Témata
Foto: I. Heisler

Odhrotování dílů a užitečné výbuchy

Za touto reportáží jsme to z Prahy neměli daleko. Firma Prove Tech CZ, která nabízí služby termického a elektrochemického odhrotování dílů, má svůj provoz v průmyslové zóně v Jažlovicích u středočeských Říčan, hned u sjezdu z dálnice D1. Přijali jsme pozvání k prohlídce firmy a k rozhovoru s jejím zakladatelem a současným spolumajitelem a jednatelem, panem Ing. Jiřím Prokopem.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Jažlovická průmyslová zóna leží na dopravně strategickém místě – na křížení brněnské dálnice D1 s Pražským okruhem (D0), jehož dokončení tu všichni netrpělivě vyhlížejí. V této lokalitě firma sídlí od svého založení. Když jí původní pronajaté prostory přestaly svou velikostí vyhovovat, pronajala si firma před třemi lety větší halu (o výrobní ploše 1 000 m2) poblíž.

Jednatel firmy Prove Tech CZ Jiří Prokop nás ve své skromně a účelně zařízené kanceláři přivítal společně s obchodním zástupcem firmy, panem Romanem Vineckým. Během přátelského a otevřeného rozhovoru nás nejprve stručně seznámil s historií firmy. Tu před 15 lety založil, aby převzal a zachoval provoz, jenž do té doby fungoval jako předváděcí a technické centrum americké společnosti Kennametal Extrude Hone, ta však svoje aktivity v ČR ukončila. Firma Prove Tech od svého založení provádí termické odhrotování dílů (TEM) na zakázku jako službu pro různé výrobce. Postupně rozšiřuje svůj strojový park (o stroje s větší komorou a s možností vytvořit vyšší tlak) i nabídku služeb, v roce 2013 pořídila pětiosé obráběcí centrum a o tři roky později stroj na elektrochemické odhrotování (ECM). Od roku 2015 je společnost součástí německého holdingu Benseler, s nímž sdílí jak know-how, tak i kapacity.

Zakladatel, spolumajitel a jednatel společnosti Prove Tech CZ Ing. Jiří Prokop představuje stroje na termické odhrotování. (Foto: I. Heisler)

Firma má dnes 10 kmenových zaměstnanců (včetně ředitele a jednoho obchodníka), z nichž polovina obsluhuje stroje na odhrotování, mytí a konzervaci dílů a dva pracují jako operátoři obráběcího centra. Všechny ostatní služby, jako je účetnictví a správa IT, zajišťují externí dodavatelé.

Nejčastější zákazníci

Technologie nabízené firmou Prove Tech CZ dokážou odhrotovat jak díly po třískovém obrábění, tak vysokotlaké odlitky. Většinu zakázek tvoří hydraulické a pneumatické rozvaděče pro hydraulický a pneumatický průmysl, druhou velkou skupinou jsou nejrůznější díly pro automobilový průmysl, další zakázky přicházejí z nábytkářského průmyslu a občas tu odhrotovávají také medicínské výrobky. Jedním ze stálých zákazníků je například brněnská firma TriboTec – výrobce centrálních mazacích systémů, mazací techniky, hydrauliky a speciálních systémů pro kolejovou dopravu.

Strojový park

Firma má v současné době ve své hale k dispozici tři stroje na termické odhrotování (TEM), jeden stroj na elektrochemické odhrotování (ECM), dvě velké a dvě malé průmyslové mycí linky na díly, jedno pětiosé CNC obráběcí centrum a rovněž stroj na omílání dílů keramickými kameny.

Reklama
Reklama
Reklama

Ve firmě Prove Tech by rádi měli vlastní stroje i na další metody odjehlování, tedy na chemické nebo kryogenní, ale dobře vědí, že k nákupu drahých technologií je třeba přistupovat velmi uvážlivě. Podle zdravého rozumu pořizují další vybavení až v okamžiku, kdy by stávající kapacity nestačily pokrýt existující poptávku. A v případě potřeby využít takovou technologii, kterou v Jažlovicích nedisponují, např. chemické (CBE) a kryogenní odhrotování nebo odhrotování vodním paprskem, vypomůže německý partner. Nejbližší závod koncernu Benseler v Německu je od Jažlovic vzdálen necelých 200 km.

Know-how je základ úspěchu

Princip odhrotování výbuchem je jednoduchý. Během výbuchu plynné směsi v odjehlovací komoře (při tlaku 300 – 2 500 kPa) se teplota krátkodobě zvýší (na hodnotu 2 500 – 3 500 °C) a při této teplotě hroty (otřepy) „shoří“ (zoxidují). Stroje se seřizují pro každou zakázku zvlášť, protože na každý materiál a každý tvar obrobku funguje jiná kombinace základních parametrů, jimiž jsou složení výbušné směsi (poměr kyslíku s metanem) a tlak v komoře. Právě nastavení těchto veličin je součástí cenného know-how, získaného letitými zkušenostmi. Existují tabulky základních kombinací parametrů pro modelové případy různých tvarů a velikostí dílů a různých materiálů, ale ty jsou jen základním vodítkem pro prvotní nastavení. K dosažení optimálního výsledku je třeba postupovat metodou pokus-omyl, a tady je zkušenost k nezaplacení. K tomu pan Prokop dodává: „Kdybyste si takový stroj od výrobce koupili, dejme tomu, za milion eur a chtěli ho sami používat, budete k tomu potřebovat know-how. A protože výrobce je jediný, kdo vám to know-how může poskytnout, prodá vám je za další milion. A dva miliony eur, to už je velká investice, jakou si nemůže dovolit každý. Já měl tu výhodu, že jsem know-how nemusel kupovat, měl jsem to štěstí, že jsem mohl cestovat se servisním technikem těchto unikátních zařízení po německých výrobních závodech a učit se od něj. Vzpomínám na ty hodiny a hodiny rozhovorů během našich cest autem, kdy jsem nasával všechny informace jako houba. Jednak jsem se naučil, jak stroje nastavit a obsluhovat, ale také jak se o ně starat.

Elektrochemické odhrotování a následné mytí

Metoda elektrochemického odhrotování (ECM) se používá v situacích, kdy je třeba upravit nikoli celý povrch dílu, ale jen konkrétní, přesně určené místo a vytvořit na něm přesně definovanou hranu. Technologie funguje na principu elektrolýzy s použitím elektrody o přesném tvaru, jež je spolu s obrobkem ponořena do elektrolytu. Působením elektrického proudu dochází k úběru materiálu obrobku podle tvaru elektrody. Po této operaci je nutno obrobek zbavit zbytků elektrolytu – omýt a vysušit. K tomu slouží mycí linky se sušičkou.

Zbrusu nová automatická mycí linka čeká na vybalení. (Foto: I. Heisler)

Umýt je třeba také některé díly, které prošly termickým odhrotováním. Následkem výbuchů se totiž díly pokryjí oxidovanou vrstvou a tu je v některých případech nutno odstranit. Mycí linka s využitím různých lázní a ultrazvukového čištění díly nežádoucího materiálu zbaví. Některé díly je po vysušení třeba následně ještě konzervovat, a to ponořením do vany s olejem.

Domácí poptávka po využití těchto progresivních technologií závisí jednak na informovanosti (výrobců a konstruktérů) o jejich možnostech, jednak na tom, zda české firmy budou vyrábět dostatek složitých dílů s vysokou přidanou hodnotou. Právě při výrobě takových dílů se totiž použití zmiňovaných technologií vyplatí. Jiří Prokop to vysvětluje na jednoduchém příkladu: „Když někdo vyrábí v malém počtu jednoduchý díl, jehož hrany může šikovný zámečník snadno srazit pilníkem, tak se mu využití našich technologií nevyplatí. Existují však díly složité – typicky jde třeba o již zmiňované hydraulické a pneumatické rozvaděče, které jsou provrtány spoustou kanálků – u nichž se na potřebná místa pilníkem nedostanete. Efektivní odhrotování velkého množství takových dílů, to je přesně úkol pro nás. Výbuch pronikne rovnoměrně do všech částí jakkoli složitého dílu a termická reakce se stoprocentní spolehlivostí odstraní nežádoucí otřepy. Navíc při ní dojde ke zpevnění hran průniků otvorů, takže můžeme garantovat, že se z nich další materiál neuvolní ani později.

Reklama

Prohlídka dílny

Po úvodním rozhovoru nás pan jednatel provedl halou a ukázal nám jednotlivé stroje. Ač název „odhrotování výbuchem“ zní docela dramaticky, stroje při práci nepůsobí nijak nebezpečně ani hlučně. Výbuchy totiž probíhají v uzavřených tlakových komorách, na pozadí běžného provozu dílny je zvuky výbuchů (stroj výbuchy opakuje v přibližně minutových intervalech) možné dokonce přeslechnout. Největší hluk v hale pochází od tlakového vzduchu používaného k sušení omytých dílů. Z hlediska ochrany zdraví při práci jsou tu nejdůležitější pracovní rukavice. Ty obsluha potřebuje, když ze stroje odebírá odhrotované díly, jež se výbuchem zahřály na teplotu přibližně 70–150 °C. Odsávání spalin z komor je samozřejmou a nedílnou součástí jednotlivých strojů.

Plány do budoucna

Aktuálně se vedení firmy zabývá velkým plánem na vybudování pobočky umístěné nedaleko jihovýchodní hranice republiky, kam by to měli blíže zákazníci z jižní Moravy a ze Slovenska. Menší plány spočívají v postupném rozšiřování výrobních kapacit, vždy však v závislosti na konkrétních projektech a získaných zakázkách. Obchodní zástupce firmy Roman Vinecký vysvětluje důležitou zásadu: „V tom vidím rozdíl mezi mentalitou českých a německých podnikatelů: Našinec si koupí stroj a začne pro něj shánět práci. Němec sežene práci, a teprve pak si na ni koupí stroj. Od toho se odvíjí i rozdíl v úrovni české a německé ekonomiky. My se snažíme postupovat tou ‚německou’ cestou.

Související články
Elektrochemické odjehlování a jeho výhody

Otřepy jsou poměrně nepříjemným doprovázejícím jevem po mechanickém obrábění a způsobují řadu problémů v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Jestliže otřepy neodstraníme, riskujeme poškození celé řady koncových systémů, jako jsou například hydraulické a pneumatické součásti, kde vniknutí i sebemenší nečistoty může způsobit nedozírné následky a poškození.

Chemické odhrotování CBE

Chemické odhrotování, známé též jako chemické leštění nebo odstraňování otřepů (CBE), v závodě Benseler Sachsen. Chemické odhrotování po mechanickém obrábění uhlíkových ocelí je velmi výkonná, vysoce produktivní a zároveň ekonomická metoda odhrotování menších, tvarově jednoduchých, anebo i velmi složitých výrobků, na které jsou kladeny ty nejvyšší požadavky z hlediska čistoty a kvality.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Inovativní technologie v praxi

Odborné technické semináře, kde jsou účastníkům prezentovány novinky na trhu a během praktických ukázek dokazovány účinnosti a funkčnosti nových produktů, je podle mého názoru nejlepší způsob, jak zájemcům předvést danou technologii a samotnými činy je přesvědčit, popřípadě doškolit. Společnost Misan takové semináře pořádá pravidelně. V prvních dvou dnech pro technickou veřejnost, další den pro studenty středních a vysokých škol, odborných učilišť apod. Letos ve druhé polovině února byl seminář s názvem Inovativní technologie v praxi uskutečněn ve spolupráci se společností Tungaloy, kdy právě její nástroje byly implementovány do strojů Okuma a Brother pro různé aplikace obrábění.

Zdraví a stroje

Nové technologie prodlužují průměrný i maximální věk člověka a zvyšují jeho schopnosti. Jejich použití je přitom v podstatě oborově neomezené a neexistuje snad oblast výzkumu, která by se nějakým způsobem nepromítla do vývoje pro medicínu – od elektroniky až po strojírenství.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit