Témata
Reklama

Úspora času a nákladů s technologií MQL

Myšlenka snížit spotřebu chladicího maziva při obrábění není nová. Naopak - technologie minimálního množství maziva (MQL) byla popsána a zavedena již před 20 lety. Stejně jako v mnoha jiných případech, technologie musela projít dlouhou cestou vývoje.

Počáteční euforie byla zklamáním z potíží při každodenním využití. Základní výzkum pokračoval ale do hloubky, a dnes lze nalézt pro všechny části procesu MQL sofistikovaná a praxí ověřená řešení.

Reklama
Reklama
Reklama

Minimální množství maziva – nyní více aktuální než kdy jindy

Trend směřování k MQL obrábění je tlačen ze dvou směrů. Prvním jsou interní faktory, které nutí společnosti přejít na MQL: kvalita obrábění, čas obrábění a samozřejmě cena pořízení, použití a likvidace chladicích maziv. Tlačí i externí faktory, jako jsou globální trendy úspory energie a ochrany přírodních zdrojů.


Použití technologie MQL podstatně snižuje náklady na maziva – až o 95 %.

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Celý životní cyklus nabízí mnoho příležitostí zvýšení energetické účinnosti produktu. Na straně uživatele dominuje fáze použití, jako například emise CO2 v průběhu používání vozidla. Existují však možnosti i při vývoji, výrobě a recyklaci produktů – a tyto již byly zahrnuty do životního cyklu.

Vliv MQL na snížení nákladů a emisí CO2

Použití technologie MQL podstatně snižuje náklady na maziva – až o 95 %. Protože není nutné použít vysokotlaká čerpadla, přidávají se k tomu snížené náklady na energii. Přestože se při MQL obrábění mírně zvyšují náklady na stlačený vzduch, lze dosáhnout úspory 20 až 25 % nákladů na energii. Investice na zavedení systému MQL jsou významně nižší než při zavedení běžného systému mazání a požadavky na prostor jsou také nižší. A konečně náklady na likvidaci média MQL jsou znatelně nižší než náklady na likvidací tradičního systému chlazení a mazání. Jedním z příkladů může být výroba automatické převodovky. V závislosti na složitosti obrábění a dalších faktorech nákladů, může být úspora na výrobu jedné převodovky při použití MQL obrábění až dvě eura. To může znamenat významnou část celkových výrobních nákladů.

Příznivý vliv na klima, výsledky obrábění a pracovní prostředí

Technologie MQL neznamená jen snížené náklady. Za souhrnnou charakteristiku vlivu na životní prostředí a ochranu zdrojů je považována tzv. uhlíková stopa. Toto celkové množství CO2 vzniklé při výrobě a poskytování služeb umožňuje vyhodnocení a minimalizaci jednotlivých faktorů. Z tohoto důvodu je technologie MQL považována za technologii šetrnou k životnímu prostředí a šetrnou alternativu tradičního mazání.

Kompletní proces obrábění s MQL vyprojektovaný společností Mapal.Obrobky a třísky vzniklé při MQL obrábění jsou téměř čisté. Je tedy sníženo znečištění ovzduší chladicími mazivy, což má pozitivní vliv na ovzduší a pracovní prostředí. Navíc i samotný pracovní prostor stroje je méně znečištěný, což má za následek nižší náklady na čištění obrobku a pracovního prostoru.

Ve srovnání s nástroji používanými při mokrém obrábění je životnost nástrojů prokazatelně delší. V jednom příkladu z praxe – nástroje pro obrábění vodítek ventilů lze použít až pětkrát déle než doposud. Při použití technologie MQL se značně snižuje tření vytvářené chladicím mazivem a nedochází k tepelným šokům.

A konečně bylo také zjištěno, že při použití MQL se kvalita obrobku a opracování povrchu zlepšily, zvláště pak při obrábění hliníku.

Desítky let zkušeností s MQL procesy – po celém světě

Nástroje jsou pouze jedním ze článků v řetězu, který musí být při přechodu na technologii MQL optimalizován. Celý proces obrábění, včetně všech jeho součástí, musí být přizpůsoben MQL obrábění. S ohledem na velký počet podrobností, které je nutné vzít do úvahy, se doporučuje využít při definování a implementaci strategie MQL zkušeného technologického partnera. Díky mnohaletým zkušenostem a rozsáhlým znalostem velkého týmu je společnost Mapal předurčena hrát tuto roli.

Jako technologický partner společnost Mapal nabízí pomoc v každé fázi projektu. Ve fázi plánování a pilotní fázi týmy expertů na nástroje pomohou s plánováním obrobku a postarají se o nákup a dodávku všech nástrojů. Navíc byly kapacity v oddělení re-tooling společnosti podstatně rozšířeny. Toto oddělení se postará o veškeré plánování a projektování procesu, včetně upínacích zařízení a CNC programů. Zvedení procesu, jeho finální akceptace a potvrzení možností procesu je také provedeno týmem oddělení re-tooling.

Unitest-MQL provádí testy stříkání MQL a kontroluje, zda médium MQL zasáhne spolehlivě a v dostatečném množství řezné břity.

Specialisté společnosti Mapal se zúčastní spuštění provozu, v průběhu záběhu pomohou s jakoukoliv nezbytnou optimalizací a zajistí, že výrobní proces bude probíhat hladce a úsporně. Takto může zákazník využít výhod rozsáhlého strojního parku a vysoce kvalifikovaných odborníků v testovacím a vývojovém středisku v městě Aalen v Německu.

Společnost se účastnila vývoje technologie MQL od samého počátku, a proto má dnes zkušenost se všemi materiály. Díky neustálé výměně zkušeností mezi kompetenčními centry v Německu a pobočkami po celém světě, celá skupina Mapal má dnes stejně vysokou úroveň znalostí v oblasti technologie MQL. Otevřený a přímý dialog se zákazníky zde také hraje důležitou roli. Zpětná vazba od zákazníků se okamžitě promítá do procesu neustálého zdokonalování. Tento typ úzké spolupráce byl také podnětem pro vývoj testovacího zařízení MQL. Unitest-MQL provádí testy stříkání MQL a kontroluje, zda médium MQL zasáhne spolehlivě a v dostatečném množství řezné břity na čele.

MQL je pro mnoho let známou alternativou mokrého obrábění a dnes má dostatečnou a sofistikovanou technologickou základnu. Výhody technologie MQL hovoří samy za sebe – významné snížení výrobních nákladů a významný přínos k energetické účinnosti a ochraně zdrojů při výrobě. Díky podpoře zkušeného technologického partnera dnes přechod na technologii MQL nabízí reálnou šanci pro zvýšení účinnosti a ziskovosti.

Jiří Šimůnek

Mapal
jiri.simunek@cz.mapal.com

Reklama
Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Související články
Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

Proč používat strategii trochoidního frézování?

Strategie trochoidního frézování byla na trh díky svým výhodám uvedena už před několika léty, ale přesto se často setkáváme se zákazníky, kteří používají výhradně tradiční metody obrábění. Důvodem nejsou nedostatečné možnosti strojového parku nebo absence kvalitního CAM systému pro programování. Důvodem je nejčastěji obecná neznalost této strategie frézování a konzervativní myšlení.

Zero point - efektivní způsob upínání obrobků

Soustava stroj–nástroj–obrobek předurčuje, jak přesné a kvalitní bude obrobení polotovaru obrobku. K významným, ale bezesporu velmi podceňovaným prvkům tohoto procesu patří také upínání obrobku. O trendech v upínání obrobků pomocí technologických palet pojednává tento příspěvek.

Rychlovýměnný upínací systém

Společnost v-tech v minulém roce představila modulární rychlovýměnný systém pro CNC obráběcí stroje. Slouží jako rozhraní mezi stolem CNC stroje a upínačem obrobku, který může být v podobě svěráku, univerzálního sklíčidla či přípravku.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Jak úspěšné soustružit tvrzené součástí

Soustružení tvrzených součástí (HPT) se v průběhu posledních 10 -15 let stalo respektovanou a cenově efektivní alternativou k broušení. Bylo prokázáno, že díky této metodě lze zkrátit dobu obrábění a snížit náklady o 70% i více. Ale vedle výhod souvisejících se zkrácením vlastního času cyklu, nabízí HPT i celou řadu dalších výhod. HPT je definováno jako soustružení ocelí s tvrdostí vyšší než 45 HRC (obvykle v rozmezí 55-68 HRC), přičemž jako typické příklady obráběných součástí lze zmínit brzdové kotouče, převodová kola, pastorky řízení, sedla ventilů, písty, vložky válců nebo tělesa spojek.

Automatizace výroby s minimálními personálními nároky

Ať už s možností frézování, nebo soustružení, 4osého, nebo 5osého obrábění, s výměnou palety, či bez ní, s kruhovým zásobníkem palet, věžovými upínacími přípravky pro vícenásobné upínání obrobků, automatizací a progresivním ovládacím panelem, univerzální 5osá obráběcí centra lze flexibilně přizpůsobit a rozšířit pro každou aplikaci.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit