Témata
Reklama

Tryskové dávkovací systémy

17. 05. 2010

Jelikož lékařské přístroje, elektronika, mobilní telefony a mnoho dalších výrobků pokračují v trendu integrace stále většího počtu různých vlastností do stále menších rozměrů, výrobci vyžadují způsoby aplikace lepidel, nátěrů a jiných montážních kapalin v menších a mnohem přesnějších množstvích než kdykoliv předtím.

Americká firma EFD, Inc., (pobočka společnosti Nordson) od roku 1963 vyvíjí a vyrábí přesná dávkovací zařízení pro aplikaci řízeného množství lepidel, těsnicích prostředků, maziv a jiných montážních kapalin používaných téměř ve všech výrobních procesech. Jednou z novinek je bezkontaktní nanášecí systém PicoDot.

Reklama
Reklama
Tryskové dávkovací systémy PicoDot pomáhají výrobcům v trendu miniaturizace produktů.

Vlastnosti dávkovacího systému

Tryskové dávkovací systémy PicoDot přinášejí zcela nové schopnosti do široké řady systémů EFD pro přesné dávkování kapalin. Protože systémy PicoDot se nedotýkají povrchu, umožňují výrobcům dávkování řízeného množství kapalin na těžko dostupná místa, nerovné povrchy nebo při aplikacích, které neumožňují použití konvenční dávkovací jehly, a to rychlostí až 150 bodů za sekundu. PicoDot umožňuje dávkování širokého spektra kapalin s nízkou (50-1 000 mPa.s), střední (50-200 000 mPa.s) a vysokou (1 000-500 000 mPa.s) viskozitou v rozsáhlém spektru výrobních aplikací.

Vlastnosti systému PicoDot :

 • bezdotykové nanášení včetně nerovných povrchů;
 • nanášení bodů a linek;
 • série až 150 bodů za vteřinu o objemu od 0,002 μl (2 nl) do 300 g.min-1;
 • integrovaná jednotka pro regulaci teploty dávkovaného materiálu pro zajištění konstatní viskozity;
 • volitelný adaptér pro dávkování přesnou jehlou.

Produkty EFD jsou dostupné prostřednictvím celosvětové sítě působící ve více než 30 zemích.

-mš-

EFD

www.efd-inc.com

czechrepublic@efd-inc.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 100621
Datum: 17. 05. 2010
Rubrika: Výroba / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Tvoříme historii vodního paprsku

Každá investice do podniká je spojena s velkým očekáváním. Jistou dávku důvěryhodnosti ve správnou investice může dávat také historie firmy i samotné technologie. Technologie řezání vysokotlakým vodním paprskem Flow slaví v tomto roce již 50 let, resp. 40 let v případě abrazivního vodního paprsku.

Vplyv ochrannej atmosféry pri zváraní hliníkových zliatin

Ľahké neželezné kovy ako hliník, horčík, titán a ich zliatiny, ktoré sú používané najmä v automobilovom, leteckom a kozmickom priemysle, musia spĺňať vysoké a často protichodné nároky ako je napríklad dostatočná pevnosť pri zachovaní vysokej ťažnosti alebo dobrá korózna odolnosť. Inak povedané, využívajú sa tam, kde ich náhrada dostupnejšími materiálmi nie je možná. Na zváranie materiálov z ľahkých neželezných kovov je potrebné použiť takú technológiu zvárania, ktorá bude ich vlastnosti degradovať čo najmenej. Celý rad štúdií a doterajších praktických skúseností ukazujú, že väčšina problémov vznikajúcich pri konvenčnom zváraní oblúkovými metódami môže byť potlačená použitím laserového lúča.

Inovovaná fiber laserová centra

Dnešní výrobci plechových dílů vyžadují vysoce flexibilní, efektivní a inteligentní řešení. Nové inovace ve výrobě vláknového laseru Prima Power byly navrženy a vyvinuty tak, aby splňovaly tato očekávání. Platino Fiber Evo je nejnovější verzí platformy Platino s více než 2 000 instalací po celém světě, vylepšenou o důležité technologické inovace.

Související články
Největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů

Časům nakupování průmyslových strojů naslepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a potřeb, již „odzvonilo“.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
O úspěchu v průmyslovém lepení rozhodují zkušenosti

Málokterý obor ve strojírenských technologiích je závislý na tolika okolnostech, jako je tomu v průmyslovém lepení. Je to dáno množstvím vlivů, které ovlivňují konečný výsledek. Od samotného lepidla, vhodně zvoleného typu a konkrétních vlastností přes způsob aplikace lepidla, rychlost nanášení, čas na nanesení a ztuhnutí lepidla, přesnost nanášení, čistotu, bezpečnost a ekologii až po cenu. Pohybujeme se v rozsahu od jednoduchého lepení krabic housenkou lepidla nanášenou ruční pistolí až po automatické linky s množstvím servopohonů a čidel, příp. s robotem v ceně několika milionů korun.

Nové úkoly v technologii vodních paprsků

Jednou za dva roky pořádá Oddělení desintegrace materiálů Ústavu geoniky Akademie věd ČR konferenci o technologii vysokorychlostních vodních paprsků. Letos organizátoři pro své setkání vybrali nádherné a inspirativní prostředí Lednicko-Valtického areálu, zapsaného do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. V pořadí již pátá konference této série přitáhla pozornost mnoha zahraničních a tuzemských odborníků.

Lepení ve výrobě karoserie

Lepení patří k velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím spojování materiálů. Jeho rozvoj v automobilovém průmyslu je dán komplexními požadavky na karoserii, vývojem nových materiálů a jejich povrchových úprav i zvyšujícími nároky na užitné vlastnosti skeletu vozu. Vnitřní i vnější konstrukce moderních vozidel tvoří celá řada speciálních kovových i nekovových materiálů a plastů, které je nutné fixovat a u nichž konvenční technologie spojování již nedostačují.

Geniální laser

Působivý výkon, nové technologie a vysoká energetická účinnost – to je charakteristika laserů Génius. Nový Laser Genius je předvojem Prima Power 2D vláknových (fiber) laserů nové generace určených pro technologii řezání. Vyniká vysokou produktivitou, přesností a účinností, a zejména inovativním konstrukčním řešením stroje vyrobeného kombinací syntetického granitu a uhlíkových vláken.

Využití laseru při dělení a značení materiálů

V odborných časopisech vycházejí celé řady článků na téma pokročilého použití laserových technologií v průmyslu. V praxi se však často setkáváme se zákazníky, kterým se nedaří získat základní informace o této problematice. Jaký typ laseru je vhodný na daný materiál? Jaký výkon je třeba pro dělení desky o zadané síle? Jaké asistenční plyny lze pro řez použít a jaké výsledky s daným typem plynu můžeme očekávat?

Použití multifokálních stop pro zpracování materiálů

Použití laserových technologií při zpracování materiálu je pro průmyslové výrobce jedním z ukazatelů technologické vyspělosti a zvyšování produktivity výroby. Díky tomuto trendu se v poslední době velmi rozšířilo použití multifokálních laserových stop, které umožňují posunout už tak velmi efektivní laserové technologie na novou úroveň.

Technologie dělení materiálu pomocí vláknového laseru

Pálicí stroj UBRA představuje na českém trhu jednu z dalších možností, jak využít technologie dělení materiálu pomocí vláknového (fiber) laseru. To je v zásadě pravda, ale z vlastního pohledu jeho výrobce spíše „polopravda“. Stroj totiž v sobě nese nejen nesporné výhody vlastní technologie, ale úročí zkušenosti jeho konstruktérů spojené se stavbou CNC pětiosých obráběcích center.

V hlavní roli úkosování

Úkosy na řezných hranách jsou nutností až u šedesáti procent všech výpalků. Nejčastěji se jedná o úkosy pro svar, kamenické rohy ve stavebnictví či tvarové výřezy v obalovém průmyslu.

Řetězová evoluce

Řetězy byly po celá desetiletí vyráběny stejnou technologií – krácení ocelového drátu nebo tyče, tvarování a následné odporové svařování nebo svařování metodou na tupo do požadovaného finálního tvaru. To jsou však energeticky náročné procesy.

Řezání vodním paprskem zrychluje výrobu letadel

Vyráběné součásti letadel spolu musejí přesně lícovat. To platí také při opravách a údržbě, kdy je nutné vadné součásti vyměnit. Specialista na výrobu letadel nyní spoléhá na zařízení s řezací hlavou pracující přesně ve 2,5D, která je řiditelná v pěti osách.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit