Témata
Reklama

Včera, dnes a zítra – elektrotechnický průmysl

Průmysl naší země se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem novém seriálu budeme hovořit s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Druhý, koho jsme se na to zeptali, je Ing. Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace České republiky.

Tento článek je součástí seriálu:
Včera, dnes a zítra...
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

MM: Patří podle vás producenti z oblasti automatizace a digitalizace mezi ty, které byly dopadem anticovidových opatření na český průmysl postiženy nejvíce, nebo mezi ty, jichž se krize zatím fatálně nedotkla?

Ing. Holoubek: Producentů z oblasti automatizace a digitalizace je široké spektrum. Můžeme mezi ně zařadit čistě IT firmy, v nichž vznikají například softwarové ovladače jednotlivých zařízení a systémů na straně jedné, ale také výrobce strojů a zařízení a celých výrobních linek na straně druhé. Nesmíme ani zapomenout na systémové integrátory, jejichž úkolem je smysluplná a efektivní implementace prostředků průmyslové automatizace v konkrétním prostředí, a to jak výrobně-technologickém, tak i digitálním. Podle mých konkrétních zkušeností z minulých měsíců není dopad anticovidových opatření na drtivou většinu zmíněných firem fatální. Elektrotechnický průmysl, do nějž podle mého názoru přirozeně patří i firmy zabývající se IT technologiemi pro výrobu, logistikou, komunikací, ale i například zdravotnictvím, včetně oblastí kritické infrastruktury, má typicky subkontraktační charakter. Jeho odběratelé se rekrutují ze všech sektorů národního hospodářství a všech průmyslových odvětví. A právě tato široká diverzifikace zákazníků a obchodních partnerů je, myslím, důvodem menších propadů než můžeme pozorovat v některých jiných odvětvích.

Ing. Jiří Holoubek

„Musíme zapomenout na přežívající paradigma chápání IT jako oboru zabývajícího se pouze hardwarem a softwarem ovládaným lidským ‚operátorem‘.“

MM: Které oblasti byly podle vás covidem postiženy více a které méně? A jak se to odrazilo na pozici jejich dodavatelů z oblastí IT?

Ing. Holoubek: Již koncem roku 2019 jsme zaznamenali jistý pokles zakázek například v automobilovém průmyslu. Tento pokles přerostl na jaře loňského roku kvůli proticovidovým opatřením v zásadní propad dodávek nejen pro velké automobilky, ale i pro jejich subdodavatele. Nicméně propad netrval dlouho a některé z těchto firem, zejména střední velikosti, se právě v období útlumu zamyslely nad vnitropodnikovými procesy, možným rozšířením portfolia odběratelů a větší kustomizací produktů. To se pozitivně odrazilo i v poptávkách po prostředcích průmyslové automatizace, a hlavně jejich efektivnějšího začlenění jak do stávajících výrobně-technologických struktur, tak i do firemních řídicích a informačních systémů. Na druhé straně bylo mnoho zakázek i z oblasti IT z obav z dalšího vývoje jejich objednateli zrušeno. To je také jeden z důvodů stále více se rozevírajících nůžek mezi firmami, které svoji digitální transformaci berou opravdu vážně, a těmi, které ji zatím považují pro svoje další působení za irelevantní.

MM: Ve většině průmyslových podniků bylo ještě nedávno problémem najít kvalifikované pracovníky. Platí to i pro firmy z oblasti elektrotechniky? A změnilo se na tom něco v posledním roce?

Ing. Holoubek: Problém s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, zejména v technických oborech, vnímáme v posledních letech stále citelněji. I přes různé, více či méně účinné kampaně, není stále dostatek absolventů technických oborů středních a vysokých škol, kteří by byli ve firmách na odpovídajících pozicích zaměstnatelní. Přestože jsou digitální dovednosti některých nově přicházejících zaměstnanců na velmi vysoké úrovni, chybí jim v mnoha případech matematický a fyzikální základ pro zvládnutí často elementárních úloh z oblasti průmyslové automatizace. Za optimální považuji soustavnou a zcela otevřenou komunikaci a spolupráci stávajících zaměstnanců firmy s jejich nově příchozími kolegy. Při správném nastavení profitují z takovéto spolupráce obě strany. Bohužel, poslední období, kdy se v důsledku proticovidových opatření v práci nepotkávají všichni zaměstnanci a střídá se homeoffice s hektickým řešením pouze akutních úkolů na pracovišti, týmové spolupráci nenahrává. Ale abychom se nevymlouvali jenom na covid. To, že se daří propojovat například studenty vyšších ročníků s firmami a zapojovat je už během studia do řešení některých pracovních úkolů, je pořád spíše ojedinělé. A to i přesto, že si význam této spolupráce všichni uvědomujeme a snažíme se ji všemožně, ale asi málo účinně, podporovat.

Reklama
Reklama

MM: Jak vidíte budoucnost českých IT firem?

Ing. Holoubek: Pokud se zaměřím na firmy, které se zabývají IT ve výrobě a službách, vidím jejich obrovský potenciál v integraci a implementaci systémů pokročilé průmyslové automatizace a robotiky ve stále se rozšiřující škále odvětví a oborů. Musíme přitom ale zapomenout na pořád ještě přežívající paradigma chápání IT, jako oboru zabývajícího se pouze hardwarem a softwarem ovládaným lidským „operátorem“. Už teď je zřejmé, že vývoj a postupné nasazování algoritmů umělé inteligence v průmyslu a službách budou ekonomicky zajímavé jak pro dodavatele těchto technologií, tak zejména pro jejich zákazníky.

MM: Co by podle vás měl pro podporu tohoto oboru dělat stát?

Ing. Holoubek: Konečně vybudovat odpovídající veřejnou infrastrukturu, a zejména zvládnout digitální transformaci veřejné správy, aby nebyla brzdou při dalším rozvoji průmyslového prostředí a služeb, jak je tomu v současné době.

Související články
Proporcionální ventily s IO-Link technologií

Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

Slabina subdodavatelských řetězců

Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Související články
Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit