Témata
Reklama

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: leden 2024

Český zpracovatelský sektor se na začátku roku 2024 držel v silném poklesu, podle posledních výsledků průzkumu PMI od S&P Global výrazně klesla výroba i nové zakázky. Tempo redukce zmírnilo, ale vzhledem k utlumené domácí i zahraniční poptávce zůstalo prudké. Rozpracovanost opět poklesla a firmy propouštěly, aby snížily výdaje. Úsporná opatření navíc vedla k redukci nákupu vstupů i skladových zásob. Výkon prodejců se ale kvůli narušení obchodních cest zlepšil v menší míře, i přes slabou poptávku po vstupech. Optimismus mezi firmami nicméně vzrostl v naději, že podmínky poptávky se v průběhu roku zlepší.

Celkový pokles na začátku roku pohánělo další výrazné snížení nových zakázek. Výrobci poukázali na jeden z největších poklesů nového obchodu za rok, i přestože jeho tempo nepatrně zmírnilo. Snížení nových zakázek se přikládalo pokračujícímu oslabení domácí i externí poptávky, přičemž nový zahraniční obchod klesl vzhledem ke stornování zakázek na klíčových exportních trzích výrazným tempem.

Čeští výrobci nato snížili objemy své výroby. Ta klesla dvacátý měsíc v řadě a prudkým tempem, v podstatě stejným jako v prosinci. Utlumená poptávka po vstupech ve světě vedla dodavatele k další redukci cen surovin, což výrobci během ledna zaznamenali v silnějším poklesu cen vstupů. Tempo bylo ostré, ač druhé nejpomalejší od dubna 2023.

Reklama
Reklama
Reklama

Prodejci ovšem nebyli jediní, kdo se snažil povzbudit odbyt – výrobci na začátku roku snížili i své prodejní ceny. Tempo poklesu cen výstupů zrychlilo na druhé nejvyšší od dubna 2010, protože firmy chtěly, aby jejich ceny byly konkurenční a zároveň aby do nich promítly nižší náklady.

Sezónně upravený Index nákupních manažerů PMI pro Českou republiku od S&P Global vzrostl z prosincových 41,8 bodu na 43 v lednu a signalizoval silné zhoršení zdraví sektoru. Tempo útlumu bylo druhé nejpomalejší od loňského března, ale v silném kontrastu s dlouhodobým průměrem, který ukazuje na mírné zlepšování provozních podmínek. Legenda: Zeleně - Výrobní index PMI, Oranžová - Průmyslová výroba dle ČSU, s.o., > 50 = zlepšení od předchozího měsíce (Zdroj: S&P Global, ČSÚ)

Situace v dodavatelsko-odběratelských řetězcích se dále zlepšovala a termíny dodávek se v lednu zkrátily jedenáctý měsíc v řadě. Míra zlepšení nicméně oslabila na nepatrnou, vzhledem ke zprávám o prodlevách v Rudém moři a narušení běžných přepravních tras.

Nižší příjmy nových zakázek přiměly firmy k další redukci pracovních sil, protože i rozpracovanost klesla vyšším tempem. Slábnoucí zátěž na kapacity vedla k propouštění z řad stálých pracovníků ve snaze snížit náklady.

Následkem nižší produkce výrobci na začátku roku opět redukovali skladové zásoby materiálu i zboží. Méně nových zakázek pak vedlo k dalšímu prudkému omezení nákupu vstupů. Čeští výrobci ale byli ve výhledech na výrobu v příštím roce optimističtější. Stupeň důvěry se sice držel pod průměrem průzkumu, ale vzrostl na nejvyšší hodnotu za pět měsíců v nadějích na posílení domácí i zahraniční poptávky v roce 2024.

Sian Jonesová, vedoucí ekonomka u S&P Global Market Intelligence: 

„Lednová data PMI poukázala na problematický začátek roku 2024 s tím, že podmínky poptávky byly stále silně utlumené a firmy na základě toho dál snižovaly objemy výroby. Zároveň v souvislosti s klesající rozpracovaností opět zredukovaly řady zaměstnanců, v některých případech trvalým propuštěním. Náklady a prodejní ceny se mezitím znovu snížily, tempo poklesu cen výstupu bylo přitom jedno z nejvyšších za bezmála čtrnáct let. Po snížení úrokových sazeb Českou národní bankou na posledním setkání v roce 2023 tlak dezinflace ve zpracovatelském sektoru pravděpodobně přispěje k dalším redukcím v roce 2024.

I přes náročné provozní podmínky firmy předpokládají, že výroba během roku 2024 vzroste, některé očekávají zlepšení poptávky už v pololetí. Výhledy na výrobu byly následně nejlepší za pět měsíců.“


Zpracováno redakcí na základě podkladů S&P Global.


Metodologie

Výrobní PMI pro Českou republiku zpracovává společnost S&P Global na základě odpovědí od panelu nákupních manažerů ze zhruba 300 výrobních firem. Panel je rozvrstven podle sektoru a počtu zaměstnanců na základě příspěvku českému HDP.


Index PMI

Index nákupních manažerů (PMI) od společnosti S&P Global je aktuálně k dispozici více než 40 zemím a klíčovým oblastem včetně eurozóny. Tento index je nejpozorněji sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi centrálními bankami, finančními trhy a osobami rozhodujícími o obchodě.

Související články
Výrobní S&P Global PMI pro ČR: únor 2024

Český zpracovatelský sektor se podle posledních dat PMI od S&P Global držel v útlumu. Celkový pokles nicméně oslabil na minimum od března 2023 díky mírnějšímu snížení u výroby a nových zakázek. Domácí i zahraniční poptávka ovšem zůstala historicky slabá a firmy v rámci omezování výdajů pokračovaly v propouštění a v redukci zásob nákupů i hotových výrobků. Výrobci ale byli optimističtí ve výhledech na výstup v nadcházejícím roce a důvěra byla nejvyšší za bezmála dvanáct měsíců.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: prosinec 2023

Prosincová data signalizovala ostřejší pokles zpracovatelského sektoru, protože provozní podmínky se podle posledních výsledků PMI od S&P Global zhoršily ve větší míře. Silnější pokles poháněly rychlejší propady ve výrobě a nových zakázkách, které byly v obou případech znatelně vyšší než v listopadu. Na slabou poptávku firmy reagovaly dalším a rychlejším omezením nákupní aktivity. Obchodní důvěra, ač pozitivní, oslabila. Firmy v rámci snížení nákladů rychleji propouštěly a redukovaly zásoby.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: listopad 2023

Čeští výrobci podle posledních dat PMI od S&P Global během listopadu registrovali další zhoršení zdraví sektoru. Provozní podmínky se zhoršily prudce, ale – vzhledem ke zmírnění útlumu výroby a nových zakázek – pomalejším tempem. Zákaznickou poptávku přesto stále omezovaly náročné ekonomické podmínky doma i ve světě a firmy opět propouštěly a redukovaly vstupní náklady. Zásoby nákupů zároveň klesly nejprudším tempem od května 2009, protože firmy chtěly omezit výdaje a využít stávající zásoby vstupů. Pozitivním výsledkem bylo, že obchodní důvěra vzrostla na maximum za tři měsíce.

Související články
Výrobní S&P Global PMI pro ČR: červenec 2023

Podle posledních dat PMI od S&P Global čeští výrobci na začátku třetího čtvrtletí pocítili další výrazné zhoršení zdraví zpracovatelského sektoru. K celkovému zhoršení došlo následkem prudšího poklesu nových zakázek, který vedl ke snížení výroby, zaměstnanosti, skladových zásob a nákupu vstupů. Firmy stále očekávají, že výroba během příštího roku poroste, ale stupeň důvěry klesl na nejnižší úroveň podruhé v roce 2023.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výrobní S&P Global PMI pro ČR: červen 2023

Provozní podmínky v českém zpracovatelském sektoru se podle posledních dat PMI od S&P Global na konci druhého čtvrtletí výrazně zhoršily. Červnová data signalizovala zatím nejrychlejší pokles výroby i nových zakázek v tomto roce se zhoršením poptávky na domácích i zahraničních trzích. Omezený příjem nových zakázek se odrazil také na dalším poklesu zaměstnanosti. Propouštělo se nejrychleji od července 2020 a prudce se snížila i rozpracovanost. Snahy zbavit se zásob a snížit nákupy vstupů pak vedly k uvolnění kapacit u dodavatelů, což se projevilo dalším prudkým zlepšením termínů.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: květen 2023

Podle posledních výsledků PMI od S&P Global květnová data signalizovala další prudký pokles zdraví českého zpracovatelského sektoru. Ke zhoršení provozních podmínek došlo vzhledem k opětovným poklesům výroby, nových zakázek, zaměstnanosti a zásob nákupů, zatímco sektor dál trápí slabá poptávka. Historicky utlumená zůstala i podnikatelská důvěra, ačkoli firmy očekávají, že výroba během příštího roku vzroste. Nižší příjem nových zakázek vedl k poklesu poptávky po vstupech, a tím k dalšímu zlepšení výkonu dodavatelů. 

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: leden 2023

Lednová data PMI od S&P Global signalizovala další prudké zhoršení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Začátek nového roku se stále nesl ve znamení slabé domácí i zahraniční poptávky, které se projevily dalším poklesem nových zakázek i mezinárodního odbytu. Na to výrobci reagovali redukcí počtu pracovníků, nákupní aktivity i výrobních zásob. Firmy přesto po čtyřech měsících pesimismu registrovaly nový optimismus ve vyhlídkách na výrobu v příštích dvanácti měsících.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: prosinec 2022

Prosincová data PMI od S&P Global signalizovala výrazný pokles provozních podmínek v českém zpracovatelském sektoru. Zhoršení bylo o něco mírnější než v listopadu, ale svědčilo o podstatném poklesu výroby i nových zakázek, zatímco zákaznická poptávka slábla. Podmínky na domácím i zahraničním trhu dál poklesly, evidentně v důsledku dopadu zvýšených cen energií na výdaje. Výrobci na to reagovali propouštěním a počet pracujících následně silně klesl. Oslabený obchodní sentiment se odrazil i na zhoršených výrobních prognózách. Stupeň pesimismu byl druhý nejvyšší od dubna 2020.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: listopad 2022

Listopadová data PMI od společnosti S&P Global ukázala výrazné zhoršení provozních podmínek v českém zpracovatelském sektoru. K celkovému poklesu vedl prudký propad výroby a nových zakázek. Problémy s poptávkou byly evidentní na domácích i zahraničních trzích, exportní prodej opět klesl. Vyhlídky na výrobu v příštím roce mezitím zůstaly pesimistické. Nižší příjem nových zakázek v polovině čtvrtého čtvrtletí rovněž vedl k propouštění zaměstnanců, což respondenti často zdůvodňovali snahou redukovat výdaje, ale i poklesem rozpracovanosti. 

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: září 2022

Zářijová data PMI od S&P Global poukázala na prudké zhoršení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. K celkovému poklesu došlo vzhledem ke snížení výroby a nových zakázek, zatímco další růst prodejních cen přiškrtil útraty domácích i zahraničních zákazníků. Tempo inflace vstupů od srpna mírně vzrostlo spolu s vyššími cenami energií a materiálů. Rozpracovanost zároveň prudce poklesla, protože firmy poprvé od května zvýšily počet pracovních sil. Slabá zákaznická poptávka ale tížila obchodní důvěru a sentiment klesl na negativní půdu poprvé za více než dva roky.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: srpen 2022

Srpnová data PMI od S&P Global signalizovala jasný pokles zdraví českého zpracovatelského sektoru. Provozní podmínky se zhoršily nejrychlejším tempem podruhé od června 2020 vzhledem k dalšímu snížení objemů výroby i nových zakázek. Propad nových zakázek byl nejprudší za více než dva roky následkem oslabení domácí i zahraniční poptávky. Další redukce tlaku na kapacity se projevila nižší rozpracovaností a vedla také k poklesu zaměstnanosti.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: červenec 2022

Červencová data PMI od S&P Global signalizovala další zhoršení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Redukci poháněly rychlejší poklesy ve výrobě a nových zakázkách způsobené sníženou poptávkou v důsledku prudkého růstu cen a omezení koupěschopnosti. Poptávka poklesla v tuzemsku i v zahraničí a nové exportní zakázky klesly výrazně. Spolu se snížením zájmu firmy pozorovaly i pokles očekávání růstu výroby v průběhu nadcházejícího roku. Nižší požadavky z výroby zároveň ukázaly na nadbytečné kapacity, které spolu se snahou omezit náklady vedly k většímu propouštění. 

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: duben 2022

Dubnová data PMI od S&P Global ukázala silné zlepšení zdraví českého zpracovatelského sektoru. Růst byl ovšem nejpomalejší od listopadu 2020, provázen dalším poklesem nových zakázek a nejmenším zvýšením zaměstnanosti od loňského října. Rozpracovanost ale vzhledem k vážným prodlevám v zásobování a nedostatku materiálů opět vzrostla. Inflační tlaky byly navíc stále silné. Tempo růstu cen vstupů bylo celkově výrazné a vyšší nákladová zátěž vedla k historicky druhému nejrychlejšímu zvýšení cen výstupů (od ledna 2003). Firmy zároveň více nakupovaly, aby doplnily zásoby do výroby.

Výrobní S&P Global PMI pro ČR: březen 2022

Březnová data PMI ukázala, že ve výrobě a nových zakázkách českého zpracovatelského sektoru opět nastal pokles. Hlavní PMI se sice držel nad neutrální hodnotou 50 bodů, ale k tomu z velké části vedlo větší prodloužení dodavatelských termínů (které běžně indikuje zlepšení provozních podmínek) a hromadění zásob ve firmách vyvolané vážnými prodlevami v zásobovacích řetězcích a prudce rostoucí cenovou zátěží. 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit