitě, jsou až 12 metrů dlouhé, 7 metrů široké, 5 metrů vysoké a až 250 tun těžké díly tryskány. Zařízení, které je vůbec celosvětově největším tryskacím zařízením, koncipovala společnost Rösler, která se přitom zcela přizpůsobila stávající prostorové situaci.

Vyšší výkon při nižších nákladech

Energetická účinnost výrobních strojů a zařízení se dostává stále více do centra pozornosti. To je určitě důvod, proč je stále více tryskacích zařízení vybavováno turbínami Rösler Long Life Rutten - umožňují totiž energetické úspory až 25 %.

Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Koroze a ochrana proti korozi zásobníků na kapalná paliva

Známe-li příčiny koroze zásobníků na kapalná paliva (viz 1. část článku v minulém čísle), pak můžeme aplikovat ochranu proti korozi. Způsoby ochrany proti korozi lze rozdělit na následující technologické postupy: aplikace povlaků (organických a kovových), použití inhibitorů koroze a katodické ochrany. Každý z těchto postupu je jedinečný a unikátní.

Použití DLC povlaků (nejen) v automobilovém průmyslu

Povlakování v České republice zažívá v posledních letech velmi plodné období. Těchto služeb masivně využívají zejména firmy z všeobecného strojírenství a automobilového průmyslu. Stále více nachází uplatnění také u firem působících v leteckém, potravinářském, energetickém a elektrotechnickém průmyslu.

Mikrosprejový značicí systém

Precizní sprejový značicí systém Micromark od Nordson EFD nanáší čisté, konzistentní body a proužky v rozsahu 3,3 mm až 30 mm bez přestřiku a ucpávání. Je navržen pro spolehlivý a bezúdržbový provoz a významně snižuje prostoje na automatických a poloautomatických výrobních linkách.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit