Témata
Reklama

Milionové projekty pro konkurenceschopnost českých firem

Dva nové významné projekty pro období let 2024–2027 připravila agentura CzechTrade. Jejich cílem je podporovat vstup a působení malých a středních podniků na zahraničních trzích, a to prostřednictvím jejich účasti na vybraných specializovaných výstavách a veletrzích.

Podpora bude poskytována formou zvýhodněných služeb. V rámci projektu Nové marketingové modely veletržních účastí 2 (NOVUMM 2) půjde o částku až do výše 120 000 Kč na účast na jedné akci, v rámci projektu Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií 2 (NOVUMM2KET) to bude až 160 000 Kč.

Projekt NOVUMM 2 nabídne 60 veletrhů zaměřených na prioritní obory českého průmyslu, u NOVUMM2KET to bude 60 veletrhů zaměřených především na oblast klíčových technologií, na každém veletrhu se navíc koná doprovodná akce. U podobných projektů v minulosti dosáhla celková výše poskytnuté podpory téměř 94 000 000 korun.

Projekty NOVUMM 2 a NOVUMM2KET bezprostředně navazují na úspěšné projekty realizované agenturou CzechTrade v předchozím programovém období, v jejichž rámci bylo podpořeno 1 403 účastí českých malých a středních podniků na celkem 167 zahraničních veletrzích,“ říká Martina Handrlicová, ředitelka odboru fondů EU a kreativních průmyslů s tím, že nové projekty představují rozšířené možnosti podpory a poskytovaných služeb.

CzechTrade na Cosmoprof Worldwide Bologna 2024. (Zdroj: CZechTrade)

První zahraniční akce proběhnou v březnu letošního roku. Realizace projektu NOVUMM 2 je zahájena veletrhem Cosmoprof Worldwide Bologna, který se koná od 21. do 24. března. Na něj naváže veletrh Global Industrie v termínu od 25. do 28. března v Paříži.

Projekt NOVUMM2KET podpoří v termínu 17.–20. dubna významnou akci Aero Friedrichshafen 2024, které se každoročně účastní okolo 15 českých firem z oboru všeobecného letectví.

Letos se uskuteční jubilejní 30. ročník leteckého veletrhu Aero Friedrichshafen 2024, jehož největším tématem bude udržitelnost a budoucnost aviatiky. Agentura CzechTrade zde plánuje společnou českou účast pro široké spektrum inovativních společností, které mají možnost získat podporu z projektu,“ dodává Martina Handrlicová.

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Více informací k NOVUMM 2NOVUMM2KET je uvedeno na webových stránkách agentury CzechTrade, kde je také odkaz na přihlášení do projektů přes dotační portál AIS MPO (https://aisportal.mpo.cz).

__________________________________________________________________________________________________

Zdroj: Tisková zpráva CzechTrade. Zpracováno redakcí.

Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podpora exportu a designu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. výzvu aktivity Marketing – CzechTrade z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, na kterou má připraveno 65 milionů korun.  Prostřednictvím agentury CzechTrade a jejího připravovaného projektu Design pro konkurenceschopnost 3 (DESIGN 3) tak podpoří malé a střední podniky při vstupu na zahraniční trhy skrze využití průmyslového designu. Cílem plánovaného projektu je zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost firem a podpořit expanzi podniků na zahraniční trhy. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Šance pro české výrobní firmy

Ve druhé polovině února 2024 přijedou do Prahy zástupci firmy maxon Group, kteří hledají dodavatele pro celou globální skupinu. Maxon je globální firma s centrálou ve Švýcarsku, která vyvíjí a vyrábí především elektrické pohony do automotivu, aerospace, průmyslové automatizace nebo zdravotnického sektoru. 

Dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy.

Hannover Messe již příští týden

Od 30. května do 2. června 2022 se na hannoverském výstavišti představí 2 500 firem z přibližně 60 zemí se svými inovacemi pro firmy a energetické systémy budoucnosti. V rámci hlavního tématu Průmyslová transformace ukáží, jak mohou síťově propojené výrobní závody pracovat efektivněji a šetřit zdroje nebo jak lze udržitelně vyrábět a přenášet energii. 

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: prosinec 2021

Provozní podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v prosinci podle posledních dat PMI výrazně zlepšily. Celkový růst podpořilo silnější zvýšení výroby a nových zakázek a zároveň i mírné uvolnění tlaku v dodavatelských řetězcích, které firmám umožnilo navýšit výstup. Výkon dodavatelů byl z historického hlediska stále velmi špatný, ale v aktuálním měsíci se zhoršil nejméně od února. Následně zvolnilo také tempo inflace vstupů. Firmy přesto registrovaly prudké zvýšení objemů rozpracovanosti, protože nedostatek materiálu bránil v realizaci příchozích zakázek. Výrobci se snažili tlak na kapacity uvolnit zvýšením zaměstnanosti, které bylo nejrychlejší od října 2017.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: listopad 2021

Zdraví českého zpracovatelského sektoru se podle posledních dat PMI v listopadu zlepšilo ostřejším tempem, které nicméně bylo druhé nejpomalejší od února. Rychlejší růst pohánělo nové zvýšení objemů výroby a nových zakázek. Spolu s pevnějším zvýšením výstupu rychleji stoupla zaměstnanost, čímž povolil tlak na kapacity, a výrobci nato zaznamenali nejpomalejší růst rozpracovanosti od března. 

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: říjen 2021

Poslední data PMI ukázala, že zpomalení českého zpracovatelského sektoru na začátku čtvrtého čtvrtletí pokračovalo a růstu bránil nový pokles objemů výroby i nových zakázek. Hlavní brzdou výroby byly podle členů průzkumového panelu problémy na straně nabídky. Zpožděné dodávky vstupů a nedostatek zásadních materiálů u dodavatelů mařily výrobní plány i zákaznickou poptávku. V říjnu rovněž přetrvávaly inflační tlaky a ceny vstupů i výstupů vzrostly rychlejším tempem.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: září 2021

Zářijová data signalizovala silné zlepšení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Celkový růst podpořilo výrazné zvýšení objemů výroby i nových zakázek, ačkoli tempo jejich růstu zpomalilo. Obchodní důvěra následně klesla na minimum za deset měsíců kvůli obavám z budoucího poklesu poptávky vzhledem k materiálovým nedostatkům v dodavatelském řetězci. Setrvalý růst nových zakázek a větší požadavky výroby opět vedly k potřebě zvýšit zaměstnanost. Nábor nových do jisté míry uvolnil tlak na kapacity a rozpracovanost vzrostla nejpomalejším tempem za šest měsíců.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit