Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

Řízení údržby - skrytá příležitost

13. 03. 2002

Údržba sítí a další infrastruktury představuje oblast, kde nasazení progresivních informačních technologií může přinést podstatnou strategickou výhodu – pokud si organizace včas uvědomí její význam

Sepětí světa techniky a financí

06. 02. 2002

V této nové finanční rubrice vás budeme pravidelně informovat o aktualitách a trendech z oblasti financování průmyslu, neboť záležitosti technického a finančního charakteru spolu vzájemně souvisí a obě oblasti se při plnění podnikatelských záměrů vzájemně doplňují.

Motivace zaměstnanců

06. 02. 2002

Narůstá počet lidí, kteří chodí do zaměstnání nejen kvůli penězům, ale i proto, že ve své práci nacházejí smysl svého života. Významným faktorem motivace zaměstnanců je důvěra vedení firmy v jejich samostatnost a v originální přístup k plnění pracovních úkolů. K jejich motivování pak přispívají nejen platy, ale i nejrůznější firemní výhody.

Management budoucnosti zaměstnanců

12. 12. 2001

Je vůbec možné hovořit o něčem takovém, jako je "řízení budoucnosti zaměstnanců"? Proč ne? Jestliže se v poslední době již ujaly různorodé varianty řídicích procesů, které vešly ve známost jako například management kvality, management znalostí, management financí a podobně, proč by se lidé odpovědní za jiné lidi neměli zabývat právě přemítáním o tom, jak se starat o zaměstnance a o jejich budoucnost? Vždyť lidské zdroje jsou nejcennější hodnotou, s jakou pracuje každý vedoucí manažer.

Firemní marketing: tradice versus inovace

07. 11. 2001

Tradiční marketingová strategie zastává názor, že klíč k dosahování cílů firmy spočívá v určování potřeb a požadavků klientů a v poskytování jejich požadovaného uspokojování účinněji, rychleji a kvalitněji než u konkurence.

Kultura rychlé změny

05. 09. 2001

"Každá informace, kterou o věci získáte, se minimálně v padesáti procentech případů ukáže jako chybná," praví jeden ze známé sbírky Murphyho zákonů v novelizované podobě pro 21. století, a dále pokračuje: "Naproti tomu každá informace, kterou se vám nepodařilo včas získat, se ukáže být stoprocentně správnou."