Témata
Reklama

Tryskání až 250 tun těžkých odlitků

Pokud jde o výrobu nesmírně velkých, těžkých a složitých odlitků, je jejich původcem slévárna PJSC Energomashspetsstal. S procesem odlití je spojena rozsáhlá kontrola kvality. Aby byl získán povrch o požadované kvalitě, jsou až 12 metrů dlouhé, 7 metrů široké, 5 metrů vysoké a až 250 tun těžké díly tryskány. Zařízení, které je vůbec celosvětově největším tryskacím zařízením, koncipovala společnost Rösler, která se přitom zcela přizpůsobila stávající prostorové situaci.

Areál, na kterém se nacházejí zařízení hutě a ocelárny PJSC Energomashspetsstal (EMSS) v ukrajinském Kramatorsku, má rozlohu asi 136 hektarů. EMSS je součástí strojírenské části Rosatom-Atomenergomashu. Od roku 1964 jsou zde vyráběny odlitky a výkovky pro těžký, energetický a jaderný průmysl, jakož i pro námořní a dopravní techniku. Podnik se přitom specializoval na výrobky jako skříně pro parní a vodní turbíny, rotory parních turbín, nosníky, ozubené věnce, lopatky a náboje vrtulí, opěrné válce pro válcovny za tepla a za studena, jakož i přídržné bloky matric. Z důvodů použití, rozměrů a hmotností těchto dílů jde převážně o unikáty. Vysokou kvalitu a dlouhou životnost svých výrobků zajišťuje EMSS rozsáhlými kontrolami během procesu výroby a po jeho skončení. Odlitky jsou tak například podrobovány vizuální kontrole celého vnitřního a vnějšího povrchu nebo magnetické či ultrazvukové detekci trhlin. To předpokládá čistý povrch bez okují se stupněm čistoty SA 2,5, kterého bylo dosud dosahováno pouze ručním procesem. „Byla to na jedné straně změna našeho výrobního programu, která nás podnítila k investicím do nového tryskacího systému. Přešli jsme na odlitky se složitou geometrií vyráběné válcováním za studena, abychom vyhověli vzrůstajícím požadavkům zákazníků na slévárenskou kvalitu a kvalitu povrchu. Na druhé straně jsme chtěli snížit zatížení našich pracovníků vibracemi, prachem a hlukem při ručním tryskání a rovněž zlepšit ochranu životního prostředí v podniku,“ říká Igor Sapetko, vedoucí slévárny EMSS.

Reklama
Reklama
Dosud největší instalované tryskací zařízení Rösler je dimenzováno pro díly o rozměrech až 12 000 x 7 000 x 5 000 mm (dxšxv) a hmotnosti až 250 tun.

Rozměry a hmotnost dílů a prostorová situace

V technických podmínkách pro tryskací systém jsou výzvou nejen obrovské rozměry až 12 000 x 7 000 x 5 000 mm (dxšxv) a hmotnost obráběných dílů až 250 tun, ale také šlo o integraci do výrobního procesu. Zařízení muselo být instalováno do stávající haly s četnými podpěrnými sloupy, do základů starého zařízení pro vodní tryskání. Současně bylo nutno umístit tryskací zařízení tak, aby do něho bylo možné dopravovat díly ze slévárny ke kontrole kvality za použití stávajícího kolejového systému s otočným stolem. Podvěsný dopravník nepřipadal pro EMSS z důvodu vysoké hmotnosti dílů v úvahu. „Rozhodující pro nás bylo, že jsme našli technicky jednoduché, avšak efektivní řešení s vysokou funkční bezpečností a snadnou údržbou. Přirozeně hrály určitou roli i ekonomické aspekty, jako jsou pořizovací a provozní náklady,“ popisuje Igor Sapetko další aspekty.

Na otočném stole tryskací komory dopravního systému lze otáčet až sedm metrů dlouhé díly.

S těmito požadavky se obrátili projektanti podniku na šest firem vyrábějících tryskací zařízení, z nichž se tři, mezi nimi Rösler Oberflächentechnik, dostaly do užšího výběru. Rozhodnutí pro jednoho z nich pak padlo na základě prohlídky závodů těchto firem, jakož i referenčních zařízení a konceptů zařízení. Díky detailně vypracovanému layoutu RDS 80/70 bylo v EMSS již v tomto stadiu uznáno, že jsou splněny všechny požadavky.

Obrábění velmi složitých obrobků může být dokončeno pomocí manuálního tryskacího zařízení.

Na míru do posledního centimetru

Průběžné kolejové tryskací zařízení RDS 80/70 Rösler je jedno z celosvětově největších tryskacích zařízení vůbec a zatím největší ze závodu v Untermerzbacheru. Zařízení bylo přizpůsobeno hale tak přesně, že v některých místech je jen nepatrně vzdáleno od opěrných sloupů. Na vstupu a výstupu brání úniku tryskacího prostředku dvojité brány z otěruodolného pryžového materiálu a z kovu. Uvnitř se nachází třicet metrů dlouhé zařízení, sestávající ze tří částí: vstupní a výstupní komory a vlastní tryskací komory s vnitřními rozměry 10 500 x 8 000 x 7 000 (dxšxv) mm. Enormní šířka umožňuje otáčení až sedm metrů dlouhých dílů během otryskávání. Obrobky jsou otryskávány za prosazení více než 2 000 kg.min-1 tryskacího prostředku z osmi turbín Hurricane H42 o příkonu 22 kW, které jsou umístěny na stěnách a stropě tryskací komory. Po prvním průchodu zařízením otočí halový jeřáb díly na kruhovém stole dopravního systému, takže při druhém průchodu jsou otryskávány jejich zatím neobráběné strany. U odlitků, které nelze z důvodu jejich délky v tryskací komoře otočit, lze tímto řešením rovněž dosáhnout požadovaného výsledku tryskání. Pro optimální ochranu proti opotřebení byla celá tryskací komora vyrobena z manganové oceli, a navíc bez štěrbin vyložena položenými výměnnými deskami z manganové oceli. Aby bylo možno u odlitků velmi složitého tvaru provádět ruční dodatečné opracování, je tryskací komora zařízení vybavena tryskacím zařízením a osvětlením.

Zvláštností tryskacího zařízení společnosti EMSS je též speciální podzemní zásobník s kapacitou 30 tun tryskacího prostředku. Tím je zaručeno, že ani u dílů s velmi složitou geometrií nebude nutno přerušit proces tryskání z důvodu nedostatku tryskacího prostředku.

Více jednotlivých dílů, než je obvyklé

Po procesu tryskání se dostává tryskací prostředek do dvou velkých násypek. Násypky přivádějí tryskací prostředek v základech k dopravnímu systému jednotky na jeho úpravu. Umístit sem tuto jednotku byla pro systémové inženýry rovněž výzva. Vždyť koleje dopravního systému poskytovaly pouze asi dvakrát dva metry měřicí vstup do „sklepa“, přes který bylo nutno dopravit veškeré komponenty zařízení. Z toho například vyplývalo, že násypky musely být demontovány ne na obvyklé čtyři, nýbrž na patnáct jednotlivých dílů, aby mohly být dopraveny dolů.

Úspěšné převzetí zařízení pečetí Igor Sapetko (vlevo) a Michail Kozhedub, Rösler Ukrajina.Dobrou přístupnost k „nadzemním“, pro servis relevantním komponentám zařízení zajišťuje pětipatrová plošina. K rychlé a hospodárné údržbě přispívá též vlastní servisní středisko Rösler na Ukrajině.

Složité odlitky, jako například skříně pro parní a vodní turbíny, rotory parních turbín, nosníky, ozubené věnce, lopatky a náboje vrtulí, opěrné válce pro válcovny za tepla a za studena, jakož i přídržné bloky matric se vyrábějí v PJSC Energomashspetsstal (EMSS)

„S novým tryskacím zařízením dosahujeme požadované kvality povrchu s jen asi polovinou dříve potřebného množství tryskacího prostředku. Kromě toho se enormně zvýšila rychlost obrábění. To, co dříve manuálně provádělo celé týdny několik mužů, vyřídíme nyní během několika hodin,“ říká Igor Sapetko.

Barbara Müller

Rösler Oberflächentechnik

www.rosler.com
info@rosler.com

Reklama
Související články
Vyšší výkon při nižších nákladech

Energetická účinnost výrobních strojů a zařízení se dostává stále více do centra pozornosti. To je určitě důvod, proč je stále více tryskacích zařízení vybavováno turbínami Rösler Long Life Rutten - umožňují totiž energetické úspory až 25 %.

Optimalizace omílání lisovaných dílů

Investicí do nového průběžného omílacího zařízení zvýšil podnik s mezinárodní působností v oblasti lisovací techniky svoji kapacitu v opracování povrchu o asi 15 % a tím současně snížil náklady.

Vysokoteplotní kluzné vrstvy vanadu

Intenzifikace řezných procesů zvyšuje teplotu řezů. S tím souvisejí mimo jiné zvýšené nároky na tepelnou stabilitu použitých otěruvzdorných povlaků. Možným řešením je vývoj PVD povlaků s funkcí vysokoteplotních lubrikantů, které jsou schopny snížením koeficientů tření řezné teploty snižovat. K jedněm ze slibných a již studovaným systémům patří PVD vrstvy s přídavkem vanadu, které za vysokých teplot tvoří Magnéliho oxidické fáze se zmíněnou schopností. Velkým problémem je však trvanlivost těchto fází při mechanickém namáhání v průběhu obrábění. Příspěvek je věnován některým praktickým aspektům přípravy PVD vrstev CrVN a jejich vlastnostem.

Související články
Povlakování a repase forem pro tlakové lití hliníku

Formy, jádra, komory, vložky a další díly, jsou ve styku s tekutým hliníkem namáhány cyklickým tepelným zatížením. Tento způsob namáhání vede k tepelné únavě materiálu, vzniku trhlin, "vydrolování" základního materiálu forem v kritických nejnamáhanějších místech. Současně dochází k nalepování hliníku na povrch jader, forem apod.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Otryskávání částí hlav válců

U vedoucího jihoněmeckého výrobce automobilů umožňují dvě tryskací zařízení Rösler s otočnou komorou, integrovaná do stávajících výrobních linek, otryskávání částí hlav válců.

Závěsný tryskač ve slévárenském provedení

Stále větší a těžší odlitky si vyžádaly u firmy UWS Rothenseer Guss- und Metallbearbeitungs investici do nového tryskacího systému. Zakázkový podnik se rozhodl pro plně automatický závěsný tryskací systém RHBE 40/30 od firmy Rösler.

Ekonomická řešení čištění - základní faktor úspěchu

Kvalitní čištění dílů je v průmyslu stále důležitější. Většina firem klade hlavní důraz na výrobu. Samozřejmě nelze přehlížet vazby mezi výrobním procesem a čištěním. Výrobce čisticích zařízení Pero AG proto svým zákazníkům nabízí vedle moderních technologií i komplexní poradenství pro ekonomiku a efektivitu čisticích procesů. Přesvědčit se o tom, a získat informace o aktuálních inovacích, mohli návštěvníci zákaznických dnů Pero 2018.

Koroze a ochrana proti korozi zásobníků na kapalná paliva

Známe-li příčiny koroze zásobníků na kapalná paliva (viz 1. část článku v minulém čísle), pak můžeme aplikovat ochranu proti korozi. Způsoby ochrany proti korozi lze rozdělit na následující technologické postupy: aplikace povlaků (organických a kovových), použití inhibitorů koroze a katodické ochrany. Každý z těchto postupu je jedinečný a unikátní.

Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Použití DLC povlaků (nejen) v automobilovém průmyslu

Povlakování v České republice zažívá v posledních letech velmi plodné období. Těchto služeb masivně využívají zejména firmy z všeobecného strojírenství a automobilového průmyslu. Stále více nachází uplatnění také u firem působících v leteckém, potravinářském, energetickém a elektrotechnickém průmyslu.

Moderní práškové lakování

Historie práškové lakovny začala již v roce 2000 a od té doby se zabývá vysoce kvalitní chemickou předúpravou a práškovým lakováním hliníkových i ocelových materiálů.

Zařazení tryskání do výroby

Pro optimální zařazení procesu otryskávání dílů os do výroby před jejich svařením koncipoval Rösler pro jednoho z vedoucích výrobců dva průběžné systémy ve formě zařízení s drátěným pásem, vybavených speciálním vstupním a výstupním pásem. Zařízení pro otryskávání konstrukcí zajišťuje očištění svarů pro lakování.

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit