Témata
Reklama

Úspora času a nákladů s technologií MQL

Myšlenka snížit spotřebu chladicího maziva při obrábění není nová. Naopak - technologie minimálního množství maziva (MQL) byla popsána a zavedena již před 20 lety. Stejně jako v mnoha jiných případech, technologie musela projít dlouhou cestou vývoje.

Počáteční euforie byla zklamáním z potíží při každodenním využití. Základní výzkum pokračoval ale do hloubky, a dnes lze nalézt pro všechny části procesu MQL sofistikovaná a praxí ověřená řešení.

Reklama
Reklama

Minimální množství maziva – nyní více aktuální než kdy jindy

Trend směřování k MQL obrábění je tlačen ze dvou směrů. Prvním jsou interní faktory, které nutí společnosti přejít na MQL: kvalita obrábění, čas obrábění a samozřejmě cena pořízení, použití a likvidace chladicích maziv. Tlačí i externí faktory, jako jsou globální trendy úspory energie a ochrany přírodních zdrojů.


Použití technologie MQL podstatně snižuje náklady na maziva – až o 95 %.

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Celý životní cyklus nabízí mnoho příležitostí zvýšení energetické účinnosti produktu. Na straně uživatele dominuje fáze použití, jako například emise CO2 v průběhu používání vozidla. Existují však možnosti i při vývoji, výrobě a recyklaci produktů – a tyto již byly zahrnuty do životního cyklu.

Vliv MQL na snížení nákladů a emisí CO2

Použití technologie MQL podstatně snižuje náklady na maziva – až o 95 %. Protože není nutné použít vysokotlaká čerpadla, přidávají se k tomu snížené náklady na energii. Přestože se při MQL obrábění mírně zvyšují náklady na stlačený vzduch, lze dosáhnout úspory 20 až 25 % nákladů na energii. Investice na zavedení systému MQL jsou významně nižší než při zavedení běžného systému mazání a požadavky na prostor jsou také nižší. A konečně náklady na likvidaci média MQL jsou znatelně nižší než náklady na likvidací tradičního systému chlazení a mazání. Jedním z příkladů může být výroba automatické převodovky. V závislosti na složitosti obrábění a dalších faktorech nákladů, může být úspora na výrobu jedné převodovky při použití MQL obrábění až dvě eura. To může znamenat významnou část celkových výrobních nákladů.

Příznivý vliv na klima, výsledky obrábění a pracovní prostředí

Technologie MQL neznamená jen snížené náklady. Za souhrnnou charakteristiku vlivu na životní prostředí a ochranu zdrojů je považována tzv. uhlíková stopa. Toto celkové množství CO2 vzniklé při výrobě a poskytování služeb umožňuje vyhodnocení a minimalizaci jednotlivých faktorů. Z tohoto důvodu je technologie MQL považována za technologii šetrnou k životnímu prostředí a šetrnou alternativu tradičního mazání.

Kompletní proces obrábění s MQL vyprojektovaný společností Mapal.Obrobky a třísky vzniklé při MQL obrábění jsou téměř čisté. Je tedy sníženo znečištění ovzduší chladicími mazivy, což má pozitivní vliv na ovzduší a pracovní prostředí. Navíc i samotný pracovní prostor stroje je méně znečištěný, což má za následek nižší náklady na čištění obrobku a pracovního prostoru.

Ve srovnání s nástroji používanými při mokrém obrábění je životnost nástrojů prokazatelně delší. V jednom příkladu z praxe – nástroje pro obrábění vodítek ventilů lze použít až pětkrát déle než doposud. Při použití technologie MQL se značně snižuje tření vytvářené chladicím mazivem a nedochází k tepelným šokům.

A konečně bylo také zjištěno, že při použití MQL se kvalita obrobku a opracování povrchu zlepšily, zvláště pak při obrábění hliníku.

Desítky let zkušeností s MQL procesy – po celém světě

Nástroje jsou pouze jedním ze článků v řetězu, který musí být při přechodu na technologii MQL optimalizován. Celý proces obrábění, včetně všech jeho součástí, musí být přizpůsoben MQL obrábění. S ohledem na velký počet podrobností, které je nutné vzít do úvahy, se doporučuje využít při definování a implementaci strategie MQL zkušeného technologického partnera. Díky mnohaletým zkušenostem a rozsáhlým znalostem velkého týmu je společnost Mapal předurčena hrát tuto roli.

Jako technologický partner společnost Mapal nabízí pomoc v každé fázi projektu. Ve fázi plánování a pilotní fázi týmy expertů na nástroje pomohou s plánováním obrobku a postarají se o nákup a dodávku všech nástrojů. Navíc byly kapacity v oddělení re-tooling společnosti podstatně rozšířeny. Toto oddělení se postará o veškeré plánování a projektování procesu, včetně upínacích zařízení a CNC programů. Zvedení procesu, jeho finální akceptace a potvrzení možností procesu je také provedeno týmem oddělení re-tooling.

Unitest-MQL provádí testy stříkání MQL a kontroluje, zda médium MQL zasáhne spolehlivě a v dostatečném množství řezné břity.

Specialisté společnosti Mapal se zúčastní spuštění provozu, v průběhu záběhu pomohou s jakoukoliv nezbytnou optimalizací a zajistí, že výrobní proces bude probíhat hladce a úsporně. Takto může zákazník využít výhod rozsáhlého strojního parku a vysoce kvalifikovaných odborníků v testovacím a vývojovém středisku v městě Aalen v Německu.

Společnost se účastnila vývoje technologie MQL od samého počátku, a proto má dnes zkušenost se všemi materiály. Díky neustálé výměně zkušeností mezi kompetenčními centry v Německu a pobočkami po celém světě, celá skupina Mapal má dnes stejně vysokou úroveň znalostí v oblasti technologie MQL. Otevřený a přímý dialog se zákazníky zde také hraje důležitou roli. Zpětná vazba od zákazníků se okamžitě promítá do procesu neustálého zdokonalování. Tento typ úzké spolupráce byl také podnětem pro vývoj testovacího zařízení MQL. Unitest-MQL provádí testy stříkání MQL a kontroluje, zda médium MQL zasáhne spolehlivě a v dostatečném množství řezné břity na čele.

MQL je pro mnoho let známou alternativou mokrého obrábění a dnes má dostatečnou a sofistikovanou technologickou základnu. Výhody technologie MQL hovoří samy za sebe – významné snížení výrobních nákladů a významný přínos k energetické účinnosti a ochraně zdrojů při výrobě. Díky podpoře zkušeného technologického partnera dnes přechod na technologii MQL nabízí reálnou šanci pro zvýšení účinnosti a ziskovosti.

Jiří Šimůnek

Mapal
jiri.simunek@cz.mapal.com
www.mapal.com

Reklama
Vydání #12
Firmy
Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Modulární závitník snižuje náklady na nástroje

Recept na úspěch modulárního závitníku spočívá v kombinaci hlavy se závitem ze slinutého karbidu s tuhou ocelovou stopkou. Spojení je konstruováno jako rozebiratelné. V praxi je tak možné zvýšit řeznou rychlost oproti závitníkům z ocele více než dvakrát a současně snížit náklady na nástroje o 50 %.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Související články
Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V dubnovém vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Nesousledné frézování

K výrobě zákaznických nástrojů neodmyslitelně patří rozvaha o životnosti a údržbě navrhovaných nástrojů. Její součástí je doporučení strategie obrábění včetně jeho smyslu. A to je zase přizpůsobeno konstrukčním možnostem obráběcího stroje. Konvenční stroje, které zajišťují posuv pomocí prosté soustavy šroub-matice, umožňují pouze nesousledný způsob frézování. Důvodem je obtížně odstranitelná vůle mezi šroubem a maticí. Ta by při volbě sousledného obrábění vedla v mezích této vůle ke vtažení obrobku pod frézovací nástroj a jeho jistou destrukci.

Cesty k vyšší energetické účinnosti v třískovém obrábění

Energie je stále dražší. Z analýzy spotřeby energie u obráběcích strojů a z návazného procesu obrábění je možné odvodit konkrétní závěry pro zvýšení energetické účinnosti a stanovit, co je základem pro optimalizaci nástrojů a procesu obrábění.

Patrick De Vos

Patrick De Vos se narodil v roce 1959 v Belgii. Už při studiu se věnoval oboru výrobní technologie. Po jeho skončení na škole zůstal ještě dva roky jako učitel a vědecký pracovník a věnoval se optimalizaci obráběcího procesu a výrobních technologií. Od roku 1983 pracuje pro Seco, kde vystřídal několik různých pozic. Od roku 2006 zastává svoji současnou funkci manažera výuky, kde je zodpovědný za vzdělávání zaměstnanců i zákazníků.

Vyvrtávací tyče s tlumením zvyšují kvalitu obrábění

Pro některé operace obrábění jsou potřebné dlouhé vyvrtávací tyče a upínače. Ty jsou však náchylné k vibracím, což snižuje výkon obrábění a přesnost výroby. Vyvrtávací tyče s tlumením zlepšují značně kvalitu obrábění.

Rychlejší výměna nástrojových držáků

Výměna nástroje na stroji musí být provedena ve správný okamžik a rychle. Modulární rychlovýměnné systémy a technika polohování nástrojových držáků na stroji zjednodušují výměnu, čímž se zároveň zkracují vedlejší časy.

Výběr správného závitníku

Nejdůležitějším faktorem při jakémkoliv moderním obrábění je výběr nejvhodnějšího obráběcího nástroje pro danou aplikaci. Vzhledem k tomu, že nabídka závitníků umožňujících vytvoření závitu v obráběné díře je obrovská, může se nalezení správné volby jevit jako obtížné.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit