Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

Velký šéf nebo schopný manažer?

13. 03. 2002

Velký šéf ví, co se má udělat, dobrý manažer ví, jak se to má udělat. Ale co mohu udělat pro to, abych byl dobrým manažerem?

Řízení údržby - skrytá příležitost

13. 03. 2002

Údržba sítí a další infrastruktury představuje oblast, kde nasazení progresivních informačních technologií může přinést podstatnou strategickou výhodu – pokud si organizace včas uvědomí její význam

Sepětí světa techniky a financí

06. 02. 2002

V této nové finanční rubrice vás budeme pravidelně informovat o aktualitách a trendech z oblasti financování průmyslu, neboť záležitosti technického a finančního charakteru spolu vzájemně souvisí a obě oblasti se při plnění podnikatelských záměrů vzájemně doplňují.

Motivace zaměstnanců

06. 02. 2002

Narůstá počet lidí, kteří chodí do zaměstnání nejen kvůli penězům, ale i proto, že ve své práci nacházejí smysl svého života. Významným faktorem motivace zaměstnanců je důvěra vedení firmy v jejich samostatnost a v originální přístup k plnění pracovních úkolů. K jejich motivování pak přispívají nejen platy, ale i nejrůznější firemní výhody.

Management budoucnosti zaměstnanců

12. 12. 2001

Je vůbec možné hovořit o něčem takovém, jako je "řízení budoucnosti zaměstnanců"? Proč ne? Jestliže se v poslední době již ujaly různorodé varianty řídicích procesů, které vešly ve známost jako například management kvality, management znalostí, management financí a podobně, proč by se lidé odpovědní za jiné lidi neměli zabývat právě přemítáním o tom, jak se starat o zaměstnance a o jejich budoucnost? Vždyť lidské zdroje jsou nejcennější hodnotou, s jakou pracuje každý vedoucí manažer.

Firemní marketing: tradice versus inovace

07. 11. 2001

Tradiční marketingová strategie zastává názor, že klíč k dosahování cílů firmy spočívá v určování potřeb a požadavků klientů a v poskytování jejich požadovaného uspokojování účinněji, rychleji a kvalitněji než u konkurence.