Témata
Reklama

Fréza pro potřeby automobilové výroby

Podle Mezinárodní rady pro čistou dopravu produkují lehčí vozidla méně emisí CO2. Jelikož vedle lehčích kovů, například hliníku, si popularitu i nadále udržují těžší korozivzdorné oceli, litiny a kovaná ocel, na automobilových výrobcích leží břímě, kterým je tlak na to, aby jimi vyráběné součásti měly nižší hmotnost. Vyrábět tyto těžší díly s optimalizovanou hmotností znamená obrábět je s přísnějšími tolerancemi a se složitějšími konstrukčními požadavky, k tomu je však zapotřebí „jemnější záběr“. 

Mezinárodní rada pro čistou dopravu ve své zprávě Fact Sheet: Europe uvádí: „Vzhledem k přímé úměrnosti mezi hmotností a hmotou platí, že čím je vozidlo těžší, tím vyšší je jeho spotřeba paliva a emise CO2. Účinným způsobem, jak snížit emise vozidla, je zredukovat objem hmoty.“

Účinným způsobem, jak snížit emise CO2, je snížení hmotnosti vozidla. (Zdroj: Sandvik Coromant)

Jednou z cest, jak toho lze dosáhnout, je „odlehčení“, což neznamená pouze vybrat materiál, který váží nejméně. Stále převládají populární materiály používané pro výrobu automobilových součástí, jako jsou kovaná ocel, chromkobaltové slitiny, slitiny Inconel nebo šedá a nodulární litina – a to i přesto, že váží více než hliník nebo hořčík. Namísto toho musí výrobci svými pečlivě promyšlenými konstrukčními řešeními změnit tyto „těžké“ kovy na hmotnostně efektivní a silnou alternativu k lehčím kovům. To předpokládá výrobu dílů se složitou konstrukcí a minimálními přídavky na obrábění. Dalším aspektem je, že mnohá z těchto konstrukčních řešení vyžadují lehčí řez, aby se minimalizovala velikost rázů při záběru nástroje a bylo zaručeno, že jimi nebude ovlivněn tvar obráběné součásti.

Reklama
Reklama

Jedním ze základních postupů je rohovému frézování, jehož použití je doporučeno v případě, že je zapotřebí vyrábět tvarově rozmanité součásti, a pro rychlé odebrání velkého objemu materiálu z obrobku. Při rohovém frézování nástroj současně vytváří rovinu a povrch stěny rohu, a právě z tohoto důvodu je upřednostňován úhel 90 stupňů. V závislosti na dané aplikaci mohou být a jsou používány i jiné úhly, zásadní ale je použít správný úhel, aby se předešlo nežádoucímu vyosení mezi frézou a obrobkem.

Fréza CoroMill MF80 značky Sandvik Coromant je určena pro aplikace při frézování materiálů ISO-K a ISO-P v automobilovém průmyslu. (Zdroj: Sandvik Coromant)

Na trhu existuje celá řada břitových destiček pro rohové frézy, které jsou navrženy tak, aby umožňovaly frézování téměř přesných pravoúhlých rohů. Tyto břitové destičky mají zpravidla osm břitů ― čtyři na jedné a čtyři na opačné straně, jimiž lze současně vytvářet osazení a rovinnou plochu ― v některých případech i šest břitů. Specialisté společnosti Sandvik Coromant na nástrojové vybavení si však uvědomili, že je zde prostor pro novou koncepci rohového frézování, která jejím zákazníkům přinese prospěch nejenom díky dlouhé životnosti nástrojů a produktivitě, ale i ekonomickým výhodám.

Rohové frézování je základní, avšak univerzální frézovací aplikace, jejíž použití je doporučeno pro výrobu tvarově rozmanitých součástí. (Zdroj: Sandvik Coromant)

Výsledkem je fréza CoroMill MF80 určená pro aplikace při frézování materiálů ISO-K a ISO-P v automobilovém průmyslu. Břitové destičky mají osm řezných hran, jsou chráněné proti třískám a vyznačují se optimalizovanou mikrogeometrií zlepšující odvádění třísek a zvyšující bezpečnost obráběcího procesu. Všechny řezné hrany jsou rovněž opatřeny hladicím břitem umožňujícím dosažení vynikající kvality obrobeného povrchu. Ostří je mírně skloněné, což je zárukou hladšího průběhu záběru vyžadujícího menší řeznou sílu. Nástroj je proto ideální pro obrábění tenkostěnných součásti a konfigurace strojů s nižší stabilitou. Nová frézovací koncepce staví na podobné technologické platformě, jakou využívá stávající fréza CoroMill 345. Tělo frézy má o 40% nižší hmotnost a lůžka břitových destiček jsou chráněna podložkami. Velký počet zubů je zárukou bezpečného a stabilního obrábění i v případě aplikací, u nichž potřebné vyložení nástroje posiluje sklony ke vzniku vibrací.

Výkonnost frézy CoroMill MF80 byla ověřována na základě zkoušek proti konkurenčním frézám při obrábění materiálů ISO-K a ISO-P.


Zpracováno redakcí dle tiskové zprávy Sandvik Coromant.

Reklama
Související články
Povlaky nástrojů pro udržitelné obrábění

Výrobci kladou čím dále větší důraz na udržitelnost. Firmy Schneider Electric a Omdia realizovaly výzkum, podle kterého očekává až 49 % výrobních podniků od investic do udržitelnosti vylepšený výkon a úsporu nákladů. Debaty ohledně udržitelné výroby se většinou zaměřují na problematiku Průmyslu 4.0, firmy by ovšem neměly přehlížet ani roli, kterou mohou hrát obráběcí nástroje, například monolitní karbidové stopkové frézys povlakem. Anders Micski, manažer pro nástrojové třídy a technologie slinovaných rotačních nástrojů (SRT) ve společnosti Sandvik Coromant, vysvětluje, jak vyspělá povrchová úprava nástrojů pomáhá udržitelnější výrobě.

Výroba BMW i3 již minulostí

Elektrické BMW i3 nedostalo přímého nástupce, jelikož v elektrifikační strategii BMW není prostor pro výstřední městské miniauto. Mnichovská automobilka se loučí se svým výrazným městským elektromobilem, který odstartoval novou éru. Výroba i3 byla nákladná. Auto má karbonové konstrukční díly a máloco sdílí s ostatními modely BMW. Původně i3 byla tahák, poutač pozornosti na něco tak výjimečného, jako je elektromobil. Což již ale dnes není potřeba, protože EV se postupně stávají „běžným“ dopravním prostředkem.

Související články
Skový nárůst dobíjecích stranic EV

Od roku 2026 musí být podle EU na každých 60 kilometrech páteřní evropské sítě dobíjecí stanice s minimálním výkonem 400 kW. O dva roky později má být pro nákladní automobily a autobusy dobíjení k dispozici každých 120 kilometrů. Česká infrastruktura je ale podle Ministerstva průmyslu prý již nyní nadprůměrná.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Více než každé desáté nově prodané auto v EU je na elektřinu

Podíl EV na evropském trhu se zvýšil téměř o čtvrtinu původního podílu z minulého roku. Celý evropský trh s novými auty má ovšem stále vleklé potíže, alespoň ve srovnání s předcovidovým obdobím do roku 2019. Zatímco auta na elektřinu se čím dál silněji zabydlují v evropské flotile nových vozů, podíl dieselových motorů nadále klesá a společně s auty na benzín klesl meziročně o 3 %. Tím nová auta se spalovacími motory tvoří už jen těsnou většinu - necelých 53 %. Vyplývá to z aktuálních dat Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA).

Pro parkování a dobíjení vozů v garážích chybí legislativa

Počty elektromobilů postupně rostou, avšak veřejná dobíjecí infrastruktura zaostává, a to včetně rezidenčních i kancelářských a průmyslových budov. Rizika rychlého řešení představují zejména podzemní garáže, které je nutné projektovat od základu s ohledem na bezpečnost. Platná a na současný stav aktualizovaná legislativa ale chybí. 

Energetické úspory ve firmách

Firmy jsou postiženy drahými energiemi stejně jako domácnosti a na jejich ekonomiku to má zásadní dopad. Nejčastěji na zvýšené náklady podniky reagují investicemi do úsporných opatření. Jaká nejčastěji zavádějí a jak tyto změny fungují?

Vláda schválila další kroky v realizaci Gigafactory

Vláda přijala usnesení k přípravě a výstavbě strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně, které přispěje ke zvýšení šancí na realizaci průmyslové zóny pro umístění projektu Gigafactory pro výrobu baterií. Usnesení stanovuje nezbytné úkoly a další postup jednotlivých ministerstev pro zajištění pozemků pro realizaci samotného projektu, jakožto základní předpoklad pro další rozvoj lokality.

Chytré sítě pro obnovitelné zdroje

Šetrný přístup k získávání elektřiny bez produkce škodlivých znečišťujících látek nabízejí obnovitelné zdroje energie. Jejich slabinou je však částečná nestabilita výroby závislá z velké části na počasí. Zvyšování jejich podílu v neprospěch méně čistých zdrojů se tak neobejde bez modernizace stávající infrastruktury.

Využívání obnovitelných zdrojů v ČR a na Slovensku

Česká republika i Slovensko z pohledu využívání obnovitelných zdrojů energie patří na chvost Evropské unie. V souladu se schválenými klimatickými plány by se však měl podíl takzvaných zelených zdrojů na celkové spotřebě energie v obou zemích postupně zvyšovat. Výraznější zapojení obnovitelných zdrojů je ale podmíněno patřičnou modernizací distribučních soustav. 

E.ON otevřel svůj první ultrarychlý dobíjecí hub v ČR

Společnost E.ON dnes otevřela v Sulejovicích u Lovosic svůj první ultrarychlý dobíjecí hub v Česku a v následujících letech bude masivně investovat do další veřejné infrastruktury. V celé Evropě by do roku 2026 měla být síť E.ON Drive rozšířená o dalších 5 000 dobíjecích bodů. Zaměřit se přitom E.ON chce na rychlé a ultrarychlé dobíjení a komfort zákazníků. 

Zelená energie pro výrobu v továrnách 3M

Všechny výrobní závody a kanceláře společnosti 3M v Polsku od letoška odebírají výhradně elektřinu ze stoprocentně obnovitelných zdrojů. Díky přechodu na obnovitelné zdroje energie firma výrazně snižuje emise oxidu uhličitého a uhlíkovou stopu svých výrobků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit