Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

Jaký bude rok 2003?

05. 02. 2003

Na prosincovém pracovním setkání asi stovky českých manažerů, které uspořádala agentura ArkAdiA v rámci série konferencí Manažerské mosty, se tuto otázku pokusilo zodpovědět několik představitelů české ekonomiky. Moderátorce odpovídali Miloslav Rut, Country Manager Czech & Slovakia firmy Cisco Systems Czech republic, ing. Martin Jahn, generální ředitel CzechInvest, ing. Martin Tlapa, MBA, generální ředitel CzechTrade, dr. ing. Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR a Václav Pátek z oddělení daňových služeb společnosti PricewaterhouseCoopers. Přinášíme volný záznam z moderované diskuse

O recesi v Křemíkovém údolí

11. 12. 2002

Fakta ukazují, že odvětví vyspěých informačních technologií se v současné době obecně nachází ve stadiu, které lze označit za recesi. Alespoň to vyplývá ze skutečnosti, že ekonomika s tímto odvětvím spojená ve smyslu výstupů a obchodu neroste, a mnohdy dokonce zaznamenává pokles

Investiční pobídky

13. 11. 2002

Investiční pobídky představují nezbytný a efektivní nástroj ke zvýšení přílivu a zlepšení struktury přímých zahraničních investic do ČR.

Obnova firemní důvěry

13. 11. 2002

Říkává se, že lidé prominou vedoucím manažerům chybu, ale neodpustí jim, když se ji pokoušejí zastírat. Tato stará moudrost platí dvojnásob v dnešní době, kdy se leckdo snaží strhující tempo vývoje moderního průmyslu zneužít a vědomě klame své okolí, akcionáře, zaměstnance, investory, partnery a nakonec i sám sebe.

Řízení měnového rizika v podniku

07. 10. 2002

Cílem každého podniku by mělo být podstupování přijatelné úrovně rizika. Eliminace všech druhů rizik je prakticky nerealizovatelná, ale u mnoha z nich lze dobrým řízením a použitím vhodných zajišťovacích instrumentů dosáhnout jejich významného snížení.

V čele nejúspěšnějšího průmyslového podniku v Německu

02. 09. 2002

Příběh generálního ředitele a předsedy správní rady společnosti DaimlerChrysler Jürgena Schremppa tak trochu připomíná postup klasických selfmademanů, kteří se sami vypracovali a vlastním úsilím dosáhli výjimečných postavení.