Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Přesné měření hladiny pro čistší výrobu elektřiny

Přesné měření hladiny pro čistší výrobu elektřiny


28.09.2020

Tlak na zpomalování změny klimatu a s tím související čím dál větší podíl obnovitelných zdrojů energií při výrobě elektřiny zásadně mění každodenní provoz elektráren na fosilní paliva. Dotýká se tak i operátorů v elektrárnách, kteří potřebují stále přesnější data přímo z provozu proto, aby elektrárny fungovaly co nejefektivněji a nejúsporněji. Jde například o procesy řízení hladiny parního bubnu během náběhu, základního zatížení, cyklování nebo odstavení kotle. Postupně dávají přednost přesnější metodě měření hladiny pomocí radarové technologie s vedenou sondou.


Radarový hladinoměr Eclipse 706 je autonomní platforma navržená pro optimální měření hladiny v celé řadě provozních režimech parního kotle. Zdroj Hennlich.

Václav Patrovský, product manager firmy Hennlich: „Dosavadní metody měření hladiny tlakovou diferencí a elektrickou vodivostí vyžadují pravidelnou údržbu a rekalibraci. Obě metody jsou nepřímé, proto vyžadují kompenzovat změny hustoty média anebo změny elektrické vodivosti. Navíc dodávají jen odvozená a proto méně přesná data. Oproti tomu vedený radar Eclipse 706 je autonomní platforma navržená pro optimální měření hladiny v celé řadě provozních režimech parního kotle.“

Nedostatky současných metod

Většina dosud používaných tradičních technologií, především měření pomocí tlakové diference a elektrické vodivosti, totiž není zcela vhodná pro takový rozsah procesních stavů, které se vyskytují v parním bubnovém kotli. Diferenční tlak vyžaduje velké množství vstupních proměnných pro výpočet hladiny. „Hrozí tak, že nepřímo vypočtená úroveň hladiny může být zatížena velkou nepřesností a může ve finále vést k selhání měření. Kromě toho mohou provozní operátoři během náběhové sekvence řídit hladinu naslepo, aby umožnili zotavení odboček kondenzace,“ doplňuje manažer firmy Hennlich.


Tradiční vztlakové měření hladiny (vlevo) se všemi svými nevýhodami byla nahrazena radary Eclipse® 706 (uprostřed). Sondy radaru byly instalovány do původních komor vztlakového měření. Elektronika Eclipse 706 je propojena se sondou radaru volnovodem, což zabraňuje přenosu vibrací na elektroniku. Zdroj: Hennlich.

Měření hladiny kotle metodou elektrické vodivosti sice měření zjednodušuje, ale operátoři mají jen omezený přehled o skutečné úrovni hladiny uvnitř kotle. Obě tradiční metody měření mohou mít negativní dopad na výkon a ekonomiku provozu kotle.

Přesnější a spolehlivější

Radarový hladinoměr Eclipse Model 706 spojuje odolné robustní těsnění a měření v podmínkách kondenzátu. Vše je přizpůsobené podmínkám rychlé tepelné expanze a kontrakce. Patentovaný algoritmus zpracování signálu pak vylepšuje měřící systém navržený speciálně pro vysokotlaké agresivní aplikace nasycené páry.

„Jednoznačnými výhodami pro efektivnější provoz je dostupnost, spolehlivost, rychlá odezva měření, ale také odolnost a dlouhá životnost. Dalším důležitým faktorem je úspora energie,“ dodává Václav Patrovský.

-MJ-

Zdroj: Tisková zpráva Hennlich. Zpracováno redakcí.Nomenklatura

Měření ve strojírenství
Energetické strojírenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: