Témata
Reklama

Vertikální soustruhy pro maximálně produktivní výrobu

U aktuálních novinek automobilového průmyslu lze pozorovat tendenci ke stále složitějším technickým řešením, a to jak v oblasti inovace, tak i dalšího rozvoje. Pro příklad uveďme odlehčované konstrukce, komplexní geometrické tvary či multifunkční jednotky. Výrobce systémů třískového obrábění staví tento trend před stále nové výzvy v oblasti přesnosti a produktivity, ale i procesní spolehlivosti. Firma Emag nabízí odpověď v podobě vertikálně koncipovaných strojů VL 2 P a VTC 100-4 pro středně velké a velké série.

Samotné vnější rozměry strojů VL 2 P a VTC 100-4 pro menší přírubové a hřídelové díly naznačují, že s těmito technologiemi vstupuje na trh zvláštní řešení. Stroje totiž měří na šířku pouhých 1 600 mm (VL 2 P)/2 350 mm (VTC 100-4), což má své důvody: takto lze vertikální soustruhy postavit na relativně malém prostoru velmi jednoduše vedle sebe a navzájem propojit. Možnost vytvoření řetězce z několika různých procesů na nepříliš velké ploše je totiž jedním z východisek konstrukce každého tohoto strojního zařízení. Této základní konstrukční premise odpovídá i vyřešení přístupů k jednotlivým strojům za účelem obsluhy. Uživatel má veškeré relevantní řídicí systémy a ovládací prvky přehledně před sebou. Stejně tak se dostane velmi dobře k celé periferii na zadní straně zařízení, což je důležité v případě, že se jednotlivé technologie budou propojovat.

Reklama
Reklama
VL 2 P je dvouvřetenový soustruh pro kompletní obrábění sklíčidlových součástí na dvě upnutí.

Prioritou je produktivita

Stroj je koncipován s cílem umožnit maximální možnou produktivitu. Uživateli se přitom nabízí celá paleta individuálních řešení různých technických detailů. Kupříkladu na obrábění přírub může použít dvouvřetenový vertikální soustruh s kyvadlovým pohybem vřetena VL 2 P. Kyvadlový princip spočívá ve střídavém pohybu nástrojového revolveru mezi oběma pracovními vřeteny (tento typ je označen písmenem P jako pendulum, tj. kyvadlo). Zatímco stroj obrábí aktuální obrobek, připravuje si hned další. Tím se podstatně zkracují vedlejší časy. V případě dvacetivteřinových cyklů se tato zařízení svojí produktivitou dokonce vyrovnají strojům s několika vřeteny. Na obrábění hřídelí se pak hodí stroj VTC 100-4, 4osý vertikální soustruh. Výhodou vertikálně řešených konstrukcí je také ideální odvod třísek, resp. jejich přirozené spadávání volně dolů.

VL 2 P se vyplatí zejména u krátkých obráběcích procesů, kde hrají z ekonomického hlediska největší roli vedlejší časy, které jsou u tohoto stroje velmi malé.
VTC 100-4 je čtyřosý soustruh pro obrábění hřídelí o délce do 400 mm a průměru do 63 mm.


Podávání zajišťuje ve stroji VTC 100-4 chapadlo revolveru. Z postranního dopravníku polotovarů odebírá jednotlivé obrobky a ukládá je do vřetena, příp.
na koník.

Stroj je osazen velkými dveřmi, což obsluze usnadňuje přístup do pracovního prostoru. Výměna nástrojů, upínacích čelistí a sklíčidla je tak velmi snadnou a rychlou záležitostí. Další novinkou je ovládací pult fy Emag. Grafické uživatelské rozhraní je univerzální pro všechny řídicí systémy, což znamená jednodušší seřizování strojů a menší náklady na školení.


Velmi malé součástky nejsou žádný problém

Oba stroje jsou osazeny 160mm otočným sklíčidlem, které dovoluje soustružit i velmi malé díly. Obrábět lze obrobky do těchto rozměrů: max. obrobitelný průměr 100 mm (VL 2 P)/63 mm (VTC 100-4), max. délka soustružených hřídelí 400 mm a max. délka dílů upínaných do sklíčidla 150 mm. Oba stroje jsou navíc postaveny na úspěšném principu „pick-up“ – to znamená, že si obrobky podávají v podstatě samy. U sklíčidlového stroje VL 2 P tuto činnost zajišťuje hlavní vřeteno, u hřídelového obráběcího stroje VTC 100-4 ji mají na starost oba revolvery.

Technické parametry vertikálních soustruhů

Připraveny na třískové obrábění všeho druhu

Jednotlivá revolverová místa soustruhů lze osadit poháněnými nástroji, které dosahují rychlostí až 6 000 min-1 a krouticího momentu o velikosti 22 Nm. Standardním rozhraním je BMT 55. Na přání však fa Emag integruje i nástrojový systém typu VDI 30. Co se týče pracovních nástrojů, má provozovatel tudíž naprosto volné ruce. Otevřeně a jednoduše je koncipován také řídicí systém. CNC řízení má ve všech možných adaptacích vždy stejné grafické uživatelské rozhraní. Typ řídicího systému se však může lišit. Pro stroje série VLxx a VTxx si provozovatel může vybrat buď řídicí systém Fanuc (s integrovaným PLC) ve variantě 31i/32i, anebo Sinumerik 840D sl od fy Siemens (s integrovaným PLC S7-300).

Oliver Hagenlocher
Ing. Martin Deliš, mdelis@emag.com

Emag

Reklama
Související články
Obrábění moderních komponent převodovky

Určitě není tajemstvím neustálý růst trhu v oblasti e-mobility. Současně se budou i nadále vyrábět vozidla se spalovacími motory. Pro plánovače výroby a subdodavatelské závody je to těžká situace: Jak vyřešit rozmanitost výrobků a rostoucí výrobní počty? Již mnoho let má společnost Emag Maschinenfabrik odpověď na tuto otázku. A sice svou širokou nabídkou výrobních řešení konstrukčních dílů, které své použití najdou především v oblasti hnacího ústrojí.

Nová úroveň výroby brzdových kotoučů

Výroba brzdových kotoučů osobních vozidel není jednoduchá. Jde o bezpečnostně důležitý díl, který musí být bezpečně opracován s extrémní přesností. Měnící se výrobní šarže musejí být pomocí použitých soustruhů realizovány rychle a s krátkými přípravnými časy. To, jak lze spojit kvalitu, produktivitu a bezpečnost procesu v této oblasti použití, dokazují specialisté společnosti Emag. Svými soustruhy pick-up a řady VSC a VL nabízejí výrobní řešení, která společně s koncepcí automatizace TrackMotion zajišťují vysokou výkonnost při obrábění brzdových kotoučů.

Složité díly z těžce obrobitelných materiálů

Jeden z trendů ve výrobě osobních automobilů lze shrnout do následujících slov: nové výrobní závody přinášejí nové výzvy. Zejména v Jižní Americe a Číně se nyní staví řada výrobních závodů, jejichž plánování má řadu nových požadavků.

Související články
Všestranný flexibilní stroj na obrábění hřídelí

Studie "FAST 2025" německého svazu automobilového průmyslu (VDA) se zabývá mj. trendem přesunu tvorby hodnot v automobilovém průmyslu na stranu dodavatelů. Vývoj trhu s osobními automobily by mělo podle jejích autorů současně poznamenat také zkrácení produktových cyklů a rozšiřující se paletu nabízených modelů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Součástky do nákladních vozidel

Poptávka po těžkých nákladních vozidlech v nejbližší době výrazně celosvětově vzroste. Odhaduje se, že obrat se v tomto segmentu trhu do roku 2020 zvýší ze současných 125 mld. na 190 mld. Zejména nezbytný další rozvoj infrastruktury v zemích s progresivním vývojem ekonomiky, jako je Čína a Indie, si vyžádá daleko více nákladní automobilové techniky, než tomu bylo dosud. Tato globální dynamika je šancí i pro menší firmy. Firma Laso se sídlem v německém Olpe vyrábí již více než 40 let náhradní díly do nákladních vozidel a autobusů. Soustředí se především na náročné motorové agregáty, jako jsou olejová a vodní čerpadla a příslušné ovládací mechanismy. Sortiment však čítá na pět tisíc různých výrobků. Tak velká diverzifikace výroby se neobejde bez cílené automatizace obráběcích operací: na třískové obrábění součástí ze šedé litiny tak firma používá celkem tři vertikální soustruhy fy Emag.

Nová výrobní linka na výrobu rotorových hřídelí

Podle nové studie společnosti Deloitte by do roku 2032 mohlo být na trhu osobních automobilů licencováno více alternativních pohonů než čistě spalovacích motorů. Je snadné si představit, co tento vývoj bude znamenat pro automobilový průmysl: Podíl přidané hodnoty komponentů spalovacích motorů klesá a stejně rychle roste podíl komponentů "elektrických" pohonů - včetně mnoha rotačně symetrických dílů, pro které specialisté na strojírenství, jako je Emag, v současné době vyvíjejí výrobní řešení přesně na míru. V současné době bylo pro jednu dodavatelskou skupinu vyvinuto plně automatizované a efektivní kompletní řešení pro výrobu rotorových hřídelí i vysoce přesného soustružení svazku rotorových plechů. Díky flexibilním systémům může zákazník pokrýt široké portfolio obráběcích operací. Odpovědné osoby jsou velmi spokojeny s kvalitou a reprodukovatelností komponent.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Přesné obrábění převodových kol osobních vozidel

Již po desetiletí je produkce převodovek charakterizována velkým množstvím kusů a extrémní kvalitou dílů. Avšak změny v oblasti trhu a techniky jsou v současnosti stále rychlejší, např. se zvyšuje počet převodových stupňů v automobilech, čímž roste objem vyráběných součástí. Současně posiluje konkurence díky asijským výrobcům. Jak mají konstruktéři převodovek u OEM výrobců a dodavatelů ve svých výrobních oblastech na tento vývoj reagovat?

Komplexní obrábění rotačních dílů

Následující článek poskytuje reference rakouského výrobce obráběcích strojů Emco u svých klíčových zákazníků. V dnešním vydáním přineseme pohled z laakirchenského závodu na výrobu rotačních dílů Miba Gleitlager Austria GmbH a v příštím vydání reportáž ze salcburské firmy MTE Metalltechnik Elsenhuber specializující se od kusové až po sériovou výrobu dílů a sestav.

Čínské podnikání

Nedávno založený čínský výrobce dieselových vzduchových kompresorů určených pro trh nákladních vozidel zažívá rychlý růst díky CNC obráběcím strojům Haas. Matt Bailey před časem navštívil sídlo firmy nedaleko Šanghaje, setkal se s ambiciózním ředitelem firmy a vyslechl si jeho příběh o zbohatnutí.

Obráběcí stroje

Původem americká firma Hardinge v současné podobě již Hardinge Group zahrnuje řadu předních výrobců obráběcích strojů jako například Bridgeport, Kellengerber, Hauser, Triplet, Tschudin, Jones & Shipman. Tuto společnost v České republice nově zastupuje firma CNC invest.

Inovované vertikální obráběcí centrum

Pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 630V-5X se dočkalo v minulém roce inovačního projektu a rozšíření o novou variantu.

Dřevěné kůlny a rámy Featherbeds

Enzo Ferrari v 50. letech minulého století hovořil o mladých britských týmech formule 1 jako o garážistech a povýšeně navrhoval, že by tyto týmy, jako skromní obyvatelé garáží, neměly být brány tak seriózně jako stáj z Maranella, která se ráda pasovala do role aristokracie v automobilových soutěžích, modré krve ve sportu zbohatlíků s utěrkami od oleje. Bylo by však přesnější, kdyby tento "starý muž" nazval své závodní soupeře jako kůlnaře.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit