Témata
Reklama

Tryskání až 250 tun těžkých odlitků

Pokud jde o výrobu nesmírně velkých, těžkých a složitých odlitků, je jejich původcem slévárna PJSC Energomashspetsstal. S procesem odlití je spojena rozsáhlá kontrola kvality. Aby byl získán povrch o požadované kvalitě, jsou až 12 metrů dlouhé, 7 metrů široké, 5 metrů vysoké a až 250 tun těžké díly tryskány. Zařízení, které je vůbec celosvětově největším tryskacím zařízením, koncipovala společnost Rösler, která se přitom zcela přizpůsobila stávající prostorové situaci.

Areál, na kterém se nacházejí zařízení hutě a ocelárny PJSC Energomashspetsstal (EMSS) v ukrajinském Kramatorsku, má rozlohu asi 136 hektarů. EMSS je součástí strojírenské části Rosatom-Atomenergomashu. Od roku 1964 jsou zde vyráběny odlitky a výkovky pro těžký, energetický a jaderný průmysl, jakož i pro námořní a dopravní techniku. Podnik se přitom specializoval na výrobky jako skříně pro parní a vodní turbíny, rotory parních turbín, nosníky, ozubené věnce, lopatky a náboje vrtulí, opěrné válce pro válcovny za tepla a za studena, jakož i přídržné bloky matric. Z důvodů použití, rozměrů a hmotností těchto dílů jde převážně o unikáty. Vysokou kvalitu a dlouhou životnost svých výrobků zajišťuje EMSS rozsáhlými kontrolami během procesu výroby a po jeho skončení. Odlitky jsou tak například podrobovány vizuální kontrole celého vnitřního a vnějšího povrchu nebo magnetické či ultrazvukové detekci trhlin. To předpokládá čistý povrch bez okují se stupněm čistoty SA 2,5, kterého bylo dosud dosahováno pouze ručním procesem. „Byla to na jedné straně změna našeho výrobního programu, která nás podnítila k investicím do nového tryskacího systému. Přešli jsme na odlitky se složitou geometrií vyráběné válcováním za studena, abychom vyhověli vzrůstajícím požadavkům zákazníků na slévárenskou kvalitu a kvalitu povrchu. Na druhé straně jsme chtěli snížit zatížení našich pracovníků vibracemi, prachem a hlukem při ručním tryskání a rovněž zlepšit ochranu životního prostředí v podniku,“ říká Igor Sapetko, vedoucí slévárny EMSS.

Reklama
Reklama
Dosud největší instalované tryskací zařízení Rösler je dimenzováno pro díly o rozměrech až 12 000 x 7 000 x 5 000 mm (dxšxv) a hmotnosti až 250 tun.

Rozměry a hmotnost dílů a prostorová situace

V technických podmínkách pro tryskací systém jsou výzvou nejen obrovské rozměry až 12 000 x 7 000 x 5 000 mm (dxšxv) a hmotnost obráběných dílů až 250 tun, ale také šlo o integraci do výrobního procesu. Zařízení muselo být instalováno do stávající haly s četnými podpěrnými sloupy, do základů starého zařízení pro vodní tryskání. Současně bylo nutno umístit tryskací zařízení tak, aby do něho bylo možné dopravovat díly ze slévárny ke kontrole kvality za použití stávajícího kolejového systému s otočným stolem. Podvěsný dopravník nepřipadal pro EMSS z důvodu vysoké hmotnosti dílů v úvahu. „Rozhodující pro nás bylo, že jsme našli technicky jednoduché, avšak efektivní řešení s vysokou funkční bezpečností a snadnou údržbou. Přirozeně hrály určitou roli i ekonomické aspekty, jako jsou pořizovací a provozní náklady,“ popisuje Igor Sapetko další aspekty.

Na otočném stole tryskací komory dopravního systému lze otáčet až sedm metrů dlouhé díly.

S těmito požadavky se obrátili projektanti podniku na šest firem vyrábějících tryskací zařízení, z nichž se tři, mezi nimi Rösler Oberflächentechnik, dostaly do užšího výběru. Rozhodnutí pro jednoho z nich pak padlo na základě prohlídky závodů těchto firem, jakož i referenčních zařízení a konceptů zařízení. Díky detailně vypracovanému layoutu RDS 80/70 bylo v EMSS již v tomto stadiu uznáno, že jsou splněny všechny požadavky.

Obrábění velmi složitých obrobků může být dokončeno pomocí manuálního tryskacího zařízení.

Na míru do posledního centimetru

Průběžné kolejové tryskací zařízení RDS 80/70 Rösler je jedno z celosvětově největších tryskacích zařízení vůbec a zatím největší ze závodu v Untermerzbacheru. Zařízení bylo přizpůsobeno hale tak přesně, že v některých místech je jen nepatrně vzdáleno od opěrných sloupů. Na vstupu a výstupu brání úniku tryskacího prostředku dvojité brány z otěruodolného pryžového materiálu a z kovu. Uvnitř se nachází třicet metrů dlouhé zařízení, sestávající ze tří částí: vstupní a výstupní komory a vlastní tryskací komory s vnitřními rozměry 10 500 x 8 000 x 7 000 (dxšxv) mm. Enormní šířka umožňuje otáčení až sedm metrů dlouhých dílů během otryskávání. Obrobky jsou otryskávány za prosazení více než 2 000 kg.min-1 tryskacího prostředku z osmi turbín Hurricane H42 o příkonu 22 kW, které jsou umístěny na stěnách a stropě tryskací komory. Po prvním průchodu zařízením otočí halový jeřáb díly na kruhovém stole dopravního systému, takže při druhém průchodu jsou otryskávány jejich zatím neobráběné strany. U odlitků, které nelze z důvodu jejich délky v tryskací komoře otočit, lze tímto řešením rovněž dosáhnout požadovaného výsledku tryskání. Pro optimální ochranu proti opotřebení byla celá tryskací komora vyrobena z manganové oceli, a navíc bez štěrbin vyložena položenými výměnnými deskami z manganové oceli. Aby bylo možno u odlitků velmi složitého tvaru provádět ruční dodatečné opracování, je tryskací komora zařízení vybavena tryskacím zařízením a osvětlením.

Zvláštností tryskacího zařízení společnosti EMSS je též speciální podzemní zásobník s kapacitou 30 tun tryskacího prostředku. Tím je zaručeno, že ani u dílů s velmi složitou geometrií nebude nutno přerušit proces tryskání z důvodu nedostatku tryskacího prostředku.

Více jednotlivých dílů, než je obvyklé

Po procesu tryskání se dostává tryskací prostředek do dvou velkých násypek. Násypky přivádějí tryskací prostředek v základech k dopravnímu systému jednotky na jeho úpravu. Umístit sem tuto jednotku byla pro systémové inženýry rovněž výzva. Vždyť koleje dopravního systému poskytovaly pouze asi dvakrát dva metry měřicí vstup do „sklepa“, přes který bylo nutno dopravit veškeré komponenty zařízení. Z toho například vyplývalo, že násypky musely být demontovány ne na obvyklé čtyři, nýbrž na patnáct jednotlivých dílů, aby mohly být dopraveny dolů.

Úspěšné převzetí zařízení pečetí Igor Sapetko (vlevo) a Michail Kozhedub, Rösler Ukrajina.Dobrou přístupnost k „nadzemním“, pro servis relevantním komponentám zařízení zajišťuje pětipatrová plošina. K rychlé a hospodárné údržbě přispívá též vlastní servisní středisko Rösler na Ukrajině.

Složité odlitky, jako například skříně pro parní a vodní turbíny, rotory parních turbín, nosníky, ozubené věnce, lopatky a náboje vrtulí, opěrné válce pro válcovny za tepla a za studena, jakož i přídržné bloky matric se vyrábějí v PJSC Energomashspetsstal (EMSS)

„S novým tryskacím zařízením dosahujeme požadované kvality povrchu s jen asi polovinou dříve potřebného množství tryskacího prostředku. Kromě toho se enormně zvýšila rychlost obrábění. To, co dříve manuálně provádělo celé týdny několik mužů, vyřídíme nyní během několika hodin,“ říká Igor Sapetko.

Barbara Müller

Rösler Oberflächentechnik

www.rosler.com
info@rosler.com

Reklama
Související články
Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

Vývoj a výzkum nátěrových hmot pro letecký průmysl

Letecký průmysl vždy patřil a stále patří k tradičním průmyslovým odvětvím v České republice. Výrobky tuzemských firem a podniků „létají“ prakticky po celém světě a svými užitnými vlastnosti dlouhodobě konkurují i jiným renomovaným světovým výrobcům. Nedílnou součástí zajištění požadovaných vlastností leteckých výrobků jsou i povrchové úpravy a ochrany, které jim poskytují přidané ochranné či funkční vlastnosti a umožňují provozovat je po celou dobu jejich technického života.

Související články
Přesné měření tloušťky povlaků

Pro optimalizaci vlastností povrchových povlaků a filmů ve výzkumu, vývoji i průmyslové výrobě je důležitá přesná kontrola jejich tloušťky a rovnoměrnosti rozložení. Metrologická metoda CCI představuje mimořádnou přesnost měření pro široký rozsah tlouštěk povlaků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vliv míchání na elektrickou vodivost povlaků

Antistatické nátěrové hmoty slouží k vytvoření elektricky vodivých povlaků, jež jsou svými vlastnostmi vhodné pro prostředí, ve kterých je nutné zamezit tvorbě a negativním důsledkům elektrostatického náboje (statické vybíjení, kumulace prachových částic a další negativní jevy).Svá uplatnění nacházejí v petrochemickém průmyslu, přesné optice, elektrotechnice a v celé řadě dalších odvětví. V rámci výzkumu na Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze byl sledován vliv metody dispergace plniva a parametrů procesu míchání antistatických nátěrových hmot na finální technologické a funkční vlastnosti povlaku.

Nátěry pro hezčí vzhled i lepší funkčnost

Nátěrové hmoty se běžně používají k dosažení dekoračních, ochranných a dalších funkčních účinků na určitém povrchu. Své o tom ví i společnost Synpo, která se již od padesátých let minulého století zabývá výzkumem a vývojem syntetických pryskyřic a laků. Jejich nátěrové hmoty používají např. výrobci dopravních prostředků, zemědělských strojů a jiných strojních zařízení.

Využití povlaků pro zvýšení životnosti hoblovacích nožů

Nanostrukturované povlaky použité jako povrchová úprava hoblovacích nožů pro obrábění dřeva z rychlořezné oceli přinesly výrazné zvýšení životnosti nástroje a tím i zvýšení kvality povrchu obráběného dřeva.

Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

Povlak na bázi AlCrN zvyšuje trvanlivost fréz čtyřnásobně

Výroba součástí řídicího ústrojů automobilů klade na obrábění vysoké nároky. Při použití povlaku na bázi AlCrN u válcových fréz a protahováků se dosáhlo dvou- až čtyřnásobné zvýšení trvanlivosti břitu. Čímž se rovněž zkrátily časy na výměnu nástrojů.

Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Pokročilé mazání pro úspornost a spolehlivost

Věda a výzkum přinášejí zcela unikátní řešení i pro procesy zdánlivě zavedené a v oblastech, kde by inovace laik neočekával. Každý pozitivní a použitelný krok ke zlepšení klimatické situace naší planety je přínosem a jednou z nesmírně efektivních, užitečných, a vlastně poměrně snadných a finančně nenáročných záležitostí. Takovými by mohly být aplikace pokročilých tribologických řešení především pro dopravu, průmysl a výrobu energií.

Z manažera vlastníkem

V době recese koupila Olga Kupec od německého majitele slévárenský provoz a už více než 10 let jede její firma na plné obrátky. Tato přemýšlivá a empatická dáma dokázala svým přístupem ke klientům a kolegům vybudovat v českoněmeckém pohraničí prosperující firmu, která nemá nouzi, ani o zakázky, ani o zaměstnance.

Průmyslové využití nejvýkonnějších laserů

Již několik desetiletí jsme svědky postupného nabývání významu a upevňování pozice laserů nejen v průmyslových provozech, ale i ve zdravotnictví, metrologii a mnoha dalších oblastech. Na stránkách tohoto vydání je uvedeno hned několik možností jejich využití, všechny jsou však velmi vzdálené možnostem laserů vyvíjených v centru HiLASE. V Dolních Břežanech u Prahy totiž vyvíjejí „superlasery“.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit