Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

Národní politika podpory jakosti

06. 06. 2001

Vláda České republiky v minulém roce svým usnesením č. 458 ze dne 10. 5. 2000 schválila Národní politiku podpory jakosti (NPJ). Jejím cílem je přispět k vytvoření podmínek pro bezproblémový vstup českých podnikatelských subjektů do vnitřního trhu EU, přispět k lepšímu uspokojování potřeb občanů a ovlivňovat podnikání ve směru úspor zdrojů a ochrany životního prostředí.

E-learning v českém prostředí

06. 06. 2001

Na stránkách tohoto časopisu již byla řeč o takovém systému zvyšování kvalifikace zaměstnanců, kterému se říká e-learning. Jde v podstatě o vzdělávání prostřednictvím vyspělé informační technologie, ať již formou živého přenosu po webu či multimediálních instrukčních výukových programů na CD-ROM.

Rumunsko - nevyužitá obchodní adresa

06. 06. 2001

Rumunsko je svým počtem obyvatel (23 mil.) bezpochyby perspektivním a zejména stále ještě nepokrytým trhem pro české výrobky. Nízká kupní síla (v roce 2000 činila průměrná čistá měsíční mzda přibližně 100 USD) a dlouhá návratnost kapitálových investic značně limitují nejen české firmy, ale i ostatní zahraniční investory.

CD, který šetří čas i peníze

06. 06. 2001

Užitečným pomocníkem pro každou firmu či soukromého podnikatele je program Ekonomický poradce.

Bez růstu kvalifikace neroste ani zisk

09. 05. 2001

Růst kvalifikační úrovně pracovníků musí být jedním z hlavních momentů řídicí práce každého odpovědného vedoucího. O tom se sice mluví již hodně dlouho, ale ne vždy se záměr setká s úspěchem, nebo alespoň s dobrou vůlí.

Francie - obchodní partner České republiky

05. 03. 2001

Když se řekne Francie, vybaví se mnohým Čechům pojmy víno, móda, parfémy a v uších zaševelí zvukomalebná řeč. Čechům, kteří si alespoň občas prolistují ekonomickou přílohu novin, snad blesknou hlavou neúspěšné námluvy společností Renault a Škoda či Air France a ČSA a pomyslí si cosi o zmeškaném vlaku a expanzi Němců. Na tyhle doby ale dávno zapomeňme. Francie se pomalu, ale jistě stává významným obchodním partnerem České republiky.