Témata
Reklama

Ženy ve firemním managementu

Příkladů o tom, že ženy jsou v globální míře stále diskriminovány, anebo mírně řečeno nepovažovány za příliš schopné k výkonu řídících manažerských funkcí, je stále víc než dost.

Není divu, že ženy po celém světě stále poukazují na to, že podmínky k jejich seberealizaci v práci, včetně samostatných podnikatelek a vedoucích manažerek, jsou i nadále horší než u jejich mužských kolegů. Na jedné straně se stále hovoří o naplňování lidských práv, a tedy o skutečném zrovnoprávnění žen s muži, a na druhé straně, jak se lidově říká, skutek utek.
Reklama
Reklama

Dvakrát tolik

Když se Ansgar Gabrielsen, norský ministr obchodu a průmyslu, zamýšlel nad možnostmi žen ve firemním managementu, prohlásil: "Je empiricky dokázáno, že firmy se ženami v představenstvu dosahují lepších výsledků."
V souvislosti se zapojením žen do vyšších řídicích stupňů se právě často přetřásá otázka osobnosti mužů a žen a vůbec ona citlivá záležitost, které se říká rozvoj osobnosti. Muž, nebo žena? Kdo má například lepší předpoklady k odpovědnosti? Kdo se může stát lépe a rychleji členem podnikové elity? Jistě platí obecná zásada, že kdo se chce sám rozvíjet, aby se prosadil, musí pro to hodně udělat. Žena asi dvakrát tolik. Není třeba rozvádět biologické, fyzické, společensko-historické a další překážky, které musí přitom stále brát v úvahu. Jsou všeobecně známé, ale mnozí muži o nich neradi hovoří, stejně jako považují za samozřejmost, že se vrátí domů z práce a v čistém domově (i se zaměstnanou manželkou) je navařeno, uklizeno a obstaráno vše včetně dětí. Ale je nutno si uvědomit, že doba, která se z rovnoprávnosti pokouší odvozovat absolutní rovnost šancí mezi muži a ženami, tedy doba, ve které by idealisté rádi vyvolali iluzi společenské a hospodářské rovnosti, ponechává pro pojem skutečně poctivě personálně obsazené elity malý prostor, nebo že takovou realitu elity s rovným dílem mužů a žen přímo vylučuje. Přesto anebo právě proto je třeba neustále zdůrazňovat, že rozvoj ženy jako osobnosti je nutný. Žena musí být dobře vyzbrojena, nesmí zůstat stát a vedle řady odborných kvalit, které získala studiem a které samozřejmě musí stále zdokonalovat, má také vlohy a schopnosti, kterými často i nevědomky překonává své mužské spoluhráče. A ještě existuje jedna věc, na niž by se nemělo zapomínat v souvislosti se vztahem mezi rozvojem osobnosti ženy a elitou podnikového vedení - jde totiž o myšlení. Nikoliv jen o myšlení pozitivní, ale také o myšlení analytické, jinak řečeno vzájemně provázané. Tedy nejen uvažovat strnule v jednom směru, ale myslet přehledně, registrovat, porovnávat, oceňovat, analyzovat a také korigovat. To vše samozřejmě vyžaduje rozum. Ale koneckonců ani na samotný rozum se nelze úplně spolehnout, protože nás někdy může zcela logicky svést na jinou cestu. Je proto třeba se také orientovat podle jemného citu, a ten v sobě kultivovat. Dokáží to i muži?

Překážky v kariéře

Jaká je v tomto směru skutečná situace? Abychom byli konkrétní, podívejme se do takového sektoru, kde ženy mají početní převahu - do bankovnictví. Například v Deutsche Bank sice představují více než polovinu všech zaměstnanců, ale mezi šesti vedoucími manažery je pouze jedna žena. Nyní nastává změna, kterou do tamního prostředí vnesl personální ředitel Heinz Fischer. Využil svých dlouholetých zkušeností z práce u americké počítačové firmy Hewlett-Packard, když brzy po svém nástupu do funkce pozval třicet nejvlivnějších žen banky k dvoudennímu semináři. Mimochodem právě od této americké společnosti produkující vyspělé informační technologie si mohou ostatní brát příklad, neboť do svého čela postavila právě ženu - Carleton Fiorinovou -, která ji úspěšně vede již třetí rok a nyní bude stát v čele i nové společnosti, jež vznikla po nedávné fúzi mezi Hewlett-Packard a Compaq Computer. A tak se shora zmiňovaný Heinz Fischer rozhodl vyříkat si se ženami z očí do očí, jaké problémy pokládají za největší překážky na cestě jejich kariérního růstu.
"Bylo to pro nás něco tak neobvyklého, když jsme zjistily, že jsme v sále jen samé ženy a naproti nám muži, s nimiž máme prodebatovat to, co od nás nikdo až dosud nechtěl slyšet, že jsme zpočátku z rozpaků nevěděly, čím začít," říká Bettina Schevenová, která má na starosti úsek velkých úvěrů v bankovním oddělení realit a pozemků. "Trvalo nám fakticky celý den, než jsme pochopily, že nyní máme vskutku šanci ke změně k lepšímu."

Neformální kontakty

Přítomné ženy se pak rychle zapojily do zcela věcné debaty. Jistě bylo překvapivé, že za jednu z hlavních překážek nepovažovaly třeba nižší platy či pomalejší postup oproti mužům, což se samozřejmě také stalo předmětem jejich zcela oprávněné kritiky, ale skutečnost, že zaměstnankyním banky chybí to, co obvykle vyplývá z neformálních kontaktů mezi muži. Řeč byla o mužských výsadách, jako je třeba sklenička po práci nebo víkendové setkání při golfu. Právě při těchto příležitostech si muži mohou nejen odpočinout, ale v uvolněnější atmosféře třeba s nadřízeným buď probrat některé zapeklité případy, a naopak šéfové mohou objevit v podřízených vlastnosti, které jim až dosud byly ukryty. Právě při těchto setkáních se zrodí nejedna zajímavá personalistická myšlenka.
Některé ženy ovšem s touto filozofií nesouhlasí a protestují, aby se při golfu nebo u sklenky whisky rozhodovalo o nich bez nich. Dobře vycítily, že rozhodujícím momentem komunikace uvnitř podniku stále zůstává ona síť neformálních kontaktů, k nimž ženy dosud nemají rovnocenný přístup. Pilar Conde, generální ředitel druhé největší americké banky JP Morgan Chase, šel tak daleko, že prohlásil, že ženy k takové síti neformálních pracovních kontaktů často chovají nepochopení. Conde k tomu dokonce v rozhovoru pro britský list Financial Times uvedl: "Tyto ženy se dotazují: ‚Proč potřebujeme k úspěchu nějakou síť neformálních pracovních kontaktů? Jestliže svoji práci děláme dobře, tak to naši šéfové přece poznají.' Ale já jim odpovídám, že každý, kdo je v nějaké mocenské pozici, používá takovou síť, a ony nemohou spoléhat na to, že se jejich šéf bude starat o jejich kariéru."
Na tuto úvahu zareagovala ve stejném listě Annet Arisová, partnerka firmy McKinsey z Mnichova, s tím, že ženy jsou více než muži upoutané k rodině a pokud by chtěly budovat nějaké vazby, pak jedině kolem takových témat, jako je růst jejich vlastní kvalifikace a samozřejmě i postupu, ale bez zbytečného utrácení času na neformálních schůzkách. A kromě toho, jak známo, ženy se druží spíše zase se ženami, s nimiž ovšem hovoří o úplně jiných věcech, než jaké v rámci byznysu a kariéry rádi probírají muži. "Proč by měly úspěšné ženy vytvářet sítě pracovních kontaktů s jinými ženami?" klade si Arisová otázku a dodává: "Čím výše se, talentovaná ženo, dostáváš, alespoň v kontinentální Evropě, tím více jsi osamělá."

Trnitá cesta ženy k úspěchu

Cestu k úspěchu mají nesnadnou i nejodvážnější z řad ženských podnikatelek, jako jsou ty, které se zabývají prací s rizikovým kapitálem, konkrétně té formy jeho uplatnění, která se zaměřuje na investice v drobném a středním podnikání, hlavně na nové projekty a nápady. Tyto akce, jak obecně známo, financují jak specializované instituce, tak kapitálově silné banky a pojišťovny, které by neměl případný neúspěch ohrozit. Avšak situace v praxi je taková, že když o takový kapitál požádá samostatně podnikající žena, nastávají nezřídka problémy, a to dokonce i v samotných Spojených státech, i když vůbec nemusí jít o nějaké pochybné aktivity, které se pohybují na pokraji zákona. Prostě stačí, že žadatelem je podnikatel ženského pohlaví. Oficiální statistiky uvádějí, že v roce 1999 bylo na akce spojené s "venture cupital" - tedy se zmiňovaným rizikovým kapitálem - vynaloženo asi 40 miliard dolarů, ale na ženy z této sumy připadlo podle odhadu odborníků jen necelých 5 procent.
Co mají ženy v takovém případě dělat? Nesmějí si to nechat líbit, říká jedna rada. Druhá rada, o něco konkrétnější, doporučuje, aby se ženy lépe připravovaly na to, koho osloví, aby si vytipovaly správné finanční poradce a v neposlední řadě, aby si k tomuto účelu vytvářely svá lobbystická seskupení, která budou usilovat o získávání takových úvěrů jako celek s patřičným mediálním pokrytím. Nic více se totiž dnes v USA nehlídá, snad kromě drog, než diskriminace žen. Proto šikovné ženy sdružené kolem Kay Koplovitzové, generální ředitelky newyorské společnosti Koplovitz & Co., už založily taková sdružení v Seattlu, Bostonu, Washingtonu a v Cincinnati. Jsou přesvědčeny, že čím více žen se přihlásí do jejich řad jako investorky, tím větší bude naděje na získání úvěrů pro tento druh podnikání vedeného ženami. A tím větší vážnost si ženy vydobudou i jako odvážné podnikatelky v rizikovém kapitálu.

A jaké jsou vyhlídky?

Vlastní jádro problému nespočívá ani tak v možnosti žen uplatnit se v řadě oborů, kde až dosud dominovali muži, jako spíše ve skutečnosti, že i ženy, které se nakonec propracovaly do funkcí, jsou pak stejně v různých podobách odstrkovány. Platí to v podstatě o všech hospodářsky vyspělých zemích. Úspěšným ženám jsou beztak stále házeny klacky pod nohy na jejich cestě směrem do vyšších postů, i když mají mnohdy lepší výsledky a více kvalifikačních předpokladů než muži, ale trpí vinou předchozích názorů, že muži jako živitelé rodin "musí" mít vyšší platy a právo zastávat nejvyšší hospodářské i politické funkce. Například Sonja Bischoffová, badatelka z fakulty ekonomiky a politiky na hamburské univerzitě, dospěla na základě studia konkrétních faktů k závěru, že 25 % mužů má roční plat vyšší než 200 000 marek a žádný z tohoto počtu nemá nižší plat než 80 000 marek, zatímco 30 % žen ve stejné kategorii má roční plat pod hranicí 80 000 marek s tím, že plat žádné z nich nepřevyšuje 200 000 marek. Z tohoto důvodu se zejména mladé ženy nyní raději orientují stále více na soukromou podnikatelskou praxi, než aby se nechaly vykořisťovat u velkých firem. Nicméně některé velké společnosti se v poslední době snaží dát ženám to, co jim právem náleží - vyšší kvalifikaci a vyšší uplatnění. Alespoň takové firmy, jako Volkswagen, Commerzbank, Robert Bosch či Deutsche Telekom už v tomto směru podnikly první nesmělé kroky. Ale lépe nesmělé, než žádné.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 20644
Datum: 12. 06. 2002
Rubrika: Management / Ekonomika
Autor:
Firmy
Související články
Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

Strategie prodeje firmy za nejvyšší cenu

Před třemi a půl lety, v době sílící ekonomické krize, jsme přinesli rozhovor o způsobech prodeje firem, kdy zástupce anglické firmy mj. uváděl ojedinělý fakt, že jimi docilované prodejní ceny firem jsou statisticky průměrně 2,5krát vyšší než nejnižší nabídka. Od té doby se evropská ekonomika částečně stabilizovala, přeživší firmy upevnily své postavení na trhu a je otázkou, v jakém objemu se nyní firmy prodávají.

Jaké má české strojírenství potenciál?

Analytická a výzkumná společnost CEEC Research opět po roce realizovala průzkum, který se zabýval mapováním potenciálu českého strojírenství. Vznikla Studie českého strojírenství 2017/H2, která přináší výsledky 101 uskutečněných osobních a telefonických interview realizovaných s klíčovými představiteli vybraných strojírenských společností. Studie byla slavnostně představena opět v prostorách Pražského hradu, tentokrát v Míčovně, za účasti generálních ředitelů českých firem, zástupců profesních svazů a organizací a politické sféry.

Související články
Investiční plán pro Evropu představen v Praze

Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Financování podnikatelských investic

Společnosti působící na nebankovním trhu poskytly v loňském roce do české ekonomiky 124,3 miliard korun, což je o 0,8 miliardy korun více než v roce 2010. I přes nepříznivý vývoj ekonomiky všechny segmenty nebankovního trhu rostly.

Leasing strojů a zařízení

Společnost Deutsche Leasing ČR působí v České republice již od roku 1994 a specializuje se zejména na financování strojů a zařízení v následujících oblastech: kovoobráběcí, tiskařské, stavební a zemědělské stroje, dále pak manipulační technika, stroje na zpracování plastů a stroje pro potravinářský průmysl.

Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit