Témata
Vydání #1,2
Únor 2008Téma měsíce

Financování stroj. výroby

Plasty a technologie jejich zpracování

Články

Servis

Podpora obchodních činností v Německu

Na stránkách MM Průmyslového spektra přinášíme nový seriál, jehož cílem je postupně představovat českým strojírenským firmám možnosti spolupráce se zahraničními kancelářemi CzechTrade a zahraničními obchodními komorami působícími v České republice. Tentokrát jsme se zaměřili na Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru (ČNOPK).

Z a Intec 2008 za dveřmi

26. února se otevřou brány dvojice veletrhů Zuliefermesse a Intec v německém Lipsku.

Jak řídit rizika

S rizikovostí současného podnikatelského prostředí se potýkají nejen strojírenské podniky. O strategiích řízení rizik jsme hovořili s doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D., která je autorkou několika odborných publikací na toto téma.

Moderní strojírenství pro školu i praxi

Nakladatelství Europa – Sobotáles v závěru loňského roku vydalo zajímavou příručku Moderní strojírenství pro školu i praxi, která je určena pro středoškolské strojírenské studijní i učební obory a také pro pracovníky z praxe. Po knihách Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku (recenze MM 6/2005) a Základy strojnictví (MM 7, 8/2005) se jedná o další příručku z produkce tohoto nakladatelství určenou pro strojaře.

Ví si Rada rady?

Už déle než rok máme novou Radu vlády pro výzkum a vývoj přímo řízenou předsedou vlády Mirkem Topolánkem. Její činnost je zatím pro zvědavou odbornou veřejnost utajena. Netušíme, v jakém stadiu je rozpracováván strategický plán rozvoje výzkumu, vývoje a produkce výrobků s vysokou přidanou hodnotou s cílem trvale zvyšovat konkurenceschopnost České republiky na světovém trhu. Nevíme, jaké pozitivní změny se chystají u vysokých škol technického zaměření a jak je připravováno rozšíření jejich spolupráce v oblasti vědy a techniky s našimi podniky.

Prezentace tuzemského strojírenství v Rusku

Pod záštitou agentury na podporu obchodu CzechTrade se v březnu tohoto roku bude konat prezentace našeho strojírenského umu, a to hned na dvou ruských veletrzích – v Petrohradě a v Novosibirsku.

Jak se připravit na Top Technology 2008?

Ve dnech 13.–16. května se na brněnském výstavišti uskuteční veletrh Top Technology Brno. Pod tímto názvem se skrývají celkem čtyři odborné veletrhy – Plastex, Profintech, Welding a Fond-Ex.

wire a Tube a Metav se konají souběžně

Světově nejdůležitější specializované veletrhy pro průmyslové obory zaměřené na výrobu a zpracování drátů, kabelů a trubek, wire a Tube, a jeden z mezinárodně nejdůležitějších veletrhů pro zpracování kovů, Metav, proběhnou v Düsseldorfu v roce 2008 souběžně. Z této konstelace budou mít užitek vystavovatelé a návštěvníci všech tří akcí, protože za těchto podmínek a v těchto průmyslových cílových skupinách vznikají intenzivní synergické efekty.

Atraktivní projekty

Světově proslulý architekt Norman Foster navrhl kosmické nádraží pro privátní lety do vesmíru. Společnost Virgin Galactic, která tyto výlety připravuje, vybrala po dlouhém váhání prostor u Las Cruces v americkém státě Nové Mexiko. Kosmodrom dostal jméno Spaceport America, už se začal stavět a do provozu má být uveden v příštím roce.

CD

Modelování úloh z pružnosti a pevnosti v Comsol Multiphysics

Comsol Multiphysics je program určený k řešení fyzikálních úloh metodou konečných prvků. Všestrannost programu, možnost využití víceprocesorových počítačů a jednoduchost postupu při definici úlohy si získává oblibu stále většího počtu uživatelů v oblastech, jako je přestup tepla, průmyslová chemie, kinetika chemických reakcí, dynamika tekutin, pružnost a pevnost, elektromagnetismus, optika a dalších.

SolidWorks 2008 - nová dimenze v návrhu výrobků

Koncem září se na českém trhu se systémy CAD objevila nová verze programu SolidWorks, označená jako SolidWorks 2008. Stejně jako tomu bylo dříve, nová verze přináší řadu vylepšení, která byla implementována na základě požadavků stávající celosvětové komunity uživatelů. Úpravy, jejichž hlavním cílem je ještě snadnější a intuitivnější ovládání, se týkají jak vzhledu pracovního prostředí, tak velké části nástrojů pro tvorbu modelů.

Rychlé a přehledné programování CNC strojů s NX CAM Express

NX CAM Express je CAM program vycházející z velkého CAD/CAM systému NX (dříve Unigraphics). Nejde o novou aplikaci, ale o program plně využívající pokročilé metody tohoto vyspělého systému. Také ovládání je naprosto shodné.

Bezpečné obrábění s AlphaCAM + AlphaCUT

AlphaCAM je CAD/CAM systém s možností simulace obrábění. Po rozšíření o zásuvný modul AlphaCUT lze do této simulace zahrnout i konstrukci obráběcího stroje.

Nástroje pro publikování 3D modelů

Pro současné strojírenské projekty je kromě jiného typická spolupráce jednotlivců nebo týmů při jejich realizaci. Přestože se objevují další a další nástroje pro podporu realizace rozsáhlých projektů, výsledky spolupráce celého týmu jsou zásadním způsobem ovlivněny způsobem sdílení dat projektu.

Standard v inteligentním obrábění solid modelů

EdgeCAM je předním CAM řešením nejen v oblasti produkčního obrábění. Aplikace nabízí prizmatické a tvarové frézování, čtyř- až pětiosé indexované/plynulé frézování, komplexní víceosé soustružení, soustružení s podporou frézování a další možnosti pro komplexní obrábění dílců, včetně konfigurace pro řezání drátem. Součástí tohoto článku je také firemní CD-ROM s CAD/CAM softwarem EdgeCAM 12, který si můžete po nainstalování vyzkoušet.

MasterCAM nově na českém trhu

S novým rokem přicházejí i nové informace z trhu CAM systémů v České republice. Systém Mastercam získal na svou stranu jednu ze silných firem, která úspěšně zavedla na český trh systém Edgecam. Podpora, kterou tak světová jednička v oblasti CAM systémů konečně dostane, bude na úrovni, kterou si tento systém zaslouží.

Informační systém pro strojírenství

Každý, kdo má v podnikání touhu vítězit, potřebuje pro svoji práci naprosto spolehlivé a výkonné prostředí, které vytvářejí kvalifikovaní pracovníci, inovované technologie a postupy a v neposlední řadě moderní informační systémy. Takovéto klima je pak příznivé pro poskytování vysoce konkurenčních výrobků a služeb, což se odrazí ve spokojenosti zákazníků, partnerů, zaměstnanců i akcionářů.

Automobilový průmysl jede na GibbsCAM

V České republice není až tak mnoho obchodních značek, které jsou všem známé. Když se však řekne Desta, Tatra nebo SOR, všichni k nim okamžitě dokáží přiřadit konkrétní produkci. Komponenty pro manipulační techniku, nákladní automobily i autobusy produkované v České republice jsou vyráběny na rozličných CNC strojích, ale pro přípravu NC programů je využíván technologický CAM software GibbsCAM.

ČNI

Technická normalizace v oblasti nanotechnologií

Oblast nanotechnologií se dostává do stále širšího povědomí veřejnosti. Mezinárodní a evropské normalizační organizace byly požádány, aby postupně zpracovávaly mezinárodní a evropské normy pro oblast nanotechnologií. Za tímto účelem byly zřízeny nadnárodní technické komise v působnosti ISO, IEC a CEN.

Informační technologie

Jak se vyhnout omylům při pořizování CAD aplikace

Akciová společnost Xanadu, dodavatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, má již sedmnáctiletou zkušenost s prodejem a podporou CAD softwaru v České republice. Za tuto dobu její pracovníci vysledovali celou řadu typických omylů při výběru a koupi CAD aplikací. Ke všem však existuje správné východisko a chybám je tak možné předcházet.

Inovace

Dynamické zkušebny

Zkušenosti kvalifikovaného konstruktéra a ani ta nejsložitější teorie neověřená experimentem neposkytují důvěryhodné podklady pro optimální dimenzování výrobků dynamicky namáhaných v provozu. Počítačové modely v mnoha případech jen aproximují fyzikální realitu. Správně provedený experiment upřesňuje výsledky teoretických prací a zvyšuje jejich hodnověrnost.

EMO Hannover počtvrté – Vřetena a vřetenová ložiska

Dnešní poohlédnutí po loňské výstavě výrobních strojů, nástrojů a příslušenství EMO jsme věnovali této komoditě. V oblasti vřeten a jejich komponent se letos v Hannoveru na veletrhu EMO 2007 potvrdily trendy, které v oblasti vřeten trvají již delší dobu a které se neustále prolínají celým oborem obráběcích strojů: spolehlivost, snižování nákladů (pořizovacích i provozních) a orientace na aplikaci.

Management

Z galerie osobností dějin průmyslu: František Křižík

„Nemít zkratové jednání...“ Jak známo z elektrotechniky, když se řekne zkrat, má se tím na mysli vodivé spojení různých fází mezi sebou nebo fáze se zemí. Také jsme se učili už ve školní fyzice, že zkratový proud svými dynamickými a tepelnými účinky může ohrozit elektrická zařízení, přesněji řečeno deformovat vodiče a poškodit jejich izolaci.

Trendy

Ergonomický návrh kabiny letounu

Aby kabina letadla byla plně funkční, pohodlná a bezpečná, je nutné během vývoje zohlednit velké množství parametrů a často hledat kompromis mezi protichůdnými požadavky. Postup při tvorbě návrhu ukážeme na příkladu čtyřmístného kompozitního letounu české konstrukce.

Plastové prostředky pro ochranu zdraví a bezpečnost práce ve strojírenství

Plasty se významným způsobem podílejí i na výrobě prostředků pro ochranu zdraví a bezpečnost práce ve strojírenství. Díky svým vlastnostem nacházejí v této oblasti použití v celé řadě ochranných pomůcek bránících poškození zdraví jak při obsluze strojů, tak i při práci v rizikových prostředích technologických provozů. Jde o prostředky ochrany zraku, sluchu, dýchacích cest, obličeje, hlavy, končetin, případně celého těla.

Novinky ve vstřikování plastů

Veletrh K´07 v německém Düsseldorfu se každé tři roky stává celosvětovou přehlídkou nových výrobků, technologií, novinek i budoucích směrů pro výrobce strojů na zpracování umělých hmot, forem, periferií, automatizace i propojování různých průmyslových oborů do jednoho výrobního postupu. Tohoto veletrhu se pokaždé účastní i největší výrobce vstřikovacích lisů v Evropě – rakouská firma Engel.

Měření, odstranění a záznam úrovně statické elektřiny

Statická elektřina může obzvláště v plastikářské výrobě způsobovat velké problémy. Jak statickou elektřinu měřit a následně odstranit, to je tématem následujícího článku.

Financování obchodu a vývozu

Nástroje, které nabízí Raiffeisen Bank svým klientům k financování obchodu a vývozu, mohou využít jak malé a střední podniky, tak velké firmy.

Pevný bod ve světě dotací

KB EU Point je možnost získat na jednom místě komplexní informace o vhodných dotačních zdrojích a zároveň na míru šité financování s úvěrovým programem Ponte II.

Moderní systém mezinárodních plateb

Dnešní světový trh vyžaduje, aby podniky měly dobré řešení pro zasílání mezinárodních plateb. Ruesch International poskytuje inovační strategie pro řízení mezinárodních plateb pro podniky všech velikostí.

Inovované nástroje podpory a její výsledky

V poskytování finanční podpory prostřednictvím národních programů i ze strukturálních fondů EU došlo v uplynulém roce k mnoha praktickým inovacím, z nichž některé vcházejí v platnost až v roce 2008. Upozorňuje na to Českomoravská záruční a rozvojová banka v následujícím textu.

OPPI: aktuální výzvy

Na stránkách MM Průmyslového spektra jsme v loňském roce představili několik programů podpory ze strukturálních fondů Evropské unie OPPI. Nyní přinášíme informace o aktuálních výzvách k některým z nich.

Financování s využitím veřejné podpory

Vzhledem k tomu, že i v roce 2008 budou moci podnikatelé a firmy žádat o podporu ze Strukturálních fondů EU na své podnikatelské záměry, GE Money Bank připravila pro zájemce v rámci své služby EU Servis komplexní poradenství při získání a správě dotací včetně přípravy návrhu struktury financování předkládaných projektů. Této služby mohou využít zástupci jak malých a středních podniků, tak i velkých firem.

Uložení motoru se silikonovými prvky

Společnost Vibracoustic, specialista na vibrační technologie v automobilovém průmyslu, společně s firmou Momentive Performance Materials (dříve GE Bayer Silicones) vyvinula nový unikátní způsob uložení motoru v automobilu, kde tradiční prvky z přírodního kaučuku nahradil silikon.

Citi korporátní bankovnictví: světová úroveň

Oddělení korporátního bankovnictví – součást divize Citi Global Corporate Bank – se specializuje na poskytování špičkových finančních služeb největším tuzemským společnostem. Klientům poskytuje kompletní paletu bankovních produktů, přičemž se zaměřuje především na transakce, které svým rozsahem, komplexní strukturou a technickou náročností vyžadují na míru šitá řešení odpovídající konkrétnímu klientovi a jeho specifickým požadavkům.

Nová technologie pro polyamid 6.6

Nová technologie společnosti Rhodia založená na PA 6.6 vyplňuje mezeru mezi standardními polyamidy a dražšími vysoce výkonnými plasty či řešeními na bázi kovů.

Daňová reforma a financování strojů

Daňová reforma ovlivňuje život každého z nás. Ani oblast financování nezůstala nedotčena – došlo ke změnám jak u finančního leasingu, tak i v oblasti poskytování půjček.

Jihokorejské vstřikovací lisy

Nadnárodní výrobní společnost Woojin Selex Co. LTD, která má výrobní závody v Koreji, Číně a USA, dodává na celosvětový trh kloubové vstřikovací lisy pod značkou Selex. V celkem krátké době našly tyto stroje své zákazníky a v současnosti se můžeme setkat s lisy s uzavírací silou od 55 po 1 300 tun.

Služby pro obchodování v SNS

Commerzbank, univerzální banka s kompletní nabídkou finančních služeb a druhá největší německá banka řadící se mezi 50 největších finančních institucí světa, poskytuje v České republice zajímavé služby pro obchodování se SNS. Právě o ně se zajímá stále více českých exportérů.

Finacování pomocí factoringu: alternativa úvěru

Reforma veřejných financí, která vešla v platnost začátkem tohoto roku, přinese firmám řadu významných změn. Na půjčky a úvěry bude mít dopad tzv. test minimální kapitalizace.

Náhrada kovových dílů plastem

Výrobková řada Celstran LFRT zahrnuje množství termoplastů s vyztužujícími dlouhými vlákny, které mohou být přizpůsobeny požadavkům zákazníka. Téměř všechny typy částečně krystalických a amorfních termoplastů jsou vhodné jako materiály představující matrici pro další zpracování. Celstran LFRT se vyrábí pultruzí, díky níž nedochází k degradaci vláken, tzn. k jejich zkracování. Vlákna zabudovaná do materiálu během tohoto procesu mohou být skleněná, uhlíková, aramidová a z nerezavějící oceli. Délky vláken se pohybují mezi 10 a 15 mm.Celstran LFRT se zpracovává převážně vstřikováním.

České podniky a mezinárodní kapitálové trhy

Nejistota, závratné zisky, zničující ztráty, spekulace, zajištění, obrovský objem kapitálu na realizaci zajímavých myšlenek a nápadů, zrcadlo i předvoj ekonomického vývoje. Všechny tyto pojmy charakterizují nejzajímavější a zpravidla i objemově nejvýznamnější segment finančních trhů vyspělých zemí – kapitálový trh.

Technologie vodního vstřikování

SPE (Society of Plastics Engineers) Central Europe uděluje každoročně ceny za nejlepší plastové výrobky v automobilovém průmyslu. V roce 2007 dopomohla k získání dvou cen technologie vodního vstřikování vyvinutá společností Battenfeld a nazvaná Aquamould.

Štatistické hodnotenie rozmerovej presnosti výrobku z plastu

Článok sa zaoberá problematikou analýzy rozmerovej presnosti výrobku z plastu vyrábaného vstrekovaním za použitia plánovaných experimentov. V článku je popísaný návrh plánovaného experimentu, na základe ktorého boli vyhotovené jednotlivé grafy. Na základe vyhotovených grafov boli formulované závery z experimentu.

Podmínky pro využívání fondů EU schváleny

V průběhu roku 2007 se mohli čtenáři MM Průmyslového spektra postupně seznamovat na stránkách tohoto časopisu s vyjednávanými novými programy podpory pro podnikatele na období let 2007–2013. Ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Svazem strojírenské technologie již byly představeny nové programy Spolupráce, Potenciál, Inovace, Rozvoj, ICT v podnicích a podány další informace o přípravě Operačního programu Podnikání a inovace, jehož prostřednictvím bude Ministerstvo průmyslu a obchodu přes svou implementační agenturu CzechInvest dotace ze strukturálních fondů EU poskytovat. Ačkoli podle pravidel Evropské unie nové sedmileté programovací období začalo již dnem 1. ledna 2007, Evropská komise teprve v závěru minulého roku schválila rozhodující dokumenty, na jejichž základě lze konečně evropské prostředky v reálu poskytovat.

Monitorování výroby a sběr dat v lisovnách plastů

Kontinuální dohled nad výrobou, zaznamenávání provozních údajů a procesních dat a jejich analýza, vzdálený přístup do výroby s využitím internetu – to jsou otázky, nad kterými se v poslední době zamýšlí nejeden výrobce plastových dílců. Tento trend je výsledkem nejenom tlaku odběratelů, ale je dán i převzetím západních standardů z určitých oborů průmyslu.

Výroba

Nové nástroje pro produktivní obrábění

Nový kovoobráběcí systém firmy Iscar nazvaný 3P Sumo Line představuje rozsáhlý soubor nástrojů a řezných materiálů zdokonalujících kovoobráběcí práce v jejich širokém rozsahu.

Obrábět, či neobrábět plynule v pěti osách?

Být, či nebýt, obrábět, či neobrábět... Parafrázujme slavnou shakespearovskou otázku. Zatímco Hamlet může dlouze váhat, výrobci nástrojů a forem si jakékoli zaváhání s rozhodováním dovolit nemohou.

Ethernetové přepínače a síťová infrastruktura

Společnost Rockwell Automation uvádí ucelené portfolio průmyslových ethernetových přepínačů a médií, včetně řady řízených přepínačů vybavených technologiemi Cisco, pro efektivní řízení a přenos informací v reálném čase. Portfolio přepínačů Rockwell Automation zahrnuje rovněž integrovaný přepínač pro produkty Rockwell Automation a třetích stran, který dovoluje tvorbu vysoce flexibilních topologií.

Odstranění ostřin, sražení hran a zahloubení

Nástroje švýcarské firmy Heule představují v současné době bezkonkurenčně nejlepší výrobek v oblasti odstranění ostřin a srážení hran při vrtání otvorů v kovových materiálech a v oblasti zpětných zahloubení. Výsadní postavení tohoto výrobce spočívá především v technickém provedení nástrojů, které umožňuje nalézt řešení pro většinu případů v praxi.

Srovnání upínačů pro frézovací nástroje

Při třískovém obrábění je dosažena hranice výkonnosti v okamžiku, když se nástroj rozechvěje a na obrobek se přenesou stopy po chvění. Často stačí, aby byla použita vhodná upínací kleština, která lépe umožní využití potenciálu stroje.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit