Témata
Reklama

Včera, dnes a zítra – IT společnosti

Průmysl České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem seriálu postupně hovoříme s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Dalším, na koho jsme se obrátili, je prof. Vladimír Smejkal, z Fakulty podnikatelské VUT v Brně, odborník v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů a kyberkriminality.

Tento článek je součástí seriálu:
Včera, dnes a zítra...
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

MM: Patří podle vás IT firmy mezi oblasti, které byly dopadem anticovidových opatření na český průmysl postiženy nejvíce, nebo mezi ty, jichž se krize fatálně nedotkla?

Prof. Smejkal: Nemyslím, že by mezi ně patřily, spíše naopak. Přesun práce domů, online konference i výuka ve školách, to vše přineslo nové požadavky a příležitosti pro IT firmy. Útok viru mající za následek onemocnění covid-19 dramatickým způsobem změnil způsob života celé lidské společnosti. Jedním z důsledků byl okamžitý masivní přesun z kontaktní, fyzické komunikace na fungování bezkontaktní, dálkové, prostřednictvím elektronické komunikace. Zatížení všech IS/IT prostředků výrazně narostlo, takže v rámci anticovidových opatření byly firmy nuceny svá technologická centra a aplikace výrazně posilovat. Pro IT firmy to znamenalo spíše daleko více práce a podle mých informací se dostávaly do kapacitních problémů. Zatímco hospodští malovali a čistili trubky, tak chytřejší firmy se v době restrikcí také pustily do zlepšení organizace a řízení svých firem, včetně posilování či rekonstrukce IT systémů.

Prof. Vladimír Smejkal
Působí na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, je odborníkem v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů a kyberkriminality. Více než 30 let pracuje jako soudní znalec v oborech ekonomika, kybernetika, kriminalistika a autorské právo. Je autorem nebo spoluautorem mnoha oborných publikací, zejména „Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích“, „Kybernetická kriminalita“ a „Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti“.
(Zdroj: archiv prof. Smejkala)

MM: Na které další oblasti průmyslu jsou IT firmy navázány?

Prof. Smejkal: Celé fungování lidské společnosti – od orgánů státu přes firmy až po jiné fyzické a právnické osoby, je zcela závislé na fungování informačních systémů a elektronické komunikace. A protože rostoucí dirigismus a dozor ze strany státu na všechny subjekty prostřednictvím různých rejstříků, registrů, kontrolních hlášení a jiných sledovacích nástrojů také extrémně narostl, ani nejmenší firma, nebo i neziskový subjekt, se bez IT nástrojů neobejde.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Které oblasti byly podle vás covidem postiženy více a které méně?

Prof. Smejkal: Jednoznačně nejvíce byl postižen sektor služeb. A logicky největší ztráty zaznamenaly subjekty v HoReCa segmentu a samozřejmě v cestovním ruchu. Tam došlo k tak masivnímu výpadku výnosů, že to žádné snížení nákladů či subvence nemohly nahradit. Obecně pak také maloobchod, zejména menší podniky, byly restrikcemi hodně zasaženy. Kdo byl zasažen méně, se špatně paušalizuje. Obecně spíše firmy na trhu B2B, který je méně náchylný k výkyvům. Nejmenší zásah vidím ve zmíněných IT firmách. Firmy poskytující online prodeje naopak zaznamenaly boom a je možné, že některé už u tohoto způsobu prodeje setrvají a stanou se z nich provozovatelé e-commerce/e-business.

Se vzrůstajícím důrazem na bezpečnost, mj. v důsledku nárůstu hackerských aktivit, by zejména firmy zabývající se kyberbezpečností měly mít o business postaráno.

MM: Ve všech oblastech průmyslu bylo podle mých informací ještě donedávna problémem najít kvalifikované pracovníky. Změnila se nějak tato situace konkrétně ve vašem oboru?

Prof. Smejkal: Problém najít kvalifikované pracovníky se vyskytoval již před pandemií a dnes je situace spíše horší. Obecně je v České republice velmi nízká nezaměstnanost. V posledních dvou letech se pohybovala okolo 2 % a ČR vedla žebříček zaměstnanosti celé EU. Ani covid na tom nic nezměnil. V oblasti IT je podle mého názoru nezaměstnanost prakticky nulová. A právě díky nutnosti posilovat firemní IT, je v tomto oboru poptávka ještě vyšší. Absolutní většina běžných firem si nyní buduje své vlastní IT, avšak tak, že stále více firem se přesouvá na dodavatelský způsob různých cloudových a jiných služeb typu XaaS, ale současně zjišťuje, že k tomu musí posílit vlastní IT útvary, a hlavně řízení bezpečnosti IS/IT.

Reklama

MM: Jak vidíte budoucnost českých IT firem?

Prof. Smejkal: Jednoznačně pozitivně. Jak jsem již uvedl, IT firmy v tomto období nestrádají a není důvod, aby ČR byla v tomto výjimkou. Zatím české IT firmy disponují velmi kvalitní a kvalifikovanou pracovní silou, takže pokud jí v blízké době nebude zásadní nedostatek, měly by prosperovat. Zmíněný nedostatek ale bohužel nelze vyloučit, mj. i proto, že v uplynulém období došlo prakticky k rozvrácení celého školského systému. Některé firmy se budou kontinuálně dál vyvíjet, protože poroste zájem o jejich služby, některé se promění v „jednorožce“ – úspěšně prodané startupy s vysokým zhodnocením vložených prostředků. Také bude záležet na jejich zaměření. Se vzrůstajícím důrazem na bezpečnost, mj. v důsledku nárůstu hackerských aktivit, by zejména firmy zabývající se kyberbezpečností měly mít o business postaráno.

„IT firmy rozhodně nepatří mezi ty, které by potřebovaly státní podporu,“
říká prof. Vladimír Smejkal.

MM: Myslíte, že IT firmy patří mezi ty, které potřebují státní podporu? A pokud ano, dělá stát, co může / co by měl?

Prof. Smejkal: IT firmy rozhodně nepatří mezi ty, které by potřebovaly státní podporu. Celkově nejsem přítelem podpor a dotací, takže se mi špatně hodnotí, zda stát dělá, co by měl. A naopak si myslím, že i v době covidové dělal mnoho věcí, které neměl. Počínaje chaotickým, nesmyslným, a nakonec takřka nefunkčním systémem „podpor“, které se mnohdy obrátily proti těm žadatelům, kteří se dopustili nějaké bagatelní chyby v žádosti či vykazování. Ničím nezdůvodněná a nezdůvodnitelná selekce mezi obory, a to jak v oblasti podpory, tak zejména restrikcí (viz otevření květinářství v době zavření obchodů s botami). Stát by nejméně škodil, kdyby nechal lidi a firmy podnikat a nezasahoval jim do života, až na nezbytně nutnou míru. Ale obávám se, že doba určité svobody, kterou jsme získali po roce 1989, je již takřka pryč a chování státu již dávno není přátelské.


Prof. Vladimír Smejkal: smejkal@znalci.cz

Související články
Znát své zákazníky

Management výroby bude letos tématem konference, kterou, jako již tradičně ve dnech 24. – 25. dubna pořádá v Žilině společnost IPA. Jedním z přednášejících bude Stanislav Martinec, jednatel a zakladatel společnosti KOMA Modular. Povídali jsme si s ním zejména o jeho zkušenostech s obchodem se zahraničím.

Jak se tiskne customizovaný eBike

Rozhovor Jána Košturiaka s Patrikem Paulem, za nímž a jeho týmem stojí celá řada úspěšných produktů napříč všemi obory. Již delší dobu se zabývá návrhem celoodpruženého elektrokola s integrovanou baterií v rámu vyrobeného aditivní technologií zákazníkovi na míru. Tento rozhovor je prvním představením tohoto jedinečného konceptu, jenž dosud nemá ve světě srovnání.

Expozice Siemens magnetem veletrhu v Hannoveru

Digitálním podnikům patří budoucnost a koncern Siemens proto svou letošní účast na veletrhu v Hannoveru věnoval právě tomuto tématu. Expozice o celkové rozloze 3 500 m2 v pavilonu 9 se zaměřila na nově rozšířené portfolio řešení pro „digitální podnik“. Stala se doslova magnetem letošního ročníku a přitahovala pozornost mnoha odborníků.

Související články
Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zájem hackerů může vyvolat i maličkost

Digitalizace a automatizace kromě výhod přináší i nutnost zavedení nových principů práce s daty. Ta představují v produkci jakékoli firmy zcela novou hodnotu a jejich zneužití může být nepříjemné.

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Hannoverský veletrh v časech transformace průmyslu

Letošní ročník se bude konat v německém Hannoveru v novém termínu 13. až 17. července 2020 a zúčastní se ho okolo 6 000 vystavovatelů. Letošní ročník reaguje na řadu současných technologických proměn a ekonomicko-politických výzev. Nové hlavní téma Industrial Transformation odkryje šance, které plynou z nových technologií, změny chování na straně poptávky a rostoucího povědomí o nutnosti ochrany klimatu.

Digitalizace správy a servisu strojů

Novinky v oblasti správy a servisu strojů pro zpracování plechů a profilů představila společnost Trumpf na pravidelných dnech otevřených dveří koncem roku 2019. V následující reportáži představíme hlavní novinky pro uživatelé digitálního prostředí TruServices.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V minulých dílech hovořil prof. Vladimír Smejkal o bezpečnostní politice informační bezpečnosti. Nyní se dozvíme, co by měla obsahovat a jak s ní nakládat – od formulování, přes schválení a dodržování až po kontroly a postihy za porušování. Problémy dělá nejen neexistence, ale ani neprosazování či přímo ignorace politiky vedením a zaměstnanci.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Ve třetím podcastu nás prof. Smejkal seznámí s faktem, že bezpečnostní opatření nám mohou být uložena zákonem i s tím, že každý subjekt se může vyskytnout z hlediska kybernetické bezpečnosti ve třech stavech: 1. nedotčený KB, 2. opatření provedena, ale neví, zda a jak fungují, 3. trvalý proces fungujícího ISMS (systému řízení bezpečnosti informací). A nejen to…

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit