Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

Ženy ve firemním managementu

12. 06. 2002

Příkladů o tom, že ženy jsou v globální míře stále diskriminovány, anebo mírně řečeno nepovažovány za příliš schopné k výkonu řídících manažerských funkcí, je stále víc než dost.

Leasing - cesta k potřebnému stroji či zařízení

12. 06. 2002

Jedním z prostředků umožňujících krytí investičních, provozních či konzumních potřeb z cizích zdrojů patří v tržních ekonomikách leasing. V rámci leasingové operace pořizuje poskytovatel leasingu věc, právo nebo jinou majetkovou hodnotu požadovanou a často již i vybranou příjemcem leasingu.

Ekonomické aspekty fúzí

16. 05. 2002

V současné době registrujeme velké množství fúzí, a to jak ve výrobním, tak i v obchodním sektoru. Avšak statistiky ukazují, že asi jedna třetina fúzí a akvizic končí neúspěchem a zhruba 70 - 80 % nenaplňuje očekávání.

Finanční podpora exportu

17. 04. 2002

Financování vývozu a jeho pojištění tvoří jen jeden z předpokladů úspěšného exportu. Důležitými atributy úspěšné vývozní transakce jsou především kvalita a cena vyvážených výrobků, rychlé přizpůsobení technickému pokroku a požadavkům zákazníků, servis, spolehlivost a rychlost dodávek.

Faktoring – alternativní forma financování

13. 03. 2002

Rychlé získání peněžních zdrojů bez prohlubování zadluženosti podniku, omezení úvěrového rizika, ulehčení administrativy spojené s řízením pohledávek a další výhody přináší alternativní způsob financování – faktoring.

Velký šéf nebo schopný manažer?

13. 03. 2002

Velký šéf ví, co se má udělat, dobrý manažer ví, jak se to má udělat. Ale co mohu udělat pro to, abych byl dobrým manažerem?