Témata

Svaz strojírenské technologie

Svaz byl založen jako zájmové sdružení 22. června 1990. Zakladatelem bylo 21 organizací z České a Slovenské republiky zabývajících se výrobou, výzkumem a prodejem obráběcích a tvářecích strojů. Mezi zakladatele patřily i nositelé proslulých značek jako TOS, MAS, ZPS, Šmeral atd.
Hlavním motivem založení byla zejména podpora a ochrana společných zájmů svých členů, s cílem koordinovat jejich součinnost ve všech oblastech, kdy je společný postup účelný při realizaci podnikatelských záměrů. V současné době SST sdružuje většinu společností a organizací působících v oboru České republice. V rámci České republiky pokrývají podniky sdružené ve Svazu více než 70 % produkce obráběcích a tvářecích strojů. Zanedbatelná není ani ostatní produkce podniků SST, jako jsou dřevoobráběcí stroje, tlakové licí stroje, hydraulická zařízení, kuličkové šrouby a matice, motory, nářadí a měřidla.

Kontakty

Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1
Tel: +420 228 225 940

Články Svaz strojírenské technologie

Včera, dnes a zítra – tvůrci strojírenských technologií

Průmysl České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem seriálu postupně hovoříme s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Dalším, koho jsme se oslovili, je Ing. Oldřich Paclík, CSc., ředitel Svazu strojírenské technologie.

Development in the Czech Republic

Osobnost Ing. Petra Zemánka má technická veřejnost neodmyslitelně spjatou s firmou Erwin Junker Grinding Technology, kterou vedl téměř dvacet let jako její generální ředitel a předseda představenstva. V září loňského roku byl správní radou Svazu strojírenské technologie zvolen do čela tohoto profesního sdružení. Do funkce ředitele nastoupil v prosinci 2010.

Zelená transformace ve výrobě: evoluce a nové příležitosti

Obor strojírenské výrobní techniky patří k základům strojírenství a jeho úroveň se přenáší v parametrech produktivity a přesnosti do téměř všech navazujících oborů a odvětví výroby a zpracovatelského průmyslu. V rámci ČR je většina podniků, firem a dalších organizací působících v oboru strojírenské výrobní techniky sdružena v Technologické platformě Strojírenská výrobní technika (TPSVT). Platforma se věnuje mimo jiné zpracování strategických dokumentů v oboru, a to již od roku 2008. Jedním z hlavních současných úkolů platformy je formulovat Akční plán pro digitální a zelenou transformaci v oboru strojírenské výrobní techniky. 

Zelená transformace ve výrobě: evoluce a nové příležitosti

Obor strojírenské výrobní techniky patří k základům strojírenství a jeho úroveň se přenáší v parametrech produktivity a přesnosti do téměř všech navazujících oborů a odvětví výroby a zpracovatelského průmyslu. V rámci ČR je většina podniků, firem a dalších organizací působících v oboru strojírenské výrobní techniky sdružena v Technologické platformě Strojírenská výrobní technika (TPSVT). Platforma se věnuje mimo jiné zpracování strategických dokumentů v oboru, a to již od roku 2008. Jeden z hlavních současných úkolů platformy je formulovat Akční plán pro digitální a zelenou transformaci v oboru strojírenské výrobní techniky. Takto chceme přispět k cíli udržení a posílení konkurenceschopnosti průmyslové produkce oboru v měřítku Evropy i světa a ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podniky a výzkumnými organizacemi. V tomto článku bychom rádi představili některá východiska zelené transformace v oboru strojírenské výrobní techniky a výhledy možných změn v oboru.

Nové stroje se značkou TOS Varnsdorf

Akciová společnost TOS Varnsdorf se řadí mezi přední světové výrobce vodorovných vyvrtávaček. Současná produkce směřuje z 90 % do zahraničí - výrobky jsou dodávány do třiceti průmyslových zemí ve světě. Výrobní program TOS Varnsdorf, a. s., je postaven na široké škále vodorovných vyvrtávaček s průměrem vřetena od 100 mm do 150 mm.

Státní podpora vědy a výzkumu: stroje firem TOS Varnsdorf a TOS Kuřim – OS

Společně se Svazem strojírenské technologie vám přinášíme seriál, jehož společným jmenovatelem je využití finančních prostředků na výzkum a vývoj z Ministerstva průmyslu a obchodu členskými podniky svazu SST. V tomto vydání vám představíme produkty firem TOS Varnsdorf a TOS Kuřim, jejichž vývoj byl těmito veřejnými prostředky dotován.

Přidejte vaši firmu

Máte-li zájem o vytvoření katalogového zápisu i pro vaší společnost, kontaktujte obchodní ředitelku Gabrielu Jedličkovou, gabriela.jedlickova@mmspektrum.com, 606 826 295.

Nabídka inzerce