Témata
Reklama

Dispečink na telefonu v dlani jedné ruky

Až čtyřicet pět procent z celkových nákladů na provoz slévárny tvoří spotřebovaná energie. Řešení, které umožňuje efektivně nastavovat využití energie v reálném čase podle potřeby jednotlivých zakázek, tak uspoří deset až patnáct procent její celkové spotřeby.

Slévárna přesného lití Fe slitin IEG z Jihlavy se zapojila do Operačního programu Podnikání a inovace, díky kterému mohla ve spolupráci s Compass Communication nasadit informační systém pro řízení výroby a energetickou optimalizaci provozu. Jde o na míru vyvinutý software, který v případě slévárny pomáhá řídit složitý komplex technologií pro výrobu přesných odlitků, umožňuje monitorovat správný chod hlavních technologických jednotek a ovládat je na dálku, tj. bez fyzické přítomnosti pracovníka. Maximální úspora tedy vzniká kombinací faktorů. Systém sám propočítá a vyhodnotí nejvýhodnější režim využití energie, což se dá přirovnat k plynulé jízdě oproti stylu brzda-plyn. U tavicí pece pracuje program s vypnutím, režimem útlumu a okamžitým startem. Software pak monitoruje proces tavby, hlásí případné výpadky či chyby a ihned navrhuje jejich řešení. Zodpovědný pracovník provádí vzdálený dohled pomocí běžného mobilního zařízení, jako je telefon nebo tablet s nainstalovanou aplikací.

Reklama
Reklama
Reklama
Ukázka mobilní aplikace na sledování a ovládání slévárenského provozu.

Kompatibilita s jinými systémy

Správné technologické řešení tedy dokáže efektivně řídit celý výrobní proces. Uvedená technologie je kompatibilní s běžně používanými softwary, které bývají v provozech nasazeny. V současné době neexistují žádná omezení, která by bránila v nasazení aplikací a jejich provozu na tabletech či mobilních telefonech.

A co na to slévárna?

Samotná slévárna IEG vnímá jako nejpřínosnější, mimo již zmíněné finanční úspory, úsporu času. Celková investice do systému byla v řádu jednotek milionů a její návratnost, díky významnému snížení nákladů na energie, na údržbu a personál, bude čtyři roky. Řešení pro hospodárné využití techniky šetří miliony korun ročně. Samotný vývoj řešení, včetně přesného propočtu úspor, analýzy procesů a jeho nasazení, trval 12 měsíců. Při návrhu, vývoji a implementaci jakéhokoliv softwaru pracuje společnost Compass Communication s daty, která jasně určí návratnost investice díky realizovaným úsporám.

Roman Pařík

Martin Toncar

martin.toncar@compass-com.eu

www.compass-com.eu/cs/domu/

Compass Communication

Kontrola režimu tavicích pecích.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 150642
Datum: 03. 06. 2015
Rubrika: Monotematická příloha / Slévárenství
Autor:
Firmy
Související články
Ideální manipulační systém za pouhých 20 minut

Nový softwarový nástroj Handling Guide Online rekordně urychluje návrh a vytvoření modelu správného manipulačního systému připraveného k přímé instalaci. Software je součástí internetového katalogu a pomůže zkrátit cestu od prvního nápadu až ke konečnému uvedení manipulátoru do provozu.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Udržitelnost v oblasti procesní výroby

Každý chce mít udržitelné produkty a prodejci stále více tlačí na výrobce, aby dodávali zboží vyhovující novým preferencím zákazníků, kteří žádají ekologičtější a čistší varianty.

Související články
Manipulační jednotky v řízeném skladu

Zkušenosti uživatelů informačního systému K2 ze zavádění řízeného skladu ukazují, že na řízený sklad nemůžeme pohlížet pouze jako na prostor s definovaným vstupem, výstupem a řízením procesů uvnitř. Vždy je potřeba vše řešit v kontextu firmy a návazných procesů, především obchodu a výroby. A v neposlední řadě i z pohledu očekávání a motivů, proč řízený sklad chceme zavést.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Řízení flotily vozíků na dálku

Systém Toyota I_Site vychází vstříc moderním potřebám efektivního manažerského řízení flotily vozíků. Rozvoj této chytré technologie a spektrum jejího využití je navíc neustále podporován novými službami – aktuálně inteligentní kartovou čtečkou Smart Access a aplikací pro chytré mobilní telefony.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Vozový park pod kontrolou díky moderním technologiím

Mít na starost firemní flotilu není snadné, ale když se nebudete vyhýbat moderním technologiím, ušetříte spoustu peněz, času i stresu.

Unikátní technologie 3D tisku písku

3D tisk písku neboli sandprint je technologie, která byla vyvinuta primárně pro výrobu pískových forem pro odlévání kovů.

Automatické formování

V polovině šedesátých let byl na výstavě GIFA v Německu poprvé vystaven průkopnický vertikální formovací stroj, schopný vyrábět daleko více vysoce kvalitních pískových forem za hodinu než do té doby výhradně používané tradiční horizontální stroje, a to při mnohem nižší spotřebě energie a v mnohem menším prostoru. Tehdy byl položen základ stroje, který dodnes představuje vysoké průmyslové standardy v kvalitě, přesnosti, rychlosti a efektivitě nákladů.

Nové trendy v technologii výroby slévárenských forem

V současné době stojíme na historickém prahu změny jednoho z fundamentů slévárenské výroby, protože technologicky jsme schopni vyrábět odlitky bez nutnosti zhotovit modelové zařízení a každý odlitek tedy vyrobit jako originál.

Optimalizace výroby těžkých kovářských ingotů

Těžké kovářské ingoty jsou využívány zejména v těžkém strojírenství, např. pro výrobu zalomených klikových hřídelí pro lodní motory či speciálních dílů pro energetiku – jak pro klasickou, tak i jadernou (turbíny, výměníky, parogenerátory). Výroba těžkých kovářských ingotů je doprovázena výskytem segregací jednotlivých prvků ve struktuře oceli, které způsobují anizotropii mechanických vlastností. Ovšem v případě těchto strojírenských komponent musejí být tyto součásti prakticky bez vad, aby splnily nejnáročnější požadavky.

Přesně lité odlitky ze superslitin na bázi niklu a kobaltu

Článek se ve stručnosti zabývá historií slévárny v První brněnské strojírně ve Velké Bíteši, výrobním programem a užívanými materiály. Rovněž je uveden přehled výrobního zařízení pořízeného v rámci čtyř inovačních programů. Je zde i zmínka o úzké spolupráci s výzkumnými ústavy a vysokými školami.

Technologie pro zpracování druhotného odpadu

Tváří v tvář současným náročným ekonomickým podmínkám závody na zpracování hliníku napříč celou Evropou hledají lepší a efektivnější způsoby, jak zpracovat druhotný kovový odpad. Z finančního hlediska je to logické, ale přináší to kromě zajímavých možností také komplikace.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit