Témata

Včera, dnes a zítra – tvůrci strojírenských technologií

Průmysl České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem seriálu postupně hovoříme s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Dalším, koho jsme se oslovili, je Ing. Oldřich Paclík, CSc., ředitel Svazu strojírenské technologie.

Tento článek je součástí seriálu:
Včera, dnes a zítra...
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Patří podle vás firmy zabývající se strojírenskými technologiemi mezi oblasti, které byly dopadem anticovidových opatření na český průmysl postiženy nejvíce, nebo mezi ty, jichž se krize zatím fatálně nedotkla?

Ing. Paclík: Na základě údajů za rok 2020 a první čtvrtletí roku 2021 musím bohužel konstatovat, že obor obráběcích a tvářecích strojů byl zasažen výrazně. Situace v jednotlivých výrobních firmách je samozřejmě odlišná. V souhrnu za období 2019 a 2020 došlo oproti roku 2018 k poklesu produkce a exportu o cca 50 %, tj. na úroveň pokrizového roku 2010. V roce 2020 export poklesl o 30 %. Import poklesl dokonce o 37 %.Oficiální výsledky produkce za rok 2020 očekáváme v obdobných hodnotách jako v případě exportu. Ke zhoršení výsledků došlo již v roce 2019. Hlavními příčinami byly pokles poptávky po investičním zboží v Číně a strukturální změny v evropském automobilovém průmyslu, které vyvolaly nejistotu u zákazníků a investorů. Dalším rozhodujícím vlivem bylo zhoršení obchodních vztahů mezi Čínou a USA. Výsledky za rok 2020 byly již plně ovlivněny pandemií covid-19.

Od roku 2021 jsme očekávali nárůst poptávky a zlepšení situace. Data za první čtvrtletí 2021 však ukazují další pokles. Ekonomické oživení v oboru obráběcích a tvářecích strojů se tedy zatím nekoná a je otázkou, zda k němu letos vůbec dojde.

Reklama
Reklama

MM: Na které další oblasti průmyslu jsou tyto firmy navázány?

Ing. Paclík: Hlavním odvětvím je automobilový průmysl, respektive jeho subdodavatelé, výroba nástrojů a forem pro spotřební průmysl, výroba strojů, letecký průmysl a energetika. Nejistoty v automobilovém průmyslu, který řeší problémy s emisními limity spalovacích motorů, s nedostatkem elektronických komponentů a nástupem elektromobility, jsou příčinou nízké poptávky po obráběcích strojích ze strany subdodavatelů. K největším meziročním propadům došlo v kategorii brousicích a tvářecích strojů, které se používají v automobilovém průmyslu ve výrobě spalovacích motorů a převodovek.

Oldřich Paclík

„Obor obráběcích a tvářecích strojů stále zůstává základním pilířem celého strojírenství,“ (Zdroj: SST)

MM: Ve všech oblastech výroby bylo podle mých informací ještě donedávna problémem najít kvalifikované pracovníky. Změnila se nějak tato situace konkrétně ve vašem oboru?

Ing. Paclík: Kvalifikovaných pracovníků je ve strojírenství dlouhodobý nedostatek. Situace se zatím zásadně nezměnila. Na pracovním trhu chybí obsazení celé řady technických i dělnických profesí. Epidemie navíc zhoršila možnosti zaměstnávání zahraničních pracovníků. Na druhé straně patrně nelze očekávat, že nyní, za zhoršené ekonomické situace, budou firmy schopny navyšovat počet zaměstnanců. Je zde ale oblast služeb, ze které musela kvůli pandemii řada zaměstnanců odejít. Možná, že někteří budou hledat uplatnění právě v průmyslu.

Reklama

MM: Jak vidíte budoucnost českých strojírensko-technologických firem?

Ing. Paclík: Obor obráběcích a tvářecích strojů stále zůstává základním pilířem celého strojírenství. Situace tohoto oboru výrazně ovlivňuje rozvoj dalších strojírenských oborů, a tím i celého průmyslu. Obor MT je charakteristický vysokou technickou úrovní a technologickou vyspělostí. Základními požadavky kladenými na obráběcí stroje jsou přesnost, produktivita, bezpečnost a spolehlivost. V mnoha oblastech představují obráběcí stroje absolutní špičku. Jsou to například mechatronické systémy, řídicí systémy, pohony vřeten a os, upínací a uchopovací technika, nástrojové a obrobkové sondy, zásobníky nástrojů a řada dalších softwarových a technologických systémů. Naši výrobci používají pro své výrobky komponenty od stejných dodavatelů jako jejich konkurenti. Takto vybavené CNC stroje mohou být zapojeny do komunikačních struktur konceptu Průmyslu 4.0.

Ve srovnání s nejvyspělejšími evropskými zeměmi v tomto oboru není podpora českého průmyslu obráběcích a tvářecích strojů ze strany státu dostatečná.

Přestože se dnes již uplatňují nové technologie, jako například aditivní výroba, obrábění bude ještě dlouho nejrozšířenější technologií ve strojírenství. Z ekonomického hlediska je obrábění stále nejvýhodnější technologií zejména v sériové a hromadné výrobě. U rozměrově nejpřesnějších výrobků je obrábění nenahraditelné. Proto si myslím, že tato technologie má stále budoucnost.

MM: Myslíte, že stát dělá pro podporu tohoto oboru, co může či co by měl? Jak to je u nás ve srovnání se zahraničím?

Ing. Paclík: Ve srovnání s nejvyspělejšími evropskými zeměmi v tomto oboru není podpora českého průmyslu obráběcích a tvářecích strojů ze strany státu dostatečná. Postavení oboru souvisí se strukturou průmyslu a odráží potřeby nejsilnějších strojírenských odvětví. Není náhodou, že nejsilnější průmysl obráběcích strojů mají země s nejvyspělejším automobilovým průmyslem. Po nepříliš šťastné privatizaci došlo u nás k podstatnému snížení produkce domácího průmyslu obráběcích strojů, který se musel přeorientovat na náročné trhy a začal budovat nové tržní pozice. To bylo provázeno výrazným snížením jeho kapacit. V té době německému průmyslu stát výrazně pomohl například podporou integrace koncernu DMG, který je dnes největším výrobcem obráběcích strojů na světě. Nepřímo se německému sektoru obráběcích strojů dostalo podpory také v důsledku prudkého rozvoje domácího automobilového průmyslu.

Italský průmysl obráběcích strojů je například již řadu let podporován formou daňových úlev při nákupu progresivních strojů. Současné formy podpory našeho průmyslu obráběcích strojů se soustřeďují především na výzkum a vývoj, marketingové aktivity a vzdělávání zaměstnanců. Také díky tomu se český průmysl drží kolem 15. místa ve výrobě obráběcích a tvářecích strojů na světě.

Vydání #6
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit