Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

"Venture" kapitál - akcelerátor inovací

16. 07. 2002

Inovování výrobních procesů a produktů je předpokladem konkurenceschopnosti. Vzhledem k rizikovosti inovačních projektů je jejich financování úvěry u menších teprve se vyvíjejících podniků dosti problematické. Jednou z možností financování inovací je "venture" kapitál.

Ženy ve firemním managementu

12. 06. 2002

Příkladů o tom, že ženy jsou v globální míře stále diskriminovány, anebo mírně řečeno nepovažovány za příliš schopné k výkonu řídících manažerských funkcí, je stále víc než dost.

Leasing - cesta k potřebnému stroji či zařízení

12. 06. 2002

Jedním z prostředků umožňujících krytí investičních, provozních či konzumních potřeb z cizích zdrojů patří v tržních ekonomikách leasing. V rámci leasingové operace pořizuje poskytovatel leasingu věc, právo nebo jinou majetkovou hodnotu požadovanou a často již i vybranou příjemcem leasingu.

Ekonomické aspekty fúzí

16. 05. 2002

V současné době registrujeme velké množství fúzí, a to jak ve výrobním, tak i v obchodním sektoru. Avšak statistiky ukazují, že asi jedna třetina fúzí a akvizic končí neúspěchem a zhruba 70 - 80 % nenaplňuje očekávání.

Finanční podpora exportu

17. 04. 2002

Financování vývozu a jeho pojištění tvoří jen jeden z předpokladů úspěšného exportu. Důležitými atributy úspěšné vývozní transakce jsou především kvalita a cena vyvážených výrobků, rychlé přizpůsobení technickému pokroku a požadavkům zákazníků, servis, spolehlivost a rychlost dodávek.

Faktoring – alternativní forma financování

13. 03. 2002

Rychlé získání peněžních zdrojů bez prohlubování zadluženosti podniku, omezení úvěrového rizika, ulehčení administrativy spojené s řízením pohledávek a další výhody přináší alternativní způsob financování – faktoring.