Témata
Reklama

Bezpečnost ve světě řezných nástrojů

Bezpečnostní nože, řezače a výměnné čepele mohou výrazně snížit riziko poranění na pracovišti. Pořezání jsou většinou způsobena běžnými noži při jejich nechtěném sklouznutí z řezané plochy.

Bezpečnostní nože ale ani dnes nejsou všude vítány, z obavy, že výkon takovéhoto nástroje je oproti běžnému noži menší. Technologie se však neustále vyvíjejí, a tak není třeba se tímto problémem zabývat. Stále se ale mohou nalézt společnosti, které používají konvenční nože s nechráněnou čepelí a zbytečně tak zvyšují riziko poranění u svých pracovníků.

Reklama
Reklama

Pracovní úrazy

Statistiky hlášených pracovních úrazů jsou nemilosrdné – každý den se v České republice zraní více než sto lidí při výkonu práce, přibližně 40 % z nich je zapříčiněno právě řeznými nástroji. Z pracovních úrazů způsobených nožem dochází téměř v 90 % ke zranění na horní části těla, z nichž více než polovina způsobuje poranění na prstech rukou. Ohroženy jsou však i ramena, nohy a prsty na nohou (především při pádu používaného nástroje).

Nože se zakrytou čepelí

Zařazení bezpečnostních nožů do politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může snížit počet úrazů až o polovinu, což je vynikající výsledek nejen pokud jde o bezpečnost a prospěch zaměstnanců, ale pozitivní vliv se ruku v ruce promítne i do provozních nákladů a chodu společnosti. Zvážit přechod z konvenčních nožů na bezpečnostní se tedy rozhodně vyplatí.

Nože se systémem automatického zasunutí čepele

Bezpečnostní nože se velmi liší v designu a výkonu, z tohoto důvodu je důležité před nákupem nožů nejprve posoudit riziko a provést audit používaných nožů. Přímá komunikace se zaměstnanci, kteří používají řezné nástroje, je prvním krokem pro zjištění přesných potřeb a nároků. Velmi důležité je rovněž uvědomit si, jaké konkrétní materiály jsou řezány (např. lepenka, smršťovací fólie, plastová páska, síťovina). Ne každý nůž je vhodný například pro řezání kartonu, a proto určitě stojí za to zvážit všechny alternativy, které různé designy nabízejí. I bezpečnostní nůž, který byl špatně zvolen pro danou aplikaci, je rizikem pro svého uživatele.

Bezpečnostní nože

Jaké jsou tedy typy bezpečnostních nožů? Prvním a nejrozšířenějším typem jsou nože se systémem automatického zasunutí čepele po ztrátě kontaktu s řezaným materiálem, čímž se výrazně snižuje riziko poranění, například při upuštění nože či neopatrné manipulaci. Dalším typem bezpečnostních nožů jsou pak nože, jejichž čepel je z bezpečnostních důvodů z velké části zakryta a možnost pořezání se je téměř nulová. Tento druh ochrany se hojně využívá u řezáků fólií, papírů a tenčích plastů. Důležitá je rovněž ergonomie nože podporující přirozený pohyb, tedy takový, který nevytváří nadměrnou únavu a umožňuje pohodlné, přirozené použití nástroje. V současné době jsou již nabízeny i nože, jejichž ergonomie je speciálně upravená pro leváky nebo jsou nože uzpůsobeny pro pravo- i levoruké použití.

Plastové čepelkyNěkteré oblasti, jako například balení potravinářských výrobků, mají velmi specifické nároky na bezpečnostní nože. Většina společností preferuje celokovové výměnné nože detekovatelné detektorem kovu, který zabrání tomu, aby se cizí předmět dostal do výrobního procesu a způsobil poškození stroje nebo v horším případě dokonce zranění spotřebitele. Jiné společnosti naopak upřednostňují nože na jedno použití z důvodu vyloučení kontaminace potravinářských výrobků cizími látkami, které mohou na čepeli (případně i na držáku) nože ulpět při opakovaném použití.

Bezpečnostní čepele

Stejně jako pomocí speciální konstrukce nože také při použití speciálních náhradních čepelí je možné snížit riziko úrazu. Jedná se především o čepelky, které mají zaoblenou špičku nebo rohy. Tyto úpravy jsou nejčastější u trimovacích čepelí skalpelového tvaru, trapézových čepelí a jednobřitých čepelek. Ze své podstaty jsou proto vhodné pouze u aplikací nevyžadujících špičaté hrany a špičky čepelek. Výhodou těchto čepelek je nejen snížení rizika zranění, ale i ochrana obsahu krabice při jejím otevírání. Pro potravinářský průmysl a tam, kde jsou zvýšené nároky na bezpečnost, jsou dodávány neodlamovací čepele ve všech standardních šířkách – tedy 9, 18 a 25 mm. Mají stejný tvar a rozměry jako běžné odlamovací čepele, takže je možné je používat s běžnými držáky. Novinkou jsou plastové jednobřité čepelky, jejichž výhradním dovozcem je společnost Techni Trade. Tyto čepelky nejsou určeny k řezání, ale nahrazují klasické ocelové jednobřité čepelky pro začišťování a škrábání. Tento typ je nejenom bezpečnější z pohledu možného zranění, ale je vhodný zejména pro začišťování povrchu bez rizika poškození či poškrábání.

Výměna použité čepele

K nejvíce zraněním dochází během výměny použité čepele, jejich výměna by tedy měla být co nejjednodušší. Vhodné jsou různé bezpečnostní dispenzory usnadňující manipulaci s čepelkami, ochranné pomůcky pro odstranění čepelek z držáku, nebo nože, které mají v těle držáku zabudovaný zásobník čepelí se samoplnicím mechanismem. Zásadní je však kvalita a ostrost čepelky – vyšší kvalita zaručuje delší životnost a menší potřebu výměny. Názor, že ostřejší čepel je nebezpečnější, je mylný, naopak právě tupé čepele jsou mnohdy příčinou zranění. Pracovník je nucen vyvíjet daleko větší sílu za doprovodu nepřirozených pohybů, což je „ideální“ příležitost k vyklouznutí čepele z řezné dráhy a k poranění nejen sebe, ale i poničení řezaného materiálu či produktu.

Politika bezpečnosti práce

V jakémkoliv podniku, kde jsou používány řezné nástroje, je nezbytné mít stanovenou jasnou politiku bezpečnosti práce či směrnice pro používání nožů při práci, aby se zabránilo zbytečným zraněním. Ta mohou způsobit pracovníci, kteří se po pracovišti pohybují s nechráněným ostřím nože, nebo řezné nástroje umisťují do kapes a opasků k tomu neurčených. Je důležité mít na paměti, že i bezpečnostní nože by měly být doplněny dalšími bezpečnostními doplňky, jako jsou například ochranné rukavice a řezací podložky. Stejně jako používání samozasouvacích nožů nebo čepelí se zakulacenou špičkou bude jistě také přínosné používání správné ochrany nohou v podobě pevných kožených bot nebo bot s ocelovou špičkou. Neexistuje žádný stoprocentně bezpečný nástroj a i bezpečnostní nůž je stále nůž.

Trapézové čepele s hluboce broušeným ostřím v bezpečnostním dispenzoru

Kompletní nabídku bezpečnostních nožů, čepelí a bezpečnostních pomůcek naleznete na webových stránkách společnosti Techni Trade, která se specializuje na řezné nástroje a strojní nože.

Ing. Petra Vostálová

Techni Trade

p.vostalova@techni-trade.com
www.techni-trade.com
www.diy-eshop.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 120947
Datum: 04. 09. 2012
Rubrika: Výroba / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Řezání vodním paprskem šetří náklady

Podniky musí v současné době řešit výrobu komplexně. Výroba musí být pečlivě plánována a stále optimalizována, aby se výrobky firmy udržely na konkurenčním trhu. Speciální zařízení pro řezání vodním paprskem není pouze univerzálně použitelné, ale může též šetřit výrobní náklady i tam, kde se dosud tato technologie nepoužívala.

Profesionální nůžky a nástroje pro textilní průmysl

Kvalitní nůžky jsou stále jedním z nepostradatelných nástrojů, používaných v textilním průmyslu. V dnešní době moderních technických textilií jsou již klasické krejčovské nůžky nevyhovující pro celou řadu aplikací. Jejich místo nahrazují speciální průmyslové nůžky, které obstojí při zpracování i těch nejkomplikovanějších materiálů a látek.

Laser spojuje plasty a kovové součásti

V současné době je stále více žádané spojení materiálů velmi různých vlastností, např. kovu a plastu. Byla vyvinuta nová technologie využívající laser. V kovovém materiálu jsou paprskem laseru vytvářeny mikrostruktury a následným prozářením plastu laserem dojde k naleptání povrchu plastu. Tím je dosaženo pevné spojení obou materiálů.

Související články
Tvrdost vs. houževnatost průmyslových nožů

Průmyslové nože jsou obecně používány pro řezání a dělení nepřeberného množství materiálů, od potravin, plastů, textilu, dřeva až po kovy. Dle použití nože jsou na řezný nástroj přirozeně kladeny různé nároky. Ve světě průmyslových nožů je tvrdost důležitou součástí kvality nože.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nanotechnologie v pájení

S cílem snížení toxicity odpadů z elektroniky zakazuje legislativa Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) a směrnice EU 2002/95/EC po 1. 1. 2007 použití šestimocného chromu CrVI, olova, kadmia, rtuti, požárních retardantů polybrombifenyletheru (PBB) a polybromdifenyletheru (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních. Zvláště tvrdý dopad mají účinky směrnice na vyřazení cín-olověných pájek z elektroniky s náhradou pájkami bez olova.

Vodní paprsek řeže filigránské tvary

Řezání drobných filigránských tvarů umožňuje nová technologie řezání materiálů vodním paprskem o průměru 0,2 mm. Další výhodou je vyšší rychlost řezání. Využití této technologie je možné na nových i na starších, v praxi již používaných strojích.

Novinky ze světa řezných nástrojů

Společnost Techni Trade je výrobcem a komplexním dodavatelem vysoce kvalitních strojních nožů, řezných nástrojů a spotřebního materiálu. Souhrnné řešení dodávek pro své zákazníky je schopna nabídnout na základě vlastního výrobního programu řezných nástrojů doplněného o přímý nákup dalších položek od renomovaných výrobců.

Průmyslové čepelky

Společnost Techni Trade dlouhodobě působí na českém i zahraničním trhu jako výrobce a komplexní dodavatel řezných nástrojů, které své uplatnění nacházejí téměř ve všech průmyslových oblastech.

Přesné bodové svařování s pulzním laserem

U stroje osazeného pulzním Nd:YAG laserem lze pomocí modulace pulzu dosáhnout řízení množství tepla vnášeného do materiálu. Při zpracování křehkých materiálů lze tak dosáhnout minimalizace nákladů na dodatečné dokončovací opracování. Použití drátu místo prášku při opravách poškozených forem umožňuje rozměrově a tvarově přesnější nanesení materiálu.

Strojní nože

Společnost Techni Trade je výrobcem a komplexním dodavatelem vysoce kvalitních strojních nožů, řezných nástrojů a spotřebního materiálu, která dlouhodobě úspěšně působí nejenom na českém trhu, ale své produkty vyváží např. do Německa, Rakouska a dalších zemí Evropské Unie.

Vysekávací tvarové nože pro balicí stroje

Společnost Techni Trade, s. r. o., dodává řezné nástroje a strojní nože nejrůznějších typů do řady průmyslových odvětví.

Termické tvarové dělení kovů

Od svého založení se společnost Vanad specializuje na výrobu a vývoj vysoce výkonných CNC strojů pro termické tvarové dělení kovů. Tradice výroby a know-how pálicích strojů Vanad navazuje na více než čtyřicetiletou historii výroby tohoto typu strojů v bývalém Československu.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Aktuální možnosti v laserovém svařování

Laserové svařování lze v dnešní době považovat za velice moderní technologii. Vysoké svařovací rychlosti, štíhlý svar a z toho plynoucí výhody jsou pozitiva, která umožnila začlenění této metody do progresivních výrobních technologií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti laserových svařovacích technologií.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit