Témata
Zdroj: ProveTech

Chemické odhrotování, známé též jako chemické leštění nebo odstraňování otřepů (CBE), v závodě Benseler Sachsen. Chemické odhrotování po mechanickém obrábění uhlíkových ocelí je velmi výkonná, vysoce produktivní a zároveň ekonomická metoda odhrotování menších, tvarově jednoduchých, anebo i velmi složitých výrobků, na které jsou kladeny ty nejvyšší požadavky z hlediska čistoty a kvality.

Roman Vinecký

20 let pracuje na nejrůznějších obchodně technických pozicích, sám o sobě říká:
Mám to velké štěstí, že jako Sales Manager mohu pracovat na něčem novém, nekonvenčním. Vždy mě zajímaly nové technologie, občas není lehké přesvědčit ostatní o něčem novém, ale to je to, co mě naplňuje, učit se nové věci a jít stále kupředu.

Roman Konvalinka

Technicko-obchodní zástupce firmy SurTec ČR.
Již více než 15 let jsem fascinován světem povrchových úprav a galvanochemie.

Reklama

Jedná se o bezproudý proces, který je založen na potenciálovém rozdílu. Odstraňování otřepů probíhá výhradně prostřednictvím tvorby lokálního elektrochemického potenciálu vyvolaného kinetikou chemické reakce. Potenciálový rozdíl způsobuje preferenční odleptávání otřepů, a tím snižuje drsnost povrchu. Základní mechanické vlastnosti materiálu, jakými jsou tvrdost nebo vnitřní pnutí, nemají vliv na rychlost rozpouštění otřepů.

Znázornění lokálního potenciálového rozdílu na otřepu během chemického odhrotování oceli. (Zdroj: Prove Tech)
Povrch před chemickým odhrotováním. (Zdroj: Prove Tech)
Povrch po chemickém odhrotování. (Zdroj: Prove Tech)

Je mnoho různých procesů, jak dosáhnout kvalitního chemického odhrotování u přesných strojírenských dílců, avšak pro Benseler Sachsen byly rozhodujícími faktory přesnost, jednoduchost, bezpečnost a v neposlední řadě hospodárnost, to všechno umožňuje nově vyvinutá technologie společnosti SurTec.

Technologický postup chemického odhrotování dílů z feritické oceli – SurTec 451. (Zdroj: Prove Tech)

Chemické odhrotování CBE se používá zejména po třískovém obrábění, řezání, lisování nebo vysekávání. Již po krátké době ponoru se oddělí otřepy od obrobku, a to na celém povrchu i v těch nejzazších místech, která si jen lze představit: uvnitř obrobku, v průniku děr – velkých, krátkých, dlouhých i malých. Při delší době ponoru se povrch leští, tvaruje a zaoblují se hrany obrobku.

Reklama
Reklama
Před chemickým odhrotováním. (Zdroj: Prove Tech)
Po chemickém odhrotování. (Zdroj: Prove Tech)
Před chemickým odhrotováním. (Zdroj: Prove Tech)
Po chemickém odhrotování. (Zdroj: Prove Tech)

Čistá a ekonomická metoda

CBE splňuje ty nejvyšší požadavky z hlediska čistoty, kvality a ekonomiky výroby. Tato nekonvenční metoda je schopna stoprocentně zajistit, že se v zabudovaných součástkách neuvolní z povrchu žádná špona. Zvláště užitečná je tato metoda pro pohyblivé díly při výrobě ozubených kol, v textilním průmyslu, při lisování a v mnoha dalších odvětvích vysokorychlostní montáže a zpracování, kde se přesné kovové díly dotýkají jiných kovových dílů nebo jiných choulostivých materiálů. Hladší a zaoblenější povrchy těchto dílů zajišťují větší spolehlivost a delší životnost jednotlivých dílů i zařízení.

Výrobek vhodný pro CBE odhrotování. (Zdroj: Prove Tech)

Shrnutí:

 • lázně jsou vysoce stabilní a provozně přívětivé;
 • výsledek je reprodukovatelný, úběr materiálu lze držet v přesných tolerancích;
 • koncentrace aktivních komponent lázně si může zákazník snadno stanovit analytickým rozborem;
 • odhrotovat a leštit lze i komplikované dílce a na špatně dostupných vnitřních místech;
 • povrch je po zpracování prostý oxidů a koroze, lze jej velmi dobře galvanicky pokovovat;
 • dílce nejsou mechanicky ani tepelně namáhány, nevzniká vodíkové křehnutí oceli.

Proces SurTec 451 je šetrný k životnímu prostředí. Zanechává dílce čisté a připravené k okamžitému použití nebo k dalším povrchovým úpravám.

Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Související články
Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V březnovém vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Lasery + Optika v průmyslu

Lasery i optické přístroje jsou součástí stále většího počtu průmyslových aplikací, a to v oblasti zpracování kovových i nekovových materiálů. První ročník konference zabývající se právě problematikou využití laseru v průmyslu v České republice uspořádala společnost Lascam pro vedoucí technology, vedoucí výrobních úseků, vyšší management a ředitele výrobních podniků – klíčové osoby, které rozhodují o strategii firmy a zavádění inovací do výrobních procesů.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit