Témata

I při velkoformátových dílech je broušení první volbou pro jisté dosažení požadované kvality v závěrečném, vše určujícím pracovním kroku.

Vertikální velkorozměrové obráběcí centrum VTG od ELHA a pro obrábění velkoformátových dílů kombinuje operace broušení, soustružení a vrtání. (Zdroj: ELHA-Maschinenbau)

Díky broušení získává díl svou definitivní podobu a přidanou hodnotu, a kdo tudíž vsadí na nesprávný stroj, riskuje na konci řetězce přidané hodnoty obrovské škody.
Samotné broušení ale v mnoha případech nestačí: Vysoce precizní znaky, vztahující se k broušené ploše, se musí – v tom samém upnutí – frézovat, vrtat a z ekonomických důvodů soustružit. Řešením je kombinace vícero obráběcích procesů v jednom stroji.

VTG obsahuje již v základní verzi dvě jednotky: jednu pro broušení (podle potřeby doplněnou o funkcionalitu soustružení) a druhou pro soustružení a vrtání.
VTG obsahuje již v základní verzi dvě jednotky: jednu pro broušení (podle potřeby doplněnou o funkcionalitu soustružení) a druhou pro soustružení a vrtání. (Zdroj: ELHA-Maschinenbau)

Důležité je stanovení priorit

Co je hlavním úkolem a co jsou vedlejší požadavky? Dosáhnout při výsledném návrhu stroje ekonomického a efektivního kompromisu dokáže pouze ten, kdo rozlišuje mezi hlavním požadavkem, který vede k výraznému navýšení hodnoty u koncového produktu, a mezi dalšími požadavky, jež je prostě při tom třeba také zrealizovat.
Zodpovězení těchto otázek má vždy bezprostřední vliv na charakteristiky stroje, mezi něž patří provedení lože stroje (provedení litinové, formou svařence nebo polymerbetonové, pasivní/aktivní kompenzace prohnutí). Dále typ hlavního vřetena (upínače nástrojů, automatické vyvažování, detekce třísky na dosedací ploše vřetena) a také typ vedení (lineární vedení s valivými ložisky, anebo hydrostatické). Neméně důležité je i provedení pohonu – nepřímý přes pastorek a ozubený hřeben/ozubené kolo, nebo přímý lineární pohon (ELHA SDD). Zapomenout nelze ani na použité měřicí systémy či na chlazení – vnitřní a vnější, tlak a množství, temperování a přípravu chladicí kapaliny. A v neposlední řadě sem patří i způsob výměny nástrojů, včetně jejich počtu, hlídání a přídavné zařízení, jako je orovnávač.

Pohon stolu SDD (Segment Direct Drive), který firma Elha sama vyvinula podle principu magnetické lanovky, slouží jako tajná zbraň v kontextu vysoce přesného obrábění velkoformátových dílů s velkou přidanou hodnotou. (Zdroj: ELHA-Maschinenbau)

Vše v jednom

ELHA -Maschinenbau se této výzvě postavila a integrovala víceré obráběcí procesy – podle priorit stanovených zákazníkem – do jednoho vertikálního obráběcího centra. Toto jedno řešení, navržené na klíč podle zadání, umožní zákazníkovi docílit maximálních benefitů ohledně dosažitelné kvality, požadované produktivity a flexibility.

V daném případě se jedná o kruhovité díly s velikostí mezi Ø 2 500 mm a Ø 8 000 mm, které se obrábějí na stroji ELHA VTG. Na pravé pracovní jednotce probíhají operace soustružení a vrtání, a levá pracovní jednotka se využívá k broušení. Jako doplňkovou funkci je možné používat brusnou jednotku i pro provedení soustružnických operací.

Hlavním fokusem stroje ELHA VTG je ale jednoznačně broušení kruhových těles.

Pohled na konstrukci pohonu Elha SDD (Segment Direct Drive). K vidění je seřazení motorových segmentů na vytváření magnetického pole pro symetrický, rovnoměrný a hlavně beznárazový přenos sily do otočného stolu.

Tajná zbraň

Jako „tajnou zbraň“ pro precizní broušení kruhových těles nasazuje Elha koncept pohonu stolu, který firma sama vyvinula, tzv. „SDD“ – Segment Direct Drive. Tento pohon funguje na podobném principu jako magnetická lanovka, kdy trvalé magnety namontované na stolu následují otočné magnetické pole. Výsledkem je naprosto symetrický, rovnoměrný, a hlavně beznárazový přenos síly do otočného stolu. S přesností polohy ±1“ úhlové vteřiny, vysokým zrychlením, vysokým krouticím momentem a vysokou tuhostí je možné tento stůl používat stejně vhodně pro vysoce precizní i dynamické procesy polohování a interpolace.

Základní struktura systému pro automatickou výměnu nástrojů pro soustružnické nástroje. Provedení jako diskový zásobník pro 24 nástrojů, výměna nástrojů formou pick-up. (Zdroj: ELHA-Maschinenbau)


Zmíněné vlastnosti stolu mají mimořádně pozitivní vliv jak na operaci vrtání, tak i na broušení. V tomto případě je použitý magnetický upínač, který společně s ELHA SDD představuje pro broušení perfektní řešení upínání a obrábění.

Vedle inovativního konceptu pohonu stolu, frekvenčně analyzované architektury stroje – sestávající z kombinace polymerbetonu a nastavitelného ocelového svařence – a použití hydrostatických vedení ve všech osách garantuje ELHA -Maschinenbau uživateli perfektní stroj pro plnění jeho zadání.

Konstrukce portálové struktury zabezpečuje díky FEM výpočtům optimální technologické vlastnosti. (Zdroj: ELHA-Maschinenbau)
Vydání #10
Kód článku: 201027
Datum: 09. 10. 2020
Rubrika: Trendy / Restart průmyslu
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit