Témata
Zdroj: Nakamura-Tome

Vývoj a inovace v oboru soustružení

Japonský výrobce obráběcích strojů Nakamura-Tome se dlouhodobě řadí mezi přední světové vývojové a výrobní firmy ve svém oboru. Tuto pozici si firma udržuje díky ustavičnému vývoji a vytrvalé snaze o inovace výrobků. Dodavatelem strojů této značky pro český a slovenský trh je společnost Teximp.

Reklama

Výrobní program CNC soustruhů značky Nakamura-Tome zahrnuje širokou škálu typů strojů v mnoha velikostních provedeních. Z bohaté nabídky si zákazníci mohou vybrat univerzální soustruhy s jedním revolverem s pohonem nástrojů a osou Y, soustružnické automaty a soustružnická centra se dvěma, třemi a čtyřmi revolvery pro komplexní a produktivní obrábění složitých dílů nebo soustružnická centra s naklápěcím revolverem s programovatelně řízenou osou B pro obrábění dílů, kde se vyžaduje šikmé polohování nástrojů. Vysoké úrovně dosáhly stroje typové řady Multitasking, jež jsou vybaveny multifunkční nástrojovou hlavou s automatickou výměnou nástrojů. Tyto stroje lze využít pro nejnáročnější obrábění dílů s vysokým podílem frézovacích operací jak v kusové, tak i sériové výrobě, kde je požadována vysoká přesnost, zejména pak při obrábění těžko obrobitelných materiálů.

Stroje typové řady SC-100X2 mají protivřeteno s pojezdem v ose X2. (Zdroj: Nakamura-Tome)

Softwarová výbava strojů

Už v základní výbavě strojů značky Nakamura jsou většinou zahrnuty softwarové nástroje, které rozhodně stojí za povšimnutí. Zde je výčet nejzajímavějších funkcí softwarového vybavení:

NT Nurse2 – specifické funkce stroje pro řízení procesu obrábění a podporu při seřízení. Zahrnuje software pro přenos programu, správu životnosti a zatížení nástrojů, počitadlo kusů a měření času obrábění a jednotlivých obráběcích operací. K dispozici jsou funkce snížení akcelerace při dojezdu, funkce koníku v revolverech a v protivřetenu s nastavením přítlačné síly, funkce najetí protivřetenem na dotyk s hlavním vřetenem pro přesné převzetí dílu, kontrola úpichu a odebrání dílu.

Optimalizace programu – dosahuje průměrného zkrácení času operace o 11 %. Tato funkce optimalizuje procesy odjezdu do referenčních bodů, výměnu nástrojů a také synchronizaci vřeten a jejich řízení s možností volby zvýšené přesnosti polohování.

NT Work Navigator – vyhledání referenční polohy a kontrola přítomnosti obrobku ve všech řízených osách C, X, Y, Z najetím na dotyk s obrobkem. Při použití této funkce odpadá potřeba speciálního upínacího a polohovacího přípravku nebo dorazu ve vřetenu.

Stroj WT-100 z typové řady WT. (Zdroj: Nakamura-Tome)

Air-back – funkce zabraňující většímu poškození stroje. Při kolizi dochází během jedné milisekundy k okamžitému zastavení osy a zpětnému pohybu. Síla nárazu se tím minimalizuje.

NT Machine Simulation – simulace procesu obrábění, která dokáže zamezit kolizi obrobku, nástroje a upínačů. Simulaci je možno provést bez skutečného pohybu stroje.

NT Collision Guard – kontrola a ochrana proti kolizi s pokročilou simulací. Kontrola je prováděna v reálném čase během automatického nebo ručního provozu. Jestliže je detekována kolize, dojde před tím k zastavení stroje.

Thermal Growth Compensation System – zadáním naměřených rozměrů v čase se automaticky vytvoří optimalizovaný model kompenzace teplotního růstu.

NT Smart Sign – IoT software pro monitorování stroje. Vizualizací provozního stavu stroje, stavu výroby a historie servisu a údržby prostřednictvím připojení stroje do systému řízení lze zvýšit produktivitu. Shromažďováním a analýzou diagnostických dat stroje je možno zlepšit preventivní údržbu. IT technologie a konektivita strojů jsou stále důležitější a ve výrobě budou nepostradatelné. Data se aktualizují každých 5 sekund, což umožňuje sledovat jakékoliv události, ke kterým na stroji dojde.

ATC Maintenance Navigator – kromě zobrazení stavu ATC a místa alarmu pomáhá vizuální navigace operátorovi při odstranění chyby a resetu alarmu, čímž zkracuje prostoj stroje.

Stroj MX-100 z typové řady Multitasking. (Zdroj: Nakamura-Tome)

Digital Chuck Interlock – nastavení polohy upínačů na LCD panelu řídicího systému stroje. Lineární snímač polohy upínacího válce detekuje polohu upínacího válce. Nastavení koncových poloh se provádí s vizuálním zobrazením na panelu řídicího systému, což urychluje seřízení stroje.

3D Smart Pro Al – načtení 3D modelu obrobku, dílenský CAM programovací systém. 3D CAD model je automaticky analyzován, aby se určila geometrie obrábění, obráběcí sekvence a řezné podmínky. Následně je vytvořen CNC program pro obrábění zahrnující hrubování i dokončovací operace. Kromě výrazného zkrácení doby pro programování podporuje seřizování stroje a umožňuje zvýšit produktivitu.

Smart Support – registr G-kódů ve formulářích. Programy je možno snadno vytvářet interaktivním zadáváním ve 3D naváděcích oknech.

Path Checker – nově vyvinutý software Path Checker umožňuje provádět kontrolu dráhy nástroje a kontrolu kolize při vytváření programu. Dráhy nástroje na simulátoru se synchronizují s kurzorem programu, což vizualizuje tento proces. Zobrazení lze zvětšovat i zmenšovat jako na chytrém telefonu.

Reklama
Reklama

NT Multitasking Office – software pro dílenské programování na PC se simulací stroje.

Oscillation Cutting – funkce oscilačního obrábění pro lámání dlouhých třísek. Oscilační obrábění je funkce, která využívá sinusovou oscilaci servo řízené osy, a tím umožňuje lepší lámání třísek bez dopadu na produktivitu obrábění. Oscilace osy ve směru řezu je synchronizována s otáčkami vřetene. Oscilační obrábění je funkce pro zlepšení odvodu třísek a dosažení stability procesu obrábění zejména u těžko obrobitelných materiálů nebo materiálů s dlouhou třískou. Zároveň dochází k lepšímu odvodu tepla z řezného nástroje.

Chatter Canceller – funkce pro odstranění chvění při obrábění dílů s velkým vyložením, kdy není možné použít podpěru, nebo při obrábění dlouhým nástrojem v otvoru. Oscilační změnou otáček vřetene se sníží vibrace, a to bez nutnosti měnit řezné podmínky.

Hobing – funkce pro přesné obrábění ozubení odvalem. Přesná synchronizace mezi posuvem, otáčkami nástroje a otáčkami vřetene – respektive osy C vřetene.

Power Skiving – produktivní obrábění vnitřního a vnějšího ozubení rotační frézou. Jde o kombinaci odvalovacího frézování a obrážení, včetně obrobení vnitřního a vnějšího povrchu. Tímto způsobem je možno ozubení vytvořit mnohem rychleji než mnoha jinými technikami, a to až čtyřikrát rychleji než pomocí obrážení. Při obrážení se zuby pohybují oscilačním pohybem, tj. při pohybu dolů probíhá obrábění, zatímco zpětný pohyb je jalový. Power skiving zde ušetří neproduktivní čas zpětného pohybu.

Stroj JX-200 z typové řady Multitasking. (Zdroj: Nakamura-Tome)

Modely strojů Nakamura-Tome

Typová řada AS, SC
• provedení strojů s hlavním vřetenem, koníkem nebo protivřetenem;
• horní revolver s pohonem nástrojů a osou Y;
• průchod vřetene stroje 51/65/71/80/90 mm;
• max. průměr soustružení do 480 mm, max. soustružená délka do 2 520 mm.

Typová řada SC-100X2
• provedení strojů s hlavním vřetenem a protivřetenem s pojezdem v ose X2;
• horní revolver s pohonem nástrojů a osou Y, spodní pevný revolver;
• průchod vřetene stroje 51/65 mm;
• max. průměr soustružení do 480 mm, max. soustružená délka do 2 520 mm.

Typová řada WT
• provedení strojů s hlavním vřetenem a protivřetenem;
• dva revolvery s pohonem nástrojů a osou Y v horním revolveru;
• průchod vřetene stroje 42/51/65/71/80/102 mm;
• max. průměr soustružení do 270 mm, max. soustružená délka do 780 mm.

Reklama

Typová řada WY
• provedení strojů s hlavním vřetenem a protivřetenem;
• dva revolvery s pohonem nástrojů a osou Y v obou revolverech;
• průchod vřetene stroje 42/51/65/71/80 mm;
• max. průměr soustružení do 225 mm, max. soustružená délka do 910 mm.

Typová řada Multi Turret – NTY3-100, NTY3-150, NTY3-250
• provedení strojů s hlavním vřetenem a protivřetenem;
• tři revolvery s pohonem nástrojů a osou Y ve všech revolverech;
• průchod vřetene stroje 42/51/65/71 mm;
• max. průměr soustružení do 225 mm, max. soustružená délka do 310/905 mm.

Typová řada Multi Turret – NTJ-100, SuperNTJ
• provedení strojů s hlavním vřetenem a protivřetenem;
• dva revolvery, naklápěcí horní revolver – řízená osa B +/- 91°, s pohonem nástrojů a osou Y v horním, nebo i spodním revolveru;
• průchod vřetene stroje 42/51/65 mm;
• max. průměr soustružení do 190 mm, max. soustružená délka do 680 mm.

Typová řada Multitasking – MX-100, JX-200, JX-250, NTRX-300
• provedení strojů s hlavním vřetenem a protivřetenem nebo koníkem;
• naklápěcí horní nástrojová hlava – osa X, Y, Z + řízená B;
• automatický zásobník nástrojů pro nástrojovou hlavu až 120 poloh;
• upínání nástrojů v nástrojové hlavě Capto C4, C6 / HSK40, HSK63 / KM63;
• 0–2 spodní revolvery s pohonem nástrojů a osou Y;
• průchod vřetene stroje 42/51/65/71/80/90 mm;
• max. průměr soustružení do 640 mm, max. soustružená délka do 1 850 mm.

Automatizace Nakamura-Tome
Ke všem modelům strojů Nakamura je možné doplnit automatizační systémy, které jsou rovněž produktem firmy Nakamura Tome:
• automatické zásobníkové podavače krátkých tyčí a přířezů ZEN-BEI;
• automatické odebírání dlouhých hřídelových dílů HAI-BEI;
• portálové zakladače s dopravníky nebo zásobníky obrobků a polotovarů Gantry Loader;
• integrované manipulátory pro zakládání a odebírání obrobků Compact Loader;
• automatická změna upínání a chapadla manipulátoru Flex Arm;
• robotické zakladače s paletizačním systémem Hako-Bei.

Související články
Automatizace plug and play bez programování

Automatizace má za úkol usnadnit život lidem pracujícím u obráběcích center a samozřejmě zvýšit produktivitu, zajistit stabilní kvalitu výroby a stát se úsporným opatřením v nelehkých časech. Pokud se podíváte správným směrem, nemusí být robotizace frézky nikterak nedosažitelná, i když jste třeba společnost skromnějších poměrů.

Zdraví a stroje

Nové technologie prodlužují průměrný i maximální věk člověka a zvyšují jeho schopnosti. Jejich použití je přitom v podstatě oborově neomezené a neexistuje snad oblast výzkumu, která by se nějakým způsobem nepromítla do vývoje pro medicínu – od elektroniky až po strojírenství.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Související články
Průmyslové inženýrství a jednoúčelové stroje

Harmonický výrobní proces není jen iluze. Cest a možností, jak dosáhnout souladu ve výrobě, je i v současné nelehké situaci bezpočet.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Dny obrábění v Horních Počernicích

Společnost Teximp ve spolupráci s několika svými partnery uspořádala ve svém sídle na severovýchodním okraji Prahy ve dnech 18. a 19. května 2022 tradiční dny otevřených dveří.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Koncept ve spektru dynamiky a inovací

V roce 2007 bylo na veletrhu EMO poprvé prezentováno obráběcí centrum Grob G350 s horizontálním uložením vřetene. Dnes, o více než deset let později, je na trhu etablováno nejen pětiosé univerzální obráběcí centrum, ale spolu s ním se ve strojírenství v celosvětovém měřítku rozšířila i pětiosá technologie. Úspěšný vývoj založený na vysoké dynamice a velké inovativnosti konceptu „G-Modul“ udělal z univerzálních obráběcích center Grob, nyní již ve druhé generaci, leadera světového trhu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit